Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльностіСторінка10/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.2 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток Ж

Таблиця Ж.1 – Вибір стратегії управління податковими ризиками банку на основі використання ймовірнісних критеріїв оцінки податкового ризику

Стратегія управління податковими ризиками

Характеристики управляючого впливу за

Рекомендований критерій оцінки податкового ризику

Значення критерію для оптимального варіанту оподаткування

часом

змістом заходів

результатомагресивна

передує виникненню ризику

використання всієї сукупності наявної інформації і управлінських заходів

максимізація вигоди без урахування ризику, мінімізація податкових ризиків

середня прибутковість зміни параметрів оподаткування

максимальне

адаптивна

в період понесення ризику

адаптація податкових рішень до ситуації, що склалася

оптимізація співвідношення ризику і вигоди (економії), запобігання несприятливих наслідків

співвідношення ризику і прибутковості дії на параметри оподаткування

мінімальне

консервативна

з моменту ризикової події

нейтралізація впливу ризику і поширення збитку на інші події та операції

мінімізація ризику без урахування вигоди, локалізація розповсюдження ризику

ризик зміни параметрів оподаткування

мінімальне

Додаток И

Таблиця И.1 – Нормативно-правова база з питань охорони праці у Центральному відділенні АТ «Умовний банк» станом на 01.06. 2013 р.

п.п.


Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки/ Коментарі

1

2

3

4

5

1

Закон України «Про охорону праці»

+

+

Знаходиться у керівника в друкованому вигляді

2

Типове положення про службу охорони праці

-

-

Є у наявності в головному офісі АТ «Укрексімбанк»

3

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

+

+

Знаходиться у керівника в друкованому вигляді

4

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

+

+

-

5

Типове положення про навчання з питань охорони праці

-

-

Є у наявності в головному офісі АТ «Укрексімбанк»

6

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

+

+

Знаходиться у керівника в друкованому вигляді

7

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

-

-

Нормативний акт відсутній оскільки діяльність банку не є небезпечною

8

Положення про медичний огляд працівників окремих категорій

-

-

Нормативний акт відсутній як на базі практики, так і в головному офісі

Продовження таблиці И.1

1

2

3

4

5

9

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

-

-

Є у наявності в головному офісі АТ «Укрексімбанк»

10

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві

-

-

Положення є у наявності в головному офісі АТ «Укрексімбанк»

11

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

-

-

Нормативний акт відсутній як на базі практики, так і в головному офісі оскільки діяльність банку не є діяльністю з підвищеною небезпечною

12

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

-

-

Положення є у наявності в головному офісі АТ «Укрексімбанк»

13

Типове положення про комісію з питань охорони праці

-

-

Положення є у наявності в головному офісі АТ «Укрексімбанк»

14

Типове положення «Про кабінет охорони праці»

-

-

Положення є у наявності в головному офісі АТ «Укрексімбанк»

15

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях,

+

+

Програма знаходиться у керівника установи бази практики в друкованому вигляді

16

Перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів;
Положення знаходяться у керівника установи бази практики в друкованому вигляді

Продовження таблиці И.1

1

2

3

4

5

17

Про затвердження Положення про систему управління охороною праці СУОП;

Про затвердження графіка проведення періодичних медоглядів працівників;

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій


+

+

Положення знаходяться у керівника установи бази практики в друкованому вигляді

18

Перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з питань охорони праці;

Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

Про затвердження Положення про проведення триступеневого адміністративно-громадського контролю у системі управління охороною праці закладу (установи);

Про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб-

-

Дані положення є у наявності в головному офісі АТ «Укрексімбанк»

19

Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою;

Перелік професій працівників, які повинні проходити попередній або періодичні медичні огляди


-

-

Дані нормативні акти відсутні як банку, що є базою практики, так і в головному офісі так як діяльність в банку не є діяльністю з підвищеною небезпечною

20

Журнали, які має служба охорони праці: реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма Н-1, Н-5, НПВ); обліку повідомлень про нещасний випадок; реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

+

+

Знаходяться у керівника банку

Продовження таблиці И.1

1

2

3

4

5

21

Документи, які зберігаються в службі охорони праці: акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами Н-1, Н-5, НПВ; матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією і затверджені заходи для усунення виявлених порушень; комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором; матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці

+

+

Дані документи знаходяться у керівника

Таблиця И.2 – Відповідність документів у Центральному відділенні АТ«Умовний банк» нормативним документам з охорони праці№ п/п

Назва діючого в установі (організації) нормативного документу

Розділ, пункт, інформація, на які йдеться посилання

Відповідність нормативним положенням

1

2

3

4

1

Типове положення про службу охорони праці

1. Основні завдання

2. Функції СОП

3. Права працівників

4. Організація роботи СОП+

2

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

1. Сфера застосування

2. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

3. Спеціальне розслідування


+

3

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

1. Сфера застосування

2. Розслідування та облік нещасних випадків

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків


+

4

Типове положення про навчання з питань охорони праці

1. Навчання з питань охорони праці

1.1. Навчання і перевірка знань працівників

1.2. Навчання і перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

2. Вивчення питань з охорони праці

3. Інструктажі з питань охорони праці

3.1. Види інструктажів

3.2. Порядок проведення інструктажів для працівників

3.3. Порядок проведення інструктажів для практикантів

4. Допуск працівників до роботи


+

5

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

1. Зміст інструкції

2. Текст інструкції

3. Порядок затвердження і введення інструкції в дію

4. Реєстрація, облік і видання інструкції

5. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкції


+

6

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

1. Сфера дії

2. Перелік робіт+

7

Перелік робіт, де необхідний професійний відбір

1. Сфера дії

2. Перелік робіт+

8

Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками

1. Сфера дії

2. Нормативи+

9

Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми

1. Сфера дії

2. Нормативи+

10

Положення про медичний огляд працівників окремих категорій

1. Загальні вимоги до проведення медичних оглядів працівників

2. Організація проведення медичних оглядів роботодавців+

Продовження таблиці И.2

1

2

3

3

11

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві

1. Опрацювання та узгодження дії нормативних актів з питань охорони праці

2. Припинення дії та скасування нормативних актів+

12

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

1. Сфера дії

2. Вимоги до робочих місць

3. Порядок атестації робочих місць

4. Облік порушень+

13

Типове положення про комісію з питань охорони праці

1. Завдання і права комісії

2. Організація роботи комісії+

14

Типове положення про кабінет охорони праці

1. Основні завдання та зміст роботи кабінету охорони праці

2. Обладнання кабінету охорони праці

3. Організація роботи кабінету охорони праці


+

15

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях

1. Порядок проведення вступного інструктажу

2. Вимоги до інформації, що надається

3. Відповідальність за проведення інструктажу


+

16

Положення про систему управління охороною праці

1. Структура управління охороною праці

2. Загальні обов’язки посадових осіб з питань охорони праці

3. Права посадових осіб з питань охорони праці

4. Відповідальність посадових осіб з питань охорони праці+

17

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

1. Загальні положення

2. Аналіз небезпеки

3. Оперативна частина

4. Повноваження й обов’язки відповідального керівника робіт+

18

Положення про проведення триступеневого адміністративно-громадського контролю у системі управління охороною праці закладу

1. Рівні громадського контролю

2. Статус профспілок

3. Повноваження профспілок

4. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці+

19

Про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб

1. Вивчення основ охорони праці під час професійного навчання працівників

2. Організація навчання і перевірки знань працівників

3. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

5. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

6. Стажування і допуск працівників до роботи+

Додаток К

Таблиця К.1 – Перелік витрат у Центральному відділенні АТ «Умовний банк» на охорону праці

г/в


Назва групи витрат

Назва різновиду витрат

Сума витрат, грн.

2010

2011

2012

1

Додаткові до страхових відшкодувань потерпілим унаслідок травм і професійних захворювань

Тимчасова непрацездатність

0

0

0

Одноразова допомога,включаючи членів родини і утриманців загиблих

0

0

0

Відшкодування витрат лікувальним установам

0

0

0

Санаторно-курортне обслуговування

0

0

0

Витрати на соціальну допомогу інвалідам

0

0

0

Інші доплати

0

0

0

2

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

Додаткові відпуски

0

0

0

Скорочений робочий день

0

0

0

Лікувально-профілактичне харчування

0

0

0

Надання молока чи інших рівноцінних продуктів

0

0

0

Підвищені тарифні ставки

0

0

0

Доплати за умови і інтенсивність праці

0

0

0

Пенсії на пільгових умовах

0

0

0

3

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

Витрати на працеохоронні заходи за колективним договором

8560

8700

9500

Витрати на додаткові заходи

3000

4600

4500

Витрати на працеохоронні заходи з інших джерел фінансування

0

0

0

4

Витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві

Вартість зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

0

0

0

Витрати на порятунок потерпілих, розслідування нещасного випадку

0

0

0

Виплати заробітної плати і доплати за час вимушених простоїв

0

0

0

Вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

0

0

0

Вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих у наслідок загибелі чи інвалідності

0

0

0

5

Штрафи та інші відшкодування

Штрафи підприємства, організації за недотримання нормативних вимог охорони праці

0

0

0

Штрафи працівників за порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці

0

0

0

Компенсації працівникам за зупинку робіт органами держнагляду за охороною праці

0

0

0

Компенсаційні виплати населенню

0

0

0

Додаток Л

Таблиця Л.1 – Акт перевірки стану  охорони  праці в у Центральному відділенні АТ «Умовний банк» станом на 01.06. 2013 р.

Найменування заходів з охорони праці

Відмітка про викона-ння (в балах)

1

2

3

1 Організаційні  заходи

1.1

Виконання  заходів, передбачених колдоговорами, угодою.

5

1.2

Наявність  наказу про  призначення відповідальних   осіб   за станом охорони праці:

5
- в установі, в кабінетах,  майстернях, лабораторіях, дільницях і ін.

5
-    при експлуатації електрогосподарства       

5

1.3

Наявність акту  перевірки готовності закладу до  нового  року.

5

2 Забезпечення  безпечного  проведення виробничого   процесу

2.1

Розміщення   обладнання і його  відповідність нормам  охорони праці в приміщеннях.

5

2.2

Наявність і  стан  захисних  пристроїв на   обладнанні

5

2.3

Оформлення і  ввід в експлуатацію по  акту кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної безпеки і інших   приміщень установ, закладу.        

5

3.1

Наявність паспорта на обладнання        

5

3.2

Наявність допуску  до  роботи у операторів       

5

3.3

Наявність паспортів на  вентиляційні установки      

5

3.4

Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановок і його виконання   

5

3.5

Наявність акту СЕС по перевірці  повітряно-теплового режиму                 

5

3.6

Наявність акту СЕС по  перевірці освітленості приміщення 

5

3.7

Наявність  акту  СЕС по перевірці на запиленість, загазованість.               

5

3.8

Санітарний  стан  приміщень, кабінетів

5

3.9

Проведення  паспортизації  робочих місць за умовами праці з участю інструментальних  замірів  СЕС

5

4 Безпечна  експлуатація електроустановок і електромережі.

4.1

Наявність електросхем електроустановок і електроосвітлення                   

5

4.2

Наявність допуску до  роботи у електрика і співробітників, працюючих на електроустановках     

5

4.3

Наявність акту  перевірки  контура  захисного   заземлення, грозозахисту, тощо 

5

4.4

Наявність  акту  випробування  опору ізоляціі електропроводки.              

4

4.6

Наявність  журналу експлуатації електроустановок і електроосвітлення     

5

5 Пожежна  безпека

5.1

Наявність  поетапних  планів евакуації. Проведення тренувань.                

5

5.2

Наявність  своєчасної зарядки  вогнегасників

5

5.3

Наявність  протипожежного обладнання і інвентаря  відповідно до норм

5

Продовження таблиці Л.1

1

2

3

6 Пропаганда  знань з  охорони  праці

6.1

Проведення та оформлення інструктажів з охорони  праці  з  працюючими і учнями відповідно до Типового положення про  навчання з питань  охорони праці.     

5

6.2

 Наявність інструкцій  з  охорони  праці , їх відповідність умовам роботи  

5

6.3

Проведення  інструктажів  з  охорони  праці із  співробітниками  в кабінетах підвищеної небезпеки

5

6.4

Наявність  інструкцій  по  охороні  праці  в  кабінетах і підрозділах

5

6.7

Наявність  плакатів,  попереджувальних  написів, стенда  або куточка  з  охорони праці

4

6.8

Наявність  кабінету  охорони  праці, безпеки  життєдіяльності.              

5

6.9

Наявність  служби  охорони  праці  відповідно  до  ст. 15  Закону України «Про охорону  праці» Типового   положення  про  службу охорони  праці»

5

7 Забезпечення  спецодягом  і медобслуговуванням.

7.2

Забезпечення  медогляду  осіб,  працюючих  на  установках  підвищеної небезпеки (електрики, кочегари), збереження   спецодягу, прання  і ремонт

х

7.3

Наявність  санітарних  книжок  на  працюючих в  харчоблоках (проведення періодичних  медоглядів)     

х

7.4

Наявність  аптечок  в кабінетах і  приміщеннях підвищеної   небезпеки (майстерні, спортзал, котельня, пральня і ін)

х

8 Додержання  трудового  законодавства.

8.1

Правильність  накладання  дисциплінарних  стягнень        

5

8.2

Порядок  ведення  трудових  книжок, їх  облік і збереження  

5

8.3

Дотримання  режиму  праці і  відпочинку    

5

8.4

Наявність  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку, посадових  інструкцій (розділу  в них Охорона  праці )

5

9 Громадський  контроль

9.1

Робота  комісії  з  питань  охорони  праці, громадського   інспектора з охорони праці, представника  профспілки   з  питань  охорони праці.

5

9.2

Розгляд  питань  по  охороні  праці  на  засіданнях  профспілкового комітету  

5

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка