Гострий герпетичний стоматитСкачати 386.13 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір386.13 Kb.
1   2   3
За клінічними проявами кандидози поділяють таким чином:
1) ураження зовнішніх покриттів (шкіра та CO), серед яких ви­окремлюють поверхневі (подразнення) й глибокі (некроз і скле­роз) ураження та лишаї; 2) ураження внутрішніх органів; 3) алергози; 4) отруєння; 5) інтоксикації.
А.М.Арієвич, З.Г.Степанищева (1965) виділяють три фор­ми захворювання: 1) кандидоз слизових оболонок; 2) кандидоз шкіри та її придатків; 3) вісцеральний (системний) кан­дидоз.
За перебігом кандидоз СОПР поділяють на гострий (псевдомембранозний і атрофічний) та хронічний (гіперпластичний і атрофічний).
О.І.Марченко, М.М.Руденко (1972) кандидоз СОПР по­діляють на: 1) кандидозний хейліт; 2) кандидозні заїди; 3) кандидозний глосит (ерозивна, інфільтративна, десквамативна, еритематозна, гіпертрофічна форми); 4) поширене ура­ження CO у вигляді кандидозного стоматиту. Перебіг: гос­трий, хронічний
ГОСТРИЙ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНИЙ КАНДИДОЗ
Гострий псевдомембранозний кандидоз СОПР (пліснявка, candidosis acuta, soor) розвивається у немовлят, які ослаблені інфекційними захворюваннями, бронхітом, диспепсіями, а та­кож у недоношених дітей У трохи старших дітей він спосте­рігається при рахіті, ексудативному діатезі, гіповітамінозах то­що Збудник пліснявки — Candida albicans Крім автоінфекцп, зараження може відбуватися через сосок матері, забруднену со ску та посуд
К.чініка. У дітей грудного віку матері звертають увагу на появу на СО щік, губ, язика, піднебіння білих плям чи білого сироподібного нальоту, який більшою мірою накопичується в ретенційних зонах у вигляді бляшок чи плівки Якщо пліснявка викликана Candida pseudotropicalis, наліт має пінистий характер
У разі легкого перебігу пліснявки бляшки вільно знімаються, при цьому на їх місці залишається осередок гіперемії При тяж­кому перебігу осередки нашарування нальоту зливаються в су­цільні плівчасті поверхні, з часом потовщуються і поширюються на всі ділянки порожнини рота Відшарувати такий наліт нелег­ко, після зскрібання пщ ним виявляють еритему і ерозії, що кровоточать (мал. 13)
Мал. 13 Гострий псевдомембранозний кандидоз
ГОСТРИЙ АТРОФІЧНИЙ КАНДИДОЗ
Гострий атрофічний кандидоз (candidosis acuta atrophica) розви­вається при підвищеній чутливості СОПР до грибів роду Candida.
Клініка гострого атрофічного кандидозу характеризується ксеростомією, полум'яно-червоним кольором CO і відчуттям її печіння, відсутністю нальоту. Інколи на червоній каймі губ спо­стерігається дуже незначна кількість кірочок (мал. 14).
Якщо гострий кандидоз не лікувати, то розвивається хро­нічний (гіперпластичний чи атрофічний) кандидоз.
Мал. 14 Гострий атро­фічний кандидоз
ХРОНІЧНИЙ ГІПЕРПЛАСТИЧНИЙ КАНДИДОЗ
Хронічний гіперпластичний кандидоз (candidosis chronica hyperplastica) розвивається у людей, що приймають цитоста-тичні засоби, антибіотики, у хворих на туберкульоз, хвороби крові, СНІД. Він характеризується появою білих бляшок, що здатні зливатися в суцільні сироподібні нашарування, які з ча­сом потовщуються і набирають жовтуватого кольору (мал. 15). Залежно від топографії ураження розрізняють кандидозний гло­сит, хейліт, ангулярний хейліт (заїди), палатиніт, пареїт. Найча­стіше це захворювання трапляється на CO біля кутів рота, на спинці язика, м'якому піднебінні. Перебіг хронічного гіперпластичного кандидозу супроводжується сухістю, гіпере­мією і набряком СОПР, у деяких випадках можлива гіпертрофія сосочків язика.
Мал. 15. Хронічний гі­перпластичний канди­доз

ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ КАНДИДОЗ


Хронічний атрофічний кандидоз (candidosis chronica atrophica) часто трапляється у людей, що користуються знімними пла­стинковими протезами, і характеризується почервонінням, на­бряком, сухістю та печінням CO з виділенням в'язкої тягучої слини.
Досить частою формою хронічного атрофічного кандидозу є кандидозний хейліт (cheilitis candidosa) — ураження всієї по­верхні губ або кутової частини (кандидозна заїда). Захворюван­ня характеризується набряком, гіперемією, стоншенням, су­хістю червоної кайми, деяким поглибленням поперечно розміщених борозенок та утворенням і відокремленням з по­верхні губ лусочок різної величини
Характерними ознаками кандидозної заїди є мацерація шкіри у ділянці кута рота, наявність тріщин, вкритих білим нальотом, а також печіння та болючість, що спостерігаються під час відкривання рота (мал. 16).

Мал. 16 Кандидозний ангулярний хейліт


Діагностика. Діагноз кандидозу СОПР встановлюють за да­ними анамнезу, клінічного перебігу хвороби та результатами лабораторних, мікробіологічних досліджень. Інколи необхідна консультація інших спеціалістів
Треба мати на увазі, що мікози розцінюють як маркери різних стадій ВІЛ-інфекції. Важливими у постановці остаточ­ного діагнозу кандидозу є дані цитологічного дослідження нальоту, в якому крім злущених клітин епітелію, лейкоцитів. залишків їжі і різних асоціацій мікроорганізмів виявляють значнукількість псевдоміцелію або клітин гриба При гострому кандидозі зустрічається значна кількість клітин гриба, що перебува ють у стадії поділу, при хронічному — переважають нитки псев­доміцелію.
З метою експрес-діагностики кандидозу (а.с. 1093323) про­водять інкубацію грибів роду Candida з епітеліальними клітинами у співвідношенні 1:100 протягом 1,5—2 год у термостаті. При адгезії 16 і більше клітин гриба на одній епітеліальній клітині діагностують кандидоз.
При кандидозі внутрішньошкірна алергологічна проба з полісахаридним антигеном різних грибів позитивна. З цією ж ме­тою використовують діагностичний алерген з дріжджеподібного гриба c.albicans, діючим началом якого є високомолекулярні глікостероїди клітинної стінки гриба.
Диференціальна діагностика. Кандидоз диференціюють від деяких кератозів (лейкоплакія, ЧПЛ), синдрому Фордайса, екзема­тозного, актинічного, ексфоліативного хейліту, стрептококового чи стафілококового ангулярного хейліту, сифілітичної заїди, папульозних сифілідів, афтозного стоматиту, десквамативного глоситу.
Лікування кандидозу СОПР має за мету ліквідувати клінічні ознаки захворювання, усунути передумови розвитку грибів і ви­никнення кандидозу та підвищити опірність організму. Досяг­нення цієї мети передбачає проведення комплексу етіотропної, патогенетичної й симптоматичної терапії кандидозу і ре­алізується застосуванням засобів місцевого та загального впли­ву. Безумовно, чільне місце в терапії кандидозу посідають про­тигрибкові засоби. Проте слід враховувати, що існують і важливі передумови ефективності етіотропної терапії кандидозу СОПР: 1) припинення приймання антибіотиків, сульфаніламідних та кортикостероїдних препаратів, а за неможливості цього — зміна способу їх уведення з обов'язковим призначен­ням протимікозних препаратів; 2) проведення загального обсте­ження хворого з метою виявлення супутніх захворювань і в разі необхідності — початок лікування у відповідного фахівця; 3) дотримання хворим дієти з виключенням або обмеженням вуглеводів; 4) призначення загальнозміцнювальних засобів: адап­тогенів, біостимуляторів, вітамінів, особливо групи В (тіаміну бромід, піридоксину гідрохлорид), нікотинової кислоти, кальцію пантотенату або полівітамінних комплексів («Квадевіт», «Декамевіт», «Гептавіт», «Мультитабс»), 5) корекція складу кишкової мікрофлори (різке зниження кількості біфідо- і лактобактерій у кишках і зменшення синтезу вітамінів потребують замісної етіопатогенетичної терапії еубіотиками — колібактерином, лактобактерином, біфідумбактерином, біфіколом та ін.); 6) гіпосенсибілізуюча терапія; 7) застосування імуно-модуляторів (при комбінованих та генералізованих формах).
Якщо кандидоз СОПР поєднується з ураженням внутрішніх органів або є наслідком приймання антибіотиків, цитостатичних препаратів чи кортикостероїдів, показана загальна протикандидозна терапія. Найефективнішими на сьогодні засобами терапії кандидозу є протигрибкові антибіотики: ністатин, амфоглюкамін, амфотерицин В, мікогептин та препарати, що впли­вають на мікробні асоціації: клотримазол, леворин, декамін, пімафуцин. Ефективні щодо деяких грибів роду Candida похідні 8- та 4-оксихіноліну: хінозол, хініофон, нітроксолін та ентеросептол.
Як допоміжний засіб загальної терапії кандидозів застосову­ють препарати йоду: натрію та калію йодид.
При хронічному перебігу кандидозу СОПР показаний курс гамма-глобуліну, введення моно- і полівалентних вакцин, авто­вакцини. В 1 мл такої вакцини міститься 200 млн дріжджових клітин, убитих при 70 °С протягом 1 год. Вакцини вводять внутрішньошкірно (0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0 мл) або внутрішньом'язово (0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,8, 2,0 мл) 2 рази на тиждень. На курс лікування — 10 ін'єкцій.
Метою місцевої терапії кандидозу СОПР є усунення умов, що сприятливі для існування і розмноження грибів, а також пригнічення грибкової флори та відновлення біологічної рівноваги у складі мікрофлори ротової порожнини. Цього до­сягають за допомогою раціонального гігієнічного догляду за ро­товою порожниною, застосування спеціальних протикандидозних засобів та нормалізації рН ротової порожнини. Тому у період лікування та для запобігання рецидиву кандидозу з ме­тою нормалізації рН треба призначати часті полоскання лужни­ми розчинами (натрію гідрокарбонату чи тетраборату). Важли­вою умовою місцевого лікування кандидозу є ретельна санація порожнини рота, оскільки в каріозних порожнинах, пародонтальних кишенях, коренях зруйнованих зубів гриби знаходять сприятливі для розмноження умови.
При проведенні санації треба враховувати, що видалення зубів у період активної фази кандидозного стоматиту небезпеч­не, бо може призвести до дисемінації інфекції і навіть розвитку кандидозного сепсису.
Для догляду за зубами застосовують пасту «Борогліцеринова». Пластинкові зубні протези старанно миють після кожного приймання їжі і на ніч занурюють у 1—2% розчин натрію гідрокарбонату. Для підтримання лужного середовища в ротовій порожнині можна використовувати 20% розчин натрію тетраборату (бури) в гліцерині, яким обробляють (змащують) поверхню CO після полоскань.
Із засобів цільового призначення, крім зазначених вище протигрибкових антибіотиків та похідних 8- та 4-оксихіноліну, застосовують четвертинні амонієві сполуки та солі жирних ки­слот (0,5% розчин етонію, 1—2% натрію або амонію каприлат, 1—2% водний розчин карбалкінату), препарати природного по­ходження і лікарських рослин (1% водний розчин сангвіритрину, 4% прополіс, 1% юглон, 2% настойка чистотілу).
Антикандидозну активність мають кислота бензойна у ви­гляді присипки, 3—5% розчин резорцину, 1—2% розчини мети­ленового синього та бриліантового зеленого, рідина Кастеллані, препарати йоду (йодинол, розчин Люголя), цитраль. Для лікування кандидозних уражень червоної кайми губ та шкіри обличчя зручнішими є лікарські форми протигрибкових препаратів у вигляді мазей та лініментів (мазі ністатинова 1%, амфотерицину В 0,3%, мікогептин 0,15%, клотримазол 1%, декамінова 0,5—1%, леворинова 5%, «Пропоцеум» 30%, ріодоксолова 0,25%, 0,5% та 1%, дермозолон 0,5%, хінозол 0,5-1%, лінімент «Сангвіритрин» 1%).
Мазі та лініменти наносять тонким шаром 3—4 разі на день на очищену від нашарувань поверхню шкіри чи CO. Курс лікування — 6—14 діб з наступним бактеріологічним контролем. За необхідності курс лікування подовжують, замінивши протикандидозні засоби.
Профілактика. Раціональне використання антибіотиків, са­нація ротової порожнини, дотримання її гігієни та правил ко­ристування пластинковими протезами, правил гігієни годування дитини та догляду за нею. Хворим на кандидоз СОПР бажано користуватись окремим посудом, рушником тощо.
Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»

Скачати 386.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка