Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров я населення в УкраїніСкачати 165.56 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір165.56 Kb.
Управління охорони здоров”я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ

Н О В І К Н И Г И,

що надійшли у КЗ ЛОНМБ

за січень-березень 2010 р.

Львів – 2010

Укладачі: Фільчагова І.О.

Новицька І.М.

Цимбала О.М.

Відповід. за випуск: Лозинська С.С.

С Управління охорони здоров”я Львівської обласної державної

адміністрації КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації КЗ ЛОНМБ

Управління охорони здоров”я Львівської

обласної державної адміністрації

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ


Н О В І К Н И Г И,

що надійшли у КЗ ЛОНМБ за січень-березень 2010 р.

м. Львів 2010 р.СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я

1. Гладун З.С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров»я населення в Україні. – К.: Хрінком Інтер, 2007. – 720 с.

Шифр 610.207 / Г-52

2. Лехан В., Рудой В., Нолт Э. Системы здравоохранения в переходном периоде: Украина. – Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ от имени Европейской Обсерватории по системам и политике здравоохранения, 2004. – 144 с.

Шифр 610.207 / Л-53

3. Мак-Ки Мартин. Сокращение больничных коек: какие уроки следует вынести? Реферат № 6. – Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения, 2004. – 16 с.

Шифр 610.2 (и) / М-15

4. Медико-демографічний атлас України: Макрорегіональний поділ адміністративних територій за показниками наслідків аварії на ЧАЕС. Вип. 9. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 56 с.

Шифр 610.63 / М-42

5. Медико-демографічний атлас України: Макрорегіональний поділ адміністративних територій за показниками наслідків аварії на ЧАЕС. Вип. 10. – К.: Перун, 2009. – 37 с.

Шифр 610.63 / М-42

- 2 -


6. Нормативне забезпечення діяльності лікаря в процесі проведення експертизи тимчасової втрати працездатності: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Рудень В.В. та ін. – К., 2009. – 136 с.

Шифр 610.23 / Н-83

7. Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина»: Наказ № 191 від 05.05.2003 р. – К.: МОЗ України, 2003.

Шифр 610.21 / П-78

8. Управління охороною здоров»я: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 29 січня-29 лютого

2008 року. – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2008. – 126 с.

Шифр 610.207 / У-67

9. Эдуардз Н., Уайатт С., Мак-Ки М. Больница ХХІ века: путь преобразований. Реферат № 5. – Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения, 2004. – 8 с.

Шифр 610.2 (и) / Э-15

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

10. Дедик-Меуш Г. Українська медицина. Історія назв. – Львів:

Ін-т українознавства ім. І. Крип»якевича НАН України, 2008. – 400 с.

Шифр 61 (09С2) / Д-44

11. Річний огляд Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького: 16 листопада 2008 р. – 16 листопада 2009 р. /Під ред. Б.С. Зіменковського. – Львів: Друкарня ЛНМУ, 2009. – 56 с.

Шифр 61 (09с) / Л-89

12. Марчук Л. Покликання боротись за життя. Є.М. Боровий: хірург, учитель, людина. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. – 172 с.

Шифр 61 (092 с) / М-30

- 3 -

13. Раїса Іванівна Павленко – бібліотекознавець, бібліограф, директор: Бібліографічний нарис /Державна наукова медична бібліотека МОЗ України; Укл. Згурська О. – К., 2000. – 74 с.Шифр 61 (092 с) / П-12

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

14. Детская гинекология: Справочник /Укл. Маркин Л.Б., Яковлева Э.Б. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. – 480 с.

Шифр 618.1 / Д-38

15. Збірник наукових праць. Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2005. – 716 с.

Шифр 618 / А-90

16. Маркін Л.Б., Матвієнко О.О., Шатилович К.Л. Актуальні питання сучасного акушерства. – Львів: Світ, 2008. – 217 с.

Шифр 618.2 / М-26

17. Маркин Л.Б., Яковлєва Э.Б. Аменорея на фоне потери массы тела (патогенез, диагностика, лечение, отдаленные последствия). –

Львов: Стрім, 2005. – 240 с.

Шифр 618.1 / М-27

18. Опитування щодо готовності та спроможності платити за засоби контрацепції в Україні, 2004 р. – USAID, 2007. – 119 с.

Шифр 618.8 / О-61

19. Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах: Наказ МОЗ України № 234 від

10.05.2007 р. – К., 2007. – 76 с.

Шифр 618.2 / П-78

20. Про проведення моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів і у післяпологовому періоді: Наказ МОЗ України № 450 від 25.06.2009 р. – К., 2009. – 29 с.

- 4 -

Шифр 618.21 / П-7821. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини /Ред. Гойда Н.Г., Жилка Н.Я. та ін. – К., 2006. – 237 с.

Шифр 618.32 / П-84

22. Ситуационный обзор состояния качества услуг по планиро-ванию семьи и репродуктивному здоровью. Базовый документ. – К., 2007. – 70 с.

Шифр 618.8 / С-41

23. Справочник детского гинеколога /Сост. Маркин Л.Б., Яковлєва Є.Б. – К.: Интермед, 2004. – 384 с.

Шифр 618.1 / С-74

24. Филипс Элен. Все, что нужно знать о менопаузе. – Харьков: Книжный клуб, 2006. – 479 с.

Шифр 618.1 / Ф-53

25. Эффективная антенатальная помощь и уход (ЭАПУ). Введение в доказательную медицину. – USAID, 2007. – 386 с.

Шифр 618.21 / Э-94ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ

26. Квасьнєвскі Ян. Оптимальне харчування. Принципи і кулінарні рецепти. – Львів: Добра справа, 2007. – 191 с.

Шифр 613.2 / К-32

27. Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ МОЗ України № 518/674 від 20.07.2009 р. – К., 2009. – 22 с.

Шифр 613.95 / П-78

- 5 -


ДЕРМАТОЛОГІЯ

28. Ковальчук М.Т. Хвороби шкіри. Кольоровий атлас. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 208 с.

Шифр 616.5 / К-56

ДІЄТОТЕРАПІЯ

29. Архій Е.Й., Гарник Т.П., Данова М.П. Застосування методу розвантажувально-дієтичної терапії у хворих з поєднаною патологією органів травлення та алергічними ускладненнями: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи, Ужгородський національний університет, Мед. ін-т Укр. асоціації народної медицини. - Київ, 2009. – 31 с.

Шифр 615.874 / А-87

30. Васнецова Л. Худеть или не худеть? – М.: Эксмо; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2006. – 384 с.

Шифр 613.2 / В-19

31. Вишневская А.В. Энциклопедия диет. – СПб.: Невський проспект; Вектор, 2007. – 442 с.

Шифр 615.874 / В-55

32. Волчек Н.М. 10 000 советов. Идеальная фигура. – Минск: Харвест, 2003. – 320 с.

Шифр 613.71 / Д-37

33. Живайкина О. 1 000 вариантов стать стройнее. – М.: Эксмо, 2008. – 287 с.

Шифр 613.2 / Ж-66

34. Жирнова М. Диеты? Диеты! – СПб.: Наука и техника, 2006. – 352 с.

Шифр 615.874 / Ж-73

- 6 -


35. Полякова И. Все на свете модные диеты. – Минск: Харвест, 2008. – 528 с.

Шифр 613.23 / П-54ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

36. Застосування високотонової біорезонансної терапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні при захворюваннях щитоподібної залози: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Бабов К.Д. та ін. – Одеса, 2010. – 19 с.

Шифр 616.441 / Б-12

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

37. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. ст. /Під ред. Ю.М. Па-нишко. - Львів, 2009. - Вип. 44. - 53 с.

Шифр 613.4 / З-46

38. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. ст. /Під ред. Ю.М.Па-нишко. - Львів, 2009. - Вип. 43. - 50 с.

Шифр 613.4 / З-46

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

39. Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом

(А H1/N1 Каліфорнія): Наказ МОЗ України № 814 від 07.11.2009 р. – К., 2009. – 8 с.

Шифр 616.921 / П-78

40. Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.07.2004 № 354: Наказ МОЗ України № 803 від 10.12.2007 р. – К., 2009. – 20 с.

Шифр 616.9-053 / П-78

- 7 -

41. Інфекційні хвороби з основами фтизіопульмонології: Навчальний посібник /Ільницький І.Г., Чорновіл А.В., Грицько Р.Ю., Костик О.П., Січкоріз О.Є., Рудницька Х.І. – Львів, 2009. – 404 с.Шифр 616.9 / І-74

42. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Інфекційні хвороби. – К.: Медицина, 2010. – 432 с.

Шифр 616.9 / Ч-75

КАРДІОЛОГІЯ

43. Бобков К.Д., Гоженко О.А. Корекція синдрому артеріальної гіпертензії у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи. - Одеса, 2010. – 23 с.

Шифр 616.118 / Б-72

44. Коваленко В.Н., Свищенко Е.П., Безродная Л.В. Лекарственное лечение артериальной гипертензии. Гипертензивные кризы. – К.: Медкнига, 2008. – 144 с.

Шифр 616.118 / К-56

45. Особливості лікування гіпертонічної хвороби в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з високим загальним ризиком: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Хомазюк І.М. та ін. - Київ, 2007. – 26 с.

Шифр 616.118 / О-75

46. Реабілітація учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які перенесли інфаркт міокарда: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Хомазюк І.М., Ковальов О.С., Курсіна Н.В. - Київ, 2009. – 50 с.

Шифр 616.127 / Х-76

- 8 -


ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

47. Визначення кровотворних стовбурових клітин в радіаційній медицині: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України,Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Базика Д.А. та ін. - Київ, 2007. – 16 с.

Шифр 616.074 / В-42

НЕВРОЛОГІЯ

48. Застосування ліпосомних препаратів та фармако-електро-кінезитерапії нейром»язового апарату в комплексному лікуванні компресійно-ішемічної невропатії: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи;

Укл. Чайковський Ю.Б. та ін. - Київ, 2009. – 37 с.

Шифр 616.833 / З-36

49. Застосування результатів нейропсихологічних досліджень та ЕЕГ-картування у топічній діагностиці ураження головного мозку у віддалений після опромінення період: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Лобановський К.М. та ін. - Київ, 2007. – 35 с.

Шифр 616.831 / З-36

50. Особливості клініки, діагностики, профілактики і лікування невротичних розладів у музично-педагогічних працівників: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Абрамов В.А. та ін. - Київ, 2009. – 31 с.

Шифр 616.84 / О-75ОНКОЛОГІЯ

51. Організація реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями в умовах санаторіїв України: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Мойсеєнко Р.О. та ін. - Одеса, 2009. – 22 с.

Шифр 616.153 / О-64

- 9 -


ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

52. Оцінка ступеня ризику виникнення зрушень у функціональ-ному стані органу зору серед підлітків, що перебувають в умовах високих візуальних та інформаційних навантажень: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Сергета І.В., Подригало Л.В., Малачкова Н.В. - Київ, 2009. – 27 с.

Шифр 617.7 / О-93

ПСИХІАТРІЯ

53. Диференційовано-діагностичні алгоритми в психіатрії: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Абрамов В.А. та ін. - Київ, 2009. – 32 с.

Шифр 616.89 / Д-50

54. Левада О.А. Судинна деменція: етіопатогенез, діагностика, сучасні стратегії лікування: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2009. – 24 с.

Шифр 616.89 / Л-35

55. Реабілітаційна діагностична тактика в психіатричній практиці: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Абрамов В.А. та ін. - Київ, 2009. – 26 с.

Шифр 616.89 / Д-50

ПСИХОЛОГІЯ

56. Дзямба М. Медико-психо-соціальна модель медичної допомоги у Львівській обласній дитячій спеціалізованій клінічній лікарні. – Львів, 2007. – 12 с.

Шифр 88 / Д-43

- 10 -


РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА

57. Діагностика, лікування та профілактика хронічних обструктивних захворювань легенів в осіб, які зазнають інгаляційного впливу радіонуклідів: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Сушко В.О. та ін. – К., 2007. – 43 с.

Шифр 616.24 / Д-48

58. Основні напрямки оптимізації системи медико-соціальної допомоги населенню, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях у віддалений період Чорнобильської катастрофи: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. та ін. – К., 2007. – 23 с.

Шифр 616.073 / О-75

59. Патогенетичні підходи до корекції клініко-метаболічних проявів синдромів інсуліно- та лептинорезистентності у дорослого і дитячого населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Коваленко О.М. та ін. - Київ, 2007. – 19 с.

Шифр 616.008.3 / П-20

60. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 12. – 279 с.

Шифр 616.073 / П-78

61. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 13. – 357 с.

Шифр 616.073 / П-78

СТОМАТОЛОГІЯ

62. Сучасні методи відбілювання зубів: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Куцевляк В.Ф. та ін. - Київ, 2009. – 20 с.

- 11-

Шифр 616.31 / С-91ТЕРАПІЯ

63. Гавриш А.С. Проатерогенная эндотелиопатия. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 416 с.

Шифр 616.1 / Г-12

64. Лысенко Г.И., Ткаченко В.И. Проблема боли в общеврачебной

практике. – К.: Медкнига, 2007. – 196 с.

Шифр 616.07 / Л-88ФАРМАЦІЯ

65. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.) та гледичії звичайної (Gleditsia tracanthos L.): Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Ковальов С.В. та ін. - Київ, 2009. – 21 с.

Шифр 615.32 / В-42

66. Коновалова О.Ю., Лебеда А.П. Цілюще зілля (звіробій у терапії й профілактиці захворювань). – К.: Медкнига, 2008. – 288 с.

Шифр 615.32 / К-64

67. Фармацевтична інформатика /Парновський Б.Л. та ін. – Львів: Кварт, 2008. – 446 с.

Шифр 615.1 / Ф-24

ФІЗІОТЕРАПІЯ

68. Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: Труды Крымского республиканского НИИ им. И.М. Сеченова. – Ялта, 2008. – Том ХІХ. – Ч. 2. – 180 с.

Шифр 615.83 / А-43

- 12 -


ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

69. Герасун Б. Вірусний гепатит В – НВ-вірусна інфекція. – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2009. – 260 с.

Шифр 616.361 / Г-37

70. Комплексне лікування та профілактика рецидивів пептичної виразки дванадцятипалої кишки в осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Комаренко І.В. та ін. - Київ, 2007. – 19 с.

Шифр 616.33 / К-63

71. Функціональний холестаз як провідний фактор формування гепатобіліарної патології та можливості його медикаментозної корекції: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Щербініна М.Б. та ін. - Київ, 2006. – 30 с.

Шифр 616.36 / Ф-94

ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ

72. Возіанов С.О., Шуляк О.В., Грицько Р.Ю. Інфекція в урології: Навчальний посібник. – Львів: Кварт, 2009. – 176 с.

Шифр 616.61 / В-64

73. Діагностичне значення лізосомної ферментурії у дітей з інфекцією сечової системи: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Багдасарова І.В. та ін. - Київ, 2009. – 19 с.

Шифр 616.6-053 / Д-44

ХВОРОБИ ХРЕБТА

74. Анкилозирующий спондилит (Болезнь Бехтерева) /Полулях М.В., Герасименко С.И., Скляренко Е.Т. и др. – К.: Медкнига, 2008. – 144 с.

- 13 -

Шифр 616.77 / А-67ХІРУРГІЯ

75. Використання ентерального харчування для корекції трофологічного статусу хворих з гострою хірургічною абдомінальною патологією: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Лупальцов В.І. та ін. – К., 2009. – 27 с.

Шифр 617.43 / Л-85

76. Комбінована кінезіотерапія з використанням профілактора Євменова при диспластичному сколіозі 1-2 ступеня у дітей: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Ніколаєва Н.Г. та ін. - Одеса, 2009. – 16 с.

Шифр 617.31 / К-63

З М І С Т

1. Організація охорони здоров»я…….…………………………..1-2

2. Історія медицини………………………………………………2-3

3. Акушерство та гінекологія.........................................................3-4

4. Гігієна та санітарія…………………..............................................4

5. Дерматологія……..……………………………………………….5

6. Дієтотерапія…...……………………………………………..…5-6

7. Ендокринологія…………………………………………………..6

8. Здоровий спосіб життя …………..………………………………6

9. Інфекційні хвороби…………………………………………….6-7

10. Кардіологія……………………………………………………….7

11. Лабораторна діагностика……….….……………………………8

12. Неврологія…………………..……………………………………8

13. Онкологія………………….….………………………………….8

14. Офтальмологія…………………………………………………...9

15. Психіатрія………………..............................................................9

16. Психологія……………………………………………………….9

17. Радіаційна медицина…………………………………………10

18. Стоматологія………………………………………………10-11

19. Терапія………………………………………………………….11

20. Фармація………………………………………………………..11

21. Фізіотерапія……………………………………………………..11

22. Хвороби органів травлення……..…………………………..…12

23. Хвороби сечостатевих органів…………………………………12

24. Хвороби хребта………………………………………………12-13

28. Хірургія………………………...................................................1

Підписано до друку 23.03.2010 р. Тираж 50 прим.

79008, м.Львів, вул.Руська,20

КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформаціїТел. 235-78-00, 235-61-39
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 165.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка