Географія «материки та океани». 7-й класСкачати 36.52 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір36.52 Kb.
ГЕОГРАФІЯ «МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ».

7-й клас

(70 год, 2 год на тиждень)


№ за планом

№ за фактом

Назва розділу, теми уроків, практичних робіт і варіативних модулів

Кількість годин

План прове-дення уроку

Факт прове-дення уроку

При

мітка
І семестр
ВСТУП

2

1
Материки та океани — об’єкти вивчення регіональної географії. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

1

01.092
Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

1

04.09

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів


9
Тема 1. Форма і рухи Землі.

2


3
Куляста форма Землі та її географічні наслідки

1

08.094
Рухи Землі, їх наслідки

1

11.09

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

7


5
Геологічна історія формування рельєфу материків. Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.


1

15.096
Тектонічна будова і рельєф материків і океанів. Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

1

18.097
Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

1

22.098
Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

1

25.099
Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій.

1

29.0910
Кліматичні пояси і типи клімату Землі

1

02.1011
Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність.

Дослідження. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

1

06.1012
Узагальнення з тем вступу та розділу 1 «Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки»

1

09.10

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт


21
Тема 1. Африка

10


13
Географічне положення.

Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

Практична робота 3.(початок) Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

1

13.1014
Дослідження та освоєння материка

1

16.1015
Тектнічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практична робота 3.(початок) Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

1

20.1016
Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

1

23.1017
Води суходолу. Використання водних ресурсів.

Практична робота 3.(продовження) Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки

1

03.1118
Природні зони, закономірності їх розміщення.

Вологі екваторіальні ліси. Перемінно­вологі ліси, Савани та рідколісся1

06.1119
Природні зони, закономірності їх розміщення.

Пустелі і напівпустелі. Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники. Висотна поясністьПрактична робота 3.(продовження) Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки

1

10.1120
Екологічні проблеми та охорона природи

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.1

13.1121
Населення

1

17.1122
Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

Практична робота 3.(закінчення). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка

1

20.1123
Узагальнення з теми «Африка»

1

24.11

Тема2. Південна Америка.

7


24
Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практичні робота 5.(початок) Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.


1

27.1125
Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

Практична робота 5. (продовження) Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

1

01.1226
Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота 6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.


1

04.1227
Води суходолу.

Практична робота 5. (продовження) Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

1

08.1228
Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

Практична робота 5(закінчення). Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

1

11.1229
Екологічні проблеми та охорона природи

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.Дослідження «Природні унікуми Південної Америки»

1

15.1230
Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.


1

18.12

Тема 3. Австралія

4


31
Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практична робота 7. (початок) .Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії


1

18.1232
Клімат. Води суходолу.

Практична робота 7. (продовження) Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії

1

22.1233
Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Практична робота 7. (закінчення) Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії

1

25.12

ІІ СЕМЕСТР

34
Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна й Австралія.

1


35
Узагальнення з тем «Південна Америка, Австралія»

1
РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети


2
Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

36
Загальні відомості про Антарктиду. Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

1
Тема 2. Природа материка

37
Природа материка. Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

Практична робота 8. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів Антарктиди

1

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі


23
Тема 1. Північна Америка

8


38
Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

Практична робота 9. (початок). Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

1


39
Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

Практична робота 9. (продовження). Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

1


40
Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

1


41
Води суходолу.

Практична робота 9. (закінчення). Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

1


42
Природні зони. Вертикальна поясність в горах

1


43
Екологічні проблеми та охорона природи

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.Дослідження «Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО»

1


44
Населення.

1


45
Держави. Україна і держави Північної Америки.

1


46
Узагальнення з теми «Північна Америка»

1
Тема 2. Євразія

15


47
Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

Практична робота 10. (початок)Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

1


48
Дослідження та освоєння материка.

1


49
Тектонічна будова. Рельєф, роль сил у його формуванні.

Практична робота 10. (продовження) Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

1


50
Рельєф, роль зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини.

1


51
Загальні риси клімату.

1


52
Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

1


53
Води суходолу.

Практична робота 10. (продовження) Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

1


54
Природні зони арктичного, субарктичного та помірного географічних поясів

Дослідження «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів»

1


55
Природні зони субтропічного, тропічного, субекваторіального та екваторіального географічних поясів

Практична робота 10. (закінчення) Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

1


56
Вертикальна поясність.

1


57
Зміни природи материка людиною.

1


58
Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

1


59
Населення.

1


60
Найбільші держави Європи. Зв’язки України з країнами Європи.

1


61
Найбільші держави Азії. Зв’язки України з країнами Азії

1


62
Узагальнення з теми «Євразія»

1
РОЗДІЛ V. Океани


5
Тема 1. Тихий океан

2


63
Географічні особливості Тихого океану. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води.

Практична робота 12. (початок). Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті

1


64
Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

1
Тема 2. Атлантичний океан

65
Атлантичний океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Практична робота 12.(продовження) Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті

1
Тема 3. Індійський океан

66
Індійський океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

Практична робота 12. (продовження). Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті


1
Тема 4. Північний Льодовитий океан

67
Північний Льодовитий океан. Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Практична робота 12.(закінчення). Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті


1
РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів


2
Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів.

68
Використання природних багатств материків та океанів. Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.

Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти1
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

69
Екологічні проблеми материків та океанів. Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Дослідження. «Шляхи розв’язування екологічних проблем»

1


70
Узагальнення з тем розділів «Океани» та «Екологічні проблеми материків та океанів»

1


Каталог: files -> docs -> 2015
2015 -> Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси І типи клімату землі
2015 -> Програма з біології для 10-11 класів
2015 -> Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2014-2015 навчальний рік Шановні присутні!
2015 -> Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2014-2015 навчальний рік та завдання на новий 2015-2016 навчальний рік
2015 -> Конкурсу «Учитель року 2016»
2015 -> Географічне положення. Дослідження та освоєння материка
2015 -> Програма з біології для 10-11 класів
2015 -> Міжнародні відносини
2015 -> Урок №36 Тема. Вимірювання кутів. Види кутів

Скачати 36.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка