Гриненко А. М., канд екон наук, проф., Двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна Grinenko A. MСкачати 43.07 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір43.07 Kb.

Гриненко А.М., канд. екон. наук, проф., ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна

Grinenko A.M., cand. econ. sciences, prof., SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic UniversityVadym Hetman Kyiv National Economic University”,Ukraine


СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЇ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
Розкривається зміст корпоративної соціальної політики її предмет та методи оцінки у форматі соціальних інвестицій. Пропонуються показники ефективності за результативністю, економічністю та доцільністю вирішення реальних соціальних проблем.

SOCIAL POLICY OF CORPORATION AND ITS EFFICIENCY
Opens the contents corporative social politicians its subject and methods of the estimation in format social investment. They are offered factors to efficiency for result, economy and practicability of the decision of the real social problems.

Як відомо, соціальна політика - це розгалужена мережа видів діяльності державних і недержавних структур, спрямованих на втручання в економічний процес заради підвищення добробуту й надання соціального захисту різним верствам населення. Соціальну політику можна назвати дзеркалом процесів, що відбуваються в різних сферах життєдіяльності суспільства. Разом з тим вона впливає на економічні, політичні і моральні відносини в ньому і може відбуватися як на державному, регіональному, муніципальному, так і на рівні підприємства, корпорації, організації, установи. Отже, чільне місце серед заходів соціальної політики, які сприяють соціальному розвиткові трудового колективу, посідає соціальна політика організації (підприємства, корпорації).

В науковому розумінні соціальна політика в корпорації (організації ) являє собою систему відносин роботодавців, адміністрації і найманих працівників з приводу збереження або зміни їхнього соціального стану, або інакше, - це діяльність по задоволенню соціальних потреб, узгодженню соціальних інтересів, наданню соціальних послуг працюючим та членам їх сімей [1, с.288]. Соціальна політика корпорації є і самостійний, і похідний елемент державної соціальної політики, при цьому доповнюючи, розвиваючи і посилюючи соціальні гарантії суспільного характеру.

Надаючи соціальні послуги, співробітникам і членам їхніх родин крім заробітної плати, корпорації діють на основі трудового законодавства, тарифних угод (генеральної і галузевої), колективного договору чи добровільно через певні соціальні плани, зобов’язання, соціальні пакети.Предметом корпоративної соціальної політики є [1, с.290]:

 • страхування (медичне, пенсійне) працюючих членів трудового колективу;

 • надання грошових і рівноцінних їм послуг працюючим членам колективу, а також тим співробітникам, які вийшли на пенсію або перебувають у відпустці;

 • надання добровільних соціальних послуг на благодійній основі (грошових і рівноцінних їм) іншим громадянам та місцевим структурам (соціальна активність, що формує соціальну лояльність бізнесу).

При цьому соціальні витрати корпорації - це вже не стільки банальні витрати філантропічного характеру, скільки інвестиції, що підвищують її конкурентноздатність і соціальний бренд, шляхом планування і реалізації соціально значимих проектів і програм, оцінкою їхніх результатів, тобто це вже продуктивні соціальні інвестиції.

Тому і в оцінці ефективності корпоративної соціальної політики має бути такий підхід, який передбачає співставлення витрат (інвестицій) і результатів (ступеню задоволення соціальних потреб наданими соціальними послугами) [2; 3; 4; 5;]. При цьому, проаналізувавши зазначені інформаційні, наукові джерела та досвід соціально-відповідальних корпорацій, можна виділити такі види ефективності: • результативність - відношення отриманого результату до поставленої мети (ефективніше та діяльність, що дозволяє досягти бажаних результатів);

 • економічність - відношення результатів до витрат ресурсів ефективніше та діяльність, що дозволяє одержати результат з меншими витратами);

 • доцільність - відношення цілей до реальних соціальних проблем (ефективніше та діяльність, що дозволяє вирішити реальні соціальні проблеми).

Така методика оцінки ефективності корпоративної соціальної політики у форматі соціальних інвестицій дає можливість розробки системи ефективної корпоративної соціальної політики співставної з міжнародною сертифікацією соціальної відповідальності бізнесу.
Література:

 1. Гриненко А. М. Соціальна політика. Навч. посіб. – К.:Ви-тво КНЕУ, 2004. – 309 с.

 2. Кашин В. Нещадин А. Тульчинский Г. Методика оценки эффективности корпоративной социальной политики (социальных инвестиций и социального партнерства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.chelt.ru/2009/5-09/nes4adin509.html

 3. Методика оценки добровольной корпоративной социальной ответственности организаций в Саратовской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.csrjournal.com/lib /analiticarticle/1454-metodika-ocenki-dobrovolnojj-korporativnojj

 4. Cоциальная политика ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lukoil.ua/rus/ company/socialpolicy

 5. Эффективная корпоративная политика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ulsu.ru/ departments/ services/relations/ecp

Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
main -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Психологічні особливості агресивної поведінки Розробили
main -> Методичні рекомендації куратору студентської групи денної І заочної форм навчання за темою віл-інфекція І снід в Україні
main -> Інформація про виконання пунктів 2, 3 статті 1 та статті 3 Указу Президента України від 12 квітня 2007 року №297 "Про заходи з відзначення подій Української революції 1917 1921 років та вшанування пам'яті її учасників"
main -> Україна в революційну добу
main -> Концепція ощадливого виробництва посідає визначне місце серед теоретичних та практичних надбань сьогодення, які знаходять своє відображення у значному розмаїтті концепцій та бізнес-моделей. Концепцію ощадливого виробництва
main -> Верба В. А. канд екон наук, доцент двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна бізнес-моделювання у процесі розвитку підприємства анотація
main -> Природні багатства Полтавщини та їх використання
main -> «Хотіла б я піснею стати »

Скачати 43.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка