Фрактальні моделі економічних процесівСторінка1/35
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.77 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»


Інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу


«На правах рукопису»

УДК 004.942:519.216.3«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Тимощук О.Л.

«___»_____________20__ р.


Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 122 Компьютерні науки та інформаційні технології

на тему: «Фрактальні моделі економічних процесів»
Виконав (-ла):

студент II курсу, групи КА-65м

Дудка Богдан Романович __________

Керівник:

професор, д.ф.т.н., проф.,

Бідюк П.І. __________

Рецензент:

Завідувач кафедри математичного

аналізу і теорії ймовірностей ,

д.ф.-м..н., проф.,

Кльосов О.І. __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ


2018

РЕФЕРАТ


Магістерська дисертація: 89 с., 21 рис., 22 табл., 19 джерел.

В роботі розглядаються питання дослідження нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах, які представлені статистичними даними. Детально розглянута задача визначення нелінійності та нестаціонарності досліджуваного процесу. Також розглянута задача заповнення пропусків у статистичних даних. Представлена та застосована методика побудови нелінійних нестаціонарних процесів.

Об’єкт дослідження: статистичні дані стосовно розвитку вибраних фінансово-економічних процесів.

Предмет дослідження: методика побудови моделей нестаціонарних процесів, методи дослідження пропусків даних, регресійні моделі, статистичні характеристики адекватності моделей і оцінок прогнозів.

Методи дослідження: статистичний аналіз даних, методи заповнення пропусків даних, регресійний аналіз, мережі Байєса, фільтр Калмана.

Мета дослідження: реалізація методики побудови моделей нестаціонарних процесів.

Розроблена та застосована методика побудови моделей нестаціонарних процесів. Проведений аналіз впливу пропусків даних та застосування методів згладжування на статистичні характеристики моделей даних.

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ, КОНГРУЕНТНІ МЕТОДИ, ПРОГНОЗУЮЧА ФУНКЦІЯ, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ, НОРМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ, ЙМОВІРНІСНА МЕРЕЖА БАЙЄСА.


ABSTRACT

The theme: Probabilistic and Statistical Models of Nonstationary Processes in Economy and Finances.

Master thesis: 89 p., 21 fig., 22 tabl., 1 appendixes, 19 ref.

In this work the problem of building non-linear nonstationary processes models and. Introduced appropriate methodology for building models of non-linear nonstationary processes. An important task of imputation of missing values in statistical data was considered. Their influence was analyzed on statistical characteristics of the data model.

Object of the research: statistical data about developing of chosen macro- economic processes.

Subject of the research: nonlinear processes models building methodology, detecting methods of missing values, statistical characteristics of model adequacy and forecasting evaluations.

The methods of the research are as follows: modeling and forecasting theory, regression analysis, statistical analysis, methods of imputation of missing values.

Target of research: implementation of methodology for building models of non-linear nonstationary processes, analysis of influence of missing values on model adequacy of dynamical processes.

Developed methodology of the time series models building was used for building of model of nonlinear processes. Analysis of missing values was conducted to define their influence on statistical characteristics of model.

REGRESSION ANALYSIS, CONGRUENT METHODS, FORECASTING FUNCTION, STATISTICAL ANALYSIS, NORMAL DISTRIBUTION, BAYESIAN NETWORK.ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 8

ВСТУП 9


РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 11

1.1 Нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах 11

1.2 Огляд моделей нелінійних нестаціонарних процесів 14

1.2.1 Моделі процесів з лінійним трендом 14

1.2.2 Моделі процесів з нелінійним трендом 15

1.2.4 Моделі процесів з логістичним трендом 16

1.2.5 Моделі процесів з стохастичним трендом 17

1.2.6 Інші нелінійні моделі 19

1.3 Попередня обробка даних 20

1.4 Статистичний аналіз 27

1.5 Методи оцінювання параметрів математичних моделей 30

1.6 Діагностика моделей 32

1.7 Тести на лінійність та стаціонарність 33

1.8 Критерії оцінки якості прогнозу 37

Висновки до розділу 38

РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ 39

2.1 Логістична регресія 39

б.2Фільтр Калмана 41

2.3 Баєсівські мережі 45

2.3.1 Методи оцінювання якості побудови ймовірнісного висновку 48

Висновки до розділу 50

РОЗДІЛ 3 ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОГНОЗІВ ВИБРАНИХ НЕЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ 51

3.1 Існуючі комп’ютерні системи для обробки даних 51

3.2 Вибір інструментальної платформи для виконання обчислювальних експериментів: EVIEWS, GENIE, MATLAB 56

3.3 Виконання обчислювальних експериментів 58

3.4 Аналіз результатів 77

Висновки до розділу 79

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 80

4.1 Опис ідеї проекту 80

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 81

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 81

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 87

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 90

Висновки до розділу 93

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 94

ДОДАТОК А ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОПОВІДІ 96


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка