Форма № н 04 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства затверджую


Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. - Учебное пособие для студентов вузов. Изд. 2-е, перераб., доп. М.: Феникс, 1996. - 477 сСкачати 400.92 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації20.03.2017
Розмір400.92 Kb.
#12821
ТипРобоча програма
1   2

Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. - Учебное пособие для студентов вузов. Изд. 2-е, перераб., доп. М.: Феникс, 1996. - 477 с.


Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. — М.: Высшая школа, 1985. – 272 с.

Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г. Биогеография.– М.: Высшая школа, 2002. – 392 с.

Второв П. П., Дроздов Н. Н. Рассказы о биосфере. - М., 1981.

Второв П.П, Дроздов Н. Н. Биогеография. – М.: Владос, 2001. – 304 с.Географія рослин з основами ботаніки: навч. посіб. / Б. К. Гришко-Богменко [та ін.] ; за ред.: С. С. Морозюк. - К. : Вища шк., 1991. - 255 с.

Герасимов И. П. Биосфера Земли. - М., 1976.

Гордеева Т.Н., Стрелкова О.С. Практический курс географии растений – М., 1968

Дементьєв Г.П. В стуже и зное. Животные и ландшафт. 1976

Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Экосистемы мира. – М.: АBF, 1997. – 340 с.

Дылис Н.В. Основы биогеоценологии. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - 151 с.

Зеглад У. Животный мир Земли – М., 1975.

Кістяківський О.Б., Корнєєв О.П. Посібник з зоогеографії – К., 1968.

Кобышев Н.М. География животных. – М., 1988.

Кукурудза С.І. Біогеографія. Лабораторний практикум: 2-ге вид., перероблене і доповнене. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. - 118 с.

Леме Ж. Основы биогеографии. – М.: Прогресс, 1976.

Лопатин И.К. Зоогеография. – Минск: Высшая школа, 1989.

Макаров С.В. Загадочный мир островов. – М., 1977.

Мордкович В.Г. Основы биогеографии. – М.:. Товарищество научных изданий КМК. - 2005. - 236 с.

Мороз Сергій Амбросійович. Історія біосфери Землі. - У 2-х кн.: навч. посібник для студ.вузів. - К: Заповіт, 1996.

Петров К.М. Биогеография с основами охраны биосферы: Учебник. – СПб.: Изд-во ун-та, 2001. – 376 с.

Растительный мир Земли. – М.: Мир, 1982. – Т. 1-2.

Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. - Л.: Наука, 1978. - 246 с.

Уминьский Т. Животные и континенты. М., 1974

Чернов Ю.И. Природная зональность и животный мир суши. – М.: Мысль, 1975.

Чернов Ю.И. Экология и биогеография. Избранные работы. Ю.И. Чернов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 580 с.

Экологические очерки о природе и человеке. - М., 198815. Інформаційні ресурси

Біогеографія http://www.biogeo.ruBiogeography: An Ecological And Evolutionary Approach by Peter Moore, Peter D. Moore. - Published January 28th 1993 by Blackwell Science. – 326 р.

Біогеографіяhttp://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8FГригора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології— Київ: Фітосоціоцентр, 2000. — 240 с . DJVU. http://www.torrentino.com/torrents/333689

Основы биогеографии: курс лекций / сост. З.С.Гаврильчик. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им П.М.Машерова», 2008 - http://gendocs.ru/v2063/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8

Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. Биогеография: учебник для студ. вузов /. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.

http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html

Экология [Электронный ресурс] : [электрон. учебник] / Л. В.Передельский , В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко - Электрон. дан. и прогр. - М. : КНОРУС , 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.. - Систем. требования: Windows 2000/XP ; 4-х CD-ROM ; звук.карта ; оператив. память 64 Mb ; видеокарта с 8 Mb памяти ; SVGAмонитор 1024х768. - Загл. с этикетки диска.Електронні ресурси з курсу «БІОГЕОГРАФІЯ» у фондах кафедриТема лекції

Електронні ресурси

1

Вступ. Поняття про біосферу. Гіпотези виникнення життя на Землі
2-3

Еволюція біосфери

3-1през. Коротка історія розвитку біосфери

3-2 Мезозой (студентська презентація)

12-1 Походження людини – презентація (слабо)

4

Сучасна біосфера

4-4 Жизнь млекопитающих (грызуны, травоядные, жизнь на деревьях и другие экологические группы)

5

Основи біогеографії (ареал, популяція, центри походження культурних видів)
6

Флористичне й фауністичне районування

6-1 Флористичні і фауністичні області і царства (презентації)

7

Актуалізація знань з аутекології

7-1 Борьба за выживания у животном мире

8-9

Основи біогеоценології
10

Бгц полярних і субполярних регіонів Землі: (Полярні пустелі. Тундра).

10-1DVD. Мир льда (серия «Планета Земля», DVD - без перевода, отличное качество)

10-2DVD. Антарктика (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) + Камчатка, Аляска, тайга

10-3 Тундра (DVD, перезапис із мого відео, якість хороша)

27-3DVD. Світ криги (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество) – комплексний підхід


11

Лісотундра. Лучні й лісолучні приокеанічні ландшафти

11-1 Лісотундра (студентська презентація – за основу)

22-2 Пингвиньи острова – Фолкленды (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество, но не адаптировано)


12

Арктичні й антарктичні моря

12-1 презентація Органічний світ арктичних узбереж (хороша якість)

10-3 Арктичні моря (DVD - перезапис із мого відео, якість хороша)

13

Біогеоценози лісів помірних широт. ТАЙГА

11-2DVD. Тайга (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) + Антарктика

13-1 Тайга (моя презентація)

13-2 Сезонные леса сев. полушария (тайга, широкол. леса). DVD. (серия «Планета Земля» отличное качество)

13-3 Тваринний світ Євразії та Пн.Америки (хороша студентська презентація)


14

Біогеоценози лісів помірних широт

(мішані й широколистяні ліси)14-1 DVD. Мішані ліси (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) +

14-2.ppt Мішані ліси Євразії і Північної Америки (презентація, хороша якість)13-2 Сезонные леса сев. полушария (тайга, широкол. леса). DVD. (серия «Планета Земля» отличное качество)

14-3 Тваринний світ широколистяних лісів Європи (хороша студентська презентація)

14-4 Широколистий ліс Великобританії (Дикий лес) DVD. (серия «Планета Земля» отличное качество)

15

Трав’янисті біоценози помірного і субтропічного поясів (степи, прерії тощо).

15-1 Рослинність степів Євразії (студентська презентація)

15-2 Прерії (студентська презентація)

15-3 Пампи (студентська презентація)

16-17

Біогеоценози лісів та чагарників субтропічного поясу (вологі й середземноморські)

10-3 Нова Зеландія (DVD, диск 2; перезапис із мого відео, якість хороша)

18-19

Пустелі Землі

19-01. Сахара (рослинний і тваринний світ) – студентська презентація

19-02 Пустелі Африки (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

19-02 Пустелі Австралії (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

19-03 Пристосування тваринного світу пустель – студентська презентація

19-04 Пустеля Мохаве (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)
20-21

Тропічні савани, рідколісся сухі й перемінно-вологі ліси

21-1 Савани Африки, студентська презентація (коротка, але якісно)

19-02 Саванни Африки (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

21-02 Евкаліптові ліси Австралії (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество, но не адаптировано)

22-2DVD. Внутренние равнины - кампос (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество, но не адаптировано)

13-1 Саванни (моя презентація)

22-23

Постійно-вологі ліси екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів

22-1DVD. Джунгли (серия «Планета Земля», DVD – Д.Аттенборо, отличное качество, но не адаптировано)

11-1 Амазония, затопленный лес (серия «Планета Земля», DVD - без перевода, отличное качество), вспомогательный

19-02 Джунглі Африки (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)
19-02 Австралія (вологі ліси) (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

22-02DVD. Амазонія (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество, но не адаптировано)

22-03. Дощові ліси Пд.Америки – студентська презентація


24

Біогеографія Світового океану: Екологічні області. Моря помірних широт

24-1 Океан (серия «Планета Земля», DVD – Д.Аттенборо, отличное качество, но не адаптировано)

24-2 Прибережна смуга помірних морів (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) +25

Біогеоценози коралових рифів.
26

Острівні флори й фауни

26-1 Мадагаскар (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) +

19-02 Нова Зеландія (Острова…) (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

24-2 Острови (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество): Галапагоси, Гавайї, Комодо, Соломонові


27

Азональні й інтразональні біогеоценози

27-1 Життя у воді – океан, ріки, озера. (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество).

19-02 Гори Африки (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)27-2DVD. Анды (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество) + равнины мира (тундры, степи, пустыни)

27-3DVD. Прісна вода, світ криги (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество) – комплексний підхід

27-4DVD. Печери і життя у них(серия «Планета Земля» – отличное качество) – комплексний підхід


Каталог: text -> programms
programms -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Федій Олександр Анатолійович Полтава 2009 Робоча навчальна програма
programms -> Робоча програма з навчальної дисципліни Фізична географія материків та океанів Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
programms -> Форма № н 04 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства затверджую
programms -> Робоча програма навчальної дисципліни Демографія та географія населення Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Робоча програма з навчальної дисципліни Галузь знань: 0401 Природничі науки Напрям підготовки: 040104 Географія

Скачати 400.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка