Формування та використання прибутку банкуСторінка11/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.71 Mb.
ТипРеферат
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

КВВО = x*y*z – q*l* m (3.2)


Розрахунок впливу факторів на зміну внутрішньої вартості операцій рекомендується проводити з використанням методу ланцюгових підстановок.

Факторний аналіз дозволяє оцінити вплив факторів на результуючий показник.

Етапи проведення аналізу:

визначення факторів,

– встановлення функціональної залежності;

– вимірювання впливу кожного фактора на зміну аналізованого показника.

Найбільш поширеним прийомом факторного аналізу є метод ланцюгових підстановок, при використанні якого результати залежать від послідовності підстановки факторів. Важливим є те, що спочатку оцінюється вплив кількісних факторів, які характеризують вплив екстенсивності, а подалі – якісних факторів, які характеризують вплив інтенсивності.

Отже, розглянуті сучасні методики оцінки прибутку та прогнозування його обсягу доцільно розглядати з метою оптимізації прибутку ПАТ «Умовний Банк».

3.2 Методика оптимізації прибутку ПАТ «Умовний Банк»

Центральною проблемою економетрики є побудова економіко-математичних моделей і визначення можливостей її використання для опису, аналізу та прогнозування реальних економічних процесів. Точне кількісний вимір економічного результату впливу кожного окремого фактора деталізує

механізм формування кінцевих результатів роботи банків.

Тому, на наш погляд, методика оцінки прибутку, яка дозволяє визначити напрямки банківської діяльності, що сприяють не тільки максимізації прибутку, а й наповненню ринку банківських продуктів і послуг, виглядає наступним чином (рис.3.2):
Етапи

Методика оцінки прибутку банку та прогнозування факторів його зростання1 етап

Вивчення динаміки, складу, структури та темпів приросту джерел формування прибутку

Оцінка досягнутого рівня прибутку

Аналіз активів та власного капіталу

2 етап

Визначення показників рентабельності (прибутковості)

Дохідність активів

Процентна маржаМультиплікатор капіталу

Прибутковість доходів

3 етап

Факторний аналіз прибутку за допомогою економетричного моделювання

Визначення прибутковості структурних одиниць банку

Визначення формули прибутку на основі показника прибутковості (дохідності капіталу, декомпозиційний аналіз або метод «Дюпона»)

Відбір факторів, побудова та перевірка якості економетричної моделі незалежних змінних формування прибутку

Розрахунок коефіцієнтів прогнозування факторів формування прибутку


4 етап

Виявлення резервів зростання прибутковості та формування рекомендацій щодо покращення діяльності банку, які будуть сприяти наповненню ринку банківських послуг та продуктів

Рисунок 3.2 – Авторська методика аналізу прибутку банку та прогнозування факторів його зростання
Перевагами використання даної моделі є те, що запропонована методика включає не тільки аналіз факторів формування фінансового результату, але й передбачає можливість спрогнозувати їх зміну в перспективі і запропонувати напрямки наповнення ринку банківських продуктів і послуг.

Обумовлені резерви є напрямками діяльності, що сприяють підвищенню прибутковості банків, оскільки виступають також підфакторов узагальнюючих коефіцієнтів рентабельності. Запропоноване автором економетричне моделювання в рамках проведення факторного аналізу прибутку може бути використано банками з метою підвищення ступеня точності поточних оцінок і поліпшення якості прогнозування фінансового результату в перспективі.

Таким чином, за допомогою вдосконаленої авторської методики, заснованої на факторному аналізі шляхом економетричного моделювання, представляється можливим виявляти резерви підвищення рівня прибутку.

Крім того, важливим питанням є оптимізація прибутку конкретної структурної одиниці банку.

Специфіка банківської діяльності та сучасний рівень конкуренції на цьому сегменті ринку значно обмежують можливості збільшення масштабів банківської діяльності без розвитку мережі підрозділів та охоплення нових регіонів, а для банків, які орієнтуються на розвиток роздрібного бізнесу, розмір та конфігурація мережі стають ключовою конкурентною перевагою.

Враховуючи аналіз співвідношення доходів і витрат банку побудовано математичну модель, застосування якої, дасть змогу не лише максимізувати дохід кожної структурної одиниці банку, а й підвищити ефективність і рентабельність усієї банківської мережі.

Основна мета моделювання – максимізація доходу кожної структурної одиниці банку для ведення рентабельної діяльності. Розрахунковими даними підтверджено, що обсяг продажів прямо пропорційно впливає на структуру доходів та кінцевий фінансовий результат окремої структурної одиниці, тобто необхідно дохід банку представити в розрізі показників обсягів та доходів кожного окремого продукту (форм. 3.3):
, (3.3)

де xi (i = 1, n) – показники обсягів/кількості банківських продуктів і– ї структурної одиниці банку за певний період часу;yi (i = 1, n) – абсолютні витрати i– ї структурної одиниці банку;

zi (і = 1, n) – дохід і– ї структурної одиниці банку.
Ефективність кожної структурної одиниці буде розраховуватися за формулою 3.4:
(3.4)
Оскільки будь– яка структурна одиниця банку незалежно від категорії має постійні витрати і реалізовує банківські послуги, показник ефективності структурної одиниці банку можна подати у вигляді формули 3.5:
(3.5)
Одержимо математичну модель задачі оптимізації прибутку структурних одиниць банку у вигляді формули 3.6:


(3.6)

,

де, ,
У результаті застосування положень моделювання оптимізації прибутку структурних одиниць банку отримуємо такі переваги:

– врахування при обчисленні дохідності структурної одиниці банку показників обсягів/кількості банківських продуктів та послуг, реалізованих відділенням, що в результаті підвищує значення їх ефективних продажів як за тактичного, так і за довгострокового планування;

– забезпечення контролю та перегляду процесу ціноутворення як окремого напряму в банківській структурі з метою поточного визначення собівартості банківських продуктів і послуг та впливу ринкових макро- та мікроекономічних факторів;

– визначено поняття «оптимізація» структурних одиниць банку як поєднання рентабельних банківських підрозділів різних категорій або різного цільового призначення;

– кожну структурну одиницю можна подати у вигляді окремого фінансового суб’єкта, який має власний «відокремлений» баланс та звіт про фінансові результати, що враховує основні продані продукти й основні статті доходів, які фактично задіяні в процесі діяльності окремої структурної одиниці банку;

– витрати мають постійний характер та є інструментом забезпечення безперебійної операційної діяльності структурної одиниці банку. При збільшенні витратної частини відділення потрібно забезпечити зростання дохідної частини, аби на 20% перевищити суму витрат.

Пропонована методика аналізу прибутку банку та прогнозування факторів його зростання передбачає розрахунок показників рентабельності та виявлення резервів підвищення прибутковості діяльності банку.

Планування доходів, витрат і прибутку банку в якості елемента управління прибутковістю банку на макрорівні включає наступні напрями:

– складання планового балансу доходу і витрат банку в рамках

бізнес – плану;

– планування на його основі достатньої процентної маржі;

– складання кошторису доходів і витрат банку;

– прогнозний розрахунок норми прибутку на активи і власний капітал;

– планування розподілу прибутку.

При перспективному аналізі рентабельності капіталу комерційного банку можна використовувати модель «Дюпон», представлену у вигляді формули 3.7:
, (3.7)


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка