Формування комунікативних та творчих навичок засобами гри на уроках зарубіжної літературиДата конвертації19.11.2018
Розмір0.86 Mb.
#64987

Формування комунікативних та творчих навичок засобами гри на уроках зарубіжної літератури

 • Підготувала
 • вчитель зарубіжної літератури
 • Зацепило Ірен Олександрівна

Я дуже рекомендую, щоб дитина вправлялася в іграх,

 • Я дуже рекомендую, щоб дитина вправлялася в іграх,
 • - не заради гри, а тому, що вони слугують
 • удосконаленню в мистецтві роздумів і вигадування.
 • Г.В.Лейбніц.
 • Ігрові методи навчання та виховання впливають і на пізнавальну, і на емоційно-особистісну сферу учнів. Ігри розвивають інтелектуальні якості, такі як: увага, пам’ять, уява, вміння знаходити залежність та закономірність, класифікувати та систематизувати матеріали комбінувати його, знаходити помилки та недоліки. Вони формують естетичний смак дитини, стимулюють її активність ініціативу, допитливість.
 • Гра допомагає організувати спілкування учнів, регулювати міжособистісні стосунки, вона сприяє виникненню механізму саморегуляції поведінки школяра. І робить це не нав'язливо, а в запальній формі. Використовуючи ігрові моменти, реалізується дидактичний принцип «зацікавленості».
 • Семантика слова – «зацікавленість» – здатність викликати у кого-небудь інтерес до когось або чогось. Таким чином, інтерес до уроків літератури, читання підсилюється.
 • Гра - творчість і праця. У грі в учнів виробляються звички зосереджуватися, розвиваються увага, потяг до знань. Захопившись, учні не помічають, що вчаться орієнтуватися у надзвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Я вважаю, що ігрова діяльність на уроці сприяє створенню пізнавального мотиву, посилює увагу до змісту матеріалу, працездатність, почуття відповідальності за успіхи у навчанні всього колективу та кожного учня. Процес гри, її наслідки примушують замислитися деяких учнів над недоліками у знаннях та шляхами їх ліквідації.
 • У дидактичних іграх виробляється автоматизм дій, серйозне ставлення до предмета, реалізуються ідеї співробітництва, змагання, самоврядування, виховання, відповідальності кожного за навчання та дисципліну. У процесі гри виробляється вміння думати систематично, шукати нові ідеї. Гра на уроці вимагає, щоб її учасники віддавали їй свою енергію, розум, витримку, самостійність.
 • Я вважаю, роль гри на уроці неоціненна. Вона допомагає мені зробити процес навчання цікавим і творчим, створює сприятливу атмосферу для спілкування, знімає втому дітей, запалює їх та мобілізує мислення. Разом з тим мета кожної гри, в тому числі і на уроках літератури, тренування учнів у вживанні необхідних слів, виразів, фраз, формування комунікативних умінь. Гра є також засобом створення реальних ситуацій для спілкування.
 • У процесі гри учень формується як суб’єкт діяльності; гра на уроці викликає емоції, заставляє учнів думати, вирішувати і швидко реагувати: Що сказати? Як сказати? Як поступити? Пошук відповіді на ці запитання активізує мислення, розвиває кмітливість. Знання, добуті таким чином, міцніші, ніж знання, одержані в готовому вигляді. Крім того, гра допомагає учням подолати страх, психологічний бар’єр.
 • За роки роботи у школі прийомів зацікавлення накопичилося чимало. Іноді такі прийоми мені підказують учні, іноді колеги на відкритих уроках, іноді популярні телепередачі.
 • Літературні ігри – це особливий різновид педагогічних ігор, джерело яких – навчальний матеріал із літератури. Вони спрямовані на виховання інтересу до предмета, формування навичок правильного, виразного читання та розуміння прочитаного, організацію самостійної роботи з додатковою літературою, розвиток творчих здібностей тощо.
  • Літературна гра може бути складовою певного етапу уроку, самостійним етапом, окремим уроком, а також покладена в основу системи уроків літератури.
 • Спираючись на практику викладання зарубіжної літератури, використовуючи як власні спостереження, так і опублікований у фаховій періодиці досвід організації навчально-ігрової діяльності у процесі вивчення літератури, літературні ігри можна класифікувати:
 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ІГОР
 • ЗА МЕТОЮ
 • ЗА ХАРАКТЕРОМ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ЗА ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ЗА ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • ЗА ПІДГОТОВКОЮ
 • ЗА ТРИВАЛІСТЮ
 • ЗА ЗАСОБАМИ КЕРІВНИЦТВА
 • ЗА ФОРМОЮ ПРОВЕДЕННЯ
 • ЗА МОВЛЕННЄВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 • ЗА КІЛЬКІСТЮ УЧАСНИКІВ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ІГОР

 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ІГОР
 • ЗА МЕТОЮ
 • Актуалізуючі
 • Формулюючі
 • Узагальнюючі
 • Контрольно корекційні
 • Комбіновані
 • ЗА ХАРАКТЕРОМ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Репродуктивні
 • Пошукові
 • Творчі
 • ЗА ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Комунікативні
 • Предметні
 • З використанням ТЗН
 • Комбіновані
 • ЗА ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Читацька
 • (лексичні, стилістичні)
 • Виконавська
 • (рольові, ігри-драматизації)
 • Розумова
 • (інтелектуальні, змагальні)

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ІГОР

 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ІГОР
 • ЗА МОВЛЕННЄВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 • Монологічні
 • Діалогічні
 • Комбіновані
 • ЗА КІЛЬКІСТЮ УЧАСНИКІВ
 • Індивідуальні
 • Парні
 • Групові
 • Фронтальні
 • ЗА ТРИВАЛІСТЮ
 • Епізодичні
 • Академічні
 • Тривалі
 • ЗА ПІДГОТОВКОЮ
 • Попередня
 • підготовка
 • Підготовка
 • під час гри
 • Імпровізація

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ІГОР

 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ІГОР
 • ЗА ЗАСОБАМИ КЕРІВНИЦТВА
 • Керовані
 • Частково керовані
 • Самостійні
 • ЗА ФОРМОЮ ПРОВЕДЕННЯ
 • Загальна форма
 • Зовнішня форма
 • Внутрішня форма
 • - очні
 • - заочні
 • - усні
 • - письмові

Практика моєї роботи показує, що результативним є використання на уроках зарубіжної літератури таких пізнавальних ігор:

 • Практика моєї роботи показує, що результативним є використання на уроках зарубіжної літератури таких пізнавальних ігор:
 • 1. Буриме
 • За даними римами школярі складають поетичну строфу.
 • 2. «Бюро літературних знахідок»
 • Учні встановлюють, кому належать речі (письменникові, літературному героєві).
 • 3. «Впізнай книгу»
 • Діти намагаються розпізнати твір за мінімальною кількістю другорядних героїв. Починають, гру так: «Я відгадаю цей твір, почувши імена або прізвища шести персонажів..,» - «А я - п’яти...».
 • 4. Змагання наймудріших
 • Одна команда загадує іншій загадки. Варіант гри: команди змагаються на краще тлумачення прислів’я, приказки.
 • 5. Імітація телевізійних ігор
 • «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «КВК», «Щасливий випадок».
 • 6. «Істинне — хибне»
 • Учні біля істинного твердження ставлять «+», помилкового «-».

7. «Міфологія», «Казка», «Балада» тощо.

 • 7. «Міфологія», «Казка», «Балада» тощо.
 • 8. Конкурс на кращого оповідача, читця.
 • Варіант назви: конкурс красномовців.
 • 9. Конкурс кращого ілюстратора книги.
 • Він може оцінюватися також і вчителем образотворчого мистецтва.
 • 10. Конкурс пантомім.
 • Учні, користуючись мистецтвом жестів та міміки, створюють «живі» ілюстрації до творів, зображують літературних героїв.
 • 11. Криптограми на літературному матеріалі.
 • 12. Кросворди на літературному матеріалі.
 • 13. «Літературні асоціації»
 • Школярі відгадують, із текстами яких творів-асоціюються вказані мною предмети, явища.
 • 14. Літературна вікторина.
 • «Впізнай героя за його портретом, реплікою, реплікою інших про нього...», «Впізнай твір за його ідеєю», «Впізнай автора твору», «Впізнай місце дії» і т.п.

В основному елементи ігор на уроках літератури використовую під час повторення матеріалу та на підсумкових уроках. Але інколи ігрові елементи включаю і на уроках при вивченні нового матеріалу.

 • В основному елементи ігор на уроках літератури використовую під час повторення матеріалу та на підсумкових уроках. Але інколи ігрові елементи включаю і на уроках при вивченні нового матеріалу.
 • Так, наприклад, у 5 класі під час вивчення розділу «Усна народна творчість» використовую гру-драматизацію за сюжетами народних казок.
 • Гра-драматизація — це цікавий різновид театрального дійства. Спостерігаючи роботу учнів по підготовці таких ігор, можна зробити висновок, що у вихованців успішно формуються гуманні почуття та вміння їх виражати з допомогою засобів емоційної виразності (інтонації, міміки, жестів, характерних рухів, пози, ходи) через систему спеціально розроблених вправ. За основу беру народні казки саме тому, що їм притаманні динамізм сюжету, виразність образів, доступність мови твору. Втілення в них доброти і зла пробуджують емоційну активність дітей, спрямовуючи їх на співпереживання, співчуття, внутрішню співдію. Інсценізуючи уривок з тієї чи іншої казки, учні ніби живуть життям героїв.
 • Гра-драматизація, таким чином, допомагає учням краще засвоїти і запам'ятати зміст казки і якнайповніше сприяти вихованню у дітей гуманних якостей.

«КВК», «Поле чудес», «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок", «Угадай мелодію», «Брейн-ринг» — форми проведення цих популярних телепередач відомі і учням, і вчителям. На уроках зарубіжної літератури теж використовую прийоми проведення улюблених телепередач, але у формі літературної гри. Вони проходять під час підсумкових уроків та повторення.

 • «КВК», «Поле чудес», «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок", «Угадай мелодію», «Брейн-ринг» — форми проведення цих популярних телепередач відомі і учням, і вчителям. На уроках зарубіжної літератури теж використовую прийоми проведення улюблених телепередач, але у формі літературної гри. Вони проходять під час підсумкових уроків та повторення.
 • Використовую на уроках літератури й елементи гри «Вгадай мелодію». Але пропоную учням згадати не мелодію, а назву твору, уривок з якого зачитую. Для цього клас поділяю на дві команди. Фінальним завданням для команд є «Вгадай книгу за підказкою». Книга повинна бути відома всім учням. Даю три підказки. Якщо вгадає команда книгу з трьох підказок, то одержує одне очко, якщо з однієї - три очки.
 • Наприклад:
 • 1. Це збірка відомого письменника.
 • 2. Її високо оцінив Пушкін, а написана вона була на основі відомостей з листа матері автора.
 • 3. В ній поєднуються реальність і фантастика, діють чорти, відьми, чаклуни.
 • («Вечори на хуторі біля Диканьки»)

Таким чином, використання ігрових завдань на уроці:

 • Таким чином, використання ігрових завдань на уроці:
 • 1. Сприяє міцному засвоєнню матеріалу в умовах максимально наближених до природних.
 • 2. Формує необхідні навички і вміння спілкування.
 • 3. Допомагає уникнути перевантаження.
 • 4. Створює так звані умовно-комунікативні ситуації, в яких враховуються мовленнєві уміння учнів.
 • 5. Зацікавлює і виникає більший інтерес до предмета.
 • Ще А.Макаренко писав: «У дитини є пристрасть до гри і необхідно її задовольнити, необхідно не тільки дати їй час погратися, а й пронизати цією грою все її життя. Все її життя - це гра. А гра – це індивідуальна творчість кожної особистості».
 • Отже, використовуючи ігрові форми проведення уроків, ставлю за мету здивувати учня чимось новим, зацікавити його. А здивований, захоплений, уражений він буде творити!

Розшифруйте криптограму

 • пізнають
 • пір’ю,
 • а
 • знаннях.
 • Птицю
 • по
 • людину -
 • по

Знайдіть зайве

 • Гра в 5 класі
 • Гра в 6 класі:
 • Осел
 • Півень
 • Кіт
 • Мишка
 • Шапка-невидимка
 • Чоботи-швидкоходи
 • Книжка-розкладка
 • Скатерка-самобранка
 •  
 • Герда
 • Пасербиця
 • Розбійниця
 • Лапландка
 • Крітський бик
 • Лернейська Гідра
 • Вогнедишний дракон
 • Керінейська лань
 •  
 • Зевс
 • Юпітер
 • Гера
 • Афродіта
 •  
 • Прометей
 • Епіметей
 • Уран
 • Посейдон

Літературна вікторина

 • Богом мистецтва у грецькій міфології є:
 • Гефест
 • Сатурн
 • Аполлон
 • Меркурій
 • Дружина Зевса, покровителька шлюбу:
 • Гера
 • Афродіта
 • Афіна
 • Деметра
 • Трирядковий вірш у японській поезії – це:
 • рубаї
 • сонет
 • хоку
 • бейт
 • У віршах якого поета часто йдеться про сакуру?
 • Гете
 • Шекспіра
 • Ш. Руставелі
 • М. Басьо
 • Друга назва Відродження:
 • гуманізм
 • Ренесанс
 • утопія
 • реформація
 • Найбільш відомий театр часів Шекспіра:
 • «Прометей»
 • «Гладіолус»
 • «Гладіатор»
 • «Глобус»
 • Яка п’єса Шиллера першою поставлена на сцені?
 • «Підступність
 • і кохання
 • «Вільгельм
 • Телль»
 • «Отелло»
 • «Розбійники»

Таємнича валіза

 • Робота в групах. Учитель пропонує групам вгадати якому літературному героєві належить валіза, називаючи речі, які в ній лежать.
 • Наприклад, вивчаючи тему «Пригодницькі романи» в 6 класі знаходимо кому належать валізи з речами:
  • компас, карта морів та океанів, підручники по океанографії;
  • лупа, засушені комахи, окуляри;
  • вирваний зуб, засушений пацюк, огризок яблука, нитки чорні і білі.

Впізнайте книжку

 • Вчитель розповідає про історію створення книжки, цікаві дані про автора та інші подробиці, пропонуючи відгадати її назву.
 • Наприклад:
  • «Сюжет для цього твору підказав О.Пушкін, в основі його лежить кумедний випадок, що стався з ним в одному з провінційних міст. На прем’єрі був присутній сам цар, який дав таку оцінку: «Всім дісталося, а мені найбільше».

Впізнайте героя

 • Можна застосувати під час проведення підсумкових уроків. Вчитель пропонує учням впізнати літературного героя за його особистими прикметами.
 • Наприклад, при проведенні залікового заняття з теми «Драматургія 19 ст.» учні впізнають героїв за такими характеристиками:
 • «Вона молода, непогана на вроду дівчина. Одягнена бідно. Потребує послуг дантиста. Заробляє на прожиття, продаючи квіти на вулиці. Має досить прямий, жорсткий характер, вміє відстояти свої інтереси. Розмовляє засміченою і грубою мовою «кокні». У неї є мрія – працювати в магазині квітів»;
 • «Вона молода, вродлива жінка. Заміжня, має двох дітей. Її палко кохає чоловік, називає її «моя пташечка, мій жайворонок». На перший погляд, вона цілком щаслива жінка, але у неї є таємниця, яку вона ревно оберігає від усіх».

Відтворіть пропущений рядок

 • Февраль. …………………..
 • Писать о феврале навзрыд,
 • Пока грохочущая слякоть
 • Весною черною горит.
 • Б. Пастернак
 • А вы
 • ноктюрн сыграть
 • могли бы
 • …………………..
 • В. Маяковский
 • Так беспомощно грудь холодела,
 • Но шаги мои были легки.
 • Я на правую руку надела
 • ………………………………
 • Анна Ахматова
 • О, весна без конца и без краю –
 • Без конца и без краю мечта!
 • Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
 • …………………………………..
 • А. Блок
 • И медленно, пройдя меж пьяными,
 • Всегда без спутников, одна,
 • Дыша духами и туманами,
 • ………………………………
 • А. Блок
 • Мне нравится, что вы больны
 • не мной,
 • Мне нравится, что я больна
 • не вами,
 • Что никогда тяжелый шар земной
 • …………………………………….
 • М. Цветаева

Літературний кросворд Вид мистецтва, у якому художній образ створюється за допомогою слова.

 • 1
 • 2
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 1. Автор казки «Мауглі».
 • 2. Хто написав поему «Руслан і Людмила»?
 • 3. Письменник, що створив «Пригоди Тома Сойєра».
 • 4. Автор казки «Попелюшка».
 • 5. Хто написав казку «Снігова королева»?
 • 6. Драматург, що створив п’єсу «Дванадцять місяців».
 • 7. Автор поезії «Есть в осени первоначальной...»
 • 8. Театр часів Шекспіра.
 • 9. Поет, що написав вірш «Чесна бідність».
 • 10. Автор хоку
 • 3
 • 4
 • 8
 • К
 • І
 • П
 • Л
 • І
 • Н
 • Г
 • П
 • Ш
 • К
 • І
 • Н
 • У
 • Т
 • В
 • Е
 • Н
 • П
 • Е
 • Р
 • Р
 • О
 • А
 • Н
 • Д
 • Е
 • Р
 • С
 • Е
 • Н
 • К
 • М
 • А
 • Р
 • Ш
 • А
 • Т
 • Ю
 • Т
 • Ч
 • Е
 • В
 • Г
 • Л
 • О
 • Б
 • У
 • С
 • Б
 • Е
 • Р
 • Н
 • С
 • Б
 • А
 • С
 • Ь
 • О

Каталог: uploads -> editor -> 3458 -> 396715 -> blog -> files
files -> Вальтер скотт (1771—1832) у романі художніми засобами
3458 -> Формування здоров’язберігаючих компетентностей
3458 -> Урок по темі: «Загальний план будови клітини»
3458 -> Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня Біологія
3458 -> Біологічні науки в шкільному курсі через роки Підготувала вчитель біології
3458 -> «Чому було вбито Юлія Цезаря?»
3458 -> Тема. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Розробила учитель хімії, спеціаліст вищої категорії Бойко І. А. Кіровоград – 2013 Мета
files -> Зацепило Ірен Олександрівна Працює в Комунальному закладі Навчально-виховне об’єднання – Загальноосвітня школа


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка