Графінова М. А. Вибір майбутньої професії


Інтерпретація результатівСторінка5/9
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.69 Mb.
#65621
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Інтерпретація результатів «Якорі кар’єри»

Професійна компетентність – наявність здібностей і талантів у визначеній сфері (наукові дослідження, технічне проектування, фінансовий аналіз тощо). Такі установки притаманні амбіційним людям, які бажають визнання своїх талантів, досягти значних професійних успіхів, стати майст­рами своєї справи. Вони не намагаються управляти іншими людьми, виконують указану функцію лише в межах своєї компетенції.

Менеджмент – наявність аналітичних та комунікативних навичок, емоційноїврівноваженості, орієнтації на повну відповідальність за кінцевий результат. Такі люди спрямовані на ортримання посади, яка буде пов’язана з управлінням різними сферами діяльності компанії.

Автономія (незалежність) – виражена потреба у позбавленні обмежень організаційних правил, норм, стандартів.

Стабільність – потреба в безпеці і стабільності. Такі люди можуть бути талановитими, займати високі посади, але відмовлятися від підвищення по службі, якщо це буде пов’язано з ризиком і незручностями щодо зміни роботи чи місця проживання.

Слугування добру – основні цінності: робота з людьми, слугування людству, допомога людям, бажання зробити світ кращим.

Виклик – основні цінності: конкуренція, перемога над іншими, вирішення складних проблем, подолання перешкод тощо.

Інтеграція стилів життя – бажання збалансованого об’єднання різних сторін свого життя.

Підприємництвонамагання створювати нове, готовність до ризику, бажання долати перешкоди. Такі люди не хочуть працювати на інших, бажають створити свою справу.

Розділ ІV. Діагностисні методики з профорієнтаційної роботи для учнів старшого шкільного віку
Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку дитини від 15 до 18 років, у віковій психології прийнято вважати старшим підлітковим віком. Одним із важливих аспектів психічного розвитку старшокласників є інтенсивне дозрівання, провідна роль у якому відводиться розвитку мислення. Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, що грунтується на самостійному аналізі й оцінці власної діяльності, що не завжди через складність цього процесу є об’єктивними.

Старший шкільний вік є сенситивним у формуванні світогляду, виробленні стратегії життя, визначенні життєвих планів, формуванні вміння творити власну долю, активно відповідально та ефективно реалізувати громадянські права й обов’язки.

Метою профорієнтаційної роботи у старшій школі є формування в учнів готовності до свідомого професійного самовизначення та морально-психологічна підготовка до майбутньої професійної діяльності.

Під час навчання у цей період виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення. Старшокласники, визначаючи систему цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та соціальною значимістю життєвих цілей.

Учні старших класів потребують розширення, поглиблення та систематизації знань про професії. У зв’язку з цим основними напрямами профорієнтаційної роботи з учнями є: професійне виховання (формування та розвиток в учнів стійких професійних інтересів до тієї чи іншої професії), професійна діагностика (вивчення характерних особливостей людини) та професійна консультація (надання індивідуально-психологічної та медичної консультації).

Організація роботи на цьому етапі полягає у вивченні наукових основ вибору професії, її класифікаційних ознак, вимог професій до людини, основних професійно важливих якостей, правил вибору професії. Старшокласники мають оволодіти методиками самопізнання, самооцінки, розвивати індивідуальні професійно важливі якості, формувати вміння зіставляти необхідні для здобуття конкретної професії вимоги з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці. Завданням школи є створення умов для випробування можливостей учнів у різних видах трудової діяльності (консультації щодо вибору професії та навчального закладу, професійний відбір). Про досягнення очікуваних результатів свідчать сформованість особистісно значущого сенсу вибору професії, певної професійної спрямованості, професійне самовизначення учнів, їх готовність до зміни професійної спрямованості, переорієнтації на суміжні професії, на інші види діяльності відповідно до своїх індивідуальних особливостей та результатів профвідбору.


4.1. Методика «Виявлення готовності школярів

до вибору професії»

Мета: визначення готовності учнів до вибору професії.

Іструкція: учням пропонується прочитати наведені нижче твердження і висловити свою згоду чи незгоду відповідями «так» або «ні».

 1. Ви вже чітко обрали майбутню професію.

 2. Основний мотив вибору – матеріальні інтереси.

 3. В обраній професії Вас приваблює насамперед сам процес праці.

 4. Ви обираєте професійний навчальний заклад тому, що туди пішли вчитися Ваші друзі.

 5. Ви обираєте місце роботи (навчання) тому, що воно недалеко від дому.

 6. Якщо Вам не вдасться здобути обрану професію, то у Вас є запасні варіанти...

 7. Ви читаєте періодичні видання, пов’язані з майбутньою професією.

 8. Вам відомі протипоказання, які існують для обраної професії.

 9. Не важливо, ким працювати, важливо, як працювати.

 10. Ви думаєте, що з вибором професії не треба поспішати, спочатку варто одержати атестат.

 11. Вам відомо, яких якостей, важливих для майбутньої професійної діяльності, Вам не вистачає.

 12. Ви займаєтеся розвитком професійно значущих якостей.

 13. Чи згодні Ви з тим, що здоров’я не впливає на вибір професії?

 14. Учителі схвалюють Ваш вибір майбутньої професії.

 15. Ви знаєте про неприємні сторони майбутньої професії.

 16. Вам удалося спробувати сили в діяльності, близькій до майбутньої професії.

 17. Ви консультувалися про вибір професії з лікарем.

 18. Головне у виборі професії – можливість вступити до професійного навчального закладу.

 19. Ви знаєте умови вступу в обраний навчальний заклад.

 20. Вам відомі можливості працевлаштування за обраною професією.

 21. Ви впевнені, що родичі допоможуть Вам улаштуватися на роботу (навчання).

 22. Ви знаєте про можливі заробітки у представників професії, яку обираєте.

 23. Якщо не вдасться одразу вступити в обраний навчальний заклад, то Ви здійсните другу спробу.

 24. Для правильного вибору професії досить Вашого слова «хочу».


1

2

3

4

6

5

7

9

8

10

11

13

12

15

16

18

17

21

19

24

20
22
23Обробка результатів

Запишіть отримані варіанти відповідей у дві колонки в такий спосіб:

Підрахуйте в першій колонці суму відповідей «так», у другій – суму відповідей «ні». Додайте отримані суми й визначте рівень готовності до вибору професії за такою шкалою:

0-6 балів – неготовність;

7-12 балів – низька готовність;

13-18 балів – середня готовність;19-24 бали – висока готовність.


4.2. Тест «Артистичні здібності»

Джерело: Відкрий у собі генія. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – С.618-619

Мета: визначити артистичні здібності учнів

Інструкція: дати відповіді на запропоновані питання.

Обладнання: бланк з тестовим матеріалом.Питання

Так

Ні

1

Чи є різниця між словами тон і нюанс?2

Чи можете ви жити в незатишній, нудній квартирі й не помічати цього?3

Чи любите ви малювати?4

Чи одягаєтеся ви, спираючись не на моду, а на власний смак?5

Чи говорять вам що-небудь такі імена: Мане, Ван Дейк, Хусепе Рібера, Фаяьконе?6

У вас дуже поганий почерк?7

Чи намагаєтеся ви одягатися в одній колірний гамі?8

Чи любите ви відвідувати музеї?9

Чи зупинитеся ви на дорозі, щоби помилуватися заходом сонця?10

Чи любите ви креслити геометричні фігури?11

Чи часто ви відвідуєте художні салони?12

Чи схильні ви довго бродити вулицями?13

Чи любите ви самітність?14

Чи здається вам абсурдом, коли хтось починає декламувати вірші?15

Чи слухаєте ви музику тільки заради розваги?16

Чи надовго ви запам’ятовуєте гарні пейзажі?17

Чи здаються вам дуже гарними морські камінці?18

Чи любите ви нові зустрічі й знайомства?19

Чи подобається вам читати вірші вголос?20

Чи не було у вас бажання розмалювати картинами стіни своєї кімнати?21

Чи часто ви змінюєте зачіску?22

Чи часто ви переставляєте меблі в себе вдома?23

Чи пробували ви коли-небудь складати пісеньки?24

Чи пишете ви вірші?Ключ

Нарахуйте 1 бал за кожну відповідь: • «так» на питання 1,3,4, 5,7,8,9, 11, 12, 13, 16, 17, 19,20,21,22,2 3,24;

 • «ні» на питання 2, 6, 10, 14, 15, 18.

Оцінка

Кількість нарахованих балів

Результат

Більше 16

Можна сказати абсолютно впевнено: у вас є почуття краси, властиве натурі артистичній

8-16

Що ж, ви іноді витаєте в хмарах, але, хоча краса вам і небайдужа, ви скоріше раціоналіст. Коротко кажучи, ви завжди поєднуєте приємне з корисним

Менше 4

Таку людину, як ви, навряд чи зупинить краса сходу або заходу сонця

4.3.Тест «Визначення професійних інтересів учнів»

Мета: допомогти учневі визначити власні здібності, зорієнтуватись при виборі майбутньої професії.

Інструкція: відповідаючи на запитання тесту, учень має обрати найбільш прийнятний для себе варіант.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, чисті аркуші паперу, ручки чи олівці.

Варіанти відповідей:

А – мені дуже подобається (мені дуже хотілося б).

Б – мені все одно.

В – мені не подобається (мені не хотілося б).

Обравши відповідь, на окремому листочку паперу треба писати відповідну букву.

1.Працювати під шум моря, вдихаючи запах солоної води.

2.Класти розчин на стіни.

3.Лагодити годинники.

4.Наносити фарбу за допомогою пульверизатора.

5.Вивчати мікробів під мікроскопом.

6.Працювати на повітрі.

7.Писати пейзажі.

8.Працювати в добре оснащеній приладами кухні.

9.Працювати за допомогою рубанка.

10.Точити різці токарського верстата.

11. Працювати з мастилами.

12.Вирощувати худобу.

13.Розкроювати тканини.

14.Давати уроки учням.

15.Працювати на конвеєрі.

16.Білити (штукатурити) стелю.

17.Працювати зі шкірою.

18.Керувати пароплавом або іншими судами.

19.Займатися прийомом людей.

20.Установлювати водонагрівальні прилади.

21.Пиляти величезні бруски.

22.Чистити валик, що накочує фарби.

23.Замішувати розчин.

24.Працювати весь день на ногах.

25.Розбирати папери й справи.

26.Показувати клієнтам нові парфуми.

27.Працювати поруч із сильним вогнем.

28.Бути музикантом в оркестрі.

29.Малювати шрифт тушшю.

30.Викладати дітям історію.

31.Працювати в закритому приміщенні.

32.Працювати, піднявшись на приставні сходи.

33.Доглядати за квітами в оранжереї.

34.Виточувати на верстаті вал мотора.

35.Синтезувати хімічні сполуки.

36.Наносити різьбу на труби.

37.Перебувати на верхівці щогли, щоб сигналізувати про появу якого-небудь судна.

38.Доглядати за хворими.

39.Захищати підсудного в суді.

40.Мати справу з великою кількістю різних людей.

41.Займатися фотографією.

42.Копати канави, ями.

43.Працювати з деревом.

44.Працювати весь день сидячи.

45.Збирати й розбирати кузова автомобілів.

46.Працювати з виробництвом ліків.

47.Робити верстку текстів і фотографій.

48.Бути продавцем у великому магазині.

49.Бути нотаріусом.

50.Виготовляти прикраси.

51.Підганяти по розміру одяг під час приміряння.

52.Прибивати дранку.

53.Ремонтувати автомобільну камеру.

54.Підрізати дерева.

55.Працювати у великій лікарні.

56.Працювати в друкарні.

57.Шліфувати метал.

58.Вимірювати деталі до сотої частки міліметра.

59.Обіймати посаду, що вимагає постійних поїздок.

60.Проводити уроки, присвячені мистецтву: живопису, архітектурі.

61.Випрямляти гнуте листове залізо за допомогою молотка.

62.Вирізати маленькі вироби з дерева.

63.Випускати нову продукцію.

64.Саджати дерева.

65.Проводити в будинках електромережі.

66.Уміти прочитати технічне креслення.

67.Виправляти друкований текст.

68.Працювати, відчуваючи запах шкіри.

69.Проводити в будинках газ.

70.Виконувати роботу на великій висоті.

71.Досліджувати мікробів.

72.Ліпити скульптури.

73.Виготовляти інструменти.

74.Працювати з великими сумами грошей.

75.Вантажити й розвантажувати машини.

76.Прибивати дошки, планки.

77.Виконувати тонку механічну роботу.

78.Працювати в спецівці в гаражі.

79.Працювати на будівельних лісах.

80.Свердлити отвори в дерев’яних деталях.

81.Підтримувати в порядку газони, клумби, квітники.

82.Перебирати картоплю.

83.Варити й жарити їжу.

84.Виконувати роботи, що не вимагають точності.

85.Шпаклювати нерівну стіну.

86.Виточувати за кресленням деталі з металу.

87.Збирати аудіо- відео-та комп’ютерну техніку.

88.Друкувати книги.

89.Виконувати монотонну роботу:

90.Готовити розчин для цегельної кладки.

91.Задавати питання переможцеві велогонки.

92.Багато спілкуватися з людьми.

93.Фотографувати людей у своєму фотоательє.

94.Виконувати брудну роботу.

95.Працювати одному (на самоті).

96.Шити.


97.Перевозити вантажі на тачці.

98.Лагодити в будинках електрику.

99.Згинати металеві стержні для заливання бетону.


 1. Розкладати їжу по тарілках.

 2. Створювати нові лікарські препарати.

 3. Працювати креслярем в архітектора.

 4. Комбінувати фарби при малюванні.

 1. Робити меблі.

105.Користуватися автоматом, регулювання якого вимагає розрахунків.

106.Займатися вихованням молоді. 1. Становити контракти по найманню й заповідальні акти.

 2. Виготовляти ліки.

 3. Уміти прочитати схему комп’ютера.

 4. Різати залізо.

 5. Виконувати роботу, що вимагає швидких рухів.

 6. Працювати в групі.

 7. Збирати мотори, компресори.

 8. Робити тривалі подорожі по морю.

 9. Вивчати правила й закони.

 10. Їздити на місце подій з метою писати статті для газет.

 11. Виконувати тонкі, точні креслення.

 12. Працювати з фарбами.

 13. Підстригати дерева.

 14. Привабливо розкладати товар.

 15. Золотити книжкові плетіння.

 16. Працювати підручним.

 17. Писати портрети.

 18. Вислухувати прохання й скарги людей.

 19. Готовити обід для великої кількості людей.

 20. Комбінувати тканини один з одним.

 21. Робити дуже тонку пайку.

 22. Виконувати чисту роботу.

 23. Виконувати точну роботу.

 24. Полірувати металеві пластини за допомогою шліфувального інструмента.

 25. Читати складні формули.

 26. Користуватися калькулятором.

 27. Будувати будинки.

 28. Готовити репортажі про різні події.

 29. Саджати овочі.

 30. Бути сторожем відокремленого маяка.

 31. Ремонтувати водопровідні крани.

 32. Спостерігати хімічні реакції в лабораторії.

 33. Свердлити метал.

 34. Переконувати клієнтів купити товар.

 35. Містити акти продажу нерухомості.

 36. Жати пшеницю.

 37. Працювати в рекламній фірмі.

 38. Бути актором у театрі.

 39. Працювати в дорожній службі.

 40. Продавати ліки.

 1. Лагодити цифрову та комп’ютерну техніку

 2. Виконувати роботи, де ймовірна небезпека аварії.

 3. Працювати зі зварювальним апаратом, що вимагає великої обережності.

 4. Знімати фарбу за допомогою пальника.

 5. Лагодити взуття.

 6. Гасити вапно водою.

 7. Проводити дослідження в хімічній лабораторії.

 8. Становити текст для печатки.

 9. Проявляти фотоплівку.

 10. Становити листи.

 11. Організовувати колективну роботу.

 12. Виривати з дощок великі цвяхи.

 13. Збирати годинну фурнітуру.

 14. Становити рекламні буклети, проспекти.

 15. Виконувати кольорові репродукції.

 16. Керувати аукціоном (публічним продажем).

 17. Працювати на великій складній машині.

 18. Виправляти помилки в домашніх завданнях учнів.

 19. 165.Установлювати казан, топлення.

 1. Лагодити мотори.

 2. Консультувати людей щодо спадщини, торгівлі, плати за наймання.

 3. Знаходити нові хімічні сполуки.

 4. Мати розмаїтість у своїй повсякденній роботі.

 5. Бути репортером у великій газеті.

 6. Робити креслення мотора в певному масштабі.

 7. Учитися креслити деталі.

 8. Красити пензлем.

 9. Вивчати механізм складних годин.

 10. Працювати на підприємстві, де продукція постійно контролюється.

 11. Передруковувати листа на машинці.

 12. Перемотувати обмотку електромотора.

 13. Ремонтувати водяні насоси.

 14. Класти декоративний камін по кресленню.

 15. Готовити ліки по рецептах.

 16. Сортувати папір.

 17. Скріплювати металеві деталі за допомогою дроту.

 18. Гнути металеві пластини й надавати їм закінчену форму.

 19. Використати вимірювальні електроприлади.

 20. Працювати в полі.

 21. Робити шкіряні сумки й валізи.

 22. Мити й змазувати автомобіль.

 23. Бути кравцем.

189.Використати точильне коло.

190.Регулювати фотоапарат.

191.Малювати кіноафіші.

192.Зскрібати штукатурку зі стін.

193.Виконувати роботу, що не вимагає спеціального навчання.

194.З’єднувати водопровід із центральною мережею.

195.Бути виразником людських лих перед судом.

196.Регулювати мазутний пальник.

197.Робити серійну роботу на великій фабриці.

198.Правити пробний відбиток.

199.Робити хімічний аналіз речовин.

200.Знаходити несправності в радіоприймачі.

201.Готовити шкіри для вироблення.

202.Перевіряти розрахунки.

203.Шукати нові лікарські препарати.

204.Працювати на високовольтній електроустановці.

205.Збільшувати фотографії.

206.Виконувати точні виміри.

207.Зварювати великі частини листового заліза.

208.Обіймати посаду, що вимагає попереднього навчання.

209.Установлювати раковину в санвузлі.

210.Вивчати справи обвинувачуваного, щоб приготувати промову на його захист.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка