«Формування в учнів свідомої мотивації до здорового способу життя, збереження власного здоров’я та активної соціальної позиції»Скачати 29.78 Kb.
Дата конвертації28.10.2018
Розмір29.78 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
План засідань методичної комісії вчителів предмету «Основи здоровя» на 2018-2019 навчальний рік

27 серпня 2018 рокуТема: «Формування в учнів свідомої мотивації до здорового способу життя, збереження власного здоровя та активної соціальної позиції»

 1. Аналіз роботи МК за 2017-2018 навчальний рік та затвердження плану роботи на наступний навчальний рік. Використання елементів тренінгу та ігрових вправ на уроках основ здоров’я.

Керівник МК, Бенякова А.В., вчитель основ здоров’я ЗЗСО №1 імені Захисників Вітчизни

 1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2018-2019 навчальному році. Ознайомлення з новими нормативними документами.

Методист КУ КМОЦ Катранюк В.І.

 1. Огляд літератури з проблемної теми.

Левицька О.Г., вчитель основ здоров’я ЗЗСО №3.

Доповідь керівника МК Бенякової А.В., вчителя основ здоров’я ЗЗСО №1 імені Захисників Вітчизни

Аналіз

роботи вчителів основ здоров’я

за 2017-2018 н. р.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України технологія ООЖН є методологічною основою навчання предмету «Основи здоров’я», формування здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки учнів та молоді і здійснюється через введення інтерактивних методів, тренінгів в урочну систему загальноосвітніх навчальних закладів, через використання якісного навчально-методичного супроводу та відповідну підготовку вчителів з основ здоров’я.

В 2017 -2018 навчальному році методична комісія вчителів основ здоров’я працювала над удосконаленням педагогічної майстерності вчителів, розвитку їх ініціативи і творчості та підвищення результативності навчально-виховного процесу. Кожен творчо працюючий вчитель глибоко розумів і доводив це справді теоретично та практично, що результатом навчання має стати «пакет» життєвих цінностей, соціально-психологічних компетентностей і спеціальних навичок, які допоможуть учням вести здоровий і продуктивний спосіб життя.

На засіданнях методичної комісії вчителів основ здоров’я було надано методичні рекомендації вчителям щодо викладання предметів, та вимог до календарного планування, практичні рекомендації щодо викладання курсу основи здоров’я. Розглядались питання:

 • вимоги до оформлення документації в кабінеті «Основ здоров’я»

• підсумки виконання навчальних програм з «Основ здоров’я» в навчальних закладах

• особливості проведення навчальних практик з «Основ здоров’я» в навчальних закладах 

• методи, які доцільно використовувати з метою формування здоров'язбережувальної компетентності

критерії відбору матеріалу, спрямованого на формування здоров'язбережувальної компетентності

• доцільність впровадження на уроці валеологічного компоненту 

• інтерактивні методи профілактики ризикованої поведінки учнів. 

У своїй роботі вчителі «Основ здоров’я» керувались нормативними документами: - методичними рекомендаціями щодо викладання «Основ здоров’я» у 2017/2018 н. р.,

- наказом МОН України від 05.05.2009 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

- інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

В усіх закладах освіти в наявності зазначена вище необхідна нормативно-правова база з викладання предмета.

У вересні в усіх школах міста проводились заходи протягом тижня пожежної безпеки: виступи агітбригад, відкриті уроки, конкурси малюнків та плакатів, тощо.

У листопаді на базі ЮЗШ №4 під керівництвом методиста КУ КМОЦ Катранюк Валентини для вчителів «Основ здоров’я» було проведено заняття з елементами тренінгу на тему «Виховання толерантності на уроках основ здоров’я». Протягом року члени методичної комісії Бенякова А.В., Левицька О.Г., Мартинюк Л.В., Селівестрова О.С., Ізбаш Н.М. отримали сертифікати з онлайн-курсу «Вчимося жити разом». В усіх школах протягом року впроваджувався проект «Вчимося жити разом». Учні гімназії успішно пройшли вихідне тестування з питань проекту «Вчимося жити разом».

Керівник МК Бенякова А.В. отримала сертифікати з онлайн-курсів «Основи здоров'язбережувальної компетентностi» та «Освіта на основі життєвих навичок» і успішно пройшла курси підвищення кваліфікації.

Навчальна програма з основ здоров’я виконана.

Позакласні форми занять мають певне місце в системі шкільного виховання в усіх школах міста. З метою вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителя здійснювалися відвідування та взаємовідвідування уроків.

У 2018-2019 н. р. члени МК вчителів основ здоров’я будуть працювати над темою «Формування в учнів свідомої мотивації до здорового способу життя, збереження власного здоров’я та активної соціальної позиції».

Основні завдання, які ставляться перед членами МК:

*  вивчення та впровадження в практику досягнень педагогічного досвіду;

* вивчення та аналіз програм, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроків, позакласної та позашкільної роботи;

*оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями;

* поглиблення роботи з обдарованими дітьми.


 1. Використання елементів тренінгу та ігрових вправ на уроках основ здоров’я.

Використання елементів тренінгу та ігрових вправ на уроках основ здоровя

Тренінг як форма педагогічного впливу передусім передбачає використання активних методів групової роботи (наприклад рольових ігор). Саме тому вони дуже подобаються дітям і створюють у них відчуття свята, хоча під час тренінгу можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку. Методи, які забезпечують активну участь і взаємодію учасників один з одним і з учителем (тренером):

                   робота в групах;

                   мозкові штурми;

                   рольові ігри;

                   аналіз історій і ситуацій.Робота в групах

Дискусії й обговорення можна проводити цілим класом. Але вони набагато ефективніші, коли проводяться у групах. Групове обговорення максимально підвищує активність і внесок кожного учасника. Обговорення в групах дає змогу більше дізнатися одне про одного, збільшує вірогідність того, що учні краще зрозуміють почуття і позиції інших.Мозковий штурм

Мозковий штурм – це метод опитування, за якого приймаються будь – які відповіді учнів стосовно обговорюваного питання чи теми. На першому етапі діти активно висувають ідеї щодо обговорюваної теми, ситуації або проблеми, у тому числі й нереалістичні, фантастичні. Головне завдання  - це кількість ідей, а не їх якість. Під час мозкової атаки кожна пропозиція приймається і записується на дошці або аркуші паперу. Другий етап – оцінювання й обговорення ідей, аранжування їх за рівнем значущості, поділ на групи , необхідно вилучити ті ідеї, що не стосуються теми, додати нові.Рольові ігри

Рольова гра - це неформальна постановка, в процесі якої діти без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації. При цьому вони уявляють себе вигаданими персонажами, які показують реальні життєві ситуації. Щоб організувати рольову гру, потрібно:

    Описати ситуацію, яку треба розіграти.

    Для початку потрібно розповісти учасникам, як вони мають діяти.

    Якщо це можливо, можна розіграти ситуацію з гумором.

    По закінченню сценки, обговоріть її.

В зв’язку із впровадженням проекту «Вчимося жити разом» я постійно у своїй роботі використовую елементи тренінгу на уроках основ здоров’я. Рекомендую використати для роботи навчально-методичний посібник.- ММК, 2015. Панчук О.С. Використання елементів тренінгу та ігрових вправ на уроках основ здоров’я. 7 класу, у якому є розробки конспектів уроків з використанням елементів тренінгу на теми:


 • Складові здорового способу життя

 • Спосіб життя і здоров’я. Формування здорового способу життя

 • Правила здорового способу життя. Вибір способу життя.

 • Принципи безпечної життєдіяльності

 • Техногенні небезпеки

 • Безпека на дорогах

 • Пожежа в громадському приміщенні. Особливості користування паливними газами

 • Урок узагальнення знань з тем: «Здоровий спосіб життя», «Життя і здоров’я людини».

 • Вікові особливості індивідуального розвитку підлітків.

 • Ознаки статевого дозрівання.

 • Особливості стану шкіри в підлітковому віці. Типи шкіри

 • Косметичні засоби і здоров’я.

 • Узагальнення знань з теми: «Фізична складова здоров’я».

Для того, щоб зробити урок з основ здоров’я більш ефективним, необхідно зробити невеличкий відступ від основного змісту теми, щоб учні трошки відпочили. Для цього можна використати ігрові вправи та фізкультхвилинки. Цей матеріал можна використовувати під час уроків основ здоров’я в усіх класах , де викладається цей предмет.

Доповідь методиста КУ КМОЦ Катранюк В.І.

Пропоную вам ознайомитися із методичними рекомендаціями щодо викладання предмета «Основи здоров’я» у 2018-2019 навчальному році.

20 червня 2018 року на базі миколаївської гімназії №4 відбувся методичний актив керівників методичних об’єднань учителів основ здоров’я. Тема: «Методичний супровід викладання предмета «Основи здоров’я» в умовах оновлення змісту освіти».

Кабінет Міністрів України Розпорядження №903-р від 13.12.2017 року «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Нова українська школа є ключовою реформою МОНУ. Головна мета такої школи – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Нова українська школа:


 • це виважені вчителі з принципово новим способом мислення, які усвідомлюють, що навчають дітей жити, формують важливі компетентності.

 • вчителі працюють у комфортному середовищі, яке доповнює весь навчальний процес.

 • діти у Новій школі – це вільні пошуковці, які розуміють, що таке життєві цінності. Вони поважають, шанують і довіряють своїм наставникам, адже педагоги – це їхні партнерита порадники їхніх батьків.

 • у Новій школі зважають, що важливо дітям, а не які спецкурси впровадити під кількох вчителів, яким не вистачає годин до пенсії.

 • у Нової школи нема ворогів, тут не бояться інспекторів, урядовців, нових законів чи програм, багатих батьків і нечемних учнів.

 • Нова школа повинна навчити читати, багато читати, читати продовж життя і розуміти те все. Нова школа повинна навчити дітей думати і говорити, брати на себе відповідальність, справлятися з гнівом, злістю, соромом та іншими «складними» емоціями.

 • головне, НУШ повинна навчити молодих людей бути просто самим собою і поважати світ.

«Нам можуть допомагати і підтримувати, але тільки ми можемо привести життя в порядок. І освіта має тут визначальне значення», - сказав Володимир Гройсман.

Практика довіри, співпраці та залучення вчителів у роботу школи потребує покращення.

Лист департаменту освіти і науки від 16.08.2018 №3874/02/01-01.16 «Про початок нового навчального року».

Доповідь Левицької О.Г., вчителя основ здоров’я ЗЗСО №3

«Ознайомлення з новинками фахової та методичної літератури, періодичної преси»
Найважливіша справа будь-якої школи – турбота про здоров`я учнів. Від здоров`я, гарного самопочуття і бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світосприйняття, розумовий розвиток, рівень навчальних досягнень, віра в свої сили. Навчання учнів здорового способу життя повинне бути системним і сприяти гармонійному розвиткові психофізичних здібностей.

Людина – найвищий продукт земної природи.
Але для того, щоб насолоджуватися скарбами природи, 
людина має бути здоровою, сильною та розумною.

                                                            І. Павлов 1. Deti.gibdd.ru
  http://deti.gibdd.ru/
  Правила безпечного поводження на дорозі. Сторінки сайту містять ігрові завдання, мультфільми, презентації.

 2. Абетка безпеки
  http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=29&layout=default
  10 різноманітних тем, які навчать дітей, як безпечно співіснувати з навколишнім середовищем.

 3. Абетка безпеки для дитини
  http://abetka.ukrlife.org/ab_bezpeky.htm
  Життя сповнено несподіванок, а часом небезпеки. Тому треба бути не тільки хоробрим, але й обачним. Слід не тільки сподіватися на допомогу дорослих, але й самому вміти постояти за себе. У першу чергу, намагатися не потрапляти в небезпечні ситуації, а коли вже потрапив – знати як себе поводити. 

 4. Безпека дітей: як поводитися під час терористичної загрози
  http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6940
  Пам’ятка для дітей.

 5. Безпека для малих та дорослих
  http://www.babybezpeka.org.ua/index.php?section=tochildren
  Деякі поради, які допоможуть зорієнтуватися у складних ситуаціях.

 6. Будь уважним на дорозі!
  http://www.chl.kiev.ua/doc/bdr_a5_2015_color_new.pdf
  Рекомендаційний список літератури для учнів 1-4 класів.

 7. Веб-простір безпеки
  http://child.mns.gov.ua/
  Все про професію рятувальникa. Абетка безпеки, телефони екстрених служб, небезпечні знахідки, діти-герої, мультимедійні ресурси та ігри для дітей; методичні матеріали для дорослих.

 8. Детский правовой сайт. Юридическая азбука
  http://mir.pravo.by/library/azbuka/?page=2
  Абетка дорожньої безпеки та безпеки при виникненні надзвичайних ситуацій.

 9. Детский правовой сайт. Дорога в школу
  http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/
  Гра «Дорога в школу», яка допоможе у вивченні правил дорожнього руху.

 10. Детский остров
  http://kids.spas-extreme.ru/
  Цей сайт навчить як поводитись у різних надзвичайних ситуаціях та надавати першу медичну допомогу. На острові знайдеться багато цікавого: поради, ігри, розваги, відеофільми, комікси.

 11. Живи интересно и безопасно
  http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/Child_friendly_Russian.pdf
  Практичні поради щодо безпечного поводження на дорозі, перша медична допомога при травмах.

 12. Зеленый свет (ПДД)
  http://www.medvejata.ru/greenlight/
  Як слід поводитись, щоб не потрапити у біду на дорозі.

 13. Курс ПМД он-лайн
  http://1staidplast.org.ua/
  Інтерактивний курс з надання першої медичної допомоги.

 14. Один вдома
  http://bibl.kharkiv.ua/odin-vdoma
  Поради щодо поведінки, коли ти сам удома.

 15. Павел Астахов. Я и дорога
  http://ditu.ks.ua/wp-content/uploads/2013/06/Я-и-дорога.pdf
  Книга розповідає про права та правила поведінки дітей як учасників дорожнього руху.

 16. Пожежна допомога on-line: для дітей та вчителів
  http://firehelp.org.ua/child/index.php

 17. Правила безпеки - правила життя
  https://www.youtube.com/watch?v=a_dlA0xHOC0
  Фільм про історію виникнення та становлення пожежної охорони міста Києва. Правила поведінки при виявленні вибухових пристроїв та незнайомих предметів, практичні поради, як треба себе поводити в небезпечній ситуації.

 18. Правила безопасности для детей
  http://www.filipoc.ru/tag/shkola-bezopasnosti
  Правила особистої безпеки та поведінки в різних екстремальних ситуаціях.

 19. Правила поведения на железной дороге
  http://rzd.ru/presentation/pravila-povedeinya/RZD.swf

 20. Правила поведінки в небезпечних ситуаціях – 1 
  https://www.youtube.com/watch?v=kMmyA5abiPY
  Відеоролик про правила поводження в місцях бойових дій.

 21. Правила поведінки в небезпечних ситуаціях – 2
  https://www.youtube.com/watch?v=Xpom6cADECk
  Відеоролик про правила поводження в місцях бойових дій.

 22. Правила поведінки в небезпечних ситуаціях – 3
  https://www.youtube.com/watch?v=9AR7we-eE8A
  Відеоролик про правила поводження в місцях бойових дій.

 23. Солнышко: развлекательно-познавательный журнал. Физкульт-ура! : дружим со спортом
  http://solnet.ee/sol/022/f_000.html
  Окремий розділ популярного Інтернет-видання пропонує комплекс цікавих вправ та ігор для зміцнення здоров’я дітей.

 24. Твоя поведінка – твоє майбутнє 
  http://undp.org.ua/files/ua_11932future_fin_correct.pdf
  Популярно про ВІЛ/СНІД.. Відомі люди та молодь України про цю проблему.
  Проблеми епідемії ВІЛ та СНІДу в Україні і профілактика цього захворювання.

 25. Уроки безопасности
  http://www.teremoc.ru/pravila/pravila.htm
  Про правила дорожнього руху, користування електроприладами в ігровій формі.

 26. Формула здоров’я 
  http://laginlib.org.ua/ynfo/formula/index.php
  Пам’ятка для читачів-учнів 5-9 класів як зберегти своє здоров’я, працюючи за комп’ютером.

 27. Як поводитися в надзвичайних ситуаціях : посібник для сім’ї
  http://euroeastcp.eu/assets/files/Family%20guide/Family%20Guide_UA.pdf
  Базова інформація про запобігання надзвичайним ситуаціям, про причини їх виникнення та дії в екстремальних умовах.

 28. Навчальне відео Офіційний канал МНС України http://www.youtube.com/user/MNSgovUA

 29. Серія "Несекретна інформація" Обережно - інфекційні хвороби! :. / [уклад. Н. Гуцул ; ред. :C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва". - Київ,2010. - 42 с.

 30. Серія "Несекретна інформація" Молодь і СНІД: серйозний погляд : / уклад. Т. Буряк ; ред. : В.Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Вид. 3-тє,переробл. і змінене. – К., 2011

Каталог: images -> photos
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
photos -> Дитячі таборування у Прикарпатті у 2005 – 2009 роках табори лідерів Всеукраїнської гри – випробування «Котигорошко»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка