Гальмування умовних рефлексівСкачати 23.36 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір23.36 Kb.
#84709
УРОК№ 15

Тема: Гальмування умовних рефлексів.

Мета:

  • навчальна: дати загальне уявлення про процеси гальмуван­ня й збудження та їхнє біологічне значення

  • виховна: продовжувати виховувати в учнів бережливе ставлення до власного організму, розвивати вміння працювати самостійно та використовувати різні джерела інформації, сприяти формуванню етичних взаємовідносин у колективі; виховувати в учнів уміння слухати, культуру мови та спілкування.

  • розвиваюча: продовжувати розвивати в учнів творчу активність, логічне мислення, пізнавальні інтереси учнів (самостійно працювати з додатковою літературою, прилучати необхідну інформацію); формувати в учнів уміння працювати з опорно-інформаційними схемами, таблицями, малюнками, виділяти головне, пояснювати їх зміст на основі біологічних закономірностей; навчитись робити висновки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: таблиці зі схемами гальмування умовних реф­лексів.

Основні терміни та поняття: гальмування, зовнішнє гальмування, позамежне гальмування, внутрішнє гальмування, згасаль-не гальмування, розгальмовування, запізніле гальмування, диференціювальне гальмування, умовне гальмування, слідове гальмування.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Питання до учнів

Які основні розбіжності між натуральними й штучними умов­ними рефлексами?

Які умовні рефлекси належать до вегетативних?

Що таке слідові умовні рефлекси? Чим вони відрізняються від запізні лих?

Які принципи покладені в основу класифікації умовних рефле­ксів на порядки?

Наведіть приклади рефлексів різних порядків? Що потрібно для їх вироблення?III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Бесіда

Як ви гадаєте, що буде відбуватися з умовним рефлексом, який утратив своє адаптивне значення? Подумайте, що таке забування?

Чи можна стверджувати, що всі вироблені організмом умовні рефлекси зберігаються «на все життя»?

Обговорюючи ці питання, підводжу учнів до розуміння, що умовні рефлекси можуть не лише вироблятися, а й «забува­тися». Це явище називається згасанням і має важливе значення для пристосування тварин до умов середовища, які постійно змі­нюються.IV. Вивчення нового матеріалу

  1. Поняття про гальмування умовних рефлексів

Розповідь учителя

Функціонування умовно-рефлекторного механізму базується на двох основних нервових процесах: збудження й гальмування. При цьому в міру становлення, зміцнення умовного рефлексу зростає роль гальмівного процесу. Залежно від природи фізіологічного механіз­му, що лежить в основі гальмівного ефекту, розрізняють безумовне (зовнішнє та позамежне) й умовне (внутрішнє) гальмування умовних рефлексів.  1. Зовнішнє гальмування

Розповідь учителя

Зовнішнє гальмування умовного рефлексу виникає під дією ін­шого стороннього умовного чи безумовного подразника. При цьому основна причина пригнічення умовного рефлексу не залежить від самого рефлексу, що гальмується, і не вимагає спеціального вироб­лення. Зовнішнє гальмування настає при першій появі відповідного сигналу. Позамежне гальмування умовного рефлексу розвивається або за надмірно великої сили стимулу, або за низького функціона­льного стану центральної нервової системи, на рівні якого звичайні граничні подразники набувають характеру надмірних, сильних. Позамежне гальмування має охоронне значення. Біологічний сенс безумовного зовнішнього гальмування умовних рефлексів зводиться до забезпечення реакції на головний, найбільш важливий для ор­ганізму в даний момент часу, стимул з одночасним пригніченням, подавленням реакції на другорядний стимул, яким у цьому випадку виступає умовний стимул.  1. Внутрішнє гальмування

Розповідь учителя

Умовне (внутрішнє) гальмування умовного рефлексу має умовний характер і вимагає спеціального вироблення. Оскільки розвиток га­льмівного ефекту пов'язаний із нейрофізіологічним механізмом утво­рення умовного рефлексу, таке гальмування належить до категорії внутрішнього гальмування, а вияв цього типу гальмування пов'яза­ний із певними умовами (наприклад, повторне застосування умовного стимулу без підкріплення), таке гальмування є й умовним.

Біологічний сенс внутрішнього гальмування умовних рефлексів полягає в тому, що умови зовнішнього середовища, змінившись (при­пинення підкріплення умовного стимулу безумовним), вимагають відповідної адаптивної пристосувальної зміни в умовно-рефлекторній поведінці. Умовний рефлекс пригнічується, стримується, оскільки припиняє бути сигналом, який віщує появу безумовного стимулу.

Розрізняють чотири види внутрішнього гальмування: згасання, диференціювання, умовне гальмо, запізнювання. Якщо умовний по­дразник з'являється без підкріплення безумовним, то через якийсь час після ізольованого застосування умовного стимулу реакція на нього згасає. Таке гальмування умовного рефлексу називається згасальним (згасання). Згасання умовного рефлексу — це тимчасове гальмування, пригнічення рефлекторної реакції. Воно не означає знищення, зникнення даної рефлекторної реакції. Через деякий час нова поява умовного стимулу без підкріплення його безумовним спочатку знову приводить до вияву умовно-рефлекторної реакції.

Якщо у тварини чи людини з виробленим умовним рефлексом на певну частоту звукового стимулу (наприклад, звук метронома з частотою 50 за секунду) близькі за змістом подразники (звук мет­ронома з частотою-45 чи 55 за секунду) не підкріплювати безумовним стимулом, то умовно-рефлекторна реакція на останні пригнічується, подавлюється (спочатку умовна реакція спостерігається й на ці ча­стоти звукового подразнення). Такий вид внутрішнього (умовного) гальмування називають диференціювальним гальмуванням (ди­ференціювання). Диференціювальне гальмування лежить в основі багатьох форм навчання, пов'язаних із виробленням тонких навичок.

Якщо умовний стимул, на який утворений умовний рефлекс, застосовується в комбінації з деяким іншим стимулом і їх комбіна­ція не підкріплюється безумовним стимулом, настає гальмування умовного рефлексу, викликаного цим стимулом. Цей вид умовного гальмування називається умовним гальмом.

Запізніле гальмування настає тоді, коли підкріплення умовного сигналу безумовним подразником здійснюється з великим запізнен­ням (2—3 хв) щодо моменту пред'явлення умовного подразника.

V. Самостійна робота учнів

Завдання учням

Опишіть біологічне значення зовнішнього та внутрішнього типів гальмування умовних рефлексів.

Подумайте, чи можливе «розгальмовування» умовного рефлексу,після того як його було загальмовано.

Наведіть приклад умовних рефлексів людини, які не підлягають згасанню з моменту вироблення й аж до кінця життя.VI. Домашнє завдання

1) Вивчити матеріал:  • підручника § 12;

  • робочого зошита с. 18 (схема).

2) Виконати завдання:

  • підручник с. 52, № 1—5;

  • робочий зошит с. 38, № 10.

Скачати 23.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка