Формування національних та патріотичних якостей особистості через модель «Школа національно-патріотичного виховання» Укладачі


Тема. Легка промисловість. Художні промисли. МетаСторінка19/22
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.73 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Тема. Легка промисловість. Художні промисли.

Мета. Сформувати уявлення про легку промисловість, її сировинну базу, галузеву структуру, чинники розміщення підприємств галузі; ознайомити з народними промислами та їх найбільшими цен­трами; виявити значення легкої промисловості та художніх про­мислів для задоволення потреб населення; розвивати навички роботи з картами атласу та джерелами інформації; сформувати естетичну культуру й повагу до культурної спадщини українського народу.

Обладнання. Карта легкої промисловості, зразки продукції галузі й народних промислів, атласи, схеми, мультимедійні презентації «Галузі легкої промисловості», «Художні промисли по регіонах України» підготовлені учнями, місцева майстриня-вишивальниця зі своїми роботами, вироби з дерева батька учениці.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань; інтерактивний.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати галузі легкої промисловості; пояснювати чинники розміщення підприємств га­лузі; показувати на карті найбільші центри легкої промисловості, художніх промислів; оцінювати значення легкої промисловості та художніх промислів для задоволення матеріальних і духовних по­треб населення.

Хід уроку

І. Організація класу

Вітання учнів, вітання гості. Повідомлення про тему і завдання уроку. Учитель звертає увагу учнів на те, що на цьому уроці поєднаються галузь промисловості та важлива складова матеріальної культури народу.

IІ. Актуалізація опорних понять

1.На які групи поділяється промисловість? 1. Яку продукцію виробляють підприємства цих груп?

 2. Що називають предметами споживання?

 3. Які галузі їх виробляють?

 4. Що відноситься до предметів споживання?

 5. Яке значення має розвиток цих галузей для людини?

II. Мотивація навчальної діяльності

Україну заполонив потік дешевої імпортної продукції легкої промисловості (Туреччина, Китай, Польща). Чому так сталося? Чому нам як споживачам більш вигідно купляти турецькі шкіряні вироби та китайські чобітки? На це є як об’єктивні (спеціалізація Туреччини та Китаю за принципом порівняльних переваг, більш дешева робоча сила, низька собівартість продукції) та суб’єктивні причини. За останнє десятиріччя легка промисловість зазнала значного спаду виробництва. Більша частина підприємств має застарілі обладнання і технологію виробництва, крім того, вітчизняна сировинна база розвинута слабко (більша частина сировини привозилася з республік колишнього СРСР). У цих умовах легка промисловість України вимагає не тільки значних інвестицій для розвитку та реконструкції галузі, але й активної державної підтримки вітчизняного товаровиробника. Чи є у вітчизняної легкої промисловості перспективи? Про це сьогодні ми повинні поговорити.III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя, учень демонструє слайди презентації згідно розповіді вчителя.

 • Вчитель: Легка промисловість — галузь, що забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям та іншими предметами споживання, інші галузі важкої промисловості — продукцією виробничого призначення (технічні тканини, будівельний повсть тощо). Галузева структура. Чинники розміщення.

 • Прийом «Гід»

 • учень біля дошки ознайомлює присутніх з географією текстильної промисловості за картою
 • Повідомлення учениці «Історія текстильної промисловості»

 • Прийом «Круглий стіл»

 • Географія швейної та трикотажної промисловості. Шкіряно-взуттєва промисловість. Проблеми й перспективи розвитку галузі – обговорення та аналіз продукції швейної та трикотажної промисловості українського виробника за презентацією.


Вчитель:

 • Цікавий факт: усім відома українська вишиванка. Але зараз важко уявити, скільки таких дивовижних витворів ужиткового мистецтва україн­ська дівчина до моменту одруження мала власноруч приготувати собі в по­саг на все життя (а це не один десяток)!

Повідомлення учениці

«Народні традиції художніх промислів, їх зародження та розвиток».Вступне слово вчителя, робота зі слайдом «Художні промисли»;

 • проведення віртуальної екскурсії учнями-екскурсоводами (Мультимедійна презентація «Художні промисли»):

 • виставка робіт місцевих майстрів, виступ майстрині

І V. Закріплення вивченого матеріалу

 • Запитання

 • Із якою галуззю господарства тісно пов´язана харчова промисловість? Чому?

 • Які чинники мають вирішальне значення для розміщення підприєств харчової промисловості? Чим би ви це пояснили?

3. Розкажіть про особливості розміщення підприємств цукрової промисловості.

4. Яка різниця існує в розміщенн різних виробництв молочної промисловості?

5. Із чим пов´язані проблеми харчової промисловості? З чим це пов´язано?


 • Ділова гра «Супермаркет» (формування набору спожив­чого кошика продукцією українських підприємств).


V. Підсумок уроку

 • Прийом «Закінчи фразу» (фрази типу: Сьогодні я дізнався…, Мені найбільше сподобалось…, Тепер я знаю…, Ми вивчили…, Можна зробити висновок, що…, Свій варіант)

 • Аргументація оцінок

 • Заключне слово вчителя

Наш урок добігає кінця. Я щиро бажаю вам:

Щоб родила щедро нива,

Щоб у хаті все як слід,

Щоб довіку був щасливий

Український славний рід.

Використані джерела

1. http:// awgust.com

2. http://teacher.at.ua

3.http://osvita-svyat.kiev.ua

4.http://petschool.at.ua/publ/vchitelju/koncepcija_nacionalno_patriotichnogo_vikhovannja_molodi/6-1-0-54

5. «Національні цінності у формуванні духовної особистості», Я.О. Черньонков, журнал «Виховна робота в школах України», №9(70) вересень 2010 р.
V. Застосування нестандартних форм навчання на уроках біології

з урахуванням національно-патріотичного виховання
Отреп’єва Зінаїда Федорівна ,

вчитель біології та хімії


Орієнтація на європейський рівень освіти вимагає від сучасного уроку не тільки реалізації триєдиної мети класичної дидактики, але й розширення педагогічних горизонтів — використання новітніх форм і методів навчання.

В навчальних закладах традиційний урок не задовольняє не лише вчителя, учня, але й суспільство. Адже основною відмінністю сучасної європейської освіти, стандарти якої переймає й Україна, є інте­грація знань, уміння дитини використати знання на практиці, застосувати їх у подальшому житті в різних галузях народного господарства або просто в побуті.

Метою відродження української школи є виховання творчої, національно свідомої особистості. Однією з умов формування творчого мислення учнів є надання змістові освіти інтегративного характеру, а навчальній діяльності – рис творчого процесу. Якщо у загальноосвітній школі знання подаються різнопредметно , то слід забезпечити можливість використання учнем щойно набутих знань з одного предмета для розв’язання ряду завдань з інших предметів. На сьогодні середня загальноосвітня школа будується на основі нових концепцій та нових стандартів з урахуванням досягнень інноваційних та інтегративних процесів як у дидактиці, так і в конкретних методиках навчання основам наук. Інтеграція спрямовується, в основному, на підвищення рівня системності мислення учня та на зменшення його завантаженості.Я викладаю хімію і біологію вже понад 20 років, за цей час зіткнулася з труднощами, які знайомі всім учителям — невідповідність підручників і навчальних програм, відсутність матеріальної бази для практичних робіт з біохімії, молекулярної біології, генетики тощо. Сучасна біологія — наука настільки інтегрована, що без співпраці з хі­міками, фізиками, географами, математиками не можливий сам процес викладання біології в школі.

Однією з найважливіших проблем, є помітне зниження інтересу учнів до навчання, що багато в чому обумовлене складністю програм. До того ж, викликає незадоволення недостатня продуманість і розробленість діючих підручників для загальноосвітніх шкіл. Сама специфіка біології на їхньому сучасному рівні спонукає до комплексного підходу в навчанні школярів цьому предмету.Мета інтегрованих уроків з біології

 • Створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів у процесі навчання біології на основі інтеграції різних предметів.

 • Подолання деяких протиріч процесу навчання.

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках.

Принципи інтегрованих уроків

 • Синтезованість знань. Цілісне, синтезоване, систематизоване сприйняття досліджуваних по тій або іншій темі питань сприяє розвитку широти мислення.

 • Поглибленість вивчення. Більш глибоке проникнення в суть досліджуваної теми сприяє розвитку глибини мислення.

При плануванні й організації таких уроків учителю важливо:

 • У формі інтегрованих уроків доцільно проводити узагальнюючі уроки, на яких будуть розкриті проблеми, найбільш важливі для двох або декількох предметів, але інтегрованим уроком може бути будь-який урок зі своєю структурою, якщо для його проведення залучаються знання, уміння й результати аналізу досліджуваного матеріалу методами інших наук, інших навчальних предметів.

 • В інтегрованому уроці з декількох предметів один є провідним.

Найчастіше, інтегровані уроки є спареними й проводяться вчителями спільно. Можлива різноманітна інтеграція навчальних предметів [6, 4, 3].


Географія

ХіміяЛітература

МузикаБіологіяОснови здоров’я

Екологія

Структура інтегрованих уроків відрізняється від звичайних уроків: • граничною чіткістю, компактністю, стислістю навчального матеріалу;

 • логічною взаємозумовленістю, взаємозобов’язаністю матеріалу інтегрувальних предметів на кожному етапі уроку;

 • великою інформативною ємністю навчального матеріалу, використовуваного на уроці.

Переваги інтеграції на уроці:

 • Світ, що оточує дітей, пізнається ними в різноманітті і єдності, а найчастіше предмети шкільного циклу, спрямовані на вивчення окремих явищ цієї єдності, не дають подання про ціле явище, дроблячи його на розрізнені фрагменти.

 • Інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів, спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здатностей. Більшою мірою, ніж звичайні, вони сприяють розвитку мови, формуванню вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, формують інтегровані знання з обох використовуваних дисциплін.

 • Форма проведення інтегрованих уроків нестандартна, захоплююча.

 • Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвиваючу ефективність таких уроків.

 • Вони знімають стомлюваність, перенапругу учнів за рахунок перемикань на різноманітні види діяльності, різко підвищують пізнавальний інтерес, служать розвитку уяви, уваги, мислення, мови й пам'яті школярів.

 • Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю здатностей його учнів.

 • Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах.

 • Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення та інтегровані знання про світ, у якому він живе, про взаємодопомогу, про існування різноманітного світу матеріальної й художньої культури .

Використання міжпредметної інтеграції продиктовано необхідністю формування в дітей цілісного уявлення про природу, про людину, як важливого компоненту природи і як розумної істоти, що впливає на неї. Формування інтегральних знань біології та екології дозволяють виховувати дбайливе, свідоме відношення до природи, готовність до активних дій по її охороні.

Громадянські цілі спрямовують навчально-виховний процес на підготовку учнів до самоосвіти, життєтворчості, рефлексії, соціальної активності, забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей.Соціальні цілі спрямовують діяльність школи на формування компетентності, які передбачають оцінні судження особистості, формування моральних якостей, світогляду. Загальновідомо, що системою цінностей, ціннісними орієнтаціями та відношенням до дійсності зумовлюється й поведінка людини. Шкільний предмет “Біологія" засобами свого змісту має сприяти формуванню ставлення учня до живої природи, до людини, її життя й здоров’я як найвищої цінності, а також до біологічної науки і методів наукового пізнання. У зв’язку з цим завданнями біологічної освіти мають бути:

 • формування наукового світогляду;

 • забезпечення і засвоєння норм та правил екологічної етики;

 • формування відповідального ставлення до природи й готовності до активної її охорони;

 • вироблення стратегії поведінки сучасної людини у біосфері;

 • формування свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої соціальної цінності;

 • розкриття ролі інтегрованих науково-природничих знань в житті суспільства;

 • формування інтересу до біологічної науки.

 • Виходячи із загальних вимог до навчання, виховання та розвитку учнів у сучасній школі, враховуючи можливості змісту навчального матеріалу, оперативні цілі (завдання) навчання біології в основній школі мають бути спрямовані на те, щоб учень володів інтегрованими знаннями та:

 • виявляв інтерес до живої природи і ставився до неї з повагою;

 • знав елементи живої природи країни , зокрема рідного краю, біологічні закономірності, досягнення біологічної науки;

 • розумів значення біологічного різноманіття і значення природи у житті людини;

 • усвідомлював місце людини серед природи та її вплив на природне середовище, виховував в собі бережливе ставлення до нього;

 • навчився бачити зв’язки між живими організмами, живою й неживою природою, діяльністю людини і природними процесами та негативним впливом на неї;

 • умів застосовувати методи пізнання природи (експеримент, спостереження, опис), конкретизувати теоретичні ідеї, конструювати ідеальні й матеріальні моделі та користуватися ними в своїй практичній діяльності;

 • виявляв екологічну освіченість;

 • відповідально ставився до власного здоров’я і довкілля;

 • застосовував здобуті знання для прийняття рішень й оцінних суджень [2, 1].

 • Тож оперативні цілі мають бути спрямовані на те, щоб сформувати у учнів інтегровані знання, для того щоб вони:

 • знали біологічні закономірності, методи пізнання природи, принципи і проблеми її охорони;

 • розуміли місце біології серед інших наук, значення біологічного розмаїття, зв'язок між природними і суспільними процесами;

 • уміли використовувати біологічні закономірності, застосовувати біологічні методи пізнання, вмів поставити й розв’язати проблему, планувати і здійснювати спостереження, експеримент в майбутньому для розвитку нашої країни, зокрема в сільськогосподарській сфері та медицині;

 • застосовували теоретичні знання для узагальнення, систематизації, прогнозування;

 • уміли пов’язувати здобуті на уроці знання з повсякденним життям, користуватися різними джерелами інформації й оцінювати достовірність біологічної інформації;

 • відповідально ставилися до власного здоров’я і довкілля, перебував у гармонії з природою, відповідально ставився до охорони навколишнього середовища.

 • розвивати уяву, увагу, пам’ять, пізнавальні інтерес і самостійність.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка