Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми)Дата конвертації23.11.2018
Розмір63.5 Kb.
Тема: Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми).
Мета: поглибити знання учнів про групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми; розкрити поняття синонімічні ряди, способи розрізнення омонімів і багатозначних слів, навчити користуватися словниками; удосконалити вміння п’ятикласників відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синоніми,антоніми, омоніми, пароніми до слів; формувати вміння аналізувати групи слів, порівнювати їх між собою і робити висновки; вчити п’ятикласників свідомо підходити до розуміння значення і використання слова, добирати синоніми й антоніми, доцільно вживати їх у власному мовленні; збагачувати словниковий запас учнів, виховувати мовне чуття, високу культуру мовлення.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами повторення.
Обладнання: таблиця, картки з завданнями, словники, підручник.
Хід уроку
І. Організаційний момент

Разом з сонечком встаємо ми.

На ранкову зустріч в школу поспішаємо.

Поділившись настроєм своїм,

Ми частинку серця друзям залишаємо.

Станьмо разом в дружне коло!

Привітай нас, рідна школо!

Добрий день!


ІІ. Перевірка домашнього завдання

  1. Проблемне завдання.

Прочитайте казку. Визначте в її тексті синоніми та антоніми. За якими ознаками ви їх знаходите? На основі чого з'явилися такі яскраві образи?
Жив собі парубок Гриць. Мав він лише козу. Була вона неслухняною, вредною й баламутною.

Зайшла якось коза у шкоду. Кинув Гриць у неї палицею, палиця зникла. Пішов хлопець її шукати й побачив яму. Поліз Гриць у яму по палицю й провалився в підземне царство.

У тім царстві зустрів Гриць русалку, у руках якої була його палиця. Просив, благав, не віддає! Замість Грицевої звичайної дала йому палицю чарівну. Як торкнути нею щось живе, то стане мертвим. Як доторкнутися до чого великого, то стане малим, і навпаки.

Пішов Гриць далі й побачив золотий палац. Увійшов, а там лежить у ліжку мертва царівна. Торкнув її Гриць палицею, вона й ожила.

Розказала царівна, що її Змій украв, то вона з печалі й туги вмерла.

Тут летить Змій. Торкнув його Гриць палицею, і упав Змій мертвим.

Почали Гриць із царівною в дорогу лаштуватися. Торкнувся хлопець палацу палицею, той став малесенький. Поклав Гриць палац у кишеню.

Тут почулося мекання кози. Пішли царівна із Грицем на те мекання і потрапили в печеру. А звідти йде лаз у білий світ. Вилізли вони.

Одружилися Гриць і царівна, живуть у палаці. А в найбільшій кімнаті козу оселили.

Народна творчість.


  1. У формі діалогу побудувати розмову про синоніми, омоніми, антоніми.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

Діти , я  сьогодні запрошую вас у захоплюючу подорож  до країни, яка називається «Лексика».

Що означає ця назва?  

Ця подорож  нам необхідна для того , щоб поповнити свої знання про групи слів за значенням і доцільно вживати їх у своєму мовленні, для чіткого й образного висловлення думки, адже наша мова така багата і мелодійна. IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Учитель пояснює.
Синоніми
Антоніми Групи слів за значенням ПаронімиОмоніми


Омофони Омографи Омоформи

Синоніми – слова різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за значенням: думати, вважати, кумекати, міркувати. Кілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Синоніми допомагають точніше висловлювати думку, уникнути повторення однакових або співзвучних слів. Бегемот — гіпопотам, плаття — сукня.

Омоніми – слова, однакові за звучанням, але різні за значеннями: лава – вид меблів для сидіння; лава (ряд, шеренга) — спосіб розміщення людей, коли вони стоять один біля одного; лава – розплавлена маса, що витікає з вулкана.

Омофони – слова, що однаково звучать, але мають різне значення і написання. Юпітер — головний бог у давньоримській міфології і Юпітер — планета.

Омографи – різні за значенням та вимовою слова, що мають однакове написання: води – води.

Омоформи – це слова, що мають однаковий звуковий склад тільки в певній граматичній формі: віз (іменник), віз (дієслово).

Пароніми – це слова схожі за формою, написанням, звучанням, але різні за значенням: абонент і абонемент.

Антоніми – слова протилежні за значенням. Виступають парами і завжди належать до однієї частини мови: голосно - тихо, світлий – темний.

V. Усвідомлення набутих знань у процесі практичної роботи.
1. Робота з підручником.
Прочитайте речення. Знайдіть у них синоніми, випишіть їх.
1. Гармидер, галас, гам у гаї (Т. Шевченко). 2. Забарвлення  неба змінюється від сонця. Це й зветься зірницею, світовою зорею, світанком (В. Сухомлинський). 3. Багрянець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів (М. Бажан). 4. Часом сопілка у горах заплаче, заквилить (Б. Лепкий).
2. Робота в групах.

Одна група добере синоніми до слова « бігти », а друга – слова « кричати ».

Слова, які ви підібрали називаються синонімічним рядом.
3. Творче конструювання.

Прочитайте вірш Дмитра Павличка «Мрія», із поданих синонімічних рядів доберіть правильне слово.


Як виросту, збудую ( дім, хату, оселю).

На хаті колесо ( приладнаю, прикріплю, приб’ю).

А там я поселю (крилату,летючу, літаючу)

Лелечу клекітну (родину, сім’ю, пару).

Нехай розводиться (селиться, гніздиться, обживається)

По всіх деревах і (будинках, оселях, хатах).

Нехай мені щоночі (здається, сниться, увижається),

Що я літаю, наче (птиця, пташка, птах).4. Творчий диктант з лексичним завданням.

До поданих слів доберіть антоніми. Прочитайте перші літери дібраних антонімів. Яке вийшло слово?

Пасивний – активний,

день – ніч,

голосно – тихо,

песиміст – оптиміст,

вчений – неук,

колективний – індивідуальний,

багато – мало.
5. Гра «Антоніми».

Дітям роздаються картки з словами, до яких потрібно дібрати антоніми.

Білий –

Схід –


День –

Київ –


Правда –

Десять –

Зустріч –

Нога –


Свіжий –

Тихий –


Чому окремі слова не мають антонімів?
6.Творче списування.

Подивіться, у прислів’ях не вистачає слів. Ваше завдання: доповнити прислів’я антонімами

1. Занедбаєш науку в _ , пошкодуєш у старості.

2. Руки білі, а сумління _ .

3. Де багато слів, там _ діла.

Як ви розумієте подані прислів’я?


7. Гра «Знайди правильне слово».

Запишіть словосполучення.

Яке значення слова свіжий у поданих словосполученнях. Замініть це слово синонімом і доберіть до кожного антонім.

Свіжа газета –

свіжа сорочка –

свіжий вітер –

свіжі огірки –

свіжий хліб –

свіже обличчя –

Перемагає учень, який перший виконав завдання.


8. Відгадайте загадки. Знайдіть омоніми.

Зрізаю я траву, колосся;

в дівчат я сплетена з волосся;

а ще я суші довга стрічка,

що збігає в море, річку. (Коса)
Я місце, де лежать товари,

звичайно в тарі чи без тари,

а мій омонім є у слові:

один чи кілька звуків мови. (Склад)


Відбиток ніг я на дорозі,

чи на траві, чи на підлозі,

та є у мене ще омонім:

слів треба, варто він синонім. (Слід)9.Робота з словником.

1.Прочитайте пояснення лексичного значення першого слова у парі. Розкрийте значення кожного другого омоніма.

Ліра – грошова одиниця в Італії;

Ліра –


Кома – стан людського організму, що характеризується непритомністю;

Кома - .
2. Дібрати потрібні за змістом слова. Якими вони є — багатозначними чи омонімами?

Я люблю тканину... (байку)вона тепла і м’яка. Прочитали в класі... (байку) про кота і про вовка.

Алла Свашенко
10. Робота в парах

Прочитайте народні прислів'я, визначте в них омоніми.


— Дівчина без коси не має краси. Коси, коса, поки роса. Найшла коса на камінь.

— Усім козак, тільки оселедець не так. Заробив на сіль до оселедця.

— Сім подорожніх на віз, аби тільки кінь віз.

— Як голова сивіє, то людина мудріє. Не той голова, що дуже кричить, а той, хто вміє навчить. Чоловік у домі голова, а жінка душа.


11.Робота з словником.

Знайдіть у словниках визначення паронімів. Допишіть другий член паронімічної пари.

Адресат - ..., вакація - ..., кампанія - ..., континент - ..., дипломат - ..., відтинок - ..., відмінний - ..., особовий - ..., снувати - ... .

Наведіть власні приклади паронімічних пар; уведіть пароніми у речення; поясніть лексичне значення дібраних паронімів.


12. Гра «Я - редактор».

 До поданих паронімів доберіть слова так, щоб утворилися нормативні словосполучення.

Виголошувати (рішення, незалежність, промову).

Оголошувати (доповідь, вирок, закон).

Проголошувати (братерство, прогнози, попередження).

Помітка (цікава, інформаційна, олівцем).

Примітка (змістовна, коротка, фарбою).

Замітка (в газеті, чорнилами).


VІ. Підбиття підсумків уроку.

Підсумкова бесіда: 1. Про що ви дізналися на уроці?

 2. Назвіть гупи слів за значенням.

 3. Які слова називають синонімами?

 4. Що таке абсолютні синоніми?

 5. Які слова є антонімами?

 6. Що таке омоніми?

 7. Що таке пароніми?

 8. Для чого слугують синоніми, антоніми, пароніми, омоніми у мовленні?


VI. Домашня робота

Виконайте одне із завдань.

1.Складіть речення з поданими словами, щоб вони були омонімами.

Ніс і ніс. Три і три. Діти і діти. Коти і коти.

2.Опишіть зовнішній вигляд ведмедя, використовуючи синоніми: бурмило, клишоногий, йти, прямувати, тупцювати.

3.Побудуйте 5-6 речень, які б пояснили зміст виразу «Корені наук гіркі, а плоди солодкі». Використайте у реченнях синоніми, антоніми.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Литвин І. В. Українська мова. К.: А.С.К., 2002.

  2. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Українська мова. – К.: Грамота, 2013.

  3. Глазова О., Кузнецов Ю. Українська мова. – К.: Освіта України, 2005.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка