Фразеологізми, їхнє лексичне значення. Джерела українських фразеологізмівСкачати 29.37 Kb.
Дата конвертації22.11.2018
Розмір29.37 Kb.
#66100
Тема: Фразеологізми, їхнє лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів.

Мета: -ознайомити учнів з фразеологізмами;

 • визначити їх роль в системі мови;

 • сформувати уявлення про джерела виникнення фразеологізмів;

 • розвивати навички визначення фразеологізмів в текстах та їхнього лексичного значення;

 • удосконалювати вміння створювати усні й писемні висловлювання;

 • збагачувати словниковий запас п’ятикласників;

 • виховувати любов до рідної мови та літератури.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок

Обладнання: роздатковий матеріал, мультимедійна презентація, повість

М. Стельмаха « Гуси- лебеді летять», словник фразеологізмів,

Коваль «Крилаті вислови»

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Епіграф до уроку:Нема мудріших ,

ніж народ, учителів.

У нього кожне слово –

це перлина (М. Рильський).

 1. Слово вчителя: про роль слова в житті людини.

Питання до учнів:

 • Як ви розумієте вислів М. Рильського?

( Учні висловлюють свої думки)

 1. Завдання: зробити синтаксичний розбір другого речення епіграфа.

У нього кожне слово – це перлина.

(Учень пояснює написання слів з вивченими орфограмами та пунктограму)

 1. Завдання: усно скласти «Мовний портрет» речення.

 • Просте, розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неускладнене.

 1. Питання: у якому слові епіграфа звуків менше, ніж букв? ( нього)

Слово вчителя: пропоную згадати теоретичний матеріал, який ми вивчали на останніх уроках.

( Слайд 1)

 1. Завдання «Покажи свої знання»

 1. Розділ науки про мову, що вивчає всі наявні в мові слова, називається…

 2. … -усі слова, що вживаються в мові.

 3. … - те, що слово означає.

 4. Слова з одним лексичним значенням називаються …., а які мають кілька лексичних значень , називаються … .

 5. Багатозначні слова мають … і … значення.

 6. Слова, які вживаються в усіх стилях мовлення - … .

 7. Слова, що вживаються лише в певних стилях , називаються … .

 8. Слова різні за звучанням та написанням, але близькі за лексичним значенням – це … .

 9. Слова , що однаково звучать, але мають різне лексичне значення називаються … .

 10. Слова з протилежним лексичним значенням - це … .


(Учні по одному читають терміни і дають повну відповідь)


 • Питання: А з якою метою використовуються в мовленні синоніми, образні слова?

Завдання: Прослухайте фрагмент з повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» і скажіть, які образні вислови ви почули.( Учитель зачитує фрагмент із твору, а учні слухають текст і відповідають) ( Слайд 2)

Образні вислови: вискочили клепки, розсохлись обручі, загубили ключі від розуму, не варить баняк, у голові літають джмелі, замість мізків росте капуста, не родить в черепку, не має лою під чуприною, на в’язах стирчить макітра.

 • Питання: А чи у вашій родині бабусі або мами використовують якісь

образні вислови? Які саме?

Учитель: Ось ми і підійшли до теми нашого уроку.(Слайд 3, 4)

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. Очікування навчальних результатів.

ІV. Вивчення нового матеріалу. Ознайомлення з планом роботи

( Слайд 5)

План роботи

 1. Поняття про фразеологізми. Вільні й стійкі словосполучення.

 2. Джерела української фразеології.

 3. Синонімічні та антонімічні фразеологізми.

 4. Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вирази як різновиди фразеологізмів. 1. Робота з підручником:

 • Опрацювання теоретичного матеріалу § 33, с.234;

 • Вправа 500 (усно).

(Слайд 6)

 1. Пояснювальний диктант «Упізнай мене»

Завдання: прочитати речення , визначити фразеологізми, пояснити їхнє лексичне значення.
Уся худібонька пропала, неначе язиком корова ізлизала ( Л. Глібов).

Вона здогадалася, що вже наговорила сім мішків гречаної вовни ( І. Нечуй- Левицький).

Вовк не диха – врізав дуба, буде з вовка добра шуба (М.Стельмах).

Схопила миску Свинка наша та як почне усе трощить – аж за вухами лящить (Н. Забіла).

Стояла, дивилась і почувалась на сьомому небі (Є. Гуцало).

Тимко і Сава домовились, що ні світ ні зоря підуть вудити рибу (Є. Гуцало).

Любив старий на припічку баляндраси точити ( М.Стельмах).

(Слайд 7)


 1. «Утвори пару».

Завдання: Запишіть фразеологізми у стовпчик і доберіть до них пояснення з довідки.

Клювати носом, сушити голову , ходити на голові, діставати з-під землі, гнатися за двома зайцями, знати як свої п’ять пальців.Довідка: дуже добре знати, братися одночасно за кілька справ, напружено думати,бешкетувати, дрімати, важко працювати, робити неможливе

Перевірка: (Слайд 8)

( Слайд 9)

4. Слово вчителя: розповідь про джерела походження фразеологізмів.

 • Процеси праці різних фахових сфер: дружній череді вовк не страшний; білими нитками шито; на вагу золота;грати першу скрипку.

 • Побут і родинні стосунки: як мітлою змело; жити на широку ногу; задерти носа; теревені правити.

 • Історія: дати відкоша; пропав як швед під Полтавою.

 • Біблія: святе сімейство; адамові діти.

 • Міфологія: вогонь Прометея; олімпійський спокій.

Усна народна творчість: за тридевять земель, молочні ріки й кисільні береги.

(Слайд 10)

 1. « Хвилинка – цікавинка»: Розповідь учителя про походження фразеологізму Чимало води утекло з тих пір 1. Робота з підручником:

- Вправа 510 (усно);

- Вправа 512 (самостійно).


(Слайд 11)

 1. « Знайди сусіда».

Завдання: з поданих фразеологізмів скласти антонімічні пари.
Останнє віддати, з легким серцем, кидати в жар, важкий на підйом, тримати язик за зубами, з батька рідного останню сорочку здерти, перебиватися з хліба на воду, з важким серцем, кидати в холод, жити на широку ногу, розв’язати язика, легкий на підйом.

Перевірка: ( Слайд 12) 1. «Майстри слова».

Завдання: з будь- якими трьома фразеологізмами складіть і запишіть речення. 1. «Літературна п’ятихвилинка».

Завдання: відгадайте загадки, у яких зашифровано фразеологізми.
Хоч не часто я хворію,

Та стогнати добре вмію.

Коли зла комусь бажають,

Чомусь мене підкладають.

( Свиня. Підкласти свиню)
Я маленький і пухнастий,

Сірий, чорний та смугастий,

Маю доленьку гірку,

Продають мене в мішку.

( Кіт. Купити (продати) кота в мішку)
Барвисту сукню скинула,

Умилася сльозами,

Ліси, поля покинула;

Сестра не за горами.

( Осінь і зима. Умитися сльозами) 1. Вибіркова робота з роздатковим матеріалом: «Знайди мене».

Завдання: прочитайте фрагмент з повісті М. Стельмаха «Гуси – лебеді

летять», випишіть фразеологізми, пояснить їхнє лексичне значення.


…Хіба ж я знав, що і на других дверях пантрують «зайців»?

 • Ти звідки такий вискіпався?- підхопивши мене під боки, запитав парубок.

 • Он звідти,- невиразно промовив я. –Пустіть мене, дядьку, в театр.

 • Чого захотів! Я тебе пущу, але так, щоб знав, де раки зимують!

 • Я вже знаю, де вони зимують… - жалісно заскімлив, бо не раз чув від дорослих.

 • А куди Макар телят ганяє, теж знаєш? – уже з цікавістю покосував на мене парубок.

 • І це знаю,- бадьоріше відповів я.

 • Ну, а де роги козам правлять?

 • Теж знаю.


( Слайд 13)


 1. «Латка» для фразеологізму» (усно)

Завдання: на місці пропуску у фразеологізмах поставте «латку». Поясніть значення фразеологізмів.

 • Сидіти на … стільцях; … одного не ждуть;

 • Грати … скрипку; у … неньок дитя плаче;

 • В … дуги зігнутися; … дорогою обійти;

 • … шкури здерти; під … гребінку стригти;

 • … колесо до воза; … разів одмір;

 • … п’ятниць на тиждень; бути на … небі.

Латки”: один, два, три, чотири, п’ять, шість , сім, вісім, дев’ять, десять.

 1. Робота з підручником:

- вправа 521 (усно);

- вправа 523 (усно).V. Рефлексія (порівняння результатів з очікуваними, проаналізувати, зробити висновки)

( Слайд 14)

« Незакінчене речення» (усно)

Продовжіть незакінчені речення (які вважаєте за потрібне): • Я зрозумів...

 • Найбільші труднощі я відчув...

 • Я не вмів, а тепер умію...

 • Я не знав, а тепер знаю....

 • На наступних уроках мені хотілося б...


VІ. Оцінювання учнів.
( Слайд 15)
VІІ. Домашнє завдання:

 • І група - використовуючи фразеологізми, написати творчу роботу.

 • ІІ група – з казки І. Франка “Фарбований Лис” виписати фразеологізми і пояснити їх значення.

 • ІІІ група - вправи 513, 520.

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів

Скачати 29.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка