Характеристика оподаткування аптечних підприємств. Податкова звітність. Принципами побудови системи оподаткування єСкачати 31.67 Kb.
Дата конвертації13.12.2017
Розмір31.67 Kb.

Характеристика оподаткування аптечних підприємств. Податкова звітність.

Принципами побудови системи оподаткування є:

 • стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції.
 • обов'язковість — впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування на звітний період.

рівнозначність і пропорційність стягнення податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) — на більші доходи;

 • рівнозначність і пропорційність стягнення податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) — на більші доходи;
 • рівність — недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб) при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

соціальна справедливість — забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

 • соціальна справедливість — забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
 • стабільність — забезпечення незмінності податків і зборів (обов'язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

економічна обґрунтованість — встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;

 • економічна обґрунтованість — встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;
 • рівномірність сплати — встановлення строків сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;

компетенція — встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;

 • компетенція — встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;
 • єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподаткування;

доступність — забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

 • доступність — забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

Для виконання своїх державних функцій в Україні формуються:

 • бюджетні фонди;
 • державні цільові фонди.

До бюджетних фондів належить Державний бюджет і місцеві бюджети (обласний, місцевий, районний).

 • До бюджетних фондів належить Державний бюджет і місцеві бюджети (обласний, місцевий, районний).
 • Грошові ресурси Державного бюджету призначені для здійснення заходів щодо розвитку соціальної сфери, вирішення загальнодержавних питань, утримання Збройних Сил України, утримання органів управління та ін.
 • Грошові кошти місцевих бюджетів призначені для здійснення різних соціально-економічних програм у регіонах України.

Державні цільові фонди створюються відповідно до законів України формуються за рахунок визначених цими законами податків і зборів (обов'язкових платежів), що стягуються з фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.

 • Державні цільові фонди створюються відповідно до законів України формуються за рахунок визначених цими законами податків і зборів (обов'язкових платежів), що стягуються з фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.
 • Державні цільові фонди включаються до бюджету України, окрім Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В Україні стягуються загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

 • Система
 • оподаткування
 • в Україні
 • Оподаткування
 • юридичних
 • осіб
 • Платежі
 • в державні
 • цільові фонди
 • Оподаткування
 • фізичних
 • осіб

Оподаткування юридичних осіб

 • Загальнодержавні податки і збори
 • Місцеві податки і збори
 • ПДВ
 • Акцизний збір
 • Комунальний податок
 • Податок на прибуток підприємства
 • Збір за паркування автотранспорту
 • Податок на нерухоме майно
 • Ринковий збір
 • Плата за землю
 • Збір за участь в перегонах на іподромі
 • Податок власників транспортних засобів
 • Збір за право проведення кіно- і телезйомків
 • Збір за забруднення навколишнього середовища
 • Збір за проведення місцевих аукціонів

Платежі в державні цільові фонди

 • Пенсійний фонд
 • Фонд державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності
 • На ремонт і будівництво автомобільних доріг
 • Фонд соцстрахування на випадок безробіття
 • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
 • Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві

Оподаткування фізичних осіб

 • Загальнодержавні податки і збори
 • Місцеві податки і збори
 • Податок з доходів фізичних осіб
 • Податок на рекламу
 • Податок на нерухоме майно
 • Збір за паркування автотранспорту
 • Плата за землю
 • Ринковий збір
 • Податок власників транспортних засобів
 • Збір за видачу ордера на квартиру
 • Внески в пенсійний фонд
 • Збір за участь в перегонах на іподромі
 • Плата за торговий патент
 • Збір за виграш в перегонах
 • Збір за забруднення навколишнього середовища
 • Збір за проведення місцевих аукціонів
 • Внески на соцстрах на випадок безробіття

В системі оподаткування, згідно з законодавством, визначаються такі поняття:

 • податкова пільга — повне або часткове звільнення фізичних і юридичних осіб від сплати податків відповідно до чинного законодавства;
 • терміни сплати податку — дати сплати податків за кожним видом, обов'язкові для виконання;
 • спосіб стягнення податку.

За способом стягнення податку розрізняють такі способи здійснення оподаткування:

 • до отримання доходу власником, наприклад, із заробітної плати;
 • за декларацією (стягнення відбувається після одержання доходів власником або у випадку, коли платник працює на кількох підприємствах);
 • за кадастром, тобто оподаткування здійснюється згідно з реєстром, який включає перелік типових об'єктів оподаткування, які класифікуються за зовнішніми факторами з визначенням середньої дохідності об'єкта.

Податки виконують такі функції

 • фіскальну — збір грошових коштів з населення, підприємств і організацій (фізичних та юридичних осіб);
 • регулюючу - регулювання грошових доходів, процесу накопичення, перерозподілу значної частки національного доходу, відношення між попитом і пропозицією та інших макроекономічних показників усього процесу суспільного відтворення;
 • стимулюючу функцію — полягає у впливі на інвестиційний процес (у разі зниження ставок оподаткування), у прискоренні темпів економічного зростання, підвищення платоспроможного попиту.
 • Регулююча та стимулююча функції тісно пов'язані, тому виконаня однієї з них може поєднуватися з процесом реалізації іншої функції.
 • Податки та збори (обов'язкові платежі) можна класифікувати за різними критеріями. За характером сплати до бюджету їж можна розділити на прямі та непрямі податки.
 • Прямі податки та збори (обов'язкові платежі) — це сукупність податків, зборів, які залежать від розмірів доходу (у т. ч. прибутку) або майна, стягуються з фізичних і юридичних осіб, за винятком податків на споживання (на окремі види споживчих товарів і послуг, на додану вартість та ін.). Прикладом прямих податків, зборів (обов'язкових платежів) є податок на доходи громадян (прибутковий податок), обов'язкові збори в системі соціального страхування, податок на прибуток підприємства, промислові податки, комунальний податок, плата за землю та ін. 1
 • Непрямі податки та збори (обов'язкові платежі) — це податки та збори на товари і послуги, які залежать від розмірів споживання, додаються до ціни товарів, послуг, виконаних робіт або включаються у тариф і сплачуються споживачами. В сучасних умовах непрямі податки — це податки на закупки, на продаж, на додану вартість, акцизи,митні та ін. Найважливіші з них — специфічні акцизи, якими оподатковуються окремі види товарів і послуг (алкогольні напої, тютюнові вироби, бензин для автомобілів тощо) та універсальні акцизи, якими оподатковується валовий оборот промислових чи торгових підприємств. Найпоширеніша форма універсального акцизу — податок на додану вартість (ПДВ).

Залежно від того, до яких бюджетів (ієрархічна ознака) стягаються податки і збори (обов'язкові платежі) розрізняються загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

 • Загальнодержавні податки та збори (обов'язкові платежі) надходять до Державного бюджету, кошти якого використовуються на забезпечення оборони України, розвиток зовнішніх зв'язків, валютно-кредитне регулювання, соціальне забезпечення, стимулювання економічного розвитку та ін. Джерелом центральних бюджетів є податок з доходів громадян (прибутковий податок), податок на прибуток підприємств, ПДВ.
 • Місцеві податки та збори (обов'язкові платежі) — податки збори, що надходять до місцевих бюджетів від юридичних та фізичних осіб, які отримують доходи, мають майно і продають товари та надають послуги на території певної адміністративної одиниці. На місцеві бюджети покладено функцію розвитку комунального господарства, будівництво окремих об'єктів економічної та соціальної інфраструктури. Джерелом місцевих бюджетів є майновий податок, окремі акцизи, промисловий податок, різні види зборів (податки на собак, полювання та ін.)

Залежно від виду податкової ставки розрізняють податки та збори (обов'язкові платежі)

 • пропорційні (податки, збори з незмінною ставкою, що не залежить під величини доходу і прямо пропорційна йому);
 • прогресивні (податкова ставка встановлюється залежно від одержаного доходу, тобто чим вища сума доходу, тим вища податкова ставка);
 • регресивні (податкова ставка зменшується зі збільшенням доходу).

Кожний вид податків та зборів (обов'язкових платежів) розкривається за допомогою його елементів:

 • суб'єкт податку (платник податку) — фізична чи юридична особа, яка відповідно до законів України зобов'язана сплачувати податки та збори;
 • об'єкт податку (оборот оподаткування) — доход або майно платника податків, з якого обчислюється податок, що є основою оподаткування;
 • джерело податку — доход або майно, з якого суб'єкт сплачує податок;
 • податкова ставка — величина податку на одиницю оподаткування, затверджена законодавством як норма оподаткування.

Податкова звітність

 • Податкова звітність затверджується наказами Державної податкової адміністрації України за відповідними формами відносно податків і зборів (обов'язкових платежів). Правилами ведення податкового обліку встановлені податкові періоди (календарний квартал, півріччя, три квартали, рік).

У формах податкової звітності відображуються:

 • повна назва платника податку, збору (обов'язкового платежу);
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
 • місце знаходження платника податку (нерезидента);
 • поштовий індекс;
 • телефон і факс;
 • термін подання звітності;
 • одиниці виміру показників;
 • відповідні показники звітності.
 • Форми звітності підписуються керівником підприємства (організації) та головним бухгалтером.
 • Подається звітність до органу податкової служби. Розрахунок перевіряється згідно даних платника податку органами податкової служби. Затверджує податкову звітність керівник (заступник керівника) органу Державної податкової служби.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 • Платниками податку є суб”єкти підприємницької діяльності, які одержують прибуток від господарської діяльності. Об”єкт оподаткування, який підлягає оподаткуванню, обчислюють як різниця між валовими доходами (ВД) звітного періоду, і валовими витратами підприємства (ВВ), а також сумою амортизаційних відрахувань (А).

Пр = Вд – ВВ – А

 • Валовий дохід – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, одержаного протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній, або нематеріальній формах.
 • Валовий дохід охоплює загальні доходи від продажу товару.
 • Валові витрати – сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальні і нематеріальних формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які виготовляє підприємство для наступного використання у своїй господарській діяльності.

ПДВ (податок на додану вартість)

 • Податок на додану вартiсть (ПДВ) є частиною новоствореної вартостi i сплачується до Державного бюджету на кожному етапi виробництва товарiв, виконання робiт, надання послуг.
 • Додана вартість являє собою різницю між вартістю виробленої продукції або реалізованих товарів і вартістю закупленої сировини, матеріалів використаних на їх виробництво, реалізацію.
 • ПДВ включається в ціну продукції, товару (робіт, послуг) і вноситься в бюджет за рахунок коштів, отриманих від покупців.
 • Ставка ПДВ – 20 %.
 • Операції, які звільняються від ПДВ:
 • Продаж вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями;
 • Продаж товарів спеціального призначення для інвалідів за встановленим переліком;
 • Продаж зареєстрованих в Україні ЛЗ і ВМП за переліком, встановленому КМУ;
 • Надання послуг у сфері охорони здоров”я за встановленим переліком та ін.

Об”єктом оподаткування ПДВ являються операції платників податків з:

 • реалізації товарів (робіт, послуг) на митній території України;
 • ввезення товарів на митну територію України і отримання робіт для їх використання чи вживання на митній території України;
 • вивіз товарів за межі митної території України і надання послуг (виконання робіт) для їх використання за межами митної території України.

Оплата податку здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним. Плтрібно подати податкову декларацію в податковий орган за місцем проживання.

 • Основний первинний документ з ПДВ – податкова накладна. Податкова накладна – документ, який підтверджує виникнення податкового зобов”язання у платника податку у зв”язку з продажем товару і водночас – право на податковий кредит у покупця-платника податку.
 • Платник податку – продавець товарів – виписує податкову накладну в двох примірниках: оригінал передається покупцеві, копія залишається у продавця.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> upr ekon -> presentations
internal -> Пізні гестози вагітних
internal -> Тема: Біологічні основи гельмінтології. Класифікація гельмінтів. Принципи взаємодії паразита й хазяїна
internal -> Текстові тестові завдання
presentations -> Основи охорони праці у фармації як складова системи охорони праці у державі
presentations -> Управління трудовими ресурсами в організації
presentations -> Менеджмент та дiловодство. Документообiг фармацевтичних пiдприємств
presentations -> Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Об'єктивні результати цих видів творчої діяльності людини і є предметом правової охорони
upr ekon -> Фармацевтичний менеджмент та маркетинг Текстові тестові завдання

Скачати 31.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка