Генетика людиниДата конвертації23.03.2019
Розмір7.62 Mb.
#85465
 • ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ
 • ×
 • ?
 • ×
 • ×
 • Ознайомитися із методами вивчення генетики людини
 • Розглянути, які ознаки та захворювання успадковуються як домінантні, а які – як рецесивні
 • Дати відповідь на запитання: чому не бажані близькоспоріднені зв’язки?
 • На уроці ми повинні
 • Ген
 • Генотип
 • Фенотип
 • Алельні гени
 • Домінантні ознаки
 • Рецесивні ознаки
 • Гомозигота
 • Гетерозигота
 • Аутосоми
 • Дати визначення

Скласти задачу за схемою:

 • Скласти задачу за схемою:
 • Р: ♀Ааbb × ♂aaBb
 • Завдання 1

Скласти задачу за схемою:

 • Скласти задачу за схемою:
 • Р: ♀ааbb × ♂АaBb
 • Завдання 2

Скласти задачу за схемою:

 • Скласти задачу за схемою:
 • Р: ♀ХАХа × ♂ХАY
 • Завдання 3
 • Велика кількість хромосом (46)
 • Мала кількість потомків у кожній сім’ї
 • Пізно настає статева зрілість
 • Неможливість експериментального отримання потомства,
 • так як
 • гібридологічний метод
 • в генетиці людини відсутній
 • Проблеми генетики людини
 • МЕТОДИ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ
 • Генеалогічний
 • Біохімічний
 • Близнюковий
 • Цитогенетичний
 • Популяційно-статистичний
 • Генеалогічний метод
 • Даний метод полягає у вивченні родоводів. Це дає змогу простежити характер успадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь.
 • Він широко застосовується в медичній генетиці, селекції… За його допомогою встановлюють генотип особин і вираховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у майбутніх нащадків.

Умовні позначення

 • чоловік
 • жінка
 • носії даного гена
 • хворі
 • шлюб
 • діти
 • родинний шлюб
 • Генеалогічний метод
 • Аутосомно-домінантне успадкування
 • Веснянки (ластовиння)
 • Темне волосся
 • Карі очі
 • Темний колір шкіри
 • Товсті губи
 • Довгі вії
 • Підборіддя з ямкою
 • Катаракта
 • Раннє облисіння

Родовід сім’ї з аутосомно-домінантним типом успадкування

 • Аутосомно-рецесивне успадкування
 • Руде волосся
 • Русе волосся
 • Голубі, сірі очі
 • Світлий колір шкіри
 • Тонкі губи
 • Гладке подборіддя
 • Альбінізм
 • Вроджена глухота
 • Родовід сім’ї з аутосомно-рецесивним типом успадкування
 • Зчеплене зі статтю успадкування
 • Гемофілія
 • Дальтонізм
 • Мускульна дистрофія
 • Відсутність потових залоз
 • Гіпоплазія зубної емалі
 • Пальці з перетинками
 • Лусковидна шкіра
 • Родовід сім’ї королеви Вікторії. Успадкування гемофілії
 • Завдання 1
 • Завдання 2
 • Завдання 3
 • Розв’язати задачу:
 • Анофтальмія (безокість- відсутність очей) у людини - це хвороба, за виникнення якої відповідає домінантний ген неповного домінування, що локалізується в одній із пар аутосом. При цьому особини, як мають генотип АА, страждають безокістю.
 • При генотипі аа людина має нормальний размір очного яблука, а людина, що має гетерозиготний генотип Аа характеризується наявністю зменшеного разміру очного яблука.
 • Яка ймовірність народження дітей з анофтальмією від шлюбу гетерозиготних за даною ознакою жінки та чоловіка?
 • Близнюковий метод
 • Полягає у вивченні близнят. В основному однояйцевих, так як вони походять з однієї зиготи.
 • Досліджуючи такі організми, можна з’ясувати роль чинників довкілля у формуванні особин: різний характер їхнього впливу зумовлює розбіжності у прояві тих чи інших станів певних ознак.

Однояйцеві (монозиготні, ідентичні) близнюки

 • Близнюковий метод
 • Різнояйцеві (дизиготні, неідентичні) близнюки
 • Близнюковий метод
 • Близнюковий метод

Конкордантність – ступінь схожості близнюків

 • Близнюковий метод
 • Біохімічний метод
 • Використовується для діагностики спадкових захворювань, пов’язаних із порушенням обміну речовин. За його допомогою виявляють білки, а також проміжні продукти обміну, невластиві даному організму, що свідчить про наявність змінених (мутантних) генів. Відомо понад 500 спадкових захворювань людини, зумовлених такими генами: фенілкетонурія, цукровий діабет…
 • Відноситься до хвороб амінокислотного обміну. Аутосомно-рецесивне захворювання.
 • В нормі: фенілаланін перетворюється в тирозин (це необхідно для нормального развитку головного мозку)
 • Але фенілаланін може перетворюватися в фенілпировиноградну кислоту, яка виводиться з сечею
 • Захворювання призводить до развитку слабкості розуму у дітей
 • Рання діагностика та дієта дозволяють призупинити розвиток захворювання.
 • Фенілкетонурія
 • Біохімічний метод
 • Цитогенетичний метод
 • Цитогенетичний грунтується на дослідженні особливостей каріотипу - хромосомного набору організмів. Його вивчення дає змогу виявляти мутації, пов’язані зі змінами, як кількості хромосом, так і структури окремих із них. Каріотип досліджують у клітинах на стадії метафази, бо в цей період клітинного циклу структура хромосом виражена найчіткіше.
 • Цитогенетичний метод
 • Атавізми
 • Від лат. atavis - предок –
 • прояв у окремих представників
 • виду рис, притаманних
 • їхнім предкам
 • Чи знаєте ви, що …
 • 10% хвороб людини зумовлені патологічними генами
 • один из 150 новонарождених
 • має структурні або числові
 • порушення хромосом
 • одна из 10 гамет людини
 • несе генетичні порушення
 • Мутації
 • Генні (крапкові)
 • Хромосомні
 • Геномні
 • Мутації
 • Генні мутації
 • Крапкові мутації – стійкі зміни окремих генів, що виникають в результаті:
 • - заміни однієї або декількох азотистих основ у
 • структурі ДНК на інші;
 • - випадання деяких азотистих основ;
 • - доповнення нових азотистих основ.
 • Це призводить до порушення порядку
 • списування інформації.
 • Генні мутації змінюють морфологічні, біохімічні і фізіологічні властивості організму.
 • Мутації
 • Генні мутації
 • Генні мутації не проявляються на зовнішній
 • морфології хромосом, їх не можна побачити під
 • мікроскопом.
 • Коли змінюється порядок нуклеотидів в ДНК хромосоми, то відбуваються зміни і молекули РНК, яка будується на основі ДНК. Коли змінюється РНК, то змінюється і білок, який будується на основі РНК. Отже, виникає мутація.
 • Мутації
 • Генні мутації
 • Велика частина генних мутацій призводить до синтезу дефектного білка, який не здатний виконувати свої функції.
 • Найчастіше такими захворюваннями є:
 • адрено-генітальний синдром;
 • міопатія Дюшена-Беккера;
 • муковисцидоз;
 • гемохроматоз;
 • фенілкетонурія;
 • нейрофіброматоз.
 • Зовнішньо ці хвороби не проявляються, а лише в обміні речовин – метаболізмі.
 • Мутації
 • Хромосомні мутації
 • Хромосомні мутації – аберації – виникають
 • в результаті значних змін в структурі хромосом.
 • До них належать:
 • нехватки;
 • делеції;
 • дуплікації;
 • інверсії;
 • транслокації;
 • транскрипції.
 • Мутації
 • Хромосомні мутації
 • Нехватки – хромосома втрачає кінцеві фрагменти і втрачені ділянки видаляються за межі ядра в ході мейозу.
 • Делеції – втрата частини хромосоми всередині. Це викликає зміну фенотипу, але якщо втрачені гени є життєво необхідними, то це призводить до смерті або патології.
 • Хромосомні мутації
 • Мутації
 • Приклади хворих дітей з делеціями в хромосомах
 • Мутації
 • Хромосомні мутації
 • Дуплікації – подвоєння якої-завгодно ділянки
 • хромосоми, що впливає в основному на фенотип, бо гени лише додаються, а не втрачаються.
 • Мутації виникають тому, що змінюється РНК.
 • Мутації
 • Хромосомні мутації
 • Інверсії – зміна порядку розміщення
 • генів в хромосомі. Вони виникають
 • в результаті двох розривів
 • хромосоми, при цьому фрагмент
 • повертається на місце, але
 • повернувшись на 180 градусів,
 • кількість генів не змінюється,
 • тому особливого впливу на
 • організм такі мутації не мають.
 • Мутації
 • Хромосомні мутації
 • Транслокації – мутації, що пов’язані з:
 • - обміном ділянками між негомологічними
 • хромосомами;
 • - прикріплення ділянки однієї хромосоми
 • до хромосоми негомологічної пари.
 • Транспозиції – це:
 • - вставка невеликого фрагменту хромосоми, що несе
 • декілька генів в якусь іншу ділянку хромосоми;
 • - перенесення частини генів в інше місце.
 • Мутації
 • Геномні мутації
 • Геномні мутації призводять до змін кількості
 • хромосом у наборі:
 • - поліплоїдія – збільшення кількості хромосом, кратного гаплоїдному набору (3n; 4n; 5n …);
 • - аутоплоїдія – виникає як результат поділу хромосом
 • без подальшого поділу клітини;
 • - анеуплоїдія – зміна кількості хромосом в диплоїдному наборі, некратному гаплоїдному (2n+1; 2n-1)
 • Причини мутацій
 • Фактори, що здатні спричиняти мутації, називаються мутагенними, тобто мутагенами.
 • Вони бувають:
 • фізичного;
 • хімічного;
 • біологічного походження.
 • Причини мутацій
 • Фізичні мутагени:
 • іонізуюче випромінювання ( à,ß,Ý - промені, рентгенівські промені, нейтрони);
 • радіоактивні елементи (радій, радон, ізотопи К, С);
 • ультрафіолетові промені;
 • надто висока або низька температура.
 • Вони призводять до змін хімічних реакцій, спричиняють хімічні перетворення різних сполук, що і є причинами мутацій – частіше генних і рідше хромосомних.
 • Причини мутацій
 • Хімічні мутагени:
 • сильні окисники та відновники (нітрати, нітрити);
 • алкіліруючі агенти (йодацетамид);
 • пестициди (гербіциди, фунгіциди);
 • харчові добавки;
 • продукти перегонки нафти;
 • органічні розчинники;
 • ліки зі ртуттю, антидепресанти.
 • Причини мутацій
 • алкалоїд колхіцин руйнує веретено поділу, що
 • призводить до подвоєння кількості хромосом у клітині;
 • газ іприт, який раніше використовували для виготовлення хімічної зброї, він підвищував частоту мутацій у експериментальних мишей у 90 разів.
 • Всі хімічні мутагени здатні утворювати мутації всіх типів.
 • Приклади дії деяких хімічних мутагенів
 • Причини мутацій
 • Біологічні мутагени:
 • – віруси ( у клітинах, уражених вірусами, мутації спостерігаються значно частіше, ніж у здорових).
 • Вони здатні спричинювати і генні, і хромосомні мутації, так як вводять певну кількість власної генетичної інформації у генотип клітини-хазяїна.
 • продукти обміну речовин;
 • антигени деяких мікробів і паразитів.
 • Класифікація мутацій
 • Таким чином, мутації поділяються:
 • За характером змін генотипу – генні, хромосомні та геномні.
 • За місцем виникнення: а) соматичні; б) генеративні (у статевих клітинах).
 • Спонтанні – під впливом природних факторів, незалежно від людини. Це може бути природна радіація, космічні промені, вплив хімічних речовин.
 • Штучні (індуковані) – викликані спеціально спрямованими діями, які підвищують мутаційний процес.
 • Класифікація мутацій
 • За впливом на організм мутації є:
 • летальні – призводять до внутрішньоутробної загибелі зародка або до смерті в дитячому віці;
 • напівлетальні – знижують життєздатність організму, призводячи до ранньої смерті. В основному смерть наступає до досягнення статевої зрілості;
 • нейтральні – не впливають суттєвим чином на процеси життєдіяльності;
 • сприятливі – забезпечують організму нові корисні властивості.
 • Спадкові хвороби крові
 • Хвороба, що викликається рецесивним геном і пов’язана з порушенням зсідання крові. Вона супроводжується значними крововтратами.
 • Афібриногенемія
 • Серповидноклітинна анемія
 • Викликається рецесивним геном, який змінює формулу гемоглобіну. До складу ланцюжка гемоглобіну входять:
 • 146 амінокислотних залишків,
 • які закодовані в ДНК у вигляді 146 триплетів (438 нуклеотидів)
 • В результаті цього знижується % кисню в крові, що викликає кисневе голодування. Із-за цього еритроцити змінюють свою форму, нагадуючи серп.
 • Спадкові хвороби крові
 • Спадкові хвороби крові,
 • зчеплені зі статтю
 • Знаходиться в Х хромосомі, викликається рецесивним геном, який не дає змоги крові нормально утворювати згусток. Хворіють лише чоловіки, а переносниками є жінки.
 • ХХ – здорова жінка,
 • ХХг – жінка–носій хворого гена,
 • ХгУ – хворий чоловік.
 • Гемофілія
 • Спадкові хвороби очей
 • Викликається домінантним геном, який порушує правильне переломлення пучка променів рогівкою та кришталиком. Хворі можуть бачити предмети лише в одній площині.
 • Виправити таке захворювання у молодому віці можливо окулярями.
 • Астигматизм
 • Спадкові хвороби очей
 • Кімеролопія
 • Хвороба викликається домінантним геном, при чому порушується сутінковий зір. Виникають зміни у сітківці. Носить назву “куряча сліпота”.
 • Виникає з дитячого віку.
 • Спадкові хвороби очей
 • Катаракта
 • Хвороба викликається
 • домінантним геном.
 • В результаті виникає
 • помутніння рогівки
 • та кришталика.
 • Глаукома
 • Хвороба викликається
 • домінантним геном.
 • Настає тому, що дуже
 • часто підвищується
 • внутрішньоочний
 • тиск. Вражає одне око,
 • потім інше.
 • Ці хвороби людей старшого віку
 • Спадкові аномалії кінцівок
 • Синдактилія
 • Арахнодактилія
 • Павучі пальці. Кисть видовжена,
 • пальці довгі. Часто супроводжує-
 • ться грижами і
 • вивихом
 • кришталика.
 • Зрощення пальців
 • на руках і ногах.
 • Ахондроплазія
 • (ахондропластична карликовість - хвороба кісткової системи с домінантним типом успадкування)
 • Аномальний ріст хрящової тканини.
 • Низький ріст (до 120 см).
 • Вкорочення кінцівок.
 • Стегнові та плечові кістки деформовані та потовщені.
 • Розумова відсталість, пороки психіки.
 • Спадкові аномалії кінцівок
 • Полідактилія
 • (спадкова хвороба з домінантним типом успадкування)
 • Кількість пальців – від 6 до 9.
 • Зустрічається у представників негроїдної раси у 10 разів частіше, ніж у європеоїдів.
 • Спадкові аномалії кінцівок
 • Вкорочені пальці на руках і ногах, пальці, що зрослися, клешнеподібна кисть.
 • Спадкові аномалії кінцівок
 • Брахідактилія, ектродактилія
 • Спадкові аномалії кінцівок
 • Артрогрипоз
 • характеризується контрактурою (обмеженим об’ємом руху в суглобах) двох і більше, з ураженням м’язів і спинного мозку.
 • Синдром «Котячого крику»
 • Хромосомна хвороба - зменшення одного плеча хромосоми 5 пари.
 • Глибока розумова відсталість
 • Множинні аномалії внутрішніх органов
 • Характерний плач, що нагадує котячий крик
 • Висока смертність в перший рік життя.
 • Спадкова хвороба
 • Спадкові хвороби,
 • викликані нерозходженням
 • статевих хромосом
 • Синдром Шеришевського - Тернера
 • 2n = 45 хромосом відсутня одна статева хромосома (Х0).
 • Спостерігається у дівчаток
 • Порушення пропорцій тіла (низький ріст, укорочені ноги, широкі плечі, коротка шия, схильність до ожиріння)
 • Розумова відсталість
 • Криловидна шкірна складка на шиї
 • Пороки внутрішніх органів
 • Недорозвинутість статевих органів, безпліддя.
 • Спадкові хвороби,
 • викликані нерозходженням
 • статевих хромосом
 • Синдром трисомії Х
 • 2n = 47 = 44 + ХХХ
 • Хворіють тільки дівчата, вони мають:
 • невірні пропорції тіла;
 • розумову відсталість;
 • недорозвинутість статевих залоз;
 • безпліддя.
 • Спадкові хвороби,
 • викликані нерозходженням
 • аутосом
 • Нерозходження від 1 до 12 пар хромосом викликає смерть. - Нерозходження 13 пари – синдром Патау. - Нерозходження 14 і 17 пар викликає аномалії в кровоносній системі.
 • Нерозходження 15 пари викликає ”вовче піднебіння”, “заячу губу”, відсутність слуху, вроджений вивих очного яблука, аномалії в кінцівках.
 • Нерозходження 16 або 18 пари викликає неправильної форми та низько розміщені вуха, уродливо маленьку нижню щелепу, виступаючу потиличну кістку, гідроцефалію або мікроцефалію.
 • Нерозходження 18 пари викликає синдром Едвардса.
 • Нерозходження 21 пари викликає хворобу Дауна.
 • Нерозходження 22 пари викликає злоякісне білокрів’я.
 • У людини 22 пари аутосом

 • Різка розумова відсталість
 • Зменшення головного мозку
 • Расщеплення верхньої губи та піднебіння
 • Аномалії очного яблука
 • Підвищена гнучкість суглобів
 • Полідактилія
 • Висока смертність (в перший рік життя помирає 90% дітей)
 • Синдром Патау
 • Нерозходження 13 пари
 • Спадкові хвороби,
 • викликані нерозходженням
 • аутосом
 • Хвороба Дауна
 • Нерозходження 21 пари
 • Розумова та фізична відсталість
 • Напіввідкритий рот
 • Монголоїдний тип обличчя. Косо розміщені очі. Широке перенісся
 • Стопи і кисті короткі та широкі, пальці неначе обрубані
 • Пороки серця
 • Тривалість життя знижується у 5-10 разів
 • Спадкові хвороби,
 • викликані нерозходженням
 • аутосом
 • Сіамські близнюки
 • Трьохнога людина
 • Франк Лантіні, що
 • народився у 1889 році
 • Двохголова дитина
 • Гени А та В домінують над О, але не подавляють один одного
 • ОО – I група крові
 • АА та АО – II група крові
 • ВВ та ВО – III група крові
 • АВ – IV група крові
 • Визначити, яка група крові може бути у дитини, якщо у матері I група, а у батька IV група крові?
 • Групи крові визначаються не двома, а трьома алельними генами – А, В, О
 • _
 • Rh rh
 • rh rh
 • P: ♀ rh rh × ♂ Rh Rh
 • Успадкування резус - фактора
 • +

Амніоцентез

 • P: ♀ Аа × ♂ Аа
 • аа
 • G: А, а А, а
 • F: АА, Аа, Аа,
 • Небажаність родинних шлюбів


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка