Формування та використання прибутку банкуСторінка13/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.71 Mb.
#479
ТипРеферат
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Метою даного розділу є дослідження стану охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях в ПАТ «Умовний Банк», набуття умінь критично оцінювати роботу з охорони праці на базі практики та пошук резервів підвищення ефективності заходів щодо охорони праці в банку, а також розробка напрямів поліпшення умов праці.


Відповідно до мети основні завдання спрямовані на:

– вивчення правових та організаційних основ охорони праці;

– аналіз санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві;

– дослідження профілактики травматизму та професійних захворювань на виробництві.

Система охорони праці є складовою частиною управління в Сумській обласній дирекції ПАТ «Умовний Банк». В даній системі є об’єкти та органи управління, які здійснюють відповідні функції.

Правовою базою для написання даного розділу є нормативно-правові акти України, а також інструкції, положення, накази ПАТ «Умовний Банк» щодо питань організації охорони праці.

Для аналізу організації та управління охороною праці в банку визначено, що відповідно до Типового положення про службу охорони праці чисельний склад працюючих складає 292 осіб, тому функції охорони праці в банку виконує особа з інженерно-технічною освітою.

Крім того, у колективному договорі банку, який регулює взаємовідносини між працівниками та роботодавцем, спеціальний розділ з охорони праці регламентує основні положення щодо процесу охороні праці, в якому наведено перелік обов’язків роботодавця, які він повинен виконувати для забезпечення здоров’я працюючих і безпечних умов їх праці, права і обов’язки працівників, а також перелік заходів щодо зниження виробничого травматизму в банку та розслідувань нещасних випадків відповідно до законодавства та інше.

При влаштуванні на роботу майбутній працівник повинен пройти інструктаж з охорони праці та підписати відповідну інструкцію про ознайомлення з охороною праці в банку.

Практика студента починається, в першу чергу, з ознайомлення з основними положеннями про особливості діяльності банку, умовами колективного договору та інструкціями з охорони праці, а також протипожежного інструктажу.

Фрагмент колективного договору, що стосується питань охорони праці, розміщений в додатку Д.

У відділенні Сумської дирекції ПАТ «Умовний Банк» передбачена процедура евакуації працівників та клієнтів з будівлі з метою запобігання негативного впливу небезпечних чинників.

ПАТ «Умовний Банк» у своїй діяльності щодо охорони праці спирається на певний перелік нормативно-правової бази з даних питань (табл. Е.1).

Слід зазначити, що не всі документи з наведено переліку були виявлені в банку. Це пояснюється, зокрема, специфікою банківської діяльності (відсутності працівників окремих категорій, важких умов праці та наявності професійних захворювань). Документи з охорони праці зберігаються в електронному та паперовому вигляді в приміщенні банку в шафі у відповідних папках.

Варто зауважити, що за час роботи банку нещасних випадів не траплялося. Для роботи в банку не потрібно наявності спецодягу та проходження медоглядів, враховуючи специфіку банківської діяльності. Жінки можуть виконувати будь-яку банківську роботу з врахуванням вимог про граничні норми підіймання та переміщення важких речей жінками.

Отже, можна зробити висновок про те, що банк дотримується вимог чинного законодавства з питань організації охорони праці, а працівники мають доступ до даної інформації.

Результати оцінки виконання положень нормативних документів банку представлено в таблиці Е.2

Аналіз виконання даних положень в банку дозволив зробити висновки про те, що банк забезпечує для своїх працівників належні умови праці, які встановлені діючими нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

Наступним етапом аналізу стану охорони праці в банку є дослідження витрат, пов’язаних з охороною праці в ПАТ «Умовний Банк».

Отримані дані для оцінювання ефективності служби охорони праці наведено в таблиці Е.3.

Аналіз витрат, пов’язаних з охороною праці в банку дозволив зробити висновки про те, що такі види витрат як доцільні, а саме витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань становили за 2010 – 2012 рр. найбільший обсяг витрат банку на охорону праці та склали в 2012 році 14300 грн.

Частково доцільні витрати банку, а саме пільги та компенсації за несприятливі умови праці, були другою витратною статтею банку щодо охорони праці, обсяг яких в 2012 році склав 10610 грн.

Недоцільні витрати, а саме додаткові витрати до страхових відшкодувань потерпілим унаслідок травм і професійних захворювань, на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві та сплату штрафів та інші відшкодування банк не здійснював.

Тому, діяльність служби охорони праці в ПАТ «Умовний Банк» на основі аналізу витрат на охорону праці в банку можна вважати ефективною.

Для узагальнення інформації про стан охорони праці в ПАТ «Умовний Банк» складено власний акт перевірки, наведений в таблиці Е.4. Суб’єктивну оцінку про стан охорони праці надано в п’ятибальній шкалі від 1 (найгірший результат) до 5 (найкращий результат).

Постійний державний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці в банку не проводиться.

Отже, за результатами дослідження правових та організаційних засад охорони праці в ПАТ «Умовний Банк» зроблено висновок про належним чином організовану систему охорони праці в банку, яка відповідає нормативно – правовим актам та така, що в цілому забезпечує безпечні та нешкідливі умови праці.

4.2 Аналіз санітарно – гігієнічних умов праці в ПАТ «Умовний Банк»

Для аналізу санітарно – гігієнічних умов праці в банку обрано Сумську обласну дирекцію ПАТ «Умовний Банк», що знаходиться у місті Суми за адресою площа Незалежності, 1. Будівля має два поверхи та розташована поблизу вулиці Героїв Сталінграду, будівлю якої не оточують високі дерева чи небосхили, які б зменшували природне освітлення приміщень банку, проте наявні зовнішні джерела шуму, зокрема автомобільна дорога.

Для характеристики напруженості праці досліджено відповідність площі та обсягу, які зайняті під робоче місце, діючим стандартам.

Приміщення для аналізу знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі ПАТ «Умовний Банк», площа якого становить 30 м2, висота – 3,6 м, наявне одне вікно (ширина 2 м, висота 2,4 м).

Кількість співробітників у приміщенні – 4особи.

Отже, розрахунок площі на 1 працюючого в приміщенні показав, що на нього припадає 30 : 4 = 7,5 (м2/чол.) робочої площі.

Відповідно до СНиП 2.09.04 – 87 на одного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 6 (м2/чол.) робочої площі. Висота приміщення – не менше 2,5 м [60]. Тому, нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в офісі банку дотримані.

Стіни кабінету обклеєні світлого кольору шпалерами, стеля білого кольору та на підлозі знаходитися покриття з лінолеуму. Такі умови забезпечують оптимальні умови для роботи та нормальних умов праці.

Одним з критеріїв виконання вимог охорони здоров’я і працездатності співробітників є освітлення приміщення. Приміщення банку має як природне, так і штучне освітлення. Джерела штучного світла представлені 4 люмінесцентними лампами типу ЛБ, потужністю 45 Вт.

Процес вентиляції в приміщенні здійснюється як через відкрите вікно, так і через встановлений кондиціонер з клімат – контролем. Показники санітарно- гігієнічних умов праці наведені в таблиці 4.1
Таблиця 4.1 – Показники санітарно-гігієнічних умов праці в Сумської обласної дирекції ПАТ «Умовний Банк»Параметри

Фактичне значення

Нормативне значення

Відповідність ГОСТу 12.1.005– 88

1

Шум, ДбА

60

60

відповідає

2

Освітленість, лк

363,64

300

відповідає

3

Запиленість, м2/мг

6

6

відповідає

4

Температура повітря, С

23

22– 24

відповідає

5

Відносна вологість, %

60

40– 60

відповідає

6

Швидкість руху повітря, м/с

0,17

0,1– 0,2

відповідає

Такі дані свідчать про дотримання показників мікроклімату приміщення банку в межах нормативних значень. Аналіз санітарно– побутових умов в приміщеннях будівлі показав, що туалетні кімнати суміщені з умивальниками, щодня проводиться вологе прибирання згідно з графіком чергування. В банку відповідно до вимог ДСанПін 3.3.2– 007– 98 та ГОСТ 12.1.045– 84 ССБТ виконуються такі умови, представлені в таблиці 4.2


Таблиця 4.2 – Показники іонізуючого випромінювання, неіонізуючого електростатичного випромінювання та іонізації повітря в банку

Показник

Характеристика

Іонiзyюче випpомiнювання

потyжнiсть експозицiйної дози pентгенiвського випpомiнювання на вiдстанi 0,05 м вiд екpана та коpпyса вiдеотеpмiнала не пеpевищyє 7,74 х10– 12А/кг (100 мкP/год), що становить 0,1 мбеp/год

Неiонiзyюче електpомагнiтне випpомiнювання

напpyженiсть електpомагнiтного поля на вiдстанi 0,50 м навкpyги ВДТ не пеpевищyє за електpичною складовою y дiапазонi частот 30 МГц– 50 МГц − 10 В/м; за магнiтною складовою y дiапазонi частот 30 МГц– 50 МГц − 0,3 А/м

Іонізація повітря

2500 на 1 см 3 (2500000000 на 1 м3), n– 4500 на 1 см 3 (4500000000 на 1 м3)

В приміщенні розташовані 4 столи. Висота робочої поверхні столу знаходиться в межах 700 мм та достатня для забезпечення можливості виконання офісних операцій.Робоче сидіння працівників є підйомно-поворотним, та таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки. Проте, виявлено порушення норм щодо розташування моніторів та не скрізь дотримана оптимальна відстань від монітору до очей (600 мм).

Банківські працівники більшість свого робочого часу проводять за комп’ютерною технікою. До шкідливих випромінювань комп’ютера належать іонізуюче (рентгенівське) випромінювання моніторів, а також низькочастотні електромагнітні поля.

Крім того, на співробітників негативний вплив здійснює підвищене шумове забруднення. Зокрема, близькість до автомобільної дороги та активний рух автомобілів підвищують рівень шуму і в приміщеннях банку. Для нейтралізації та зменшення зовнішнього шуму в приміщенні встановлені звукоізолюючі вікна.

Джерелом виникнення шуму, крім зовнішніх факторів, для офісного приміщення є наявна офісна техніка. Рівень звукового тиску на робочому місці, де використовується персональний комп’ютер відповідає вимогам зокрема, рівень шуму на робочому місці визначений ДСанПін 3.3.2– 007– 98 та не перевищує 50 дБА, а рівень вібрації відповідно до ГОСТ 12.1.012– 90 не перевищує 75 дБ. Для нейтралізації та зменшення внутрішнього шуму принтери банку огороджені звукоізолюючими екранами.

Офісне приміщення банку за показниками електробезпеки належить до приміщень без підвищеної електробезпеки. Проведена внутрішня електропроводка, обладнана розетками забезпечує вимоги протипожежної техніки та техніки безпеки. З метою захисту працюючих від електроструму в

приміщенні офісу здійснено заземлення окремим контуром. Відстань від підлоги до розеток складає близько метра.

Відповідно до ГОСТ 12.1.004– 91 засобами та заходами, які сприяють зниженню пожежної небезпеки в банку є:


 • організація пожежної охорони, відомчих служб пожежної безпеки у відповідності до законодавства;

 • залучення працівників до питань забезпечення пожежної безпеки;

 • організація навчання працівників правилам пожежної безпеки в банку;

 • розробка і реалізація норм і правил пожежної безпеки, дотримання протипожежного режиму і дій людей при виникненні пожежі;

 • виготовлення і застосування засобів наглядної агітації щодо забезпечення пожежної безпеки;

 • розробка заходів щодо дій адміністрації і працівників на випадок виникнення пожежі і організації евакуації людей [61].

Тому, відповідно до «Гігієнічної класифікації умов праці» за показниками шкідливості та небезпечності виробничого середовища, важкості та напруженості виробничого процесу умови праці в приміщенні ПАТ «Умовний Банк» визначено як отримані, а саме такі, за яких зберігається не лише здоров’я працюючих, але й створюються передумови

для підтримання високого рівня працездатності.

Працівники відділів Сумської дирекції ПАТ «Умовний Банк» виконують заходи, направлені на зниження нервово– емоційного напруження, які викладено у ДСанПіН 3.3.2.007– 98.

Розвантаженню нервової напруги сприяє внутрішній декор робочого приміщення, а також велика кількість рослин, де персонал відпочиває під час перерви.

Отже, відповідно до аналізу санітарно – гігієнічних умов праці в ПАТ «Умовний Банк» слід зазначити, що організація робочих місць працівників відповідає нормативним вимогам, зокрема техніці безпеки та протипожежній безпеці та забезпечує оптимальні умови для продуктивної роботи.

4.3 Профілактика травматизму та професійних захворювань в ПАТ «Умовний Банк»

В процесі виконання працівниками банку своїх службових обов’язків можливе виникнення виробничих травм та професійних захворювань причинами яких можуть бути як організаційні, санітарно– гігієнічні причини, так і психофізіологічні та травми нанесені кримінальними елементами.

Протягом існування ПАТ «Умовний Банк», травм та професійних захворювань зафіксовано не було, тому можна зробити висновок про те, що профілактика в банку проводиться належним чином.

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань здійснено на основі змісту актів про нещасний випадок (ф. Н – 1), професійних захворювань в ПАТ «Умовний Банк», звітності банку за ф.7– Т та лікарняних листів за останні 3 роки.

Дані для розрахунку показників стану виробничого травматизму представлені в таблиці 4.3.


Таблиця 4.3 – Показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань в ПАТ «Умовний Банк» за 2010 – 2012 рр

№ пор.

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

Середньорічна кількість працюючих (Р),чол

20

18

20

2

Кількість нещасних випадків (N нв), всього, у тому числі:

0

0

0

 • з тимчасовою втратою працездатності;

0

0

0

 • зі стійкою втратою працездатності;

0

0

0

 • зі смертельним наслідком

0

0

0

3

Втрати працездатності від травм, дн. (Ттр )

0

0

0

4

Кількість захворювань (Nз )

5

6

4

5

Втрати працездатності через захворювання, дн. (Тз )

20

5

10

Продовження таблиці 4.3

6

Коефіцієнт частоти (на 1 000 працюючих):

0

0

0

 • нещасних випадків (Кчн )( Кчн=Nнв*100/P);

0

0

0

 • захворювань (Кчз )( Кчз=Nз*100/P);

0

0

0

7

Коефіцієнт тяжкості:

0

0

0

 • нещасних випадків (Ктн )( Ктнтр/Nнв);

0

0

0

 • захворювань (Ктз )(Ктзз/Nз )

0

0

0

8

Коефіцієнт втрати робочого часу (Кв)(Квчт)

0

0

0

Для оцінки рівня травматизму здійснено розрахунок показників частоти та тяжкості за наступними формулами (4.1, 4.2)


, (4.1)

(4.2)
де Пчт – показник частоти травматизму;

А – кількість випадків травматизму за звітний період;

Т – середньооблікова кількість працівників;

Птт – показник тяжкості травматизму;

Д – кількість днів непрацездатності

Розрахунок наведених вище показників показав наступні результати.

Показник непрацездатності – кількість людино-днів непрацездатності, що припадає на 1 000 працівників розраховується за наступною формулою (4.3):
(4.3)

В банку показник непрацездатності за 2012 рік становитьПоказники інтенсивності випадків захворювань ( Піз),непрацездатності (Пнп), які припадають на 100 працюючих, і тривалості захворювання (Птр) розраховують за формулами (4.4 – 4.6):
, (4.4)

, (4.5)

, (4.6)

де Р – загальна кількість працюючих;

Д – кількість днів непрацездатності через захворюваність;

С – кількість випадків захворювань


При розрахунку даних показників отримано наступні результати:

– показник інтенсивності випадків захворювань складає ;

– показник непрацездатності: ;

– показник тривалості захворювання: .

План номенклатурних заходів банку на 2013 р. щодо питань охорони праці представлено в табл. Е.5.

Отже, для підвищення рівня профілактики травматизму в ПАТ «Умовний Банк» необхідно застосовувати наступні заходи:

– проходження керівному складу банку спеціального інструктажу з охорони праці;

збільшення кількості вогнегасників та в цілому покращення організації пожежної безпеки в банку;проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед працівників банку з питань дотримання ними Положення про охорону праці в банку, а також правил пожежної безпеки та техніки безпеки.

Висновки до розділу 4

Отже, аналіз оцінки охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, проведений на основі даних ПАТ «Умовний Банк» дозволяє стверджувати, що банк виконує нормативно-правові вимоги чинного законодавства з питань охорони праці.

Аналіз небезпечних та шкідливих чинників умов праці засвідчив, що роботодавець ефективно здійснює організацію охорони праці та забезпечує працівників безпечними та оптимальними умовами праці, які не супроводжуються травматизмом. Проте, працівники банку піддаються впливу певних шкідливих і небезпечних факторів, які погіршують умови їх праці, а саме ті, що спричинені офісною технікою.

З метою покращення умов праці в банку слід здійснити поновлення офісної техніки, з врахуванням сучасних вимог безпеки праці та забезпечити належний рівень фінансування, пов'язаний з організацією охорони праці та безпеки в банку.

ВИСНОВКИ


Досліджено теоретичні основи та методичні підходи до формування та використання прибутку банку.

Виявлено що, в економічній літературі інтерес до категорії «прибуток» зростає та існує багато підходів до економічної сутності даного поняття. Всі теорії мають право на існування, оскільки характеризують конкретний аспект процесу формування, розподілу чи використання прибутку банку.

Опрацювання наукової літератури щодо сутності поняття прибутку банку дозволяє сформулювати визначення з урахуванням специфіки діяльності банківської установи та визначається як кінцевий результат її діяльності, за яким прибуток відображає виражений у грошовій формі дохід в результаті відносини між банком та суб’єктами господарювання та фізичними особами і показує кінцевий фінансовий результат його діяльності, який створює необхідні умови для ефективної роботи та подальшого розвитку.

Встановлено, що на формування прибутку банку впливає ряд факторів та чинників, які систематизовано в два блоки – зовнішні та внутрішні, проте прибуток банку напряму залежить від доходів та витрат, які він несе в процесі надання банківських послуг.

Ефективність дослідження процесу формування і використання прибутку банку залежить від рівня інформаційного забезпечення. В свою чергу інформаційне забезпечення аналізу прибутку банку залежить від завдань, які будуть вирішенні в процесі даного аналізу та способів проведення аналізу.

За результатами аналізу діяльності ПАТ «Умовний Банк» можна зробити висновки про те, що банк є універсальним, діяльність якого зосереджена як на комерційних, роздрібних, казначейських, так і інвестиційно- банківських операціях.

ПАТ «Умовний Банк» оперативно здійснював реагування на зміни ринкового середовища та на попит з боку клієнтів на банківські послуги, що і дало змогу банку утримувати лідируючі позиції серед банків України, втримати існуючу клієнтську базу, а також підтвердити репутацію стабільного і надійного банку.

Корпоративний бізнес ПАТ «Умовний Банк» залишається одним із найбільших та найприбутковіших клієнтських сегментів банку. Обсяг прибутку даного сегменту в розмірі 776 млн грн було досягнуто завдяки позитивній динаміці основних показників бізнесу, а також налагодженої системи продажів та партнерських взаємовідносин з клієнтами.

За результатами аналізу прибутку ПАТ «Умовний Банк» можна зробити висновки про те, що банк за 2010 – 2012 роки мав позитивний фінансовий результат своєї діяльності, який за період дослідження зріс на 33102 тис грн. За результатами 2012 року банк отримав прибуток в розмірі 33847 тис. грн., що на 3193 тис грн. більше, ніж за результатами 2011 року. Зростання прибутку банку відбулося за рахунок доходів від комісійних операцій , який за 2012 рік зріс на 10,51% в порівнянні з 2011 роком.

Запропоновано методику оцінки прибутку, яка дозволяє визначити напрямки банківської діяльності, які сприяють не лише максимізації прибутку, а й наповненню ринку банківських продуктів та послуг, а також коригувати фінансові результати діяльності банку, враховуючи темпи інфляції.

За результатами оцінки охорони праці в ПАТ «Умовний Банк» можна зробити висновки що банк виконує нормативно-правові вимоги чинного законодавства з питань охорони праці.

Аналіз небезпечних та шкідливих чинників умов праці засвідчив, що роботодавець ефективно здійснює організацію охорони праці, проте, працівники банку піддаються впливу певних шкідливих факторів, які погіршують умови їх праці, а саме ті, що спричинені офісною технікою.

З метою покращення умов праці в банку слід здійснити поновлення офісної техніки, з врахуванням сучасних вимог безпеки праці та забезпечити належний рівень фінансування, пов'язаний з організацією охорони праці та безпеки в банку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Дзюблюк, О. В. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк; ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 696 с. – ISBN 978– 966– 654– 235– 2.

2. Криклій, О. А. Управління прибутком банку [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 136. – ISBN 978– 966– 8958– 22– 9.

3. Рибалка, О. О. Розгляд сутності та значення прибутку з позиції банківського бізнесу [Текст] / О. О. Рибалка // Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика : зб. тез доповідей ІI Міжнародної науково– практичної конференції (31 травня-1 червня 2007 р.). – C.63– 64.

4. Бобко, В. В. Сутність поняття «прибуток» і «збиток» в контексті бухгалтерського обліку [Текст] / В. В. Бобко // Облік та звітність. – 2010. – № 2. – С. 21– 23.

5. Юшкевич, О. О., Шастун Р. Д. Регулювання процесу формування прибутку банківських установ в Україні [Текст] / О. О. Юшкевич, Р. Д. Шастун // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №3. – С. 20 – 25.

6. Вольська, С. П. Аналіз та шляхи підвищення прибутковості діяльності банку [Текст] / C. П. Вольська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / відп. ред. А. М. Мороз. – К.: КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 23–32.

7. Пpo бaнки і бaнківську діяльність [Електpoнний pесуpс] : Зaкoн Укpaїни від 07.12.2000 № 2121. - Pежим дoступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2121– 14 – Нaзвa з дoмaшньoї стopінки Інтеpнету.

8. Смит, А. Исследования о природе и причине богатства народа [Текст] / А. Смит. – М. : Єксмо, 2007. – 960 с. – ISBN 978-5-699-18389-0.

9. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии [Текст] / К. Маркс. – Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. – М. : Политиздат, 1988. – 891 с. – ISBN 956-4-339-15686-0.

10. Кальмук, Н. В. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах [Текст] / Н. В. Кальмук, С. Г. Дуда // Науковий вісник КЛТУ України. – 2005. – № 15. – С. 254– 258.

11. Білик, М. Д., Білик, Т. О. Фінансові результати діяльності малих підприємств : оцінка та прогнозування [Текст] : монографія / М. Д. Білик, Т. О. Білик. – Київ : ТОВ «ПанТот», 2012. – 280 с. – ISBN 933-6-675-15234-1.

12. Попович, О. М. Прибуток як чинник ринкової самоорганізації [Текст] / О. М. Попович // Економіка і прогнозування. – 2001. – № 1. – С.77– 85.

13. Бланк, І. А. Управління прибутком [Текст] : монографія / І. А. Бланк. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 752 с. - ISBN 967-6-234-56298-0.

14. Стельмах, В. С. Енциклопедія банківської справи України [Текст] / за ред. В. С. Стельмаха. – К. : Молодь, Ін. Юре, 2001. – 680 с. - ISBN 943-5-781-56648-0.

15. Стойко, О. Я. Банківські операції [Текст] : підруч. / О. Я. Стойко. – К. : КУНЕС, 2008. – 258 с. – ISBN 966– 89783– 4– 2.

16. Вовчак, О. Д. Аналіз доходів, витрат і прибутку банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com.ua/18100713/bankivska_sprava/ analiz_dohodiv_vitrat_pributku_banku. – Назва з домашної сторінки Інтернету.

17. Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навчально – методичний посібник / І. М. Парасій–Вергуненко ; Мін–во освіти

і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с. – ISBN 966–574–453–4.

18. Тиркало, Р. І. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / Р. І. Тиркало. – Тернопіль : Карт– бланш, 2008. – 314с. – ISBN 967–8945–5–2.

19. Рибалка, О. О. Розгляд сутності та значення прибутку з позиції банківського бізнесу [Текст] / О. О. Рибалка // Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика: зб. тез доповідей ІI Міжнародної науково– практичної конференції (31 травня– 1 червня 2007 р.). – C.63– 64.

20. Протопопова, В. О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / В.О. Протопопова, А.Н. Полонський. – К. : Вид– во ЦУЛ, 2002. – 220 с. – ISBN 989– 966– 8568– 13– 1.

21. Ковбасюк, М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств [Текст] : навч. посіб./ М. Р. Ковбасюк. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с. – ISBN 966– 95789– 1– 4.

22. Кочетков, В. М., Омельченко, О. В. Основи аналізу комерційного банку [Текст] : навч. посібник./ В. М. Кочетов. – К.: Вид– во Європ. ун– ту, 2003. – 96 с. – ISBN 966– 7942– 66– X.

23. Череп, А. В. Методичні підходи до аналізу прибутку комерційного банку на прикладі ПуАТ АКБ «Індустріалбанк» [Текст] / А. В. Череп, Г. І. Рурка // Фінансово– кредитна діяльність : проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2011. – № 1(10). – С. 32– 38.

24. Поляк, Б. Г. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. / Поляк Б. Г. – М. : [б.и.], 1997. –294 с. - ISBN 956–67245–1–7.

25. Покропивний, С. Ф. Економіка підприємства [Текст]: підруч. / С.Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с. - ISBN 956–23498–2–6.

26. Чепурін, М. Н. Курс економичної теорії [Текст] : підр. / М. Н. Чепурін, – Киров : АСА, 2002. – 832 с. - ISBN 945-56455–2–5.

27. Бабо, А. Прибуток [Текст] / А. Бабо. – М.: Прогресс, 1993. – 176 с. - ISBN 912–34562–1–8.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1037.290.17&nobreak=1. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

29. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 7 «Звіт про рух грошових коштів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_019. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

30. Кривошея – Грунько, П. О. Теоретико – методичні аспекти дослідження сутності поняття прибутку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Agroin/GUNKO.pdf.

31. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : Постанова Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1030.559.6&nobreak=1. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

32. Петраковська, О. В. Визначення фінансових результатів діяльності банку в різних підсистемах обліку // Економіка АПК. – 2009. – №3. – С. 129– 134.

33. Табачук, Г. П. Фінансовий облік та фінансова звітність у банках [Текст] : навч. посіб. / Національний банк України / Г.П. Табачук, О.М. Сарахман. – К. : Вид– во УБС НБУ, 2007. – 430 с. – ISBN 958– 976–264–127–9.

34. Кузнецова, Л. В. Сучасні методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку / Л. В. Кузнецова / Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2011. – №5(3). – С.118– 123.

35. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Текст] / [пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова]. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с. - ISBN 956–23498–2–6.

36. Лисянська, О. О. Дослідження факторів формування й розподілу прибутку [Текст] / О. О. Лисянська // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : зб. тез доповідей Міжнародної науково– практичної конференції (20 – 21 жовтня 2011р.) / ЧІБС УБС НБУ. – Черкаси, 2011. – С. 96– 98.

37. Кучер, С. В. Еволюція поняття «прибуток» в загальній історії економічних учень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vzhdtu/econ/2009_4/18.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

38. Ткачук,. Н. М. Капіталізація банку: економічна сутність і різновиди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/VUABS/2010_1/28_02_06.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

39. Герасимович, А. М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : підр. / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко. – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с. - ISBN 945– 8785–2–4.

40. Нескородєва, І. І., Кузьмінова, Н. М. Критичний аналіз підходів щодо визначення економічної категорії «прибутковость банку» [Текст] / І. І. Нескородєва, Н. М. Кузьмінова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №38. – С.274 – 277.

41. Сербіна, О. Г. Вплив оподаткування на дохідність і напрями розвитку банківської діяльності / О. Г. Сербіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.4. – С. 262– 268.

42. Лисянська, О. О. Методи аналізу та їх використання при плануванні фінансових результатів діяльності банку [Текст] / О. О. Лисянська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – 2011. – №31. – С. 171– 177.

43. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України : затверджені Постановою Правління НБУ від 19.03.2003 № 124 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0353–03. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

44. Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України: Затверджено Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0583– 03– Назва з домашньої сторінки Інтернету.

45. Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Положення від 24.10.2011 №373 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=96236– Назва з домашньої сторінки Інтернет.

46. Легенчук, С. Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки [Текст] : монографія / С.Ф. Легенчук. — Житомир : ЖДТУ, 2010. — 652 с. - ISBN 995– 2376–1–7.

47. Голов, С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку [Текст] : монографія / С.Ф Голов. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 522 с. - ISBN 962–89765–1–0.

48. Дєєва, Н. Е Сутність корпоративного контролю та передумови його виникнення [Текст] / Н. Е. Дєєва // Вісник Денецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Тугана-Барановського. – 2010. – № 4. – С.67– 70.

49. Офіційний сайт ПАТ «Умовний Банк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aval.ua/ – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

50. Статут ПАТ «Умовний Банк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.aval.ua/f/1/about/for_publication/statut1.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

51. Табачук, Ю. П. Прибутковість банку та методи її оцінки [Текст] / Ю. П Табачук // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – №1. – С. 361 – 366.

52. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : Постанова Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1030.559.6&nobreak=1. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

53. Сало, І. В. Податковий менеджмент у банку [Текст] : монографія / І. В. Сало, Н. Г. Євченко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-8958-38-0.

54. Зарубіжний досвід оподаткування фінансових установ та можливості його застосування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gufer.net/podatkova/653– zarubzhniy– dosvd– opodatkuvannya– fnansovih– ustanov– ta– mozhilovst– yogo– zastosuvannya– v– ukrayin.html. - Назва з домашньої сторінки Інтернет.

55. Куксенкова, Ю. О. Досвід податкового регулювання прибутку банку в Україні та країнах ЄС [Текст] / Ю. О. Куксенкова // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки. – 2013. – №3. – С. 63 – 71.56. Суханова, В. І. Розвиток механізму податкового регулювання прибутку комерційного банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : спец. 08.00.10 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / В. І. Суханова. – Йошкар – Ола, 2012. – 24 с.

57. Леонович, Т. І. Оцінка прибутку банків Республіки Білорусь та прогнозування факторів його зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/vsna/ekon/2009_4/Leonovich. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

58. Порядіна, І. В. Роль факторного аналізу в оцінці діяльності комерційних банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.aef.kz/.../%20qahztovrzhqfbmly%20gjbrhoqs%20tnajygmphuoaik. - Назва з домашньої сторінки Інтернет.

59. Буевич, С. Ю. Економічний аналіз діяльності комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / С. Ю. Буевич, Королев О. Г. – М.: Економіст, 2006. – 240 с. - ISBN 967–23456–1–6.

60. СНиП 2.09.04-87 (2000) Административные и бытовые здания. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lic.com.ua/documentations /67– 20904– 87. - Назва з домашньої сторінки Інтернет.

61. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Система стандартов безопасности труда [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://vsegost.com/Catalog/32/3254.shtml. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.ДОДАТКИ

Додаток А

Прибуток банку та джерела його формування

За джерелами формування

Прибуток від комерційної діяльності банку

Прибуток від торгової діяльності банку

Прибуток від діяльності з управління активами і пасивами

За розмірами

Мінімальний прибуток

Цільовий прибуток.

Максимальний прибуток

За характером використання

Прибуток банку, що капіталізується.

Прибуток банку, що споживається

За користувачами інформації

Бухгалтерський прибуток.

Економічний прибуток

Оподатковуваний прибуток


Рисунок А.1 – Класифікація видів прибутку банку

Таблиця А.1 – Класифікація доходів та витрат банків України в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (складено на основі [14])Вид діяльності

Види витрат

Види доходів

Операційна діяльність

 • процентні витрати;

 • комісійні витрати;

 • збитки від торгівельних операцій;

 • витрати на формування спеціальних резервів банку;

 • інші операційні витрати;

 • загальні адміністративні витрати;

 • податок на прибуток

 • процентні доходи;

 • комісійні доходи;

 • прибутки від торгівельних операцій;

 • дохід у вигляді дивідендів;

 • доходи від раніше списаних активів;

 • інші операційні доходи

Інвестиційна діяльність

 • витрати за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії;

 • витрати за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи;

 • витрати від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо

 • доходи за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії;

 • доходи за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи;

 • доходи від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо

Фінансова діяльність

 • витрати за операціями з цінними паперами власного боргу;

 • витрати за субординованим боргом;

 • дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;

 • витрати, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу

тощо

 • доходи за операціями з цінними паперами власного боргу;

 • доходи за субординованим боргом;

 • доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу тощо

Таблиця А.2 – Напрями аналізу доходів та витрат банку

Вид аналізу

Сутність

Горизонтальний (трендовий) аналіз

доходів та витрат • порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду;

 • порівняння показників звітного періоду з показниками аналогічного періоду минулого року;

 • порівняння показників за ряд попередніх періодів.

Вертикальний (структурний) аналіз

доходів та витрат • структурний аналіз за сферами діяльності;

 • структурний аналіз за видами операцій;

 • структурний аналіз податкових платежів.

Порівняльний аналіз доходів та витрат

 • порівняльний аналіз показників банку та галузі в цілому;

 • порівняльний аналіз показників банку з банками-конкурентами;

 • порівняльний аналіз показників окремих структурних підрозділів та центрів відповідальності;

 • порівняльний аналіз звітних та планових показників

Аналіз коефіцієнтів

доходності та витратності

 • чистий спред;

 • чиста процентна маржа;

 • чиста непроцентна маржа;

 • коефіцієнт дієздатності;

 • показники продуктивності праці;

 • показники доходності операцій банку;

 • рентабельність за витратами;

 • аналіз точки беззбитковості;

 • середня процентна ставка отримана (сплачена)

Факторний аналіз

доходів та витрат • аналіз процентних доходів (витрат);

 • аналіз комісійних доходів (витрат);

 • аналіз доходів (витрат) за операціями на валютному ринку, ринку цінних паперів тощо.

Таблиця А.3 – Етапи формування чистого прибутку банку [36,С.22]Рядок

Найменування статті

1

Чистий процентний дохід

1.1

Процентний дохід

1.2

Процентні витрати

2

Чистий комісійний дохід

2.1

Комісійний дохід

2.2.

Комісійні витрати

3

Торговельний дохід

4

Дохід у вигляді дивідендів

6

Дохід від участі в капіталі

7

Інший дохід

8

Усього доходів

9

Загальні адміністративні витрати

10

Витрати на персонал

11

Витрати від участі в капіталі

12

Інші витрати

13

Прибуток від операцій

14

Чисті витрати на формування резервів

15

Прибуток до оподаткування

16

Витрати на податок на прибуток

17

Прибуток після оподаткування

18

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

19

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію

Таблиця А.4 – Формування прибутку банку відповідно до Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)Найменування статті

Примітки

Процентні доходи

31

Процентні витрати

31

Чистий процентний дохід/чисті процентні витрати

х

Комісійні доходи

32

Комісійні витрати

32

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

х

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

х

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

Результат від операцій з іноземною валютою

х

Результат від переоцінки іноземної валюти

х

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

х

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

9,10

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

9, 10

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

Інші операційні доходи

33

Адміністративні та інші операційні витрати

34

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

Прибуток/(збиток) до оподаткування

х

Витрати на податок на прибуток

35

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

х

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

19

Прибуток/(збиток) за рік

х

Інший сукупний дохід:
Продовження таблиці А.4

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток /(збиток), що належить:

х

Власникам банку

х

Неконтрольованій частці

х

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

36

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

х

скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію (грн.)

х

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

х

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

х

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:

36

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) за рік

х

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) за рік

х

Додаток Б
Спостережна рада

Служба внутрішнього аудитуОпераційна підтримка та інформаційні технології

Голова Правління

Операційний

департаментДепартамент операційного сервісу

Департамент організаційного та процесного управління

Департамент розвитку та управління нерухомістю

Департамент інформаційної безпеки

Департамент регіональних систем

Департамент розвитку банківських ІТ систем

Департамент ІТ інфраструктури

Управління контролю за витратами

Управління планування та менеджменту інформаційних технологій

Департамент фінансового моніторингу

Служба охорони праці

Група регіонального менеджменту

Департамент економічної і фінансової безпеки

Служба зв’язків з громадкістю та корпоративних комунікацій

Перший заступник Голови Правління

Департамент персоналу

Виконавчий Секретаріат

Ризик– менеджмент

Департамент корпоративних ризиків

Управління маркетингу та розвитку відносин з клієнтами

Департамент проблемної заборгованості роздрібних клієнтів

Група регіонального ризик– менеджменту

Департамент проблемних кредитів

Департамент контролю кредитних ризиків

Роздрібний бізнес

Департамент каналів продуктів та дистрибуції

Департамент продуктів для приватних клієнтів

Департамент малого та мікробізнесу

Департамент охорони

Рисунок Б.1

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка