Губка та ульва багатоклітинні організмиСкачати 491.5 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації22.11.2018
Розмір491.5 Kb.
#66075
1   2   3   4   5   6

1 дріжджі 2 хлорела 3 бактерія 4 інфузорія

9. Установити відповідність між органелами одноклітинної тварини та їхніми позначеннями.А травна вакуоля

Б ядро

В цитоплазма

Г скоротлива вакуоляІІІ рівень (по 1,5 бала за кожне завдання) 10. Як запобігти бактеріальним захворюванням? 11. Як відомо, у клітинах тварин немає твердої клітинної стінки. За рахунок чого тіло одноклітинних тварин має постійну форму?

IV рівень (3 бали) Дайте порівняльну характеристику губок і одноклітинних тварин.

Дата

Тема: Рослина — живий організм

Мета:1. Сформувати знання учнів про основні процеси життєдіяльності рослин (ріст, живлення, дихання, фотосинтез, транспорт речовин); Розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; 3. Формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Поняття і терміни: ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин), умови, необхідні для життєдіяльності рослин, автотрофний тип живлення.

Обладнання та матеріали: ілюстрації, ТЗН (за наявності)

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку:

1. Створення сприятливого психологічного настрою на уроці за допомогою психологічної вправи, налаштування на активну роботу на уроці.

Актуалізація знань учнів. Складання асоціативного куща «Рослини» — Що таке рослини? Які асоціації у вас викликає це слово? Учні висловлюють свої асоціації щодо поняття «рослини». Усі відповіді записуються до «асоціативного куща», який зображено на дошці. Можливі варіанти відповідей учнів: живі, зелені, квіти, дерева, ростуть, цвітуть, нерухомі тощо.Узагальнення результатів.3. Мотивація навчальної діяльності І – ний метод «Зацікав» Ми живемо серед рослин, вони — наші сусіди, а із сусідами потрібно жити у злагоді. Хочеш, щоб тобі було добре,— роби добро для всіх — для людей, тварин, рослин. А щоб допомагати рослинам, необхідно знати їхню будову та процеси життєдіяльності. А чи замислювалися ви, як живуть рослини? Як вони живляться, дихають, розмножуються? Чи рухаються? Напевно, ви вже здогадалися, якою буде тема нашого уроку, учні формул. Тему, мету, завдання уроку з допом. Вчителя. Висловлюються, де можна у майбутньому використати отримані на уроці знання, та висловлюють свої очікування від уроку.

4. Вивчення нового матеріалу 1. Характерні ознаки рослин Бесіда — Із чого складається тіло рослин?

У багатоклітинних рослин існують групи клітин, які здійснюють ті чи інші процеси життєдіяльності: одні з них забезпечують ріст, інші — живлення тощо. Групи клітин, які мають спільне походження, подібну будову й виконують однакові функції, називають тканинами. Із тканин побудовані органи.

Запитання до учнів: — Який тип живлення характерний для рослин? (Автотрофний.)

Більшість рослинних організмів за типом живлення є автотрофами, тобто вони здатні утворювати органічні речовини з неорганічних, використовуючи енергію Сонця. Як і будь-який організм, рослина дихає. Іншою не менш важливою ознакою рослинних організмів є те, що вони ведуть прикріплений спосіб життя. До того ж рослини мають необмежений ріст, тобто вони ростуть протягом усього життя. Отже, найзагальнішими ознаками рослин є клітинна будова, автотрофний тип живлення, дихання, прикріплений спосіб життя та необмежений ріст.

2. Основні процеси життєдіяльності рослин— Який процес є найважливішим у життєдіяльності організмів? (Обмін речовин і перетворення енергії.)

Одним з найважливіших процесів життєдіяльності рослин є обмін речовин і перетворення енергії. Це дуже складні й до цього часу недостатньо вивчені процеси. Добре відома лише послідовність цих процесів. Спочатку — надходження до рослини речовин із довкілля. Далі — їхнє перетворення в організмі, що забезпечує його життєдіяльність. Нарешті — виведення з організму кінцевих продуктів життєдіяльності.

— Які неорганічні речовини надходять до організму рослини?Рослина може їх використати тільки в розчиненому або газоподібному стані. У клітинах рослин з неорганічних сполук утворюються органічні — вуглеводи, білки, жири тощо. Саме органічні речовини витрачаються на процеси життєдіяльності й забезпечують рослинам ріст, розвиток, розмноження, дихання тощо. При цьому органічні речовини зазнають перетворень, унаслідок яких утворюються вода, вуглекислий газ, деякі інші речовини, що виділяються в довкілля.

— Пригадайте, під час якого процесу відбувається утворення органічних речовин з неорганічних. (Під час фотосинтезу.)

Для цього, як вам уже відомо, рослини використовують енергію Сонця. Саме фотосинтез і забезпечує автотрофне живлення. Розпад складних органічних речовин до простіших відбувається в клітині під час дихання. При цьому вивільнюється енергія, яку клітина використовує для забезпечення інших процесів життєдіяльності. Для рослин характерне повітряне та мінеральне живлення. Повітряне живлення здійснюється шляхом надходження до листків вуглекислого газу, а мінеральне — забезпечується надходженням води й мінеральних речовин через корінь.

Завдяки росту рослини реагують на зміну умов довкілля, формують значну листкову поверхню для фотосинтезу та розгалужену кореневу систему для поглинання води й мінеральних речовин. Транспорт речовин по рослині здійснюється за допомогою провідних тканин.

Одного разу зібралися гетеротрофи й почали міркувати, як стати незалежними від автотрофів, тобто зелених рослин, і як самим навчитися виробляти органічні речовини. Відправили гетеротрофи посильного на «зелену кухню» автотрофів. Він довго спостерігав, розпитував і врешті-решт приніс рецепт: «Візьміть скільки завгодно повітря, сонячного світла і цілу річку чистої води. Трішки попрацюйте — і органічні речовини готові». Гетеротрофи подумали, що зелені рослини глузують з них, і бажання самостійно створювати органічні речовини зникло.

Запитання до учнів:— Чи глузували зелені рослини, чи все-таки це правда?

Після обговорення учні за допомогою вчителя складають схему фотосинтезу і записують її в зошит.

енергія Сонця, хлорофіл

Вуглекислий газ + вода органічні сполуки + кисень

(вуглеводи)

Рослини відрізняються одна від одної за кількістю клітин, особливостями будови й життєвих функцій, тривалістю життя тощо.

— Пригадайте, які групи організмів виділяють за кількістю клітин? (Одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні.)

За кількістю клітин рослинні організми бувають одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні.

— Пригадайте, які одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні рослини ви вивчали на уроках біології. (Одноклітинні — хлорела, хламідомонада; колоніальні — вольвокс; багатоклітинні — ульва.)

За зовнішнім виглядом виокремлюють дерева (з одним здерев’янілим стеблом), кущі (з кількома здерев’янілими стеблами) і трави (з м’якими соковитими стеблами).

За тривалістю життя рослини поділяють на одно-, дво- і багаторічні. Дерева й кущі — багаторічні рослини (деякі дуби живуть понад тисячу років). Серед трав є: багаторічні (конвалія, кульбаба, кропива тощо), однорічні (просо, овес, чорнобривці тощо) та дворічні (морква, капуста, буряк тощо).

Запитання до учнів:— Пригадайте, до якої групи рослин відносили ульву. (До нижчих рослин.)— Чому? (Вона має епочленоване на органи тіло.)— Які ще є рослини крім нижчих? (Вищі.)— Як ви вважаєте, які особливості їхньої будови? (Тіло почленоване на органи.)Запитання до учнів:— Чим зумовлена велика різноманітність рослин?

5. Узагальнення та систематизація знань5.1. «Закінчи речення».1. До основних процесів життєдіяльності рослин належать ріст, дихання, фотосинтез, живлення, транспорт речовин).2. За типом живлення рослини належать до (автотрофів).3. За типом живлення тварини належать до (гетеротрофів).4. Пігмент, який забезпечує процес фотосинтезу,— це  (хлорофіл).5. До вищих рослин належать . (вищі спорові та насінні рослини).6. До нижчих рослин належать (водорості).7. Залежно від особливостей будови надземної частини серед вищих рослин виділяють такі життєві форми: (трави, кущі, дерева).8. Рослини, які розвиваються та живуть протягом одного року або навіть кількох місяців, називаються (однорічними).9. Рослини, які живуть три і більше років, називаються (багаторічними). «Мозковий штурм».— Поясніть, чому сонячного світла і води недостатньо для того, щоб верба могла нормально рости і розвиватись.

6. Підбиття підсумків уроку Техн.. «Незакінчені речення» — На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було… — Урок важливий, тому що…Мені сподобалося… — Мені не сподобалося… — Від наступного уроку я чекаю…

Оцінювання та його мотивація.Д/З Опрацювати§ (всім) Скласти п’ять тестових завдань формату А (на вибір однієї правильної відповіді) за матеріалом уроку (3, 4 рівень).


Дата:
Скачати 491.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка