Галузь знань: 0513 “Хімічна технологія та інженерія”


Формулювання мети та задач експериментальних дослідженьСторінка3/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.5 Mb.
#12936
1   2   3   4

2.2. Формулювання мети та задач експериментальних досліджень.

Керуючись державними та галузевими стандартами, технологічним регламентом та результатами аналізу техніко - економічних показників виробництва кераміки, скла, в'яжучих та інших тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, в умовах лабораторії або іншого виробничого підрозділу з метою реалізації мети та задач наукових досліджень, а також вирішення поточних технологічних задач діючого виробництва: • обґрунтовувати необхідність проведення експериментів, а також формулювати мету експериментальних досліджень та визначати шляхи її досягнення.

2.3. Розробка плану наукових досліджень.

Керуючись метою наукових досліджень і використовуючи інформаційні дані про технологію виробництва та властивості виробів з кераміки, скла, в'яжучих та інших тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, в умовах науково-дослідного або іншого виробничого підрозділу, з метою організації наукових досліджень: • аналізувати процеси і явища, які спостерігаються в хімічній технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;

 • виконувати обґрунтований вибір об'єкту і методів проведення наукових досліджень;

 • виявляти фактори, які мають найбільший вплив на параметри становища об'єкту дослідження;

 • готувати технічне завдання на проведення науково-дослідної роботи.

2.4. Розробка плану експериментальних досліджень.

Керуючись технічним завданням, метою експериментальних досліджень та використовуючи інформаційні дані про методи визначення будови речовини хімічних та фізичних її властивостей, в умовах науково-дослідного або іншого виробничого підрозділу, з метою організації наукових досліджень:

 • вивчати механічні, теплофізичні, електричні, оптичні та фізико-хімічні властивості тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів у твердому та рідкому станах;

 • експериментально визначати термодинамічні, кінетичні та інші фізико-хімічні параметри протікання хімічних реакцій та тепло- і масообмінних процесів;

 • вести журнал спостережень та оцінювати достовірність експериментальних вимірювань.

2.5. Узагальнення результатів експериментальних досліджень.

Керуючись задачами, вирішення яких ставиться при проведенні експериментів, використовуючи результати експериментальних вимірювань, за допомогою комп'ютерної техніки, в умовах лабораторії або науково-дослідного підрозділу, з метою узагальнення результатів експериментальних досліджень: • застосовувати ЕОМ для проведення технічних розрахунків, статистичної обробки даних, накопичення та пошуку інформації;

 • одержувати адекватні математичні моделі об'єктів дослідження;

 • представляти результати експериментів у вигляді графіків, діаграм, номограм тощо.

2.6. Узагальнення результатів наукових досліджень.

Керуючись технічним завданням, метою, задачами наукових досліджень та результатами експериментів, використовуючи знання основ хімічної технології кераміки, скла, в'яжучих та інших тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, в умовах науково-дослідного або іншого виробничого підрозділу, з метою узагальнення результатів наукових досліджень: • прогнозувати поведінку об'єкту дослідження при зміні параметрів його становища;

 • давати пояснення процесам і явищам, які спостерігаються;

 • визначати основні структурно-технологічні зв'язки та параметри виробництва нових тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів з них;

 • формулювати висновки та оформляти звіт з науково-дослідної роботи.

2.7. Підготовка наукових публікацій та патентних документів.

Використовуючи результати наукових досліджень, відомості наукової та патентної літератури про предмет наукових досліджень, законодавчі та нормативні документи, які стосуються правового захисту об'єктів промислової власності, правил оформлення наукових публікацій, а також складу, змісту та порядку оформлення документів заявки на видачу патенту на винахід і корисну модель, в умовах науково-дослідного або іншого виробничого підрозділу, з метою підготовки матеріалів до опублікування або заявки на винахід: • провести патентний пошук з заданої тематики;

 • сформулювати наукову (практичну) новизну виконаних досліджень;

 • письмово сформулювати мету, основний зміст та висновки наукових досліджень;

 • оформити заявку на винахід, скласти його опис та формулу.

ІІІ. ІНЖЕНЕРНА

3.1. Проектування технології виробництва хімічних речовин, матеріалів та виробів з них.

Керуючись технічним завданням, використовуючи інформаційні дані про новітні технології виробництва кераміки, скла, в'яжучих та інших тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, найважливіші закономірності хімічної технології, хімічні та фізичні властивості сировини, конструктивні особливості новітніх машин, апаратів та агрегатів силікатної технології, а також з урахуванням економічних показників, в умовах конструкторсько-технологічного або іншого виробничого підрозділу, з метою розробки технологічного проекту (технологічного регламенту) виробництва заданих видів матеріалів і виробів з них:

 • виконувати обґрунтований вибір місця розташування, сировини, способу і технологічної схеми виробництва;

 • розраховувати річну виробничу програму, матеріальний баланс та інші технологічні параметри виробництва;

 • обґрунтовувати вибір основного технологічного обладнання та розраховувати його продуктивність і необхідну кількість;

 • виконувати конструктивні та технологічні розрахунки основного теплового агрегату (печі);

 • складати принципову схему розташування технологічного обладнання у виробничому приміщенні;

 • складати принципові схеми контролю та автоматичного регулювання основних параметрів хіміко-технологічного процесу;

 • розробляти комплекс заходів щодо утилізації технологічних відходів виробництва та охорони навколишнього середовища;

 • розробляти заходи по створенню безпечних та здорових умов праці на виробництві;

 • розраховувати основні техніко-економічні показники виробництва та оцінювати економічну доцільність виготовлення заданих видів матеріалів і виробів.

Каталог: upload -> Dostyp%20po%20osviti -> Mag
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
Mag -> Спеціальність 03060101 “менеджмент організацій І адміністрування”
Mag -> Спеціальність 02020701 “дизайн” (за видами)
Dostyp%20po%20osviti -> Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів
Dostyp%20po%20osviti -> Спеціальність 05170112 “харчові технології”
Mag -> Спеціальність 03060104 “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Dostyp%20po%20osviti -> Становлення й розвиток нанотехнологій у світі і в Україні: використання інтелектуального капіталу, тенденції розвитку Цю тему наша газета піднімала в розгорнутій публікації «Університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка