Форми просторової організації національної економікиСкачати 36.32 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір36.32 Kb.
9 клас
Урок № 5
Дата:
ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА.
Очікувані результати НПД: учні розрізняють форми просторової організації господарства; розуміють вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва; орієнтуються у проблемах сучасного економічного розвитку України.

Розвивальна та виховна мета: розвивати вміння генерувати нові ідеї й ініціативи, здатність до підприємництва; формувати вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення; розвивати географічне, економічне та логічне мислення.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, комп’ютер, проектор (інтерактивна дошка), мультимедійна презентація, стінна карта «Господарство України».

Опорні та базові поняття: виробництво, промисловість, сільське господарство, чинники розміщення виробництва.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Що таке виробництво? Назвіть та коротко охарактеризуйте основні галузі матеріального виробництва.

Про які форми організації виробництва ви дізналися на минулому уроці?

Розкрийте зміст основних форм організації виробництва.Перевірка домашнього завдання. Обговорення питання: які форми організа­ції виробництва застосовують на підприємствах, що розташовані у вашій міс­цевості?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Уявіть, що вас запросили до участі в групі фахівців, що намагаються по­будувати підприємство з виробництва певної продукції. Які чинники, на ваш погляд, потрібно врахувати під час вибору місця будівництва, щоб діяльність майбутнього підприємства була найбільш прибутковою? (Варіанти відповідей учнів.)

Справді, під час вибору розташування підприємств та галузей потрібно вра­хувати багато чинників, які впливатимуть на їхню роботу. Питання пошуку найбільш раціональних (тобто правильних, вигідних) форм просторової (тери­торіально) організації виробництва є одним з ключових в економічній географії. Складність його вирішення полягає в необхідності погодити інтереси окремих підприємств та галузей з інтересами всього національного господарства.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Елементи територіальної структури промисловості

Робота з мультимедійною презентацією

Просторовою (територіальною) структурою економіки (господарства) називають сукупність у певний спосіб взаєморозташованих і взаємопов’язаних територіальних елементів економіки.

Промисловий пункт — невеликий населений пункт, у якому є одне про­мислове підприємство. Більшість смт України є промисловими пунктами.

Промисловий центр — населений пункт, у якому є одне середнє або велике підприємство, чи кілька не пов’язаних між собою виробничими зв’язками підприємств.

Промисловий вузол — населений пункт з містами — супутниками, що мають низку взаємопов’язаних виробництв. Він може бути утворений у результаті поєднання промислових пунктів та центрів. Наприклад, Житомирський вузол містить Житомир, Коростишів, Бердичів.

Промислова агломерація є поєднанням промислових вузлів. Київська про­мислова агломерація поєднує виробництва Києва, Броварів, Борисполя, Василькова, Ірпеня.

Промисловий район — це велика територія, яка спеціалізується на вироб­ництві певної продукції. Спеціалізація промислового району залежить від географічного положення, а також історичних, природних, економічних та со­ціальних умов даного району. У межах промислового району поєднуються взаємопов’язані вузли та агломерації. В Україні, зокрема, набули розвитку такі промислові райони, як машинобудівні (Київський, Харківський, Одеський і Львівський), металургійні (Придніпровський, Приазовський).
2. Елементи територіальної структури сільського господарства

На територіальну організацію сільського господарства впливає географія ґрунтово-кліматичних ресурсів, потреби населення, спеціалізація переробних галузей.Агропромисловий пунктнаселений пункт, де переробляється один вид сировини.

Агропромисловий центр — населений пункт, де переробляються кілька видів сировини з прилеглими районами, які виробляють сільськогосподарську продукцію, що здебільшого є сировиною для промисловості.

Агропромисловий кущ передбачає компактне розміщення агропромислових пунктів і центрів, які розташовані в безпосередній територіальній близькості.

Сільськогосподарські зони та районице великі частини території країни, що мають схожі природно-економічні умови та сільськогосподарську спеціалізацію. В Україні виділяють три сільськогосподарські зони — лісову, лісостепову, степову. Прикладом сільськогосподарського району є Карпатський.

3. Економічні райони

Економічний район — це територіально цілісна частина країни, яка має свою виробничу спеціалізацію та пов’язана з іншими районами через територіальний поділ праці та обмін продукцією.

Головна ознака економічного району є його комплексність — просторова й функціональна взаємопов’язаність усіх сфер господарської діяльності в межахйого території. Це підвищує економічну ефективність виробництва. Сьогодні вчені працюють над розробкою сучасного економічного поділу України.


4. Чинники розміщення виробництва

Робота з підручником, складання таблиці в зошитах

Назва чиннику

Вплив чиннику

Приклади галузей
Чинники розміщення виробництваце певні умови, що впливають на його територіальне розміщення. Серед них найбільше значення мають такі: чинник природних умов, сировинний, водний, паливно-енергетичний, працересурсний, споживчий, транспортний, науковий, екологічний, військово-стратегічний.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Прийом «Картографічна лабораторія»

Вам буде надана інформація: географічний об’єкт та виробництво, що тут розміщено. Потрібно обрати переважний чинник розміщення виробництва, аргументувати свій вибір та зробити відповідну наліпку на карті світу чи України. Не засмучуйтеся, якщо не можете відповісти. Подальше вивчення галузей промисловості допоможе вам пізнати нові нюанси і те, що зараз здається складним, — стане зрозумілим.

- Бразилія — виробництво кави.

- Харків — багато виробництв машинобудування.

- Кривий Ріг — металургійне виробництво.

- Братськ (на р. Ангара) – целюлозо-картонний комбінат.

- Австралія — видобувна промисловість.

- Аргентина — виробництво найдорожчої яловичини.

- Каліфорнія — корпорація Apple.

- Своє місто (районний центр) — хлібозавод.

- Запоріжжя — титано-магнієвий комбінат.

- Південна Корея — виробництво синтетичних тканин.

- Осака — металургійне виробництво.

- Норвегія — виробництво електроенергії.

- США — виробництво літаків Boeing.

- Нідерланди — виробництво молока та молочної продукції.

- Таїланд — пошив одягу.

Робота в парах. Обговоріть, які чинники виробництва впливають на розта­шування підприємств, що працюють у вашій місцевості.
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Розміщення виробництв — це складне аналітичне завдання, що є неможливим без економістів, географів, екологів, політологів, військових, технологів, демографів та інших спеціалістів. В Україні ми маємо багато прикладів недодуманих рішень. Зокрема побудова ГЕС на Дніпрі принесла тимчасовий прибуток, а тепер ми маємо потенційні втрати від невикористання затоплених земель, реальні збитки від порушення екологічного та природного балансу, загрозу для головного водного ресурсу країни. У сучасному світі комплексність знань — запорука успіху.


VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати § 4, повторити §§ 1-3.2. Підготуватися до самостійної роботи за темою «Національна економіка».


Каталог: uroki
uroki -> Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти
uroki -> Заступник директора з навчально-виховної роботи В. В. Лешко
uroki -> Узагальнення знань учнів за розділами «вступ» та «закономірності формування природи материків та океанів». Мета
uroki -> Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет слобідко – охрімовецька зош І-ІІ ступенів
uroki -> Збереження даних на комп’ютері. Файлові системи
uroki -> Реферат з історії хімії на тему: " Теорія флогістон"
uroki -> Тема: Публій Вергілій Марон. По
uroki -> Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
uroki -> Відділ освіти, молоді та спорту віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр рмк
uroki -> Роль вірусів у природі та житті людини

Скачати 36.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка