Формування національних та патріотичних якостей особистості через модель «Школа національно-патріотичного виховання» УкладачіСторінка14/22
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.73 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Виховання у молодого покоління почуття гордості за свою країну, готовності бути гідним громадянином України, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнано проблемою загальнодержавного масштабу.

Патріотизм покликаний дати новий поштовх для розвитку духовності нації. Це є нагальною потребою і держави, і суспільства, і особистості. Державі необхідно, щоб всі діти виросли національно свідомими громадянами. Суспільство зацікавлене в тому, щоб розвиток особистості здійснювався на моральній основі. А особистість, віддаючи свою любов Батьківщині, прагне досягти взаємності. Реалізація заявлених викликів забезпечить країні гідне місце у цивілізованому світі.

У сучасних умовах патріотизм виявляється, насамперед, у любові до Батьківщини, готовності утвердити незалежність своєї молодої держави, піднесенні України до рівня високорозвинених держав світу. Актуальним є необхідність виховання гуманних почуттів: любові до людини, поваги і піклування про неї, доброти, співчуття, великодушності тощо.

Неможливо уявити справжнього громадянина-патріота, який би не проявляв любові до рідного краю, не шанував батька-матері, не знав свого родоводу, національних традицій, не відчував єдності з природою, не турбувався про її охорону та примноження багатств.

Проблема виховання патріотизму знайшла своє відображення у вітчизняній (В. Бичко,

І. Надольний, Л. Сохань, І. Стогній, О. Забужко, В. Шинкарук та ін.) і зарубіжній (І. Кант, К. Роджерс, Е. Фром та інші) філософії.

Серед класиків педагогічної науки до цієї проблеми звертались Я.Коменський,

Г. Сковорода, К. Ушинський, А. Дістервег, С. Русова, Я. Корчак, А. Макаренко,

В. Сухомлинський та інші.

Проте, в умовах українського державотворення виникла нагальна потреба у розробці нових підходів, форм і методів, шляхів і засобів, а також технологій процесу виховання юних патріотів України на засадах принципів гуманізму, свободи, демократії, громадянського миру і національної злагоди. Це обумовило вибір науково-методичної теми – «Виховання патріотизму в молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування» – та її практичної розробки у власній педагогічній діяльності.

Нормативним підґрунтям реалізації даної ідеї слугують: Державні національні програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») та «Діти України», «Національна програма патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», концепції громадянського та патріотичного виховання, формування гуманістичних цінностей, гуманізації виховання (І. Бех, Н.Ганнусенко, О. Сухомлинська, К. Чорна), «Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (І.Д. Бех, К.І. Чорна).

Ідея досвіду базується на наукових положеннях К.Ушинського, який вперше обґрунтував поняття «малої батьківщини» й окреслив стратегічний напрям його формування шляхом запровадження батьківщинознавства, а також на працях В.Сухомлинського, який підкреслював діяльнісний характер патріотизму, необхідність вчити дітей шукати своє місце в житті країни.

Вивчення наукової літератури та досягнень педагогічної практики дало змогу дійти висновку про те, що патріотизм – це:


 • любов до Батьківщини, віра у її майбутнє;

 • любов, повага та доброзичливе ставлення до народу;

 • любов до родини, отчого дому;

 • любов до рідної мови та усвідомлення, що мова є духовним багатством народу;

 • поважне ставлення до історії та культури власного народу;

 • готовність до праці на користь рідної землі;

 • дотримання та пропаганда здорового способу життя;

 • любов до природи, турбота про збереження та її багатств.

В основу власної педагогічної діяльності покладаю досвід українського народу, його історико-культурні традиції, духовність. Все це спрямовую на поглиблення знань учнів про Україну, про свій рідний край; розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в державі; формування глибокої переконаності у нетлінності духовних скарбів народу, глибокої поваги до батьків, до природи, до землі–годувальниці.

Новаційна значущість пропонованого досвіду полягає в тому, що, враховуючи вимоги до розвитку системи освіти, а саме – впровадження ефективних інновацій у традиційну класно-урочну систему – завдання виховання патріотизму молодших школярів реалізуються через метод проектів з використанням краєзнавчих матеріалів. Це передусім пов’язано з тим, що цей метод будується на засадах гуманістичної та дитиноцентристської педагогіки, де у центрі навчального процесу перебуває дитина з її особливостями, інтересами, потребами.

Для себе окреслила основні завдання:


 • не лише передати учням певну суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання пізнавальних і практичних завдань;

 • сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні ролі;

 • розширити коло спілкування дітей, знайомство з різними культурами, різними точками зору на одну проблему;

 • прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Поєднання пізнавальної, дослідницької та перетворювальної діяльності підвищує рівень навчальних досягнень молодших школярів, дає змогу реалізувати себе учням з різними здібностями. Кожен мій вихованець працює, усвідомлюючи, навіщо йому отримані знання і де він може їх застосувати. А я прагну знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.

Навчальний проект для учнів – це можливість зробити щось самостійно чи з товаришами, це дослідження, яке допомагає виявити і розвинути природні задатки, це нові відкриття та знання. В основі кожного навчального проекту лежить близька й актуальна для учнів проблема, вирішення якої сприяє розвитку пізнавального інтересу, самоствердженню особистості, отриманню задоволення від активної пошукової діяльності.

Оскільки проект орієнтований, перш за все, на самостійну роботу школярів – індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують впродовж визначеного відрізку часу, – організувати дослідницьку діяльність учнів 2 класу в повній мірі складно: за віковими особливостями дітям семи років достатньо важко працювати самостійно. Враховуючи це, роботу з другокласниками слід починати з елементів проектної діяльності, залучаючи до неї батьків.

Формування патріотичних почуттів у другокласників розпочалося на краєзнавчому матеріалі в ігровій формі: проведено «Мандрівку на веселому потязі» із зупинками – цікавинками, кожна з яких носила тематичний характер. Підготовка до проведення до зупинок-свят відбувалася за участю дитячо-батьківсько-вчительської громади за методом проектів.

Під час першої зупинки «Юні ерудити» було проведено вікторину «Люби, вивчай свій рідний край» та конкурс у розв’язанні ребусів і кросвордів краєзнавчої тематики. Ці завдання в ігровій формі дали змогу дослідити життєвий досвід дітей, а також спланувати напрямки подальшої роботи.

Емоційно-естетичне пізнання природи рідного краю, милування його красою, виховання відчуття прекрасного та любові до довкілля – ці завдання, які вирішувалися під час другої зупинки «Майстерня Олівця – малювця». Учні спостерігали за незвичайною палітрою неба, хмар; фантазували про замріяні зимові сни рослин, що ростуть на шкільному подвір’ї; відкривали для себе різноманітність відтінків снігу. Враження, отримані під час прогулянки, емоційне піднесення та любов до природи діти втілили в композицію «Зимовий день», взяли активну участь у конкурсі малюнків «У нашому селі Зима-чарівниця».

Виховання патріотизму немислиме без формування любові до рідного слова. Тому під час зупинки «Театральна» учні, працюючи в парах, із задоволенням виконували завдання від Сороки-білобоки: розшифровували скоромовки та змагалися у їх промовлянні. Таким чином, діти прилучалися до вивчення усної народної творчості, цінних мовних скарбів українського народу.

Під час цієї зупинки було також проведено конкурс на кращого декламатора віршів поетів рідного краю, зокрема, Т. Шевченка, Д. Чередниченка, Т.Коломієць та ін.

Через сприйняття театральної вистави «Теремок» в ігровій формі діти аналізували, досліджували, вчилися поважати, любити й оберігати те, що, здавалося б, відоме їм з раннього дитинства.

Любов до природи, піклування про охорону, збереження та примноження її багатств – один із напрямків патріотичного виховання підростаючого покоління реалізовувався під час зупинки «Природнича». Першокласники побували в гостях у Капітошки-синоптика, який допоміг їм осягнути значення природи в житті людини, відчути себе її частинкою, дослідити взаємозв’язки між живою і неживою природою рідного краю.

Готовність до праці на благо рідної землі учні мали змогу проявити, виготовляючи і розвішуючи на шкільному подвір’ї годівнички для птахів. Також я прагну сформувати у свідомості моїх учнів розуміння того, що навчання для них сьогодні – найважливіша праця, результати якої принесуть в майбутньому користь не лише їм, а й державі.

Активно зберігати і примножувати багатства рідної Батьківщини може лише здоровий громадянин. Патріотизм – це дотримання та пропаганда здорового способу життя. Піклуючись про здоров’я підростаючого покоління, ми плекаємо власне майбутнє. Тому під час зупинки «У здоровому тілі – здоровий дух» учні вчилися розрізняти емоції та їх вплив на настрій та здоров’я людини, досліджували значення посмішки в житті. Спортивне свято дало змогу розвинути у дітей почуття взаємовиручки, дружні стосунки, викликати інтерес до здорового способу життя.

У 3 класі передбачалася робота над рядом проектів. Найцікавішим для учнів виявився проект «Друзі наші менші. Собака – мій вірний друг». Залучившись до пошукової діяльності, з допомогою рідних та моєю безпосередньою координацією, діти опрацювали багато джерел: художніх творів, довідкової літератури, енциклопедій, матеріалів у мережі Інтернет, де знайшли цікаву інформацію про довкілля собак, їх героїзм, відданість та безкорисливу допомогу людям.

Результати анкетування дали можливість дізнатися про кількість домашніх улюбленців, їх поширені клички та екзотичні уподобання.

Робота над цим проектом дала змогу школярам перейнятися почуттям любові до тварин, бажанням берегти і піклуватися про своїх улюбленців.

На моє глибоке переконання, вихованням патріотичних почуттів в молодших школярів має бути пронизаний кожний урок. На уроках читання звертаю увагу на те, яка глибока мудрість закладена в прислів’ях про рідну землю, як-от: «Землі кланяйся низько, до хліба станеш близько», «Земля добра, вона людей годує» тощо. Пам’ятаючи слова Василя Симоненка: «Бо нива – це моя! Тут я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде, бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде»,- формую в учнів усвідомлення свого синівського обов’язку, ідеї про те, що все починається від батьківського порога, стежини, стрункої тополі біля твоїх воріт, з барвінку, який ніжно стелиться в садочку.

Патріотичні почуття нерозривно пов’язані із загальнолюдськими цінностями, тому під час уроків та позакласних заходів розширюю, поглиблюю знання та уявлення учнів про ідеали добра, справедливості, правди, честі. Діти знайомляться з народною творчістю, ремеслами, беруть участь у бесідах, екскурсіях, святах з виконанням народних обрядів, зокрема, «Щедрий вечір, добрий вечір», «Народ скаже, як зав’яже», «Народні звичаї, традиції, обряди».

Сім'я, родина, дім, рідна вулиця, природа навколо - це ті натуралістичні фактори, які дитина бачить, розуміє, за допомогою яких можна зацікавити дитину, спонукати її до пізнання та дослідження нового, і які формують у неї почуття патріотизму. Прагну доводити, що у кожного з нас є місце, де ми народились, відкрили очі і побачили світ, усвідомили своє буття, промовили своє перше слово, зробили свій перший крок, доторкнулися до своєї землі, пережили першу радість чи відчули перший смуток. Цей куточок на все життя входить в нашу душу, хвилює нас; він як джерельце, з якого починається велика річка, це є наш початок. Ставлю перед собою завдання: донести до кожної дитини усвідомлення того, що цей куточок треба зберегти, як пам’ять про колиску, з якої виросли. З цього починається у нашому серці Батьківщина, переростаючи з рідного краю в могутню державу.У 4 класі опрацювання краєзнавчого матеріалу має більш широкий спектр. Проект «Мій рідний край – Миколаївщина» дає змогу дослідити, вивчити, проаналізувати, порівняти свою місцевість, побачити її місце в історії нашої держави, культурну цінність, природну красу і значимість. Працюючи над проектом, діти обрали у 4 класі для дослідницької діяльності наступні напрямки:

 • Символіка Миколаївщини;

 • Ти течеш через віки, Південний Буже, серцю милий;

 • Миколаївщини славетні імена;

 • Миколаївщина – перлина степу.

Результативність моєї роботи прослідковується в тому, що у дітей:

  • виникла зацікавленість у дослідженні історії рідного краю, народних традицій, природи, бажання їх берегти

  • пошукова активність трансформувалася у допитливість;

  • розвинулися здібності до генерування оригінальних ідей;

  • з’явилося відчуття особистої значущості від залучення до різних видів роботи;

  • сформувалися комунікативні здібності, уміння виявляти свої бажання, інтереси та узгоджувати їх з іншими у процесі спільної діяльності.

Використання краєзнавчого матеріалу та активна пошукова діяльність учнів дає необмежені можливості не тільки збагатити новими знаннями, а й сформувати активну життєву позицію, виховати справжнього громадянина патріота України.

Додатки

2 клас

Ми – маленькі патріоти

Мандрівка на веселому потязі зупинками - цікавинками

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка