Галицько-Волинське князівствоСкачати 136.23 Kb.
Дата конвертації01.03.2017
Розмір136.23 Kb.
Семінарське заняття № 1
Тема: Галицько-Волинське князівство
Мета: розкрити основні етапи розвитку князівства, політичні портрети Романа Мстиславича та Данила Галицького; розвивати вміння працювати з науковими джерелами, конспектувати; виховувати повагу до героїчного минулого країни.

Методи: словесні, наочні

План:

1 Причини феодальної роздробленості та її історичне значення для руських князівств.

2 Етапи політичної історії Галицько-Волинського князівства.

3 Об’єднання земель за Романа Мстиславича. Діяльність Романа.

4 Політика Данила Галицького.

5 Історичне значення Галицько-Волинського князівства.


Основні поняття та категорії для засвоєння теми: монголо-татарське іго, поліцентрізація, боярська опозиція, антимонгольська політика Данила.
Теми рефератів:

1 Політичні портрети галицьких князів Володимира та Ярослава Осмомисла.

2 Данило Галицький.
Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Стінна карта « Київська Русь ІХ-ХІІ ст.», портрети князів, картки індивідуального опитування.


Література:

 1. Багалій Д. Нарис історії України. - К., 1994

 2. Борисенко В, Курс української історії. - К., 1997

 3. Верстюк В.і., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів
  до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995

 4. Бойко О. Історія України - К., 2000 .

 5. Історія України/ Під ред. Алексєєва Ю. - К., 2001

 6. Історія України в особах 9 -18 ст. - К., 1993


Семінарське заняття № 2
Тема: ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ сер. XVII ст. УТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
Мета: розкрити причини, характер та хід війни, виділити етапи війни, розкрити приклади героїзму українців, показати військову та державотворчу діяльність Б. Хмельницького, продовжувати розвивати вміння студентів працювати з історичними матеріалами, робити висновки, розвивати почуття гідності, любов до історії.

Методи: словесні, наочні

План:

 1. Причини, характер та рушійні сили війни.

 2. Характеристика етапів війни.

 3. Формування української державності в ході війни. Внутрішня та зовнішня політика держави.

 4. Переяслівська Рада 1654 р. Березневі статті.

 5. Історичне значення війни.


Основні поняття та категорії для засвоєння теми: визвольна війна, гетьманщина, Зборівський мир, Переяслівська угода, Березневі статті, Хмельниччина.
Теми рефератів:

1 Богдан Хмельницький - видатний полководець, політичний діяч та дипломат.

2 Видатні козацькі полководці: І. Богун, М. Джалалій, М. Кривоніс.
Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Настінна карта «Українська козацька держава XVII-XVIII ст.»,

Репродукції картині « В’їзд Б. Хмельницького в Київ», портретів Б. Хмельницького.

Література:


 1. Багалій Д. Нарис історії України. - К., 1994

 2. Борисенко В, Курс української історії. - К., 1997

 3. Верстюк В.і., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів
  до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995

 4. Бойко О. Історія України - К., 2000 .

 5. Історія України/ Під ред. Алексєєва Ю. - К., 2001

 6. Історія України в особах 9 -18 ст. - К., 1993Семінарське заняття №3
Тема: УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (1900 -1914 рр.)
Мета: розкрити соціально - економічний та політичний розвиток України на початку ХХ ст., революційні події 1905 -10907 рр.. та ріст національного руху в Україні, участь України в І світовій війні.

Методи: словесні, наочні

План:

1 Активізація революційно - визвольної боротьби на поч. ХХ ст.. Політичні партії.

2 Україна в революції 1905 -1907 рр..

2.1Стратегія і тактика різних політичних сил в революції.

2.2Національно - визвольний рух, його здобутки

3 Столипінська аграрна реформа в Україні та її економічні та


політичні наслідки.

4 Україна в першій світовій війні.

4.1 Причини, початок та характер війни.

4.2 Трагедія українського народу в світовій війні.Основні поняття та категорії для засвоєння теми: Антанта, Четверний союз, перша світова війна, конституційна монархія, самодержавство, буржуазно - демократична революція, шовінізм, українська буржуазія.

Теми рефератів:

1. Основні революційні події в Україні в 1905 -1907 рр..

2. Українські Січові стрільці.Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Настінна карта « Перша світова війна»Література:

1 Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації

19-20 століття. - К., 1996

2 Грушевський М. Історія України - Русі. ВII тт., 12 кн. - К., 1991 -1998

3 Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.1-2. - К., 1991

4 Нагаєвський І. Історія української держави 20 ст. - К., 1994

5 Історія України в особах 19 - 20 ст. - К., 1995

6 Бойко О. Історія України - К., 2000 .

7 Історія України / Під ред. Алєксєєва Ю. - К., 2001.
Семінарське заняття №4
Тема: Боротьба за відновлення державності українського народу (1917 -1920 рр.)
Мета: показати хід боротьби українського народу за незалежність держави, виховувати патріотизм, продовжувати розвивати вміння працювати з історичним матеріалом, готувати реферати, вести дискусію.

Методи: словесні, наочні
План:

1 Історична сутність Універсалів Центральної Ради.

2 Війна УНР з РРФСР. Брестський мир.

3 Гетьманат П. Скоропадського. Директорія.

4 Національно - визвольний рух в Галичині. УГА.

5 Утвердження Радянської влади в Україні.


Основні поняття та категорії для засвоєння теми: національно - визвольна революція, Генеральний Секретаріат, Універсали Центральної Ради, Брестський мир, УНР, ЗУНР, Гетьманат, Акт злуки українських земель.
Теми рефератів:

1Особа М. С. Грушевського в українській історії.

2 Проголошення ЗУНР.

3 Політичні перетворення в Західній Україні.
Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Настінна карта « Україна», репродукції портретів М. Грушевського, С. Петлюри; документи: Універсали Центральної Ради.


Література:

1 Бойко О. Історія України - К., 2000 .

2 Історія України / Під ред. Алєксєєва Ю. - К., 2001

3 Чотири Універсали. - К., 1990.

4 Сторінки історії України 20 століття. Посібник для вчителя. - К.,1992

5 Кульчицький С.В. Коваль М.В., Курносов Ю.О. Історія України.Част. 1-2. Для 10-го і 11-го кл. середньої школи. - К., 1994 .

6 Нагаевський І. Історія української держави 20 ст. - К., 1994Семінарське заняття № 5
Тема: УКРАЇНСЬКА РСР В 20-30-ті роки

Мета: розкрити сутність соціально-економічних перетворень в період НЕПа, сутність індустріалізації та колективізації, причини голодомору, розвивати вміння працювати з і спогадами очевидців, збирати такі спогади, виховувати патріотизм.

Методи: словесні, наочні
План:

1 Соціально-економічні перетворення в Україні на основі НЕПа.

2 Україна та утворення СРСР.

3 Перехід до форсованої індустріалізації та командної економіки. Підсумки індустріалізації.

4 Причини та наслідки колективізації. Розкуркулення.

3 Українізація.4 Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Масові репресії.

Основні поняття та категорії для засвоєння теми: п'ятирічки, колективізація, індустріалізація, розкуркулення, голодомор, геноцид, культ особи, репресії, "розстріляне відродження".
Теми рефератів:

1 Політичні погляди М. Скрипника та О. Шумського.

2 Українське національно - культурне відродження 20-х - 30-х рр.
Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Настінна карта «Україна», спогади людей, що пережили голодомор, зібрані студентами, фото жертв голодомору, репродукції портретів М. Скрипника, О. Шумського,Література:

1 Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації

19-20 століття. - К., 1996

2 Кульчицький С.В. Коваль М.В., Курносов Ю.О. Історія України. Част. 1-2. Для 10-го і 11-го кл. середньої школи. - К., 1994 .

3 Нагаевський І. Історія української держави 20 ст. - К., 19944 Сторінки історії України 20 століття. Посібник для вчителя. - К.,1992

5 Субтельний 0. Україна: історія. - К., 1993 .

6 Бойко О. Історія України - К., 2000 .

7 Історія України / Під ред. Алєксєєва Ю. - К., 2001.
Семінарське заняття № 6
Тема: Україна в роки німецько-фашистської окупації

Мета: висвітлити «Новий порядок» і рух Опору в роки фашистської окупації, бойові дії на території України, внесок українського народу в розгром фашистської Німеччини, остаточне вирішення українського питання; продовжувати виховання в студентів почуття патріотизму, продовжувати розвивати вміння працювати з історичними джерелами, аналізувати історичні дані, порівнювати події.

Методи: словесні, наочні
План:

1 Окупація України фашистами. Встановлення «Нового порядку».

2 Рух Опору в Україні

2.1 Радянський рух Опору. Партизанський рух.

2.2 Діяльність ОУН – УПА.

3 Чернігівщина в роки війни.

4 Визволення України від німецько-фашистських загарбників.

5 Вклад України в перемогу над фашистами.


Основні поняття та категорії для засвоєння теми: евакуація, окупаційний режим, план «Ост», партизанський рух, підпілля, «рейкова війна», геноцид, Бабін Яр, остарбайтери, рух Опору, бандерівщина, УПА.

Теми рефератів:

1 Партизанський рух на Чернігівщині.

2 ОУН – УПА – невід’ємна частина руху Опору в Україні.

3 Військовополонені – жертви війни.


Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

настінна карта «Велика Вітчизняна війна», репродукції картин про війну.


Література:

1 Багалій Д. Нарис історії України. - К., 1994

2 Борисенко В, Курс української історії. - К., 1997

3 Верстюк В.І, Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів
до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995

4 Сторінки історії України 20 століття. Посібник для вчителя. - К.,19925 Субтельний 0. Україна: історія. - К., 1993 .

6 Бойко О. Історія України - К., 2000 .

7 Історія України / Під ред. Алєксєєва Ю. - К.

8 Король В. Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 рр. - К., 2002, 2004.

9 Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941-1945. – К., 2000.

Семінарське заняття № 7
Тема: Україна в період перебудови. Проголошення незалежності України

Мета: Розкрити положення України на сучасному етапі, зародження багатопартійності, здобуття Україною незалежності, розвивати почуття гордості за Батьківщину, продовжувати розвивати вміння аналізувати історичні дані, порівнювати події, працювати з засобами масової інформації

Методи: словесні, наочні
План:

1. Соціально-економічне становище СРСР у 80-х рр.

2. Перебудова і Україна.

3. Проголошення незалежності України. Утворення СНД.

4. Внутрішня і зовнішня політика України на сучасному етапі.
Основні поняття та категорії для засвоєння теми: Розкрити положення України на сучасному етапі, зародження багатопартійності, здобуття Україною незалежності, розвивати почуття гордості за Батьківщину, продовжувати розвивати вміння аналізувати історичні дані, порівнювати події, працювати з засобами масової інформації
Теми рефератів:

1 Народний рух України.

2 «Помаранчева революція»
Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Настінна карта « Україна», картки індивідуального опитування, підручник.


Література:

1 Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації

19-20 століття. - К., 1996

2 Сторінки історії України 20 століття. Посібник для вчителя. - К.,1992

3 Субтельний 0. Україна: історія. - К., 1993 .

4 Бойко О. Історія України - К., 2000 .

5 Історія України / Під ред. Алексєєва Ю. - К., 2001

Семінарське заняття № 8
Тема: Україна в умовах незалежності
Мета: показати хід боротьби українського народу за незалежність держави, виховувати патріотизм, продовжувати розвивати вміння працювати з історичним матеріалом, готувати реферати, вести дискусію.

Методи: бесіда,

План:

1 Політичний розвиток України.

2 Основні державотворчі події.

3 Конституція України.

4 Економічне життя України в 90-і рр. ХХ ст.. – на поч. ХХІ ст..

5 «Помаранчева революція».


Основні поняття та категорії для засвоєння теми: багатопартійність, виборчий процес, державний суверенітет, конституційний процес, ринкова економіка, громадянське суспільство, демократія.

Теми рефератів:

1 Українська західна та східна діаспори.

2 Формування багатопартійної системи в Україні.
Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Настінна мапа «Україна», історичні джерела: із Декларації прав національностей України, із Закону про партії в Україні.Література:

1 Багалій Д. Нарис історії України. - К., 1994

2 Борисенко В, Курс української історії. - К., 1997

3 Верстюк В.І., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів
до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995

4 Сторінки історії України 20 століття. Посібник для вчителя. - К.,19925 Субтельний 0. Україна: історія. - К., 1993 .

6 Бойко О. Історія України - К., 2000 .7 Історія України / Під ред. Алексєєва Ю. - К., 2001.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни технології соціально-педагогічної роботи Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 136.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка