Формування громадянської позиції та патріотизму на уроках історії Баланюк Т. ЮСторінка1/2
Дата конвертації03.07.2018
Розмір0.55 Mb.
  1   2
Управління освіти і науки

виконкому Криворізької міської ради

Комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр»

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради

Криворізька гімназія № 49

Формування громадянської позиції та патріотизму на уроках історії


Баланюк Т.Ю.,

вчитель історії та права

спеціаліст І

кваліфікаційної категорії

Криворізької гімназії №49

Кривий Ріг

2018

Баланюк Т. Ю.

Даний посібник має за мету розкрити шляхи формування громадянської позиції та патріотизму на уроках історії.

У посібнику розкривається система громадянсько –патріотичного виховання на уроках історії. Пропонуються алгоритми формування особистісних рис громадянина Української держави, а також подаються практичні рекомендації, щодо формування громадянської позиції у підростаючого покоління.

Рецензент: Сидоренко Н.Б. – вчитель методист, заступник директора Криворізької гімназії №49 Школи культури здоров’я з науково – методичної роботи.

Рекомендовано вчителям історії загально освітніх закладів.Зміст


Вступ 4

Розділ 1. Формування громадянської позиції та патріотизму на уроках історії. 5

ДОДАТОК 1 13

13


ДОДАТОК 2 13

ДОДАТОК 3 14


Вступ

Школа тоді стає храмом науки лиш тоді,коли в нім

панує чотири культи: культ рідної мови,

культ любові до рідної країни….

В.О. Сухомлинський

Сучасна школа - це серце та розум суспільства, центр виховання людини майбутнього. Школа - це унікальне творіння людства, простір буття дитини, в якому вона повинна мати можливість повноцінно жити. Виховання громадянина завжди було важливим завданням держави та школи, проте сьогодні це одна з найбільш гострих та актуальних проблем.

Патріотичне виховання – це систематична і цілеспрямована діяльність з формування у молодого покоління високої громадянської позиції, почуття відданості своїй Батьківщині, готовності до виконання громадянського обов’язку та конституційних обов’язків по захисту інтересів своєї Батьківщини.

Громадянсько - патріотичне виховання складається з багатьох компонентів,формування яких часто відносять до певних видів виховання: патріотичного, морального, правового.

У кожному виховному закладі має бути створена система громадянсько – патріотичного виховання, мета якого: сприяти соціальному зростанню учнів, утвердженню в їх свідомості гуманних принципів, підвищенню громадянської активності.

Основою системи є виховування поваги до державної і народної символіки, інтересу до історії свого народу, народних звичаїв, мови.

Адже саме в учбовому закладі відбувається етап соціальної адаптації дитини до умов життя в товаристві. У зв’язку з цим перед педагогом постає завдання: формувати первинні прояви майбутнього громадянина.


Розділ 1. Формування громадянської позиції та патріотизму на уроках історії.
Утвердження поваги до принципів патріотизму настановленням юних громадян є одним з основних обов’язків викладачів, визначених ст. 56 Закону України «Про освіту» і, зрозуміло, пріоритетним напрямом постановлення виховних цілей саме на заняттях з суспільних дисциплін. Керуючись засадами Концепції національно-патріотичного виховання молоді, що її розроблено Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту у 2009 році на виконання Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Державних стандартів освіти, Указів Президента України "Про Національну доктрину розвитку освіти" (№347 від 17.04.2002 р.), "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді" ( №948 від 25.10.2002 р.) Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства" (№1697 від 15.09.1999 р.), можна впевнитись, що на сьогодні патріотичне виховання молоді є одним із пріоритетних завдань освіти.

Тому метою моєї роботи є проблема виховання юних громадян, які мають розвинені громадянські цінності та чесноти. Ми будуємо демократичну правову державу. І важливо, щоб наші учні були підготовлені до активної участі в цьому процесі.

У різні періоди проблемою патріотичного виховання займалися такі відомі педагоги та дослідники, як К.Д.Ушинський («Людина як предмет виховання»), С.А.Козлова, М.Ю. Новицька («Рідний дім»), Є.В. Соловьова, Л.І. Царенко («Спадщина») та інші. Серед сучасних українських дослідників патріотичного виховання на уроках права можна виділити: Гнатюка П., Чорного К., Поярченко Л.

Педагогічна спадщина відомих педагогів залишається популярна і сьогодні. Їх підходи у вихованні громадських та патріотичних якостей особистості базується на виховані базових моральних якостей, які мають особливу цінність у будь - яких історико – політичних умовах.

Педагог А.С. Макаренко вважав необхідним виховувати такі якості громадянина, як освіченість, суспільна та політична активність, вміла та активна участь в державному управлінні та суспільному житті.

Виходячи із завдань сучасної школи, спираючись на власний досвід, у своїй роботі я особливу увагу приділяю проблемі соціалізації учнів засобами історичної освіти та патріотичного виховання: під час проведення уроків на тему: «Національна ідея в суспільно – політичному русі ХІХ ст. » «Діяльність Кирило – Мефодіївського братства в Україні »в 9- х класах,доцільним є використання схем , порівняльних таблиць та засобів ІКТ. В 10-х класах при розгляді тем пов’язаних з державотворчими процесами 1917-1918рр, я використовую інтерактивні форми: роботу в парах, трійках ;метод «акваріум» - обговорення протягом 3-5 хвилин проблемної ситуації групою учнів, яка знаходиться в центрі, погодження або непогодження інших груп з думкою «центру», обмін груп місцями. Технології опрацювання дискусійних питань я використовую під час обговорення таких тем, як: «Причини та привід Національно – визвольної війни українського народу в середині ХVІІст.» (8 клас), «Устим Кармелюк – народний герой чи злочинець» (9 клас).

Головною складовою патріотичного виховання на уроках історії є набуття учнями соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.

Практична значущість громадянсько – патріотичного виховання школярів полягає в можливостях використання з цією метою: • роботи шкільного музею Бойової слави;

 • законів та нормативо – правових актів з історії Батьківщини;

 • пам’ятних дат та видатних подій української держави як фактора відродження громадської позиції та патріотизму;

 • акцій, ігор, конкурсів, дослідів спрямованих на громадянсько – патріотичне виховання;

 • різні форми організації діяльності учнів, в ході якої здійснюється виховання людини – громадянина та патріота, зорієнтованого на загальнолюдські цінності.

Спостереження показали,що формування в учнів активної громадянської позиції та патріотизму буде ефективним за умови:

 • орієнтації вчителя та учнів при вивченні матеріалу на вітчизняні цінності: любові до Батьківщини, поваги до свого народу, суспільства, відданості своїй країні, гордості за свою Батьківщину малу батьківщину, за героїзм наших предків, відповідальності за свої справи та вчинки, патріотизм та активну громадянська позицію;

 • використання державної символіки, відзначення пам’ятних дат та видатних подій вітчизняної історії та історії рідного краю;

 • активне залучення учнів до позакласної діяльності;

 • залучення школярів до дослідницької та пошукової роботи.

Особистий досвід показує, що при вивченні тем: «Українські землі в ІІ половині ХVІ ст. » , «Українські землі в складі Речі Посполитої», «Виникнення Запорізької Січі», «Козацько-селянську рухи в Україні напр. ХVІ – у 20-30-х р. ХVІІ ст.», «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.», «Українські землі в ІІ пол. XVII ст.», «Українські землі у XVIIІ ст.» в учнів формується повага до держави ,культури та традицій, українського народу. Ці уроки є надзвичайно емоційними, хвилюючими. Тут є можливість розкрити таку людську якість, як самопожертва в ім’я держави та нації. Адже такі поняття , як «нація», « народ», «національність», «українці», «Україна» - лежать в основі патріотизму.

Для кращого осмислення учнями події історії та державотворення, діяльності людей, для кращого розуміння цінностей єдності народу, його патріотизму та громадянського обов’язку на різних етапах формування державності в Україні, в своїй роботі я використовую :(додаток1) • проблемно – діалогічну технологію введення уроку, яка дозволяє задовольнити потреби дитини бути почутою на уроці, надає можливість сконцентрувати мислення – пошук в потрібному напрямку, можливість включитися в аналіз, співставляти свою позицію та позицію інших, співпереживати події, які відбуваються;

 • уроки самостійного пошуку відповідей на питання в документах і текстах;

 • урок захисту рефератів;

 • уроки підготовки та заслуховування повідомлень про особистості: героїв, полководців, правителів, суспільних діячів;

 • засоби заохочення дітей до творчої діяльності, які дозволяють зацікавити конкретним результатом: створення плакату, стенду, проекту, журналу з даної теми, надаючи можливість проявити творчість в спільній груповій роботі, спрямованої на досягнення «благородної мети».

Виховання громадянськості безпосередньо впливає на формування: (додаток2)

 • ставлення людини до суспільства (патріотична свідомість, соціальна активність та громадянська відпові­дальність, повага до Конституції України та Законів Української держави);

 • ставлення до інших людей (гуманізм, доброзичливість, толерантність, здатність до співчуття, повага до батьків тощо);

 • ставлення до самого себе (громадянська гідність, чесність, мужність, принциповість).

У нашій гімназії створена система правового виховання, мета якого: сприяти соціальному зростанню учнівської молоді, утвердженню в її свідомості гуманних принципів, втілених у правових відносинах; підвищенню її громадянської активності.

Основою системи є : • лекції, бесіди ("Пам’яті вдячні нащадки", "Моя рідна Україна", "Наша вітчизна –Україна", "Державна символіка Батьківщини", "Твої права і обов’язки", "Патріотизм – нагальна потреба України", "Моя земля – земля моїх предків");

 • семінари, «круглі столи», конференції ("У пам’яті світ врятований", "Люблю я свій народ – ціную його звичаї");

 • уроки пам’яті ("Їх славні імена в літописі Другої світової", "Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься", "Наша вулиця носить ім’я героя війни");

 • екскурсії до краєзнавчих, історичних музеїв;

 • зустрічі з ветеранами війни, праці та військової служби;

 • пошукова робота, участь у роботі гуртків патріотичного спрямування;

 • акції з метою упорядкування поховань захисників Вітчизни;

 • години спілкування ("Я – громадянин і патріот держави", "Я – українець!", "Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!");

У своїй роботі з патріотичного виховання я використовую і той потенціал, який несе в собі краєзнавство, матеріали якого знаходяться в музейній кімнаті гімназії. Відвідуючи музей Бойової слави та поповнюючи його фонди, учні гімназії внутрішньо сприймають ідею патріотизму, відчувають радість передачі добутих самостійно знань своїм одноліткам та старшим товаришам, формують активну громадську позицію не на абстрактних ідеалах, а на прикладах з життя батьків, громадян міста, на подіях з історії рідного міста.

Разом з учнями нашої гімназії №49 на уроках та в позакласний час ми працюємо над створенням системи взаємних зв’язків і взаємодії з Радою ветеранів Другої світової та воїнами - інтернаціоналістами, громадськими організаціями патріотичного спрямування. Патріотичний напрямок знайшов відображення у проведенні заходів, присвячених Дню партизанської слави та Дню ветерана, Дню визволення України від фашистських загарбників, Дню Збройних сил України, Дню Соборності Украйни. Учнями гімназії створено проекти до теми: «Герої Другої світової», «Афганістан болить в моїй душі», «Основні державні та національні свята України», «Видатні люди мого міста». Така форма діяльності допомагає учням пережити та осмислити всі позитивні моменти, які відбувалися в нашій державі.

Про ефективність впровадження громадянсько – патріотичного виховання в моїй педагогічній діяльності свідчать результати участі гімназистів в олімпіадах та інтелектуальних конкурсах різних рівнів. Мої вихованці є постійними учасниками міських та міжнародних конкурсів: «Історичні читання», «Моя країна Україна», «Патріот», «Лелека»,«Подорож до країни права», «Історія міст і сіл України».

За 2015-2017н.р я підготувала 3 призерів районного етапу Всеукраїнських олімпіад з правознавства та історії, 2 переможців міського конкурсу «Історичні читання», та 2 учасників обласного конкурсу захисту науково дослідницьких робіт.Висновок

Таким чином, проблема «Формування громадянської позиції та патріотизму на уроках історії» є важливою складовою загальнонаціональної ідеї, системи формування та розвитку духовно – моральних цінностей підростаючого покоління. Тільки завдяки цілеспрямованій, пізнавальній діяльності вчителя та активній участі дітей у вивченні історії, в пізнавальній та творчій дослідницькій діяльності можна реалізувати ідеї громадського та патріотичного виховання особистості.

В.Сухомлинський справедливо стверджував, що моральна відповідальність покладається на людину не тільки тому, що особистість може діяти інакше, ніж цього вимагають право і мораль, а й тому, що вчинки і дії людини ґрунтуються на певних цінностях і нормах, причому добровільне їх виконання є її обов'язком. Покладаючи на людину відповідальність, суспільство розраховує, що цим самим воно виховує її в потрібному напрямі.

У цьому розумінні моральна відповідальність особистості - це важливий регулятор поведінки людей у суспільстві, який орієнтує їхню діяльність в ім'я суспільних цілей. Кожен урок історії – це урок життя, це урок мудрості, урок патріотизму. Всі ці уроки в більшій чи меншій мірі впливають на патріотичні почуття учнів.

Реалізація ідей громадянсько – патріотичного виховання потребує активної громадянської позиції з боку вчителя. Визначити результати громадянського і патріотичного виховання доволі важко. Якісний рівень виховання школярів може бути помітний в їх поведінці, по відношенню до себе, до оточуючих, до проблем міста, країни, в їх активній або пасивній громадянської позиції. А якщо дитина навчиться любити свою Батьківщину, поважати та виконувати закони, то вона стане не байдужим громадянином своєї країни.

Список використаної літератури 1. Бухлова Н.В. Як навчити учня вчитися: Поради та рекомендації. Методичний посібник – К.: «Шкільний світ», 2007. – 128с.

 2. Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя. - К.,2004.- 424с.

 3. Гражданско – патриотическое воспитание детей и молодежи: проблемы и стратегия/ /Преподавание истории в школе. №7, 2007

 4. Каліта В.В. Сучасні освітні технології (Електронний ресурс) – Режим доступу: krutienko .ucoz ua/ zavuch /klassifike doc

 5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернен. – М. Педагогика, 1981. – 186с.

 6. Макаренко А.С. «Воспитание гражданина» - М.: Просвещение ,1988

 7. Освітні технології / за ред. О. М. Пєхоти. – К. А.С.К., 2002

 8. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання/ Олена Пометун. – К., 2007. -144с.

 9. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Методичний посібник/ О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: «А.П.Н.», 2002. -136с.

 10. Пометун О.., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання.-Київ, 2005.

 11. Сухомлинский В.А. «Воспитание гражданина». Публикация в разделе «Актуальные проблемы образования»/ /Воспитание школьников -№7 .2011

 12. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб. – Минск, 2001

 13. Яременко Н., Устич Ю. Методичні рекомендації щодо організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах загальноосвітніх та позакласних закладів.

ДОДАТОК 1


ДОДАТОК 2
ДОДАТОК 3Урок з історії України для 10 класу
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка