Формування національних та патріотичних якостей особистості через модель «Школа національно-патріотичного виховання» УкладачіСторінка2/22
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Кожен народ у процесі історичного розвитку виробив систему цінностей , які передаються з покоління в покоління у вигляді звичаїв , традицій , обрядів . Тому виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно – історичних цінностях своєї нації . Пізнання навколишнього світу починається зі знайомства з рідною вулицею , селом чи містом , своєю країною , а вже потім – із сусідніми країнами . Тобто , ми йдемо від пізнання свого , рідного , національного до багатонаціонального , світового .

Власна унікальна духовно-ціннісна парадигма українського народу на шляху свого розвитку зазнавала постійних утисків , нищення , паплюження , етнічні традиції виховання довгий час були забуті , заборонені .

Трансформаційні процеси , що відбуваються у світі та державі , поставили перед сучасною освітою завдання розбудови національної системи виховання , яка має реалізовуватися через виховний простір навчального закладу .

Враховуючи дані аспекти педагогічний колектив Малоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів обрав моделлю школи - « Школа національно – патріотичного виховання».

Беручи до уваги досвід інших шкіл України та враховуючи власні можливості та умови була розроблена структурно-логічну модель школи .


Навчальний процес Виховний процес

 1. Народознавчий зміст 1. Створення родинного мікроклімату

 2. Комп’ютеризація навчання в класах , школі

 3. Профілізація навчання 2. Вивчення родоводу кожної родини

 4. Варіативність 3. Впровадження кращих родинних

 5. Моніторинг здоров’я традицій у життєдіяльність школи

4. Відродження народних звичаїв ,

обрядів


5. Організація діяльності учнівського

самоврядування
Учні , батьки , вчителі,

громадськість села

Педагогічний колектив здійснює пошук ефективних нестандартних форм та методів виховання та навчання учнів , які формували б національну самосвідомість , прищеплювали любов до рідного краю , свого народу , забезпечували духовний взаємозв’язок поколінь , виховували повагу до батьків , культури та історії рідного краю .

Була розроблена Програма впровадження моделі школи,реалізація якої здійснюється в три етапи протягом 5 років .І етап - Розроблення структурно – організаційних заходів по моделі школи .

Завдання : теоретично обґрунтувати систему національно – патріотичного виховання учнів під час навчально – виховного процесу .

На даному етапі здійснювалося вивчення теорії і методики інновацій в освіті . Методичне і теоретичне обґрунтування засад , форм і методів розв’язання проблеми .

Теоретико – методологічні , правові засади національно – патріотичного виховання молоді ( мета , принципи , завдання , методи , форми ) закладено в основоположних документах , як Конституція України , Закони України « Про громадянство України» , « Про освіту» , « Про загальну середню освіту», « Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» , « Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» , « Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021роки» тощо . Цими документами визначено стратегічне завдання національно – патріотичного виховання , яке стало метою моделі « Школи національно – патріотичного виховання» :

Структурування знань і виховного процесу . Виховання здорової , компетентної особистості – громадянина України – носія національних цінностей , загальнолюдських , наукових , філософських , релігійних надбань , яка живе в гармонії з собою , здатна до самовизначення , самореалізації .

Визначені завдання моделі школи : 1. Науково – педагогічне забезпечення єдності фізичного , духовного й інтелектуального розвитку особистості .

 2. Утвердження пріоритету національного і як синтез світового досвіду на засадах національно – патріотичного виховання .

 3. Розвиток почуття відповідальності за збереження національних традицій , звичаїв , культурних надбань .

 4. Творення індивідуального Я в його духовній автономності і суверенності та в умінні поєднувати особисті інтереси з інтересами держави .

Наступні принципи були покладені в основу Програми:

 1. Українознавства .

 2. Єдності сімейного та шкільного виховання .

 3. Добровільності

 4. Систематичності та послідовності

 5. Наступності і безперервності

 6. Міждисциплінарності

 7. Культуровідповідності

 8. Полікультурності

 9. Плюралізму

Реалізації програми здійснювалася через наступні напрямки роботи :

 • інтегрування елементів національно – патріотичного виховання у зміст сучасних шкільних предметів

 • запровадження навчальних факультативів

 • організація позакласної та позашкільної діяльності в напрямі формування національно – патріотичних цінностей школяра

Були визначені змістові лінії:

 • родинне виховання

 • трудове виховання

 • громадянське виховання

 • військово – патріотичне виховання

 • художньо – естетичне виховання

 • моральне виховання

 • сприяння творчому розвитку особистості

 • формування здорового способу життя

Національно – патріотичне виховання наповнене наступним змістом :

 • Уявлення

про громадянські , демократичні , загальнолюдські , національні норми і цінності ;

про культуру світової цивілізації та культурну спадщину українського народу • Інтелектуальні вміння

володіння культурою між людських відносин ;

вільне володіння українською мовою як державною • Настанови та цінності

усвідомлення взаємозалежності інтересів окремих людей , соціальних груп у суспільстві;

почуття власної гідності , толерантності , плюралізм , домінування гуманістичних принципів ;

усвідомлення себе як громадянина і патріота України


 • Досвід участі

повага до своєї культури , рідної мови ;

доброзичливе і зацікавлене ставлення до культур інших народів , функціональна двомовністьРезультатом національно – патріотичного виховання є :

 • самоутвердження особистості як громадянина України ;

 • утвердження людської гідності , національної свідомості ;

 • ефективна участь у громадських справах .

ІІ етапПерспективне та поточне планування роботи школи за моделлю.

Завдання : наповнити національно – патріотичним змістом увесь навчально – виховний процес ; розробити систему уроків , виховних заходів , свят національно – патріотичного спрямування .ІІІ етапСтворення оптимально–організаційних умов для реалізації моделі школи .

Завдання : функціонування моделі « Школа національно – патріотичного виховання» в повному змісті : планування навчально – виховної роботи школи відповідно моделі ; активізація роботи шкільного краєзнавчого музею ; залучення батьків та громадськості до реалізації моделі ; встановлення зв’язків з музеями , школами .

Працюючи над реалізацією моделі школи педагогічний колектив опрацьовував на засіданнях педагогічних рад наступні питання :


   • Затвердження плану роботи школи на … рік ( щорічно)

   • Завдання впровадження … етапу моделі школи ( щорічно)

   • Гуманізація навчально – виховного процесу в школі.

   • Виховна система школи : проблеми , знахідки .

   • Про особистісно - орієнтовні технології виховання в школі .

   • Робота із здібними та обдарованими дітьми ( щорічно)

   • Стан навчально – виховної роботи із фізичного виховання .

   • Системна робота над проблемним питанням .

   • Національно – патріотичне виховання в школі . Формування патріотизму , громадських і конституційних обов'язків , поваги до державних символів України .

   • Система роботи педагогічного колективу з реалізації концепції національного виховання .

   • Співпраця педагогічного колективу , батьків та дітей щодо забезпечення здоров'я, фізичного та інтелектуального розвитку особистості .

   • Робота класного керівника щодо формування позитивних якостей особистості , практичного розвитку її інтересів і потреб , виховання на засадах християнської моралі .

На психолого – педагогічних семінарах обговорювалися питання організації виховання, напрямків виховання , ознайомлювалися з досвідом колег .

Пошуки засобів ефективного навчання спонукають до нововведень у навчально-виховній роботі , зумовлюють створення і застосування інноваційних педагогічних технологій .У кожного вчителя створена система уроків національно – патріотичного виховання . Шкільні предмети суспільно – гуманітарного та природничо – математичного циклів дозволяють достатньо повно використовувати такі елементи національної культури, як народний переказ , легенди , оповіді , загадки , приказки , прислів’я , прикмети. Доповнення шкільних програм , підручників елементами народної мудрості сприяє формуванню позитивних якостей школярів , збагаченню фактичного матеріалу цікавими повідомленнями , робить уроки цікавішими і змістовнішими.

Головним джерелом інформації для наших учнів стали усні джерела , тобто розповіді старших людей : односельчан , родичів , сусідів . Таке особистісне переживання учнями історичних подій , фактів , явищ є яскравим прикладом формування цілісного ставлення до історичного минулого , відродження культури історичної пам’яті нашого суспільства .


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка