Формування та використання прибутку банкуСторінка6/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.71 Mb.
#479
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Аналіз чистої процентної маржі дає змогу оцінити здатність ПАТ «Умовний Банк» утворювати чистий процентний дохід, використовуючи загальні активи банку. За аналізований період банк отримав високі значення процентної маржі від 19,03% в 2010 р. до 17,42 в 2012 р., що відповідно на 14,53 % та 12,92 % більше, ніж оптимальне значення в 4,5 відсоткові пункти.

Таким чином, аналіз процентної маржі свідчить про достатність коштів на покриття витрат ПАТ «Умовний Банк» та його ризиків та неможливість загрози банкрутства.

Про ефективність операційної діяльності банку свідчить показник чистого спреду, який дає змогу ПАТ «Умовний Банк» покрити свої витрати, проте не принесе прибутку. В 2012 році чистий серед зріс на 0,57 пунктів в порівнянні з 2010 роком та становив 18,10%.

Отже, відповідно до проведеного аналізу діяльності ПАТ «Умовний Банк» в 2010 – 2012 роках, можна зробити висновок, що в цілому діяльність банку відповідала поточним тенденціям в банківській системі. За результатами 2012 року банк отримав прибуток в розмірі 33847 тис. грн., що на 3193 тис грн. більше, ніж за результатами 2011 року. Незважаючи на негативний вплив зовнішніх факторів, таких як наслідки фінансово-економічної кризи, недовіри населення до банків, незначне погіршення структури пасивів та активів банку, управління капіталом здійснювалося ефективно, що дозволило ПАТ «Умовний Банк» втримати лідируючі позиції серед банків України.

2.2 Аналіз джерел формування та використання прибутку ПАТ «Умовний Банк»

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк «… має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування) а також здійснювати іншу діяльність, визначену в цій статті» [7].

Будь – яка господарська діяльність, що здійснюється банком вимагає від нього певних витрат, проте крім них у банку виникають доходи, як результат його ефективної діяльності. Відповідно співставлення доходів та витрат банку є його фінансовим результатом, який виступає у вигляді прибутку або збитку.

З метою відображення доходів і витрат банків України у фінансовій звітності представимо їх класифікацію в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в таблиці 2.2
Таблиця 2.2 – Класифікація доходів та витрат банків України в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (складено на основі [52])

Вид діяльності

Види витрат

Види доходів

Операційна діяльність

 • процентні витрати;

 • комісійні витрати;

 • збитки від торгівельних операцій;

 • витрати на формування спеціальних резервів банку;

 • інші операційні витрати;

 • загальні адміністративні витрати;

 • податок на прибуток

 • процентні доходи;

 • комісійні доходи;

 • прибутки від торгівельних операцій;

 • дохід у вигляді дивідендів;

 • доходи від раніше списаних активів;

 • інші операційні доходи

Інвестиційна діяльність

 • витрати за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії;

 • витрати за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи;

 • витрати від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо

 • доходи за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії;

 • доходи за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи;

 • доходи від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо

Фінансова діяльність

 • витрати за операціями з цінними паперами власного боргу;

 • витрати за субординованим боргом;

 • дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;

 • витрати, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу, тощо

 • доходи за операціями з цінними паперами власного боргу;

 • доходи за субординованим боргом;

 • доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу, тощо

Тому, з метою аналізу прибутку банку важливо дослідити такі проміжні показники, як доходи та витрати і здійснити аналіз їх структури та динаміки.

Аналіз динаміки та структури доходів банку (табл. Г.2) за 2010 – 2012 рр. дозволяє зробити наступні висновки. За 2010 – 2012 рр. загальний обсяг доходів банку скоротився на 80192,7 тис грн, або на 8,96%. Скорочення доходів банку відбулося в основному за рахунок зменшення процентних доходів банку на 959844 тис грн, або на 13,16%.

Тенденція до зростання доходів була притаманна комісійним доходам банку, які за 2010 – 2012 рр. зросли на 253741 тис грн, або на 18,97% (рис. 2.4)


Рисунок 2.4 – Динаміка та структура доходів ПАТ «Умовний Банк» за 2010 – 2012 рр., тис грн
Крім того, слід зазначити, що частка комісійних доходів структурі доходів банку зросла за 2010 – 2012 рр. на 4,59% та в 2012 році становила 19,53% від загальних доходів банку. Зростання частки комісійних доходів може свідчити або про збільшення кількості клієнтів, що обслуговуються в банку, або про підвищення цін на банківські послуги банку.

Інші операційні доходи банку хоча й збільшились на 43,23% за період аналізу, проте їх питома вага склала лише 0,98% в 2012 р., тому вони не мали значного впливу на загальний обсяг доходів.

Аналіз динаміки та структури витрат банку (табл. Г.3) показав, що обсяг витрат банку за 2010 – 2012 рр. скоротився на 1016488 тис грн, або на 11,45%.

Слід зазначити, що в структурі витрат основну частку за 2010 – 2012 рр. займають процентні витрати та адміністративні і інші операційні витрати, частка останніх при цьому щороку зростає і в 2012 році становила 45,25% (рис.2.5).


Рисунок 2.5 – Динаміка та структура витрат ПАТ «Умовний Банк» за 2010 – 2012 рр., тис грн

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка