Географія 6 класСкачати 41.04 Kb.
Дата конвертації19.11.2018
Розмір41.04 Kb.
#65104
ГЕОГРАФІЯ

6 КЛАС

(70 годин, 2 години на тиждень)
з/п

Дата

Корекція дати

Зміст уроку

Домашнє завдання

Прим.
ВСТУП (2 години)

1

01.09
Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.

§1 підручника В.Ю.Пестушко «Загальна географія». Зробити картку «світлофор» (один бік – червоний, другий – зелений).
2

06.09
Практична робота №1 (на місцевості). Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.

§2 ,Проводити спостереження за погодою. Дібрати прислів'я, приказки, народні прикмети про сезонні зміни в природі, про погоду. Написати твір-мініатюру «Осінь».
Розділ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ (7 годин)

Тема 1. СТАРОДАВНЯ ЕПОХА ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ (2 години)

3

08.09
Географія у стародавньому світі. Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея.

Практична робота №2. Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі» (виконується протягом вивчення розділу).

§3. Підготувати п'ять запитань за змістом тексту параграфа.

Принести географічні енциклопедії.


4

13.09
Подорожі Марко Поло та Ібн-Баттути. Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехайма. Перші географічні відомості про українські землі.

Практична робота №2.

§4. Випереджальне творче завдання: трьом парам учнів підготувати рольові повідомлення про подорожі Бартоломео Діаша, Васко да Ґама, Христофора Колумба.
Тема 2. ЕПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ (2 години)

5

15.09
Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Мореплавець. Бартоломеу Діаш). Відкриття Америки X. Колумбом.

Практична робота №2.

§5. Письмово скласти до тексту параграфа п'ять репродуктивних запитань. Поміркувати, які риси характеру повинен мати мандрівник. Дібрати та підготувати матеріали про Френсіса Дрейка.
6

20.09
Перша навколосвітня подорож Ф.Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка. Походи землепрохідців.

Практична робота №2.

§6. Скласти план до матеріалу «Походи землепрохідців». Написати невеликі повідомлення про походи землепрохідців, супроводжуючи їх малюнками. Попередньо створеним групам принести аркуш формату АЗ, маркер, фломастери.
Тема 3. ГЕОГРАФІЯ НОВОГО ЧАСУ (1 година)

7

22.09
Кругосвітні експедиції (Дж.Кук, І.Крузенштерн і Ю.Лисянський). Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.

Практична робота №2.

§7. Група учнів одержує випереджальне завдання – підготувати повідомлення за темами «Дослідження Антарктиди» і «Вивчення Світового океану». Складіть вірш у стилі «синквей» про одного з полярних дослідників.
Тема 4. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (2 години)

8

27.09
Освоєння полярних широт (Р.Пірі, Р.Амундсен, О.Шмідт). Міжнародні дослідження Землі в XX – на початку XXI ст. Вітчизняні вчені-географи (С.Рудницький, П.Тутковський, К.Воблий, К.Геренчук). Практична робота №2.

§ 8. Повторити § 1-7 підручника. Підготуватись до узагальнюючого уроку.
9

29.09
Узагальнення за розділами «Вступ» та «Географічне пізнання Землі».

Повторити §§ 1-8.
Розділ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ (13 годин)

Тема 1. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ (7 годин)

10

04.10
Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку. Масштаб, види масштабів.

Практична робота №3. Розв'язування задач по переведенню числового масштабу в іменований.

§§9-10. Скласти творче запитання, пов'язане зі способами зображення земної поверхні, обміркувати відповідь на нього. Складіть схему вашого шляху від будинку до школи.
11

06.10
План, його основні ознаки. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення.

§11. Зробити по п'ять умовних знаків на картках 15x20 см.
12

11.10
Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом.

Практична робота №4 (оцінювана). Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

§§12-13. Скласти п'ять тестових запитань за текстом параграфа. Принести компас.

ОПР

13

13.10
Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

§14-15. Принести кравецькі сантиметри (або рулетки). Скласти задачу на орієнтування та навести схему її розв'язування.
14

25.10
Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: відносна висота і абсолютна висота точок місцевості.

§16. Скласти п'ять тестових запитань за текстом параграфа.
15

27.10
Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.

§17. Повторити тему «Способи зображення Землі». Скласти кросворд із шести слів-понять із тексту.
16

01.11
Узагальнення за темою «Способи зображення Землі».

Повторити §§ 9-17.
Тема 2. ГРАДУСНА СІТКА ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ ТОЧОК (6 годин)

17

03.11
Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

§18. Згадати правила гри «Морський бій».
18

08.11
Поняття про географічні координати – широта (південна, північна) та довгота (західна і східна).

§19. Принести контурні карти, кольорові олівці, калькулятори.
19

10.11
Правила відліку географічної широти і довготи.

§20. Підготуватись до практичної роботи.
20

15.11
Географічні координати села Світлодолинське і його висота над рівнем моря.

Опрацювати матеріали уроку.
21

17.11
Практична робота №5 (оцінювана). Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.

Завершити оформлення практичної роботи. Підготуватись до контрольної роботи.

ОПР

22

22.11
Узагальнення за темою «Градусна сітка Землі. Географічні координати точок».

Повторити §§ 18-20.
Розділ ІІІ. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОГКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ (42 години)

Тема 1. ЛІТОСФЕРА (12 ГОДИН)

23

24.11
Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера».

§21 (стор. 69-70). Намалювати в зошиті схематичний переріз внутрішньої будови Землі. Об'єднатися в групи, принести ножиці, ксерокопію карти світу. Виконати завдання з підручника (стор. 73).
24

29.11
Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Типи земної кори.

§21 (стор. 70-73). Скласти п'ять тестових запитань за текстом параграфа.
25

01.12
Літосферні плити, їх рухи. Стійкі й рухомі ділянки земної кори. Походження материків і океанів. Геологічний час.

Практична робота №7. Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин (виконується протягом вивчення теми).

§§ 22, 26. Об'єднатися в групи. Групам принести аркуш паперу формату А3, маркери, фломастери. Скласти одне-два проблемних запитання за вивченою темою.
26

06.12
Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси. Сейсмічні пояси Землі.

Практична робота №7.

§§ 23-24. Скласти план до тексту параграфа.

Зробити макет або малюнок вулкана.
27

08.12
Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери.

Практична робота №7.

§25. Позначити на контурних картах вулкани. Об'єднатися в групи, принести папір, маркери.
28

13.12
Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих і підземних вод, морів та льодовиків.

§ 27. Підготувати «шпаргалку» за зовнішніми процесами.
29

15.12
Основні форми рельєфу Землі. Форми рельєфу суходолу. Рівнини. Зміна рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів.

Практична робота №7.

§28 підручника. Позначити на контурній карті України рівнини. Скласти кросворд, використовуючи назви рівнин.
30

20.12
Форми рельєфу суходолу. Гори. Зміна гір та під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів.

Практична робота №7.

§29. Скласти кросворд з п'яти-шести назв гір та гірських систем
31

22.12
Рельєф дна Світового океану.

Практична робота №7.


§30. Підготувати повідомлення про унікальні форми рельєфу Землі.ІІ семестр


з/п

Дата

Корекція дати

Зміст уроку

Домашнє завдання

Прим.
32

12.01
Унікальні форми рельєфу. Охорона земної поверхні та надр Землі.


§§ 31-32. Скласти кросворд із назв гірських порід і мінералів (формат А4, моливе комп'ютерне виконання).Принести контурні карти.
33

17.01
Практична робота №6. Встановлення взаємозв'язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу. Узагальнення за темою «Літосфера».

Повторити тему «Літосфера» (§§ 18-28).

Тема 2. АТМОСФЕРА (12 годин)

34

19.01
Атмосфера, її склад та будова.

§29. Записати в зошит можливі способи вивчення атмосфери.
35

24.01
Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Теплові пояси Землі.

Практична робота №8. Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди (виконується протягом вивчення теми).

§30-32. За кліматичною картою в атласі визначити місця на Землі, де найбільш спекотно та найбільш холодно, і пояснити причини таких температурних особливостей.

Задача. Над узбережжям Чорного моря летить літак на висоті 6 км. Температура за бортом літака − -18 °С. Якою є температура в цей момент на березі моря?
36

26.01
Атмосферний тиск. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.

§33. Задачі на визначення атмосферного тиску.
37

31.01
Вітер. Постійні та змінні вітри.

Практична робота №8.

§34. Об'єднатися в групи, принести аркуш паперу АЗ, фломастери. П'ятьом учням підготувати питання «Постійні та змінні вітри».
38

02.02
Водяна пара, вологість повітря.

Практична робота №8.

§35. Скласти п'ять тестових запитань до тексту параграфа. Випереджальне: прочитати параграф «Атмосферні опади».
39

07.02
Види опадів та їх розподілу на земній кулі.

Практична робота №8.

§36. Скласти план параграфа. Побудувати в зошиті діаграму атмосферних опадів за наведеними нижче даними.
40

09.02
Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас, циклони та антициклони.

Опрацювати матеріали уроку.
41

14.02
Погода, її елементи, типи, зміна в часі.

Практична робота №8.

§37. Записати в зошит приклади народних прикмет, що віщують гарну та мрячну погоду.
42

16.02
Клімат Землі, фактори його формування.

§38. Скласти «шпаргалку» до параграфа.
43

21.02
Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.

§39. Розфарбувати на контурній карті кліматичні пояси. Повторити тему «Атмосфера». Скласти кросворд з 10-15 питань до теми «Атмосфера».
44

23.02
Зміни клімату. Люди і клімат. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очищення повітря.

§40. Написати міні-твір «Захистимо повітря».

Повторити §§ 33-39.


45

28.02
Практична робота №9 (оцінювана). Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.

Узагальнення за темою «Атмосфера».

Повторити §§ 33-40.

ОПР

Тема 3. ГІДРОСФЕРА (12 годин)

46

02.03
Гідросфера, її основні частини.

Ст.162. Зробити малюнок світового колообігу води.
47

07.03
Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані. Гідрологічні об'єкти Світового океану.

Практична робота №10. Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів (виконується протягом вивчення теми).

§41. Скласти «шпаргалку» до пункту «Суша в океані». Скласти кросворд за вивченою номенклатурою. Розпочати виконання ПР №10 «Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів».
48

09.03
Властивості вод Світового океану.

§42. Виконати завдання 4. Випереджальне: прочитати текст параграфа «Рух води в Океані».
49

14.03
Рух води в океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах.

Практична робота №10.

§43-44. Скласти кросворд з десяти питань до теми «Світовий океан». Скласти оповідання про уявну подорож Світовим океаном.
50

16.03
Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

§45-46. Скласти кросворд
51

21.03
Води суходолу. Підземні води, їх типи.

§47 (стор.183).
52

23.03
Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Живлення та режим річок, робота річок.

Практична робота №10.

§48.Скласти п’ять тестових питань по темі. Підготувати повідомлення про великі річки.
53

04.04
Практична робота №12. Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором).

Повторити §§ 41-48. Завершити оформлення ПР №12.
54

06.04
Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки. Болота, їх типи, поширення.

Практична робота №10.

§§ 49,50,51. Скласти п’ять запитань-«чомучок» до тексту. Випереджальне завдання «Льодовики. Вічна мерзлота». Принести папір, фломастери.
55

11.04
Льодовики, особливості їх утворення та поширення. Підземні води.

§§ 52, 53 Написати міні-оповідання «Чому болото таке небезпечне».
56

13.04
Використання вод суходолу людиною.

Практична робота №11 (оцінювана). Складання порівняльної характеристики водних об'єктів (за вибором). Узагальнення за темою «Гідросфера».

Повторити §§ 41-53

ОПР

Тема 4. БІОСФЕРА (2 години)

57

18.04
Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин.

§ 54. Підготувати приклади пристосувань тварин і рослин до різноманітних умов навколишнього середовища.
58

20.04
Грунт. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери.

§ 55. Скласти план параграфа. Скласти кросворд з назвами різних типів грунтів.
Тема 5. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА (4 години)

59

25.04
Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу,її наслідки.

§ 57. Підготувати повідомлення про прояви цілісності географічної оболонки Землі.
60

27.04
Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони. Екологічні проблеми географічної оболонки.

§ 56, 58. Підготуватись до проведення практичної роботи.
61

04.05
Практична робота №13 (на місцевості). Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв'язків між ними.

Повторити §§ 56-58.
Розділ ІV. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (3 години)

Тема 1. КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ (1 година)

62

11.05
Зміна кількості населення впродовж історичного часу, причини цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси, рівність рас.

§ 59, 60 Скласти до тексту параграфа п’ять питань-«чомучок».
Тема 2. НАРОДИ І ДЕРЖАВИ (2 години)

63

16.05
Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави-сусіди України на політичній карті світу. Населені пункти

Практична робота №14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках.

§ 61. Скласти кросворд, використовуючи назви держав та їх столиць. Підготувати папір, фломастери.
Розділ V. ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА (3 години)

Тема 1. ЗМІНИ ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

(1 година)

64

18.05
Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі.

§ 62. Написати міні-твір «Як жити, щоб природі не шкодити».
Тема 2. НАСЕЛЕННЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (2 години)

65

23.05
Використання природних багатств, проблема їх вичерпності. Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони.66

25.05
Узагальнення знань.Скачати 41.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка