Формирование инфраструктуры электронной цифровой подписи в Украине Рабочее совещаниеДата конвертації11.12.2018
Розмір5.57 Mb.
 • Формирование инфраструктуры электронной цифровой подписи
 • в Украине
 • Рабочее совещание
 • по упрощению процедур торговли
 • Начальник Управления информационных систем
 • Государственного департамента связи и информатизации Министерства транспорта и связи Украины
 • А.В. Нестеренко
 • Торгово-промышленная палата. Киев. 10 октября 2005г.
 • Початок нової (шостої) цивілізації Землі?
 • Інформаційне суспільство
 • Що таке інформаційне суспільство?
 • Де джерела інформаційного суспільства?
 • Коли інформаційне суспільство прийде?
 • Комюніке “Групи восьми”(G8)
 • Прийняте 23 липня 2000 року в місті Наго (префектура Окінава, Японія)

«Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства»

 • 1. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є одним з найбільш важливіших факторів, що впливають на формування суспільства двадцять першого століття. Їхній революційний вплив стосується способу життя людей, їхньої освіти і роботи, а також взаємодії уряду і цивільного суспільства.
 • Генеральна Асамблея ООН у грудні 2001 року прийняла резолюцію (А\RES\56\183) про проведення Всесвітнього Самміту з Інформаційного Суспільства (WSIS)
 • Два етапи:
 • перший - 10-12 грудня 2003 року в Женеві
 • другий – в 2005 році в Тунісі
 • Декларація принципів
 • Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання в новому тисячолітті
 • B. Інформаційне суспільство для усіх: основні принципи 
 • 2)Інформаційна і комунікаційна інфраструктура – необхідний фундамент відкритого для всіх інформаційного суспільства
 • 21.Забезпечення підключення є одним з головних факторів побудови інформаційного суспільства. Надання універсального, повсюдного, справедливого і прийнятного в ціновому відношенні доступу до інфраструктури ІКТ і послугам на базі ІКТ складає одну з задач інформаційного суспільства і має стати метою всіх зацікавлених сторін, що беруть участь у його побудові.
 • Інформаційні технології все глибше втілюються у життя і діяльність людства
 • Докорінно змінюються економічні відношення та виробництво
 • Значно підвищується продуктивність праці
 • Інформаційне суспільство
 • Інформаційне
 • суспільство
 • Першочерговими пріоритетами формування інформаційного суспільства у світі є створення систем:
 • електронного уряду (e-Government)
 • е-здоров'я (e-Health)
 • е-освіти (e-Learning)
 • Інформаційне
 • суспільство
 • Інші пріоритети:
 • електронна комерційна діяльність (e-Business)
 • електронна зайнятість (e-Employment) електронна охорона навколишнього середовища (e-Environment)
 • електронне сільське господарство (e-Agriculture)
 • електронна наукова діяльність (e-Science)
 • e-інфраструктура Інформаційного суспільства
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Інститутаційна та політична інфраструктура
 • Людськи
 • ресурси
 • Телекому
 • нікаційна
 • інфра-
 • структура
 • Фінансова
 • інфра-
 • структура
 • Взаємовідносини
 • в інформаційному суспільстві
 • Громадяне
 • Бізнес
 • Бізнес
 • С2G
 • B2G
 • C2B
 • B2B
 • E-Goverment
 • E-Bisiness
 • G2G
 • Уряд
 • Головні технології інформаційного суспільства
 • Електронний документообіг
 • та електронний цифровий підпис
 • За результатами досліджень соціологічної служби Центру Розумкова (Київ)
 • Інфраструктура
 • ЕЦП та ЕДО
 • Нормативно-правове
 • забезпечення
 • ЕЦП та ЕДО
 • Розглядаються Верховною Радою закони:
 • “Про Програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису”
 • "Про захист персональних даних"
 • "Про діяльність у сфері інформатизації"
 • " Про програму "Електронна Україна»
 • «Про електронну комерцію»
 • Нормативно-правове забезпечення ЕЦП
 • Закони України
 • "Про електронний цифровий підпис“ (2003р.)
 • "Про електронні документи та електронний документообіг“ (2003р.)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. №680 “Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу
 • Постанова Кабінету Міністрів України від13.07.2004 р. №903 “Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1451 "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган”
 • 1. Нормативно-правове забезпечення (продовження)
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про засвідчувальний центр центрального органу виконавчої влади”
 • Нормативно-правове забезпечення (продовження)
 • Створення
 • ЦЗО
 • Згідно з постановою КМУ від 28.10.2004 №1451 "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган” функції центрального засвідчувального органу покладено на Міністерство транспорту та зв'язку України.
 • ЦЗО - головний елемент
 • інфраструктури ЕЦП
 • формування та видачу ЦСК сертифікатів ключів; реєстрація засвідчувальних центрів органів виконавчої влади чи інших державних органів;
 • здійснення акредитації центрів, видачу, переоформлення та анулювання відповідних свідоцтв;
 • блокування, скасування та поновлення сертифікатів ключів; ведення електронних реєстрів сертифікатів ключів центрів, у тому числі блокованих та скасованих;
 • зберігання сертифікатів ключів центрів;
 • забезпечення цілодобового доступу до сертифікатів ключів центрів та їх електронних реєстрів через загальнодоступні телекомунікаційні мережі;
 • розгляд заяв та скарг на неналежне функціонування центрів.
 • Функції ЦЗО
 • Відповідно до п.7 Положення про центральний засвідчувальний орган наказом Мінтрансзв’язку від 01.12.04 №1055 виконання функцій ЦЗО в національній системі електронного цифрового підпису делеговано Державному департаменту з питань зв’язку та інформатизації. Цим же наказом технічне та технологічне забезпечення виконання функцій ЦЗО покладено на Державне підприємство “Державний центр інформаційних ресурсів України”.
 • Виконання функцій ЦЗО
 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.03.04 №181-р “Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2004 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування” передбачалося створення діючого макету програмно-апаратного комплексу для ЦЗО, а також розробка методичних рекомендацій щодо створення елементів інфраструктури системи електронного цифрового підпису та надання органами виконавчої влади інформаційних послуг з використанням електронного цифрового підпису (завдання - “Створити інфраструктуру системи електронного цифрового підпису”).
 • Національна програма інформатизації
 • Проблеми побудови ЦЗО
 • На даний час для побудови технологічної складової ЦЗО потребують опрацювання наступні питання:
 • завершення НДКР у рамках Національної програми інформатизації по створенню інфраструктури системи електронного цифрового підпису;
 • розробка комплексу програмно-технічних засобів ЦЗО;
 • розробка проектної документації на будівельно-монтажні роботи для приміщення ЦЗО;
 • проведення заходів з забезпечення необхідного рівня безпеки ЦЗО;
 • При цьому загальні витрати для побудови та функціонування центрального засвідчувального органу на 2005 рік складуть близько 2.7 млн. грн.
 • розробка достатньої номенклатури організаційної і технологічної документації;
 • закупка необхідного обладнання, яку потрібно здійснювати з дотриманням необхідних вимог безпеки, у сертифікованих вітчизняних виробників;
 • необхідно скористатися досвідом іноземних фірм при підготовці спеціалістів (навчання, стажування) та при інтеграції вітчизняної інфраструктури відкритого ключа в європейську.
 • Проблеми побудови ЦЗО
 • Треба розвивати загальне бачення того, як, використовуючи ІКТ, перетворити виклики інформаційного суспільства в можливості
 • Нестеренко
 • nav@stc.gov.ua Олександр Васильович (044) 278-29-89
 • Д я к у ю
 • з а
 • у в а г у!

Каталог: fileadmin
fileadmin -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
fileadmin -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
fileadmin -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
fileadmin -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
fileadmin -> О. В. Баркова Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Проспект 40-річчя Жовтня, 3, 03039 Київ, Україна
fileadmin -> Історія україни
fileadmin -> Интегрированная лексикографическая система
fileadmin -> Реферат Самоподобие массивов сетевых публикаций по компьютерной вирусологии
fileadmin -> Робоча програма з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
fileadmin -> Затверджую” Директор наукової бібліотеки Т. О. Ярошенко “ ” 2010 р


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка