Гедзюк Олена Вікторівна Асистент кафедри фінансовго права, кандидат юридичних наук робоча програма


Податкова соціальна пільга та порядок нарахування та утримання податку до бюджету. Податкова знижка як складова оподаткування доходів фізичних осібСторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.55 Mb.
#12238
ТипПрограма
1   2   3
Тема 3. Податкова соціальна пільга та порядок нарахування та утримання податку до бюджету. Податкова знижка як складова оподаткування доходів фізичних осіб.

Лекція (2 год.). Податкова соціальна пільга. Право на отримання та обмеження. Категорії платників податків, які мають право на податкову соціальну пільгу. Порядок отримання (застосування) податкової соціальної пільги. Відповідальність. Поняття податкової знижки. Обмеження прав на нарахування податкової знижки. Витрати, дозволені до включення до податкової знижки. Порядок реалізації права на податкову знижку.
Практичне заняття (4 год.)

План

1. Право платника податку на податкову соціальну пільгу.

2. Категорії платників податків, які мають право на податкову соціальну пільгу.

3. Порядок застосування податкової соціальної пільги.

4. Право платника податку на податкову знижку.

5. Витрати, дозволені до включення до податкової знижки.

6. Розв’язання задач.

7. Практичне завдання - заповнення податкової декларації з метою отримання податкової знижки.
Завдання для самостійної роботи (2 год.).

Дослідити пільги в оподаткуванні доходів фізичних осіб в зарубіжних країнах.
Рекомендована література.


 1. Конституція України.

 2. Податковий кодекс України.

 3. Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. N 1227 "Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги"

 4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.11 №1742 "Про затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)"

 5. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1023 "Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність зазначених порушень"

 6. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1020 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку".Тема 4. Ставки податку, особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів.

Лекція (2 год.). Поняття ставки податку. Види ставок податку. Прогресивне оподаткування. Проста і складна прогресія. Ставки податку на доходи фізичних осіб. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду. Оподаткування інвестиційного прибутку. Оподаткування дивідендів. Оподаткування благодійної допомоги. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами. Оподаткування іноземних доходів. Порядок оподаткування операцій з продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна. Оподаткування доходу, отриманого як спадщина або дарунок коштів, майна, майнових та немайнових прав.
Практичне заняття (4 год.).

План

1. Ставка податку: поняття та види.

2. Ставки податку на доходи фізичних осіб.

3. Особливості оподаткування окремих видів доходів.4. Порядок оподаткування операцій з продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна.

5. Оподаткування доходу, отриманого як спадщина або дарунок коштів, майна, майнових та немайнових прав.6. Розв'язання задач.
Завдання для самостійної роботи (2 год.).

1.Дослідити ставки податку, що сплачують фізичні особи в зарубіжних країнах.

2.Особливості оподаткування доходу отриманого у вигляді заробітної плати в зарубіжних країнах.
Рекомендована література.

 1. Конституція України.

 2. Податковий кодекс України.

 3. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1226 "Про затвердження Порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом"

 4. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку від 22.12.2010р. № 1942, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.03.2011р. за № 268/19006 "Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та деривативів"

 5. Постанова КМ України від 17.03.11 №303 "Про затвердження переліку професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу яких не включається вартість такого вугілля"

 6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.11 №1742 "Про затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)"

 7. Наказ Мінфіну України від 22.11.2011р. № 1484 та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011р. № 1689 „Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента"

 8. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1024 "Про затвердження форми надання Інформації суб’єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)"

 9. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1003 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами"

 10. Наказ ДПА України від 22.12.10 № 980 "Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків до органів державної податкової служби".


Тема 5. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Лекція (2 год.). Поняття самозайнята особа. Фізична особа – підприємець. Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Об'єкт оподаткування. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб. Розрахунок податку. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат. Застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Практичне заняття (2 год.).

План

1. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

2. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат.

3. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

4. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Рекомендована література.

 1. Конституція України.

 2. Податковий кодекс України.

 3. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

 4. Наказ Міндоходів України від 16.09.13 № 481 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення".

 5. Наказ Міністерства фінансів України від 09.01.13 № 6 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу".

 6. Наказ ДПС України від 20.02.12 № 137 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг".

 7. Наказ ДПС України від 20.02.2012 №136 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності фізичними особами – підприємцями, які здійснюють діяльність з надання нерухомого майна в оренду".

 8. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1020 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку".


Тема 6. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Лекція (2 год.). Місцеві податки та збори. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Об'єкт оподаткування. База оподаткування. Пільги із сплати податку. Податковий період. Ставки податку.
Практичне заняття (2 год.).

План

 1. Місцеві податки і збори. Загальна характеристика.

 2. Історія становлення законодавства про оподаткування нерухомого майна на території України.

 3. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 4. Об'єкт оподаткування та база оподаткування.

 5. Інші елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.


Рекомендована література.

 1. Податковий кодекс України.

 2. Наказ Міндоходів України від 26.09.13 № 508 "Про затвердження порядку надання інформації про результати звірки"

 3. Наказ Міндоходів України від 22.10.13 № 611 "Про затвердження Порядку інформування про надіслані (вручені) податкові повідомлення- рішення"

 4. Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства доходів і зборів України від 12.04.2012 № 699/5/38 "Щодо подання Міністерству доходів і зборів України відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

 5. Наказ Міністерства фінансів України від 25.12.12 № 1408 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

 6. Постанова КМУ від 31 травня 2012 р. №476 "Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"Завдання модульної контрольної роботи № 1.

 1. Правове регулювання оподаткування заробітної плати.

 2. Вирішити задачі по визначенню розміру ПДФО та податкової соціальної пільги.Тема 7. Податок на прибуток підприємств як інструмент державного регулювання економіки. Платники та об’єкт оподаткування податком.

Лекція (2 год.). Регулятивна та фіскальна функція податку на прибуток підприємств. Аналіз історичних передумов оподаткування прибутку (етапи розвитку законодавства). Платники податку на прибуток підприємств: резиденти та нерезиденти. Об'єкт оподаткування.
Практичне заняття (4 год.).

План

1.Податок на прибуток підприємств як інструмент державного регулювання економіки.2. Етапи розвитку законодавства з податку на прибутку підприємств.

3. Платники податку.

4. Об'єкт оподаткування.
Завдання для самостійної роботи (4 год.).

Проаналізувати зарубіжний досвід правового регулювання податку для корпорацій.
Рекомендована література.

 1. Податковий кодекс України.

 2. Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.13 №610 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво "

 3. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 583 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо використання банківських виписок як первинних документів"

 4. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 582 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування прибутку, отриманого в результаті спільної діяльності на території України без створення юридичної особи"


Тема 8. Порядок визначення доходів і витрат. Амортизація та її вплив на об’єкт оподаткування.

Лекція (2 год.). Порядок визначення доходів та їх склад. Дохід від операційної діяльності. Інші доходи. Перелік доходів, які не враховуються при оподаткуванні податком на прибуток. Порядок визначення витрат та їх склад. Витрати підприємства. Витрати від операційної діяльності. Інші витрати.

Лекція (2 год.). Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Собівартість придбаних і реалізованих товарів. Загальновиробничі витрати. Адміністративні витрати. Витрати на збут. Витрати подвійного призначення. Витрати, які не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. Поняття амортизації. Основні засоби. Витрати, що підлягають амортизації. Балансова вартість. Витрати, що не підлягають амортизації. Методи нарахування амортизації.
Практичне заняття (4 год.).

План

 1. Порядок визначення доходів та їх склад.

 2. Склад витрат та порядок їх визначення.

 3. Амортизація.

 4. Вирішення задач.


Рекомендована література.

 1. Податковий кодекс України

 2. Податковий кодекс Російської Федерації

 3. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 581"Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку визначення доходу та витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг)"

 1. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 578 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування ставки нуль відсотків платниками податку на прибуток"

 2. Наказ ДПС України від 05.07.12 №575 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток"

 3. Постанова КМ України від 15.02.12 №98 "Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації"

 4. Наказ ДПС України від 15.02.12 № 123 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат "

 5. Наказ ДПС України від 15.02.2012 № 121 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо формування витрат по операціях з фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування"

 6. Наказ ДПС України від 15.02.2012 № 120 " Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року"

 7. Наказ ДПС України від 21.12.12 № 1158 "Про внесення змін до узагальнюючих податкових консультацій з питань оподаткування податком на прибуток"

 8. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 584 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення суми пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування"

 9. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 583 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо використання банківських виписок як первинних документів"

 10. Наказ ДПА України від 16.05.11 № 285 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями"

 11. Наказ ДПА України від 24.01.11 № 36 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства"

 12. Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.11 № 1685 "Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів"Тема 9. Ставки податку. Порядок обчислення податку. Порядок урахування від'ємного значення об’єкта оподаткування в наступних податкових періодах.

Лекція (2 год.). Ставка податку на прибуток підприємств. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. Сплата консолідованого податку. Податковий період. Строки сплати податкового зобов'язання. Авансовий внесок з податку на прибуток. Подання податкової декларації. Порядок урахування від'ємного значення об’єкта оподаткування в наступних податкових періодах.

Практичне заняття (2 год.).

План

 1. Ставки податку.

 2. Порядок обчислення податку.

 3. Авансовий внесок з податку на прибуток.

 4. Порядок урахування від'ємного значення об’єкта оподаткування в наступних податкових періодах.


Рекомендована література.

 1. Податковий кодекс України

 2. Коментар до Податкового кодексу України

 3. Наказ ДПС України від 05.07.12 №575 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток"

 4. Постанова КМ України від 15.02.12 №98 "Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації"

 5. Наказ Міністерства Фінансів України від 21.12.2011 №1683 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку"

 6. Наказ Міністерства Фінансів від 07.11.2011 №1397 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток страховика"

 7. Наказ Міністерства Фінансів України від 28.09.2011 №1213 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства"

 8. Наказ ДПА України від 21.02.11 № 98 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку"

 9. Наказ ДПА України від 24.01.11 № 36 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства"

 10. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1044 "Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 Податкового кодексу України "Тема 10. Оподаткування операцій особливого виду та оподаткування нерезидентів.

Лекція (2 год.). Операції особливого виду. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. Оподаткування дивідендів. Оподаткування операцій з лізингу.

Лекція (2 год.). Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами. Оподаткування контрольованих операцій. Особливості оподаткування нерезидентів.
Практичне заняття (2 год.).

План

 1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті.

 2. Оподаткування дивідендів.

 3. Оподаткування операцій з лізингу.

 4. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами.

 5. Оподаткування контрольованих операцій.

 6. Особливості оподаткування нерезидентів.

 7. Договори про уникнення подвійного оподаткування.Рекомендована література.

 1. Податковий кодекс України.

 2. Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.13 №610 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво"

 3. Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.13 № 37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій"

 4. Наказ ДПА України від 31.01.11 № 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій"

 5. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.13 № 39 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток"

 6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.13 №12 "Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування"

 7. Наказ ДПС України від 21.12.12 № 1158 "Про внесення змін до узагальнюючих податкових консультацій з питань оподаткування податком на прибуток"

 8. Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 №759 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика"

 9. Наказ ДПС України від 21.12.2012 № 1171 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році"

 10. Наказ Міністерства фінансів України від 05.12.12 № 1281 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

 11. Наказ ДПС України від 21.12.12 № 1160 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку відображення в податковому обліку суб’єктами господарювання операцій з цінними паперами"

 12. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 582 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування прибутку, отриманого в результаті спільної діяльності на території України без створення юридичної особи"

 13. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 581"Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку визначення доходу та витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг)"

 14. Наказ ДПС України від 05.07.12 № 578 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування ставки нуль відсотків платниками податку на прибуток"

 15. Наказ ДПС України від 15.02.12 № 122 " Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань з оподаткування податком на прибуток при виплаті роялті"

 16. Наказ ДПС України від 15.02.2012 № 121 " Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо формування витрат по операціях з фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування"

 17. Наказ ДПА України від 24.01.11 № 36 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства"

 18. Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.11 № 1685 "Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів"

 19. Наказ Міністерства Фінансів України від 21.12.11 № 1684 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

 20. Наказ Міністерства Фінансів України від 21.12.2011 №1683 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку"

 21. Наказ Міністерства Фінансів України від 28.10.2011 № 1352 "Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи"

 22. Наказ Міністерства Фінансів України від 28.09.2011 №1213 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства"

 23. Наказ ДПА України від 28.02.11 № 112 "Про затвердження Порядку обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)"

 24. Наказ ДПА України від 31.01.11 № 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій"

 25. Наказ ДПА України від 24.01.11 № 36 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства"

 26. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1044 "Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 Податкового кодексу України"

 27. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1026 "Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками".Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка