Гомеопатичні препарати фірми „Heel\". Історія розвитку фірми „-Heel\"Скачати 144.11 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір144.11 Kb.
ТипРеферат
Реферат

на тему:

«Гомеопатичні препарати фірми „Heel”. Історія розвитку фірми „-Heel”»План

  1. Історія розвитку і основні положення гомотоксології (гомеопатії).

  2. Історія розвитку фірми „Heel”.

  3. Розвиток гомеопатії в Україні.

4. Гомеопатичні препарати фірми „Heel”, які зареєстровані МОЗ України.

1. Історія розвитку і основні положення гомеопатії (гомотоксології)

„Настане день, коли я побудую

міст між гомеопатією і

основною медициною”.

Ганс-Генріх Рекевег
Ще Гіппократ писав про три принципи терапії: подібність, тотожність, проти подібність. Принцип подібності згадував і Парацельс. Останні два принципи широко використовуються в сучасній медицині. Принцип подібності розвинув (ввів) Ганеман в своїх дослідженнях, таким чином став основоположником класичної гомеопатії. В результаті сформувались два напрямки лікування – аллопатичне ( яке зараз підтримується офіційною медициною) і гомеопатичне.

Із всієї різноманітності різних терапевтичних напрямків сьогодні особливий інтерес представляє вчення німецького лікаря-гомеопата Ганса-Генріха Рекевега про гомотоксини – гомотоксикологія.Гомотоксини – токсичні речовини екзогенного (токсини вірусів, бактерій, найпростіших, грибків, важкі метали, пестициди, різні алопатичні препарати), ендогенного (продукти розпаду пошкоджених власних тканин, метаболіти в надлишковій кількості) походження, які в організмі людини викликають активацію великої захисної системи. До гомотоксинів можна також віднести: психічні (стрес), фізичні ( електромагнітні поля, високий радіаційний фон), біологічні ( навколишнє середовище, харчування) фактори, які негативно впливають на процеси саморегуляції організму і можуть викликати гомо токсикоз.

Ганс-Генріх Рекевег народився 9 травня 1905р. в Герфорді (Німеччина). Ще в роки навчання в університеті він почав проводити токсикологічні і фармакологічні досліди. Вивчаючи на собі дію препаратів. В результаті він зробив висновок, що захворювання протікають, підчиняючись певним закономірностям і не ізольовано один від іншого, а в тісному взаємозв’язку (всі захворювання являються дією попереднього і готують грунт для розвитку наступного). Тому для їх лікування потрібен одночасний вплив на всі механізми, які підтримують захворювання. Таке можливе тільки при використанні одночасно декількох ЛЗ. Ці домисли привели до перших спроб створити власні комплексні препарати в сучасних ЛФ. В якості сировини Рекевег використовував компоненти рослинного, мінерального, тваринного походження, а також каталізатори, вітаміни, токсини, ембріональні тканини здорових тварин. Препарати він виготовляв використовуючи в лікуванні дуже малі дози діючих речовин, отримати нові фармакологічні можливості лікувального впливу, і в той же час безпечну терапію, зберігши при цьому цілісний підхід до лікування хворого.2.Розвиток фірми „-Heel

Фірма „-Heel” (Хеель) була заснована доктором (лікарем) Гансом- Генріхом Рекевегом в 1936р. в Берліні. Назва „-Heel” створюється із перших букв відомого латинського вислову „ Herba est ex luce”, що означає „Рослина черпає життєву силу із світла”. Першою продукцією, випущеною фірмою, були 26 комплесних антигомотоксичних п-тів (АГТП) в формі крапель, серед яких були Ангін-Хеель С, Траумель С, Грипп-Хеель, Клімакт-Хеель і таблетки Енгістол.

Протягом 15 років клінічної практики з використанням нових комплексних п-тів остаточно сформувались погляди Рекевега на гомо токсикоз, як закономірний розвиток хвороби. Медична громадськість Німеччини була ознайомлена з вченням про гомо токсини – гомо токсикологією др.. Г.-Г. Рекевега в 1948р. в Тріберзі на першому научному симпозіумі по гомо токсикології. Інтерес до нового виду терапії був настільки великий, що через пару років була заснована Міжнародна організація гомо токсикології і антигомотоксичної медицини. Було також засновано видавництво „Aurelia – Verlag” („Аврелія”), яке видає літературу про гомо токсикологію і антигомотоксичні п-ти, а також журнал „Homotoxin – Journal”, який трансформувався в результаті в „ Biologische Medizin” („Біологічна медицина”). На сьогоднішній день цей журнал видається англ., італ., пол., іспа., рос. Мовами і рахується самим значним (по тиражу) німецьким виданням, присвяченим гомо токсикології і біологочній медицині. В 1955р. фірма „-Heel” переїхала в місто Баден-Баден, де знаходиться і сьогодні.

Фірма „-Heel” являється найбільшим в світі виробником комплексних антигомотоксичних ЛЗ. На долю „-Heel” припадає близько 30% всієї продажі на ринку гомеопатичних ЛЗ в Німеччині. Більше того, по кількості випущеної продукції фірма „-Heel” входить в число провідних виробників фармацевтичної промисловості Німеччини. Асортимент продукції фірми „-Heel” включає більше 1500 п-тів, вигляді ампул (р-ни д/і), таблеток, крапель, супозиторій, мазей, назальних спреїв і зубних паст, що полегшує використання їх лікарями, які отримали традиційну освіту. Всі п-ти характеризуються комплексним характером лікув. Дії, безпечністю, зручністю застосування, що і забезпечує їхню популярність.

П-ти цієї фірми експортуються в 30 країн Європи, а також в країни Азії, Пд.. Америки, Африки, Австралію. Дочірні компанії працюють в США („ВНІ Іпс.”), Іспанії („Phinter S.A.”).

Антигомотоксична терапія, разом з класичною гомеопатією, акупунктною і мануальною терапією, зайняла одне із провідних місць серед методів біологічної медицини. Принцип гомо токсикології і створення на їх основі антигомотоксичних п-тів використовують в практиці лікарі практично всіх спеціальностей. Основні праці доктора Г.-Г. Рекевега – „Гомотоксикологія як синтез досягнення медичної науки”, „Матерія медика і антигомотоксична гомеопатія”, „Проблеми раку” та інші роботи витримали декілька видань і переведені на різні мови. Ефективність АГТП підтверджена науково-клінічними роботами по всіх критеріях медицини.

Фірма „-Heel” проводить серйозну наукову і просвітницьку роботу, видає літературу, присвячену гомо токсикології і антигомотоксичній терапії, організовує семінари для лікарів по всьому світі. Представництва фірми „-Heel” працюють майже в 60-ти країнах світу.

З метою заохочення дослідів в області гомо токсикології іантигомотоксичної терапії,Міжнародною організацією гомо токсикології в 1994р. була заснована Премія імені Ганса-Генріха Рекевега. Премія в розмірі 15 тис. Євро присуджується за видатні наукові фундаментальні (експериментальні) і клінічні дослідження, які мають суттєве теоретичне і практичне значення і допомагають введення антигомотоксичної терапії в практичну медицину.

Вперше в 2003р. Між нар. Премія ім. Г.-Г. Рекевега була присуджена лікарю із України Шамугія Б.К. за клінічну роботу „Перспективи застосування антигомотоксичних п-тів при лікуванні гострих і хронічних вірусних гепатитів”.

3.Історія розвитку гомо токсикології в Україні

З 1994р. інтереси фірми „-Heel” представляла в Україні фірма „Каскад – Меді кал”. Завдяки її активної діяльності в Укр.. були зареєстровані перші АГТП – Траумель С, Грипп-Хеель, Ангін-Хеель т.і.. „Каскад – Меді кал” поклав початок багатьом просвітницьким і освітнім програмам для зацікавлених лікарів і провізорів, розвив інформаційну роботу по всій території Укр.. „Каскад –Медікал” організувує також клінічні дослідження на базі провідних кафедр і клінік Укр.., видає наукову літературу, присвячену гомо токсикології і антигомотоксичній терапії, організовує для лікарів різних спеціальностей семінари і симпозіуми.

Щоквартально, починаючи з 1997р.,видається журнал „Біологічна терапія”, в якому публікуються статті укр., зарубіжних авторів, присвяченим різним аспектам антигомотоксичної медицини.

В лютому 1997р. в Києві відбувся 1 Всеукраїнський науково-практичний симпозіум, присвячений застосуванню антигомотоксичної терапії. В його роботі прийняло участь більше 250 лікарів із різних регіонів України, а також із Німеччини і Росії. В цьому ж році дві регіональні науково-практичні конференції в містах Одесі і Севастополі.

В 1998р. в Києві відбувся 2 Всеукраїнський симпозіум, який зібрав ще більше лікарів, а в регіонах були проведені 4 науково-практичні конференції.

Зростаючий інтерес лікарів в різних спеціальностей до гомо токсичної терапії привів до щорічних спеціалізованих симпозіумів в Києві, кожен з яких в подальшому трансформувався в регіональний науково-практичний семінар, який проводився для всіх бажаючих лікарів.

1999р. – 3 всеукраїнський науково-практичний симпозіум, присвячений застосуванню АГТП в педіатрії. В м. Судак для лікарів неврологів – спеціалізована науково-практична конференція „Біопунктура, гомеосиніатрія і антигомотоксична терапія неврологічних захворювань”.

В червні 2000р. в м. Євпаторія пройшла конференція, де були присутні обласні педіатри і головні лікарі обласних дит. Лікарень України: і підвели підсумок6 застосування АГТП а педіатрії перспективне і життєво необхідне.

2001р. – більше 500 кардіологів і терапевтів України зібрали 4 симпозіум по АГТ терапії серцево-судинних патологій. Отриманим досвідом поділились спеціалісти провідних кардіологічних шкіл із Києва, Дніпропетровська, Харкова та інших міст.

2002р. – 5 симпозіум, присвячений АГТ терапії уренітальної патології, де приймали участь лікарі, акушери-гінекологи, урологи та дерматологи.

2003р.- 6 симпозіум по лікуванню захворювань о-нів ШКТ, печінки і вірусних гепатитів, зібрав 1200 гастроентерологів, інфекціоністів, сімейних лікарів України.

В 2003 р. заснована Українська премія ім.. Г.-Г. Рекевега, якою будуть нагороджуватись лікарі, які внесли вагомий внесок у розвиток АГТ терапії.

По стану на 1 вересня 2003 р. МОЗ Укр.. зареєстровано 41 антигомотоксичні п-ти. В процесі реєстрації знаходяться ще цілий ряд препаратів фірми „-Heel”.

4. Препарати фірми „-Heel

В Україні постійно розширюється коло лікарів і медичних закладів, які широко використовують в своїй практиці АГТП.1. Агнус Космоплекс С Супп. №12 .

Лейкорея у жінок різної етіології, реніти, сипусити, бронхіти, туберкульоз легень, уретри, коньюктивіти (для посилення дренажу слизу, гною і інших виділень0.2.Ангін-Хеель С табл.. 350.

Гострі і загострені хронічні інфекційно-запальні захв. Горла (ангіни, тонзилярний абсцес, загострення хронічного тонзиліту), при вторинних кардіоміопатії.3. Ангіо-Ін’єль 1,1 мл №5.

Хронічна ішемічна хвороба серця, стенокардія, інфаркт міокард, міо- ендо- і перикардит, кардіалгія вертеброгенного походження, гіпертензія вегето-судинна дистонія, порушення коронарного кровообігу.4. Бронхаліс-Хеель табл.. №50

Запальні і обструктивні захв. дихальних шляхів. Гострий і хрон. бронхіт, в тому числі у курців; трахеїт, плеврит, який супроводжується кашлем. Хрон. кашель при астмі і емфіземі. При раці бронхів для покращення відродження мокротиння.5. Вертігохеель кр. 30 мл.

Головокружіння (неврогенного, судинного, атеросклеротичного генезу), після черепно-мозкової травми, хв.. Меньєр. Шум у вухах, синдром запитування, морська і повітряна хвороби.6. Вібуркол супп. №12

Дітям з перших днів життя при: збудженому стані з жаром і без, головна біль, диспепсичні явища, безсоння, тривога, судоми, кишк. кольках, метеоризмі, прорізуванні зубів, отитах, циститах;

При гост. распіраторних вірус. інфекціях.

Вагітним жінкам при: загрозі не доношування вагітності в ранні терміни, для обезболення пологів.

При больовому синдромі, на фоні запального процесу жіночих стат. органів.

7. Галіум-Хеель кр. 30 мл.

Активізація неспецифічних захисних механізмів при хрон. і онколог. захв.8. Гастрикумель табл.. №50

Гострі і хрон. гастрити з різною кислотно утворюючою функцією, розладі ШКТ (печія, метеоризм, запори).9. Гепар Композитум 2,2 мл №5

Гострі і хрон. зах. Печінки, жовчного міхура, застійні явища в системі ворітної вени.10. Герпес симплекс-Нозод-Інь’єль амп. 1,1 мл.

Рецидивуючі герметичні інфекції різних видів і локалізації (стат. органів, губ, слиз обол. рот. порожнини, ануса, рогівки). Герпесоподібні шкірні зах., інфек. зах., які супровод. пухирцевим висипанням.11. Гінекохеель кр. 30 мл

гострі і хрон. запальні процеси жіноч. стат. органів, функціон. Розлади стат. сфери у жінок (адмексит,дисменорея, атонія матки,після гінекол. кровотечах), в комплексній терапії жіночої безплідності, міом, фібріом матки, наслідки після абортів.12. Графі тес Комплекс С кр. 30мл.

Поруш. нормал. функт. і зах. Шкіри та її похідних (волосся, нігті), в т. ч. вугрі, екзема, аллопеція, ламкість нігтів, неспецифічні дерматози. А також в комплексному лікуванні ожиріння і целюліту.13. Грипп-Нозод-Інь’єль амп. 1,1 мл.

Лікув. після грипозних ускладнень ( хрон. сипусит, бронхіт, ревматиз., профілак. грипу в передепідем. Періоді і під час епідемії, для підняття імунітету.14. Грипп-Хеель табл.. №50

Грип, пара грип та інші ГРВІ, з висок. темп., профілактика грипу, для підняття імунітету.15.Дискус Композіум амп. 2,2 мл.

Остеопороз, грипи міжхребетних дисків, екзостози, остеомаляція, деформуючий артроз, артрити, невралгічні ревматичні процеси в області хребта, подагра.16. Інгація –Гомаккорд кр. 30 мл.

Депресія, особливо екзогенного походження в т. ч. невротична Манії, парадоксальні симптоми, істерії, істерична афонія, психоматичні розлади, емоційна лабільність, підвищення нервово збудження, кліматичний невроз.17.Кор композітум амп. 2,2 мл 35

ІХС: пересепий в минулому інфаркт міокарда, післяінфарктний кардіосклероз, серцева недостатність, кардіоміопатія, кардіодистрофія, ендокардія, хронічні ревматичеі х-би серця, гіпертрофія міокарда.18.Коензим композітум амп. 2,2 мл 5

Регуляція обміну в тканинах при інтоксикаціях та інших станах. Які суроводжуються порушенням окиснювально-відновних процесів в о-мі (гіпоксія), фізичне і психічне виснаження т. і.19.Клімакт-Хеель табл. №50

Нейрогормональний розлад в клімактеричний період, ювенільна аменорея, стан після видалення яєчників.20.Кралонін кр. 30 мл.

ІХС, стенокардія, артеріальна гіпертензія, «спортивне» серце, післяінфекційний міокардит, нейроциркуляторна дистонія, миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія.21.Лімфоміозот кр. 30 мл, амп. 1,1 мл №5

Лімфоаденапатія, хрон. тонзиліт, гіпертрофія мигдаликів,алергії, післяоперац. і післятравматичні лімфатичні набряки, серцеві і ниркові набряки. Доброякісні і злоякісні новоутворення22.Момордіка композітум амп. 2,2 мл. №%

Острий, півгострий і хронічний панкретит, панкреопатія.23.Мукоза композітум амп.2,2 мл. 5

Катаральні і виразкові зпальні процеси різних слизових оболонок: ШКТ, верхніх і нижніх ихальних шляхів, сечостатевої системи, очей. Дисбактеріоз. Бактеріальний вайноз.24.Мулімен кр. 50

Мастопатія. Передменструальний синдром, кровянимті виділення, порушення менструального циклу, перед- і кліматеричний синдром6 припливи депресивні стани. Неврози, безсоння,психічне виснаження. Лікування і профілактика побічних ефектів контрацептивів.25.Нервохеель табл. №50

Психоматичне порушення, клімактеричний невроз, безсоння, депречія, абсистенція, психопатія. В комплексній терапії порушення розумового розвитку у дітей.26.Нукс воміка-Гомаккорд кр. 30 мл.

Функціональне порушення і запальні процеси ШКТ і Печінки: диспепсія, гастрит, дисбактеріоз, запор, кишковий коліт, метеориз. Гепатит, геморой, поганий апетит, кишкова непрохідність. Профілактика і лікування прийомом алкоголю, нікотину, кави і медикаментів.27.Оваріум композітум амп. 2,2 мл. 35

Гормональне порушення і дисфункція статевої сфери у жінок: гіпофункція передньої долі гіпофізу, мастопатоя, дисменорея, ендометроз,енурез, клімакс, кліматеричне порушення метаболізму.28.Окулохеель очні кр. В капсулах по 0,45 мл №15

Гострі і хронічні коньюктивіти, блефарити, весняні алергічні коньюктивіти, вікова катаракта. Перенапруження, почервоніння, дискомфорт очей.29.Псоринохеель Н кр 30 мл . Хронічні захворювання шкіри і слизовоих оболонок (екзема,нейродерміти, ьобородавки. Пігментні родимі плями, вугрі; бронхіт, гастрит). Терапія повільнопротікаючих, стійких до аллопатичного лікування, захворювань. Загальна дезінтоксикація організму.

30.Репель Н табл. №50

Гострі і хронічні запальні процесив нирках і сечовивідних шляхах, з конкрементами і без: нирково-кам’яна хвороба, пієлонефрит.31.Реструкта про інєкціоне С амп. 2,2 мл. 35

Подагра, сечокам’яний діатез, гострий і хронічний подагричний артрит.32.Солідаго композітум С амп. 2,2 мл. №5

Острі і хронічні захворювання нирок. Сечовивідної системи. Сечока’яна хвороба. 1 стадія аденоми передміхурової залози. Ниркова гіпертензія. Стимуляція екскреторної функції нирок. Хламідіоз, трихомоніаз та інші захворювання. Які передаються статевим шляхом.33.Тестіс композітум амп. 2,2 мл. №5

Порушена функція статевих залоз у чоловіків ( в т. ч. імпотенція, прискорена еякуляція, аденома постати, нічне нетримання сечі). Порушення обміну речовин у чоловіків (хронічна перевтома, остеомаляція, прогресуюча тканинна дистрофія, цукровий діабет та інші).34.Тіреоідеа композітум амп. 2,2 №5

Дисфункція щитовидної залози ( і при гіпофункції), аутоімунний тіреоідит, активізація дезінтоксичної функції матрикса (рихлої сполучної тканини всього організму).35.Траумель С табл.. №50, мазь 50г., амп. 2,2 мл.

Гострі і хронічні запальні процеси в різних органах і тканинах, в тому числі опорно-рухового апарату, післяопераційний і після травматичний проникнення. Вивихи, розтяжки зв’язок, гематоми, крововиливи у суглобі.

Гострий і хронічний отит, синусит, мастіт. Опіки. Карбункули, фурункули, провідні виразки.

36.Тонзилітіс-Нозод-Інь’єль амп. 1,1 мл №5

Схильність до хронічних, рецидивних тонзилітах і запалення прилеглих носових ходів. Захворювання, які розвиваються внаслідок небіологічного лікування тонзилітів (ревматичний поліартрит, гломерулонефрит, нефроз, ендо- іміокардити, порушення функції печінки).37.Трихомонаден-Флюор-Іньєль амп. 1,1мл. №5

Хронічний трихоманоз, вагініт, сальгініт, простатит.38.Убіхінон композітум амп. 2,2 мл. №5

Стимуляція і регуляція діяльності заблокованих внутріклітинних ферментних систем при: гіпоксії, гіповітамінозі, хронічному дегенеративній хворобі, стан психічного і фізичного виснаження, порушення обміну речовин, передракових захворювань, злоякісні і доброякісні новоутворення.39.Хепель табл.. №50

Дискінезія жовчовивідних шляхів. Холецистит, холангіт. Вірусні гепатити. Гіперліпідемія. Жовтуха новонароджених. Дисбіоз.40.Цель Т мазь 50 г.(амп. 2,2 мл. №5)

Дегенеративне захворювання суглобів і хребта (артоз, остеохондроз, хондропатії); ревматичне захворювання суглобів; наслідки травм; дистрофічні зміни в м’яких тканинах.41.Церебрум композітум Н амп. 2,2 мл. №5

Захворювання нервової системи функціонального і органічного характеру у дорослих і дітей. Стан після ішемічного інсульту. Нервове виснаження, послаблена пам’ять.42.Енгістол табл.. №50, амп. 1,1 мл. №5

Активізація неспецифічних захисних механізмів при вірусних захворюваннях: вірусні гепатити, грипи, герпес.43.Ескулюс композітум кр. 30 мл.

Порушення периферичного кровопостачання: варикозне розширення вен, геморой, артеріосклероз, мікроангіопатії, порушення венозного відтоку у дітей з мінімальною мозковою дисфункцією. Після інсультні і після інфарктні стани, пролежні.44.Еуфорбіум композітум Назентропфен С спрей 20 мл.

Хронічні і гострі реніти різного походження, алергічні, гострі і хронічні синуси ти, отити.45.Ехінацея композітум С амп. 2,2 мл. №5

Запальні і гнійно-запальні процеси різної локалізації, ліхомандрій, септичний, токсичних синдромів при бактеріальних і вірусних інфекціях.ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

„Комплексні антигомотоксичні препарати” видавництво „Каскад-Медікум” за підтримки фірми „-Heel”. 2004р.
Каталог: Referat
Referat -> Основні вимоги до реферату
Referat -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
Referat -> Реферат на тему «Архітектура Київської Русі» План Вступ Опис дерев'яної архітектури Київської Русі
Referat -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
Referat -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування
Referat -> Аварії на підприємствах
Referat -> Рак шлунка
Referat -> Невідкладна допомога в гінекології
Referat -> Вітамінні препарати

Скачати 144.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка