Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки


Фрагмент робочої програми з навчальної дисципліниСторінка17/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.74 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Фрагмент робочої програми з навчальної дисципліни

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчання професійно-орієнтованій іноземній мові є невід’ємною складовою підготовки студентів до переходу від вивчення іноземної мови як навчальної дисципліни, до її практичного використання з професійною метою. Практичне володіння іноземною мовою дає змогу вивчати світові стандарти, інформативну літературу з метою прийняття самостійного професійно-значущого рішення.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням) " є забезпечення та формування у студентів професійної мовної компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища. Основною метою вивчення навчальної дисципліни студентами Інституту інформаційно-діагностичних систем є практичне оволодіння іноземною мовою на базі професійно-орієнтованого навчання в обсязі тематики, яка визначена даною програмою.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:- удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності;

- оволодіння термінологічною та загальномовною лексикою;

- набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні так і у аудіо запису.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

- основну термінологію з фаху;

- основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної літературиза фахом;

- основні правила роботи з науково-технічною літературою;

- словотвірні морфеми та моделі, особливо в галузі термінотворення;

- основні граматичні явища, співвідношення їх форм та значень.

Вміти:

- розуміти на слух монологічну і діалогічну мову;

- виступати з повідомленням з питань, пов’язаних із спеціальністю;

- приймати участь у бесіді-обговоренні;

- передавати в усній та письмовій формі здобуту при читанні інформацію як на - рідній, так і на іноземній мові;

- розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням при читанні і переробці тексту.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Матеріали та машини для будівництва аеродромів. Експлуатація аеродромів влітку та взимку." студент повинен:

Знати:

- основну термінологію модуля №1;

- граматичні правила з теми " Особливості наукового стилю мовлення ";

- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури.

Вміти:

- вести бесіду з тем модуля №1;

- ставити питання, відповідати на них;

- застосовувати граматичний матеріал даного модуля;

- робити повідомлення на тематику модуля №1;

- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 " Планування будівництва аеропорту." студент повинен:Знати:

- основну термінологію модуля №2;

- граматичні правила з теми " Особливості граматики ділового листування ";

- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури, ділових паперів.

Вміти:

- вести бесіду з тем модуля №2;

- ставити питання, відповідати на них;

- застосовувати граматичний матеріал даного модуля;

- робити повідомлення на тематику модуля №2;

- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліниЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план навчальної дисципліни

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (годин.)

Усього

Практичні заняття

СРС

1

2

3

4

5

4 курс

7 семестр

Модуль №1 " Матеріали та машини для будівництва аеродромів. Експлуатація аеродромів влітку та взимку."

1.1

Матеріали для будівництва аеродромів. Природні будівельні матеріали.

5

4

2

1.2

Природні будівельні матеріали. Камінь. Цегла.

5

4

2

1.3

Природні будівельні матеріали. Дерево.

6

4

2

1.4

Штучні будівельні матеріали. Залізо. Сталь.

6

4

2

1.5

Штучні будівельні матеріали. Бетон.

6

4

2

1.6

Машини для будівництва аеродромів.

6

4

2

1.7

Експлуатація аеродромів влітку.

8

4

4

1.8

Експлуатація аеродромів взимку.

8

4

2

1.9

Модульна контрольна робота №1

6

2

2

Усього за модулем №1

56

34

20

Усього за 7 семестр

56

34

20

4 курс

8 семестр

Модуль №2 " Планування будівництва аеропорту."

2.1

Початковий етап планування будівництва аеропорту.

5

4

2

2.2

Ціль та етапи будівництва аеропорту.

5

4

2

2.3

Місце розташування аеропорту.

5

4

2

2.4

Процес планування будівництва аеропорту.

5

4

2

2.5

Процес обговорення плану будівництва аеропорту.

5

4

2

2.6

Корективи до плану. Порядок внесення коректив.

5

4

2

2.7

Процес утвердження плану будівництва аеропорту.

6

4

2

2.8

Генеральний план будівництва аеропорту.

8

4

2

2.9

Модульна контрольна робота №2

8

2

2

Усього за модулем №2

52

34

20

Усього за 8 семестр

52

34

20

Усього за навчальною дисципліною

108

68

40

Каталог: bitstream -> NAU -> 19100
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> О. В. Шевчук-Клюжева Національний авіаційний університет мовна політика: особливості визначення та вживання терміна Реферат


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка