Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011


Порівняйте візуальні й музичні трактування однакових або спорідне­них образівСторінка4/4
Дата конвертації26.11.2018
Розмір2.25 Mb.
1   2   3   4

4. Порівняйте візуальні й музичні трактування однакових або спорідне­них образів:

Твір музичного мистецтва

Твір візуального мистецтва

Порівняння образів, мистецьких засобів

М. Мусоргський «Богатирські ворота»


О. Респігі «Фонтани Ри­му»

Ф.Ліст

«Мислитель»В.Годзяцький «Фрески Софії Київської»

Леся Дичко «Писанки»


Розділ ІІ. Основи художньої культури.
Тема 1. Художня культура як духовне явище.
17 урок. «Художня культура як духовне явище».
1. Питання до співбесіди:

 1. Які потреби суспільства лежать в основі інтелектуальної діяльності у суспільстві?

 2. Чи є різниця між поняттями «велика людина» та «геній»?

 3. Що Ви вважаєте головним – матеріальну чи духовну культуру? Чому?

 4. Чи є різниця в поняттях «мистецтво» та «культура»?


2. Завдання: Доповнити речення словами, які, на ваш погляд, мають виразити сутність фрази, поняття.

 1. «Висока культура» створюється привілейованою частиною суспільства. Вона включає в себе мистецтво, класичну культуру, музику, літературу, живопис, філософські ідеї, скульптуру та багато іншого. Як правило, ця культура випереджає рівень сприйняття пересічної людини. Девізом цієї культури є: « Мистецтво заради…». Відповідь: «мистецтва».

 2. Народна культура створюється анонімними творцями, які не мають професійної підготовки. Народну культуру також називають …, але не за рівнем, а за походженням, або колективною. Вона включає в себе міфи, легенди, епос, казки, пісні, танці. За своїм виконанням елементи народної культури можуть бути індивідуальними (легенда), груповими (виконання пісні, танцю), масовими (карнавали тощо).

Відповідь: «аматорською».

 1. Синонім до поняття «народна культура» - …

Відповідь: «фольклор».

 1. Професійна культура створюється окремими митцями або певною групою людей, які мають… освіту. Наприклад, співак, художник, спортсмен. Носіями такої культури є люди різних професій. Звичайно, що з цим пов’язана професійна лексика, яка є одним з джерел фразеології.

Відповідь: «професійну».

 1. Національна культура виступає синтезом культур різних класів, соціальних шарів та груп суспільства. Своєрідність національної культури, її неповторність та оригінальність проявляється як в духовній так і в … культурі, особливостях економічного устрою, засобах ведення господарства, традиціях виробництва.

Відповідь «матеріальній».

 1. Духовна культура або сакральна культура - це культура, яка характеризує людину та її дії як творіння...

Відповідь «Бога».

3. Завдання:

Запропонуйте форми збереження культурної спадщини, які, на Ваш погляд, можуть змінити існуючу ситуацію у теперішньому становищі культури.
18 урок. «Художня культура – народна і професійна, духовна і світська»
1. Завдання: Назвати синоніми слову «культура». Які асоціації при цьому виникають у вас?

Оформити відповіді у вигляді таблиці:

синоніми

асоціації

Поняття «культура»
2. Завдання: Прокоментуйте вірш російського поета Миколи Заболоцького, чи є у Вас особиста думка з цього приводу?

Два мира есть у человека:

Один, который нас творил,

Другой, который мы от века

Творим по мере наших сил.

Н. Заболоцкий3. Завдання: Назвіть 7 чудес світу. Розташуйте їх у певному порядку. Обґрунтуйте їхню вагомість для древньої культури та для культури сучасності. Свої думки оформіть у таблиці:

Назва

Твої уподобання

Місце розташування (країна)

Віддзеркалення у сучасності


4. Завдання: Виконати комунікативну вправу.

Умова. У вас беруть інтерв’ю на тему «Культурні події у житті вашого класу, школи, міста, країни». Висловіть ваше бачення цієї проблеми.


6. Зафіксуй специфічні ознаки української культури:
Україна

місце розташування
прізвище президента
форма державного правління
рівень економічного розвитку
культурні пам’ятники світового масштабу
видатні діячі культури і мистецтва
національні герої
гори
всесвітньо відомі танці
всесвітньо відомі пісні
всесвітньо відомі народні інструменти
характерні фрукти, овочі
національні блюда
всесвітньо відомі казки, легенди
видатні кінофільми, мультфільми
Тема 2. Художня культура і світ людини.
19 урок. «Художня культура і світ людини».
1. Завдання: Інтерактивна вправа «Дебати» (Клас розподіляється на 2 групи)

 1. Доведіть на прикладах, що митці зображують реальність.

 2. Доведіть на прикладах, що митці створюють нову, небачену, нечувану реальність.

2. Завдання: Спробувати перелічити якомога більшу кількість відчуттів, якими художники бажають поділитися з людством.

3. Завдання:

 1. Назвати якості культурної людини.

2. Назвати антикультурні якості людей у суспільстві

4. Назвіть функції культури в суспільстві.
5. Поясніть, як за допомогою мистецьких творів відбувається взаємодія митця і глядача.

20 урок. «Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості»
Завдання 1. Дати правильну відповідь у тестових завданнях:

1. Поняття «культура» походить від слова:а) культивувати;

б) заробляти;

в) застосовувати.

2. Духовна культура має :а) магічну основу;

б) релігійну основу;

в) інформаційну основу.

3. Культура не може існувати без:а) людини;

б) природи;

в) грошей.

Завдання 2. Продовжити речення:

а) Народна культура - це…

б) Елементи народної культури …

в) Національна культура - це…Завдання 3. Навести приклади творів:

а) народної культури;

б) національної культури;

в) духовної культури;

г) у яких є взаємодія культур.

Завдання 4. Дискусія на тему: «Мистецтво – художнє віддзеркалення емоцій художника».

Питання:


 1. Чому людина стає великим ученим, художником|митець|, скульптором, поетом?

 2. Чим відрізняються ці люди? Талантом?

 3. Що таке талант?


Тема 3. Художні напрямки та стилі
21 урок. «Великі європейські стилі. Античність. Середньовіччя».

1. Інтерактивна гра «Дебати». Учитель висловлює думку, що митці створюють свої шедеври заради власної слави та грошей. Учні висловлюють свої думки, обґрунтовують свої судження.
2. Вербальна вправа 1

Вчитель|учитель| пропонує подивитися|поглянути,глянути| слайди із|із| зображенням храмів архаїчної і класичної Греції, базилік Стародавнього|древній| Риму, романських і готичних храмів Середньовіччя. Учням пропонується висловити своє враження від побаченого та поділитися своїми пізнаннями у цій царині.3. Живописна вправа 1

Зробити ескіз головного храму Афінського Акрополя – Парфенону – по сучасних знімках (вигляд|вид| збоку: фасад і одна зі сторін). Спробувати «відновити» первинну зовнішність|подоба| храму, додавши|добавивши| елементи, яких бракує.


4. Аналітичне завдання:

Вчитель|учитель| пропонує подивитися|поглянути,глянути| на зовнішній і внутрішній вигляд римської базиліки романських і готичних храмів. Визначивши стильові особливості, скласти порівняльну характеристику стилів у вигляді таблиці:


Романський стиль

Готичний стиль

схожерізнеЗаписати власні враження і відчуття: Що ви відчуваєте, дивлячись на храми романського і готичного стилів?
5. Завдання: |задавання|

Висловити письмово свої думки стосовно культури античного світу. Свої роздуми|оповідання| почніть з таких слів: «Я побачив |світ| античну людину…».


7. Завдання до теми «Середньовіччя».

 1. Що лежало в основі середньовічного світогляду?

 2. Які види мистецтва об’єднував в собі готичний стиль

 3. Яку роль відігравав собор в житті середньовічного міста?

 4. Назвіть характерні ознаки готичного стилю.

 5. Опишіть (коротко ) зовнішній і внутрішній вигляд готичного собору.

 6. Яку роль відігравала скульптура в готичному мистецтві?

 7. Заповніть таблицю

Архітектурні пам’ятки готики

Назва архітектурної пам’ятки

Місце, де знаходиться будівля

 1. В чому полягає значущість готичного мистецтва середньовічної Європи?

22 урок. «Художні напрями та стилі: Ренессанс, Бароко»
1. Вербальна вправа 1. Алгоритм виконання:

- Вчитель|учитель| запрошує подивитися картину Леонардо да Вінчі «Мадонна Літта» та написати про картину п'ять речень|речення|, що починаються|розпочинаються,зачинаються| словами: "Я дивлюся і бачу…»

- Вчитель збирає всі речення|речення| в «колективний» текст, обирає редактора, який створює повний текст роздуму-враження, та зачитує його. Учні узгоджують свої враження та висловлюють свої особисті думки від колективного тексту.
2. Сценічна вправа 1
Вчитель|учитель| пропонує зобразити статую Давида роботи Мікеланджело і Л. Берніні, відобразити|змалює положення|становище| тіла кожного з персонажів.
3. Наочна вправа.

(Вчитель|учитель| пропонує розглянути|розгледіти| скульптурну групу Л. Берніні «Викрадання|викрадення| Прозерпіни»).

Питання до обговорення та висловлення своїх суджень:


 • Як ви гадаєте|вважати|, перед нами боротьба або опір? Чому?

 • Як це вдається передати скульпторові? Що підсилює|посилювати| опір?

 • Чи рівні вони за силою? На чиєму боці явна перемога? Як це відчувається?

4. Вербальна вправа 2

Протягом 5 хвилин учням пропонується підібрати|доберіть| разом із|із| сусідом по парті слова-асоціації для опису загального|спільний| стану Плутона і Прозерпіни.

Учні, вислухавши відповіді, вибирають кращі відповіді - характеристики стану та обирають з них ті, що підкреслюють особливості барочного стилю.

5. Живописна вправа:

Зробити ескіз голови статуй Давида Мікеланджело і Берніні.6. Завдання: |задавання|

Написати есе «Людина епохи Ренесансу» («Людина епохи бароко»).


7. Завдання до теми: «Ренесанс»

 1. Хто першим ввів термін «Ренесанс»?

 2. Коротко охарактеризуйте світогляд епохи Відродження

 3. Заповніть таблицю «Періоди епохи Відродження».

  Назва періоду

  Проміжок часу, який займав період 4. Ім’я засновника архітектури Ренесансу?

 5. Назвіть характерні ознаки архітектури Відродження.

 6. Заповніть таблицю «Особливості архітектури Відродження в країнах Європи».

Назва країни

Особливості
 1. Коротко охарактеризуйте живопис епохи Відродження в Італії.


 1. Заповніть таблицю «Майстри італійського Відродження».

  Ім’я художника

  Назва твору 2. Назвіть імена художників Ренесансу Північної Європи та їх твори.
 1. Завдання до теми «Бароко»

Продовжіть речення:

 1. З стильовим напрямом бароко пов’язані такі зміни в мистецтві: … .

 2. Вперше риси стилю бароко з’явились в … .

 3. Характерні риси бароко в архітектурі: … .

 4. Заповніть таблицю.

Бароко в країнах Європи

Країна

Архітектурна пам’ятка

Архітектор

Характерні особливості
 1. Для живопису бароко характерні … .

 2. Заповніть таблицю.

Художники бароко

Ім’я художника

Назви творів 1. В музичному мистецтві з’явились такі нововведення: … .

 2. Заповніть таблицю.

Композитори бароко

Ім’я композитора

Назви творів
23 урок. «Художні напрямки та стилі: класицизм і романтизм»

1. Живописна вправа 1

Вчитель|учитель| пропонує відтворити в кольорі|цвіт| картину Ж. Давида «Смерть Марата» з чорно-білої репродукції.2. Бесіда – рефлексія:

 • Які з|із| робіт, на вашу думку, найточніше передають колір|цвіт| оригіналу?

 • Якою зображена|змальована| смерть на картині? Якою є участь кольорів у цьому|цвіт|?

 • Які кольори|цвіт| і тони повинні переважати і чому? Чи можуть вони проникати один в одне?

 • Порівняєте свої роботи з|із| оригіналом. Чому художник|митець| вибрав саме ці кольори|цвіт|? Яка роль кольору |цвіт| в класицизмі?


3. Аналітично-порівняльна вправа:

Вчитель|учитель| пропонує порівняти картини двох художників|митець| – «Смерть Марата» Ж. Давида та «Різанину|різня| на о. Хіосі» Е. Делакруа.4. Бесіда – рефлексія за наступними питаннями:

- Що об'єднує ці картини?

- Порівняйте, як зображена|змальована| смерть в цих творах|добуток|?5. Вправа з моделювання:

Вчитель|учитель| пропонує записати свої спостереження про портрети романтиків Т. Жеріко і Е. Делакруа у формі чотирьох рядків: • оповідної пропозиції|розповідний|;

 • окличної пропозиції;

 • питальної пропозиції;

 • спонукальної пропозиції|речення|.


6. Творче завдання:

Учні розподіляються на малі групи згідно своїм уподобанням після сприйняття запропонованих картин.

Учням пропонується скласти|вигадаєте|| історію людей, які зображені|змальованих| на картинах російських художників|митець| В. Перова «Гувернантка», І. Рєпіна «Бурлаки|бурлака| на Волзі» (фрагмент обличчя героя), В. Маковського «На бульварі» тощо).
7. Бесіда – рефлексія. Питання до бесіди:


 • Які особливості картини спонукали вас придумати|вигадати| такий сюжет?

 • Чи можна «складати|вигадувати|» сюжет романтичних портретів? Чому?

 • Що ви можете сказати про особливості мистецтва реалізму?


8. Завдання:

|задавання|Скласти письмово розповідь-обміркування на тему:|оповідання| «Що я відкрив|відчинив| для себе, познайомившись з|із| мистецтвом романтизму|вік|».
9. Завдання до теми «Класицизм»

Продовжіть речення: 1. Для епохи класицизму характерні такі зміни в світогляді: ... .

 2. В основі доктрини класицизму лежить філософська думка … яка проголошувала … .

 3. Головні сюжети мистецтва класицизму - … .

 4. Архітектура класицизму наслідувала … .

 5. Архітектурні пам’ятки класицизму: … .

 6. Заповніть таблицю.

Особливості російського класицизму

Архітектура

Скульптура

Живопис 1. Театральне мистецтво класицизму характеризують такі риси: … .

 2. Видатні драматурги: … .

 3. Музичне мистецтво пов’язане з розквітом … .

 4. Музичні генії класицизму: … .


9. Завдання до теми «Романтизм»

Закінчіть речення: 1. Передумови виникнення романтизму … .

 2. Найбільше риси романтизму прослідковувались в таких видах мистецтва: … .

 3. Особливості романтичного напрямку в садово-парковому мистецтві полягають в … .

 4. Заповніть таблицю.

Художники романтизму

Назва країни

Ім’я художника


 1. Представники романтичного напряму в музиці: … .

 2. Нововведення в театрі романтизму … .


24 урок. «Художні напрями та стилі: реалізм та імпресіонізм: від зображення до враження».
1. Завдання до теми «Реалізм»:

 1. Особливості реалізму: … .

 2. Художники барбізонської школи: … вперше почали … .

 3. Російські представники реалістичного напряму об’єдналися в … .

 4. Заповніть таблицю.

Художники російського реалізму

Ім’я художника

Назва одного з його творів


 1. В Німеччині та Австрії реалістичний напрям називався … . Основна тема зображень …

 2. Для музичного мистецтва реалізму характерні … .

 3. Видатний російський композитор, який працював в різних напрямах …, його відомі твори … .

 4. Нововведення в театральному мистецтві … .


2. Завдання до теми: «Імпресіонізм».

Дайте відповіді на запитання: 1. За яких обставин відбулась перша виставка імпресіоністів?

 2. Яка картина спричинила скандал, внаслідок якого виділилась течія імпресіонізму?

 3. Звідки походить назва « імпресіонізм»?

 4. Особливості художньої техніки імпресіоністів.

 5. «Слабке місце» імпресіоністів.

 6. Заповніть таблицю.

Художники-імпресіоністи

Ім’я художника

Особливості творчої манери

Назви відомих творів
3. Інтерактивна вправа:

Учням пропонується зробити вернісаж, в якому потрібно виразити особливості, час певного стилю, обрати художників та їх твори.


5. Живописна вправа:

Вчитель|учитель| пропонує кожному учневі чорно-білу ксерокопію картини О. Явленського «Самота»|самітність,самотність|; рекомендує виділити основні якості картини, обрати потрібні кольори на портреті, підкреслити зображальні особливості картини|, поміркувати, чому обрано саме ці зображальні засоби, обґрунтувати відповідь.25 урок. «Художні напрями ХХ ст.».
1. Вербально - індуктивна вправа

Учні уважно вивчають картину П. Пікассо «Герніка».

Учням пропонується скласти сюжет, який «вгадується»|відгадується| в образах|зображення| цієї картини, відповісти на запитання:

- Що саме підказало вам хід сюжету?

Спробувати визначити часову характеристику подій, назвати явища, що могли відбуватися до…впродовж…після зображених подій. Відповісти на питання:


 • Чи повною мірою художнику вдалося втілити ідею?

 • Який вплив, на ваш погляд, має картина?

 • Чи змінюється погляд людини на світ після зустрічі з цією картиною?


2. Візуально - практична вправа

Вчитель|учитель| пропонує розглянути|розгледіти| три абстрактні композиції О. Явленського і виконати наступні завдання|задавання|:- підібрати до кожної з картин|добрати| прикметники, що характеризують поєднання їх колірних форм;

- підібрати кожній з них наочні|предметний| назви-асоціації;

- змінити|зрадити| кілька разів положення|становище| кожної картини і обрати найбільш вдале положення відносно|успішний| гармонії кольорів з навколишнім оточенням.
3. Рефлексія:


 • Чи можна сказати, що у|в,біля| цих картин є сюжет? Чому?

 • Чи має значення для глядача, з якого боку їх розглядати|розглядувати|? Чому?

 • Чи є абстрактні явища, картини у житті?

 • Яку ідею бажали виразити художники?

 • Чому ідею потрібно «заховувати» в абстрактну форму?

 • Які явища життя примушують «приховувати» реальні думки?

4. Завдання: |задавання|

Створіть розповідь - міркування:|оповідання| «Світосприйняття|світ| людини XX століття»|вік|".


5. Інтерактивна гра «Прес». Питання для обговорення: «Інформація сучасності».

Щоб бути переконливими, висловлювання повинні мати таку структуру й етапи:  • «Я вважаю, що…»

  • «..тому, що…»,

  • «…наприклад…»

  • «отже, я вважаю…»


6. Завдання:

Заповнити таблицю, в якій бажано диференціювати зміни у суспільстві і культурі на позитивні та негативні:
Позитивні зміни

Негативні зміни7. Завдання:

Обміркувати позитивні та негативні зміни в суспільстві у зв’язку з переходом суспільства на нову фазу свого розвитку – стадію інформаційного суспільства. Потрібно визначити своє відношення до цього процесу та надати власні пропозиції щодо подолання негараздів, пов’язаних з інформаційною перебудовою суспільства.


8. Синтетичне творче завдання

Порівняти свій аналіз становища сучасного інформаційного середовища з теоретичними дослідженнями, які провели вчені, що вивчали симулякр як сучасне соціологічно-культурне явище. Під час сприйняття інформаційного матеріалу потрібно визначити своє відношення до симулякра, як до явища сучасності.


9. Живописна вправа:

Вчитель|учитель| пропонує розглянути|розгледіти| живописні композиції П. Мондріана, К. Малевича та скопіювати композиційний план або схему картин на папері.Бесіда до вправи

 • Наскільки складною була для вас вправа? Чому?

 • Чому художники|митець| називають ці картини композиціями?

 • У чому їх відмінність|відзнака| від класичної картини?


10. Аналітично - візуальна вправа

Порівняти образи|зображення| «Венери Мілоської», «Венери з|із| пензликів|китичка| для гоління» Армана, «Джоконди» Леонардо да Вінчі, «Монни Лізи з |із| вусами» М. Дюшана.Бесіда до вправи

 • В чому || відмінності творів?|інший|

 • Чи є щось спільне в ідеях картин?

 • Як формувалося становлення ідеалу жіночої краси в історії культури?

 • Як повинна виглядати сучасна красуня?


11. Вправа – індукція:

(Учні розглядають|розглядувати| твори «Велосипедне колесо» М. Дюшана та «Двісті банок супу «Кемпбел»», «|Мерилін» Е. Уорхола).

Придумати |вигадайте| історію про те, як з'явився|появився| задум цього «твору»|добуток| М. Дюшана.

- Що втілює велосипед?

- Які ще художні, мистецькі алегорії ви знаєте?

12. Завдання:|задавання|

Зібрати необхідну інформацію у членів своєї родини для розкриття теми – міркування: «Інформація – це благо чи зло?!»26 урок. «Захід і Схід у світовій культурній традиції».
1. Вправа-міркування:

Тема: «Чи є у казках, міфології, творах усної народної творчості протиставлення культури та традицій Заходу та Сходу?»


2. Інтерактивна гра «Займи позицію».

Учням пропонується зайняти певну позицію: • Треба зберегти свою національну культуру, ретельно оберігаючи її від впливу процесів глобалізації та інтеграції культур.

 • Процеси глобалізації та інтеграція сформують загальну культуру планети Земля, і тому всі національні культури будуть нівельовані, а культура окремої нації – в минулому.

2. Живописна вправа

Клас пропонується розділити на 3 групи. Перша група малює ілюстрації |до віршів російської пейзажної лірики початку |розпочала,зачала| XIX століття|вік| (О.Жуковського, О. Пушкіна, М. Лермонтова), друга група|частка| – до японських, третя група - до віршів китайських ліричних мініатюр).

Після виконання роботи експонуються на дошці.

3. Бесіда – рефлексія. Питання до обговорення:


 • У чому полягає ідея твору?

 • На чому базується сюжет? Як він розгортається?

 • Хто |з'являтися,являтися| головні персонажі творів|добуток|?

 • Чи є відмінності |інший| живописних сюжетів західної і східної лірики?

 • Як саме відбивається індивідуальність смаку|відображувати| у ваших ілюстраціях?

|дослід|

4. Вербально-аналітична вправа.

(Вчитель|учитель| пропонує розглянути|розгледіти| пейзажі І. Шишкіна і Цуй Бо).

Пропонується порівняти твори|взірець| російського і китайського живопису, підібрати|доберіть| відповідні іменники-характеристики, образи - асоціації до цих творів|добуток|, скласти порівняльну аналітичну розповідь|оповідання|, що починається, наприклад, |розпочинається,зачинається| словами: «Коли я дивлюся на картину І. Шишкіна, я відчуваю…»
5. Творче завдання

Вчитель|учитель| демонструє два ряди|лава,низка| слайдів із|із| зображенням садово-паркового ансамблю Версаля і ландшафтних храмів Індії, Китаю, Японії. • Перелічіть відмінності|відзнака| західного і східного парків?

 • Які ключові|джерельний| слова ви б підібрали|добрали| для їх опису?

 • Які риси притаманні людям, що створюють та користуються такими садово-парковими ансамблями?

 • Змоделюйте вашу мрію у жанрі садово-паркового ансамблю.

 • Зобразіть|змалюєте| поведінку, вигляд людей-відвідувачів|візитер| цих садів?

 • Які бесіди будуть вести люди під час відвідування цих садово-паркових ансамблів?


6. Завдання|задавання|

Створити мистецький твір, в якому спробувати об’єднати характерні особливості культур Сходу та Заходу.27 урок. Узагальнення.
1. Поясніть відомий вислів «Стиль — це людина». Який художній стиль вам близький за світосприйманням? Чому?

2. Визначте стилі, між якими є споріднені риси.Назва стилю1

Назва стилю 2

Споріднені риси


3. Оберіть твір мистецтва, який під час вивчення теми зацікавив вас найбільше. Охарактеризуйте цей твір, акцентуючи увагу на особливостях стилю.

Назва твору: ____________

Автор: ___________________

Ознаки художнього стилю: __________________

Риси авторського оригінального вияву стилю:______________________

Ваші враження щодо твору:__________________________________________

4. Назвіть відомі твори, які є яскравими зразками національного стилю в мистецтві України.

5. Уявіть себе працівником музею, завданням якого є створення експозиції, присвяченій художній культурі початку ХХІ ст. Які експонати Ви оберете? Які коментарі запропонуєте до них?

6. Порівняйте твори одного з видів мистецтва, що належать до різних епох.

Назва твору

Назва стилю (напряму)

Особливості образів

Мистецькі засоби

 1. Порівняйте різні авторські стилі на прикладі творів одного жанру, створені в різні епохи.

 2. Проаналізуйте стиль віршів Петрарки та Шекспіра. Спробуйте створити звернення до коханої людини у такому стилі.


Сонет №267

(Петрарка, переклад. Д. Павличка)

Де погляд ніжний, де чарівний вид;

Де постать горда, де струнка постава,

Де мова та бентежна й величава,

Що завдає негідникові встид?

Де сміх, що жалить того, хто набрид?

Де та душа, що мов зоря яскрава,

Висока й гідна владарського права,

Небесну нам осяяла блакить?

Я вами дихаю, для вас палаю,

Я народивсь для вашого єства,

Без вас мені нема й не треба раю;

Як радість відійшла моя жива,

В словах надію я плекав безкраю,

Та вітер порозвіював слова.
Сонет №130

(В.Шекспір, переклад Д. Павличка)

Її очей до сонця не рівняли,

Корал ніжніший за її уста,

Не білосніжні пліч овали,

Мов з дроту чорного коса густа.

Троянд багато зустрічав я всюди,

Та на її обличчі не стрічав,

І дише так вона, як дишуть люди,

А не конвалії між диких трав.

І голосу її рівнять не треба

До музики, милішої мені,

Не знаю про ходу богинь із неба,

А кроки милої — цілком земні.

І все ж вона — найкраща поміж тими,

Що славлені похвалам пустими.


 1. Поміркуйте про еволюцію стилю митця на прикладі втілення однієї теми. Висловіть власні враження. (варіанти для порівняння: скульптурні композиції Мікеланджело П’єта і П’єта з Никодимом; автопортрети Т.Шевченка або Рембрандта різних часів).

 2. Для своєї майбутньої домашньої колекції картин мені хотілося б мати такі експонати…

 3. Мою домашню фонотеку бажано поповнити такими записами …

 4. Уявіть, що Ви - студент факультету мистецтвознавства і збираєте матеріал до курсової роботи з теми «Стиль у мистецтві». Які зразки творів різних стилів доцільно використати в роботі як приклади?


Тема 4. Художня культура і середовище.
28 урок. «Художня культура і середовище».
1. Інтерактивна гра «Сніговий ком» з теми «Світові музеї». Клас поділяється на 3 або 4 команди. Команді потрібно відповісти на поточне питання стосовно культурного явища. За вірну відповідь команда отримує 1 бал. Якщо у команди немає відповіді, то з неї знімається 1 бал.

 1. Назва музею;

 2. Країна розташування;

 3. Місто;

 4. Найвідоміші експонати.

2. Завдання:

Скласти список культурної спадщини, яка має бути збережена крізь століття для жителів третього тисячоліття.

3. Завдання:


 1. Назвіть форми збереження культурної спадщини, які, на вашу думку, реально працюють.

 2. Як на мене, для поліпшення збереження культурної спадщини необхідно…

 3. У моїй школі художні традиції зберігаються у таких формах…

 4. Я вважаю, що історія нації починається з історії родини, тому мене цікавить культура моїх предків, а саме …

 5. Я знаю, що в музеях, бібліотеках, архівах зберігаються такі культурні реліквії, як …

 6. Назвіть десять найвідоміших музеїв світу.

 7. Мною відвідані такі музеї…, де мене вразило…

 8. На мій погляд, серед різних видів музеїв не вистачає «Музею …».

 9. Я захоплююсь мистецтвом…, і за відповідних матеріальних умов хотів би мати у приватній колекції такі експонати:…

 10. З якими експонатами можна було б ознайомитися в «Музеї Всесвітнього розуму»?

 11. Закінчіть визначення «Національна культурна спадщина — це…».

 12. Формами збереження культурної спадщини


29 урок. «Засоби масової інформації у поширенні мистецьких цінностей»
1. Відповісти на наступні запитання: На скільки відсотків ви би оцінили правдивість подачі сучасної інформації?

  • Чиї погляди повинні виражати засоби масової інформації?

  • Чиї погляди виражають засоби масової інформації?

  • Якими методами здобувається інформація?

  • Чи завжди бажана правдива інформація?

  • Чи завжди мета виправдовую методи здобування інформації?

2.Завдання: Зробити рекламу дизайну, як елементу сучасної художньої діяльності.

3. Мікрофон: «Чи подобається вам дивитися рекламу?»

4. Диференційоване завдання:

1 група - розробити дизайн шкільної форми сучасних учнів.

2 група - створити рекламну акцію товару – шкільної форми.

3група - розповсюдити через засоби шкільної інформації ідею необхідності шкільної форми.


5. Дати відповіді на запитання:

 1. Роль реклами в нашому житті велика, але вона несе в собі як позитивні, так і негативні риси. Наприклад,…

 2. Я вважаю, що на такі товари, як …. реклама є абсолютно зайвою і навіть шкідливою.

 3. Я знаю, що дизайн збільшує вартість товару, але…

 4. Враховуючи те, що ЗМІ не тільки розповсюджують інформацію, а й втручаються в …, вважаю їхню роль у суспільстві…

 5. Я вважаю, що цінності масової культури не завжди співпадають з особистісними цінностями людини. Наприклад, …

 6. Згідно з моїми переконаннями, мета і діяльність українських засобів інформації відрізняється від мети і діяльності зарубіжних ЗМІ, тому що…

 7. На мій погляд, професійні та людські якості журналіста повинні бути такими, щоб …

 8. Проведіть дослідження категорій користувачів Інтернету, занесіть дані у таблицю:

  Категорія користувачів

  Додаткові дані (стать, освіта, професія)

  Відсотки

  Особи шкільного віку  Особи студентського віку  Особи середнього віку  Особи пенсійного віку 9. Назвіть різновиди Інтернет–спілкування.

 10. Я вважаю, що Інтернет має як позитивний, так і негативний вплив на розвиток мистецтва, естетичної культури особистості, тому що ….


Тема 5. Художня культура рідного краю.
30 урок. «Художня культура рідного краю».
1. Завдання: Заповнити таблицю культурних пам’яток міста, району, де ви живете:


Назва об’єкту культури

Автор(и)

Місце розташування

Ідея пам’ятника

2. Завдання для повторення

1. Я знаю такі пам’ятки культури рідного краю, як…

2. У нашому місті (обласному центрі) мені знайомі такі пам’ятники архітектури й скульптури, як…

3. На мою думку, в моєму рідному місті (селі) мали б існувати такі заклади культури, як…

4. Я вважаю, що школярам потрібно систематично відвідувати театр, адже …

5. Колективне відвідування культурних закладів для мене має значення, тому що…

6. Я вважаю за краще долучатися до мистецтва в родинному колі, адже тоді …

7. Ви – радник мера міста. Надайте пропозиції стосовно поліпшення культури рідного краю.

8. Ви – педагог-організатор своєї школи. Які культурні заходи будуть впроваджуватися у школі?

9. Ви - відповідальний за культурну програму для зарубіжних гостей, що скоро приїздять до вашого міста (села). Складіть план культурної програми для іноземців.

10. Надайте пропозиції стосовно того, щоб ваше місто (село) стало центром проведення одного з популярних музичних конкурсів або фестивалів.

11. Якщо у майбутньому ви станете меценатом, які проекти Ви профінансуєте для розвитку художньої культури рідного краю?

12. Які заклади культури у регіоні потребують негайної реставрації, відродження тощо? Що треба реально для цього зробити?

31 урок. «Таланти, народжені рідною землею».

1. Завдання: Презентувати мистецький сувенір, зроблений власноруч, або руками членів своєї родини.

2. Завдання. Закінчити речення:

1. У моєму краї проживають такі народності: …

2. Я вважаю, що для збереження мистецьких традицій свого народу потрібно…

3. Щоб зробити регіональні народні промисли не тільки цікавими з точки зору їх культурної цінності, але й прибутковими, на мою думку, потрібно…

4. Щоб культура стала конкурентоспроможним видом бізнесу, необхідно…

5. У моєму краї можна розвивати такі народні промисли та ремесла, як…

6. Вироби народних промислів, на мій погляд, відрізняються від промислового виробництва тим, що …

7. Я знаю, що мистецькі шедеври створюють геніальні майстри, але й вони, на мою думку, зазвичай потребують державної підтримки у вигляді…

8. На мій погляд, у рідному краї існують такі фольклорні колективи, як …, тому культурний розвиток в цьому напрямку повинен бути…

9. Етнографічні фольклорні колективи зберігають національні традиції й прикрашають культурне життя краю, але утримання таких колективів коштує недешево. На мій погляд, кошти для цього можливо отримати …

10. Я вважаю, що у культурі ХХІ столітті фольклор буде …

11. Уявіть, що Ви - дизайнер-модельєр. Які фольклорні мотиви, національні ознаки мистецтва рідного краю, варто використати у колекції одягу для молоді?

12. У художньо-краєзнавчому музеї школи варто розмістити такі експонати: …

32 урок. «Подорож пам'ятними місцями рідного краю».
Наочно-дослідницький проект з теми «Культура і мистецтво рідного краю»

Проектний план

1 етап - організаційно-підготовчий.Проблема – представити в широкому мистецько-культурному огляді в формі презентації дослідницьких робіт мистецькі пам’ятники рідного краю. Форма презентації може бути різноманітною (реферативні роботи, рекламні буклети, виставки, вернісаж, галерея, довідники, ін.).

Створення оргкомітету та розподіл функцій, обов’язків між учасниками проекту, вироблення правил та регламенту діяльності. (Учитель – спостерігач, консультант, порадник)


2 етап – генерація ідей та конкретизація задач.

Планування дослідницької роботи та систематизація інформаційних джерел учнями під коригувальною діяльністю керівника проекту.

Ідейна розробка пропозицій, знахідок, варіантів та альтернатив вирішення проблеми, фіксація пропозицій. Наочні, історичні та культурні консультації. Аналіз та синтез ідей. (Учитель – керівник-експерт)
3 етап – технологічний.

Узагальнення результатів та практичне втілення ідей, вирішення стилю та дизайну презентації. Корекція роботи, усунення недоліків, кінцеве матеріальне оформлення проекту. (Учитель – контролер якості діяльності)


4 етап – захист проекту.

Презентація дослідницьких робіт, ілюстрація знахідок.
5 етап – Ділова гра «Мій рідний край»
Інтерактивна гра «Мозковий штурм» з теми «Мої подарунки краю»

Питання до захисту:

 1. Історична довідка про культурні дослідження.

 2. Культурна історія.

 3. Рідний край в цифрах і фактах.

 4. Мистецтво рідного краю.

 5. Культурні діячі.

 6. Сучасні культурні пам’ятники.

 7. Рідний край – очима дітей.

Заповніть таблицю, де вкажіть земляків - сучасних діячів культури та мистецтва, відомих в Україні чи за кордоном:


Прізвища

Науковці
Спортсмени
Вчителі
Медичні робітники
Літератори
Митці
Інші
Тема 6. Полікультурний образ світу.
33 урок. Полікультурний образ світу».
1. Завдання:

Підготувати повідомлення «Сучасні проблеми полікультурної України».


2. Завдання для повторення:

1. Я вважаю, що художня картина світу відрізняється від реальності тим, що…

2. Я розумію «полі культурність» як …

3. Доведіть, що багатство традицій регіональних етносів збагачує культуру краю і впливає на полікультурність суспільства загалом.

4. Доведіть полярні точки зору ( в групах):

А) «для суспільства краще мати фахівців з вузькою, але поглибленою спеціалізацією, яким необов’язково вивчати широкий спектр наукових і культурних дисциплін»;

В) «для суспільства краще мати фахівців широкого профілю, що мають різноманітний багаж знань у різних галузях науки, культури, мистецтва».

Яка з них ближча саме Вам?

5. Доведіть, що сучасній культурній людині потрібно мати полікультурні знання, вміння, уявлення, погляди. Наведіть приклади.

6. Назвіть всесвітні національні свята, карнавали, мистецькі заходи, в яких Ви бажаєте брати участь.

7. Що таке художній образ світу або художня картина світу?

8. Я вважаю, що художній образ світу прикрашає /не прикрашає реальний світ, тому що…

9. Знайдіть аргументи, які доводять, що сучасна глобалізація сприяє поширенню ідеї полікультурності суспільства.

10. Порівняйте національні костюми різних народів світу. Як вони відображають художній світогляд нації?

11. Заспівайте народні пісні різних національностей світу, проаналізуйте тематику, особливості мелодики, ритму. Як пісенні зразки відображають ментальність народу?

12. Доведіть, що розмежування культури, науки, мистецтва досить умовне з огляду на їх співіснування у життєвому синтезі явищ, в єдиному просторі культури.
34 урок. «Полікультурність України».
Завдання для повторення:

 1. Порівняйте поняття «культура малих народів» і «національна культура».

 2. Поясніть термін «етнокультура». Наведіть приклади.

 3. Складіть етнічний паспорт свого міста (села).

 4. Запропонуйте етнічні свята у Вашій школі згідно з національностями мешканців краю.

 5. Назвіть основні місця проведення масових національних заходів чи свят у регіоні. Які це заходи?

 6. Назвіть навчальні заклади свого краю, в яких вивчають мову і культуру національних меншин.

 7. Заповніть порівняльну таблицю:
Українська культура

Культура народів, які проживають в Україні

СпільнеВідмінне


 1. Запропонуйте заходи, які допоможуть зберегти національні ознаки української культури, не дати їй розчинитися у полікультурному світі.

 2. Назвіть релігійні заклади, особливості релігійних обрядів різних народів, що мешкають у краї (місті, селі).

 3. Яку національну культуру Ви бажали б вивчати поглиблено?

 4. Поясніть, як Ви розумієте поняття «толерантність»? Наведіть приклади культурної толерантності.

 5. Підготуйте власний оригінальний виступ до інтернет-конференції «Художня культура: минуле, сучасність, майбуття».


35 урок. Узагальнення.
1. Назвіть ознаки культури інформаційного суспільства.

2. Я вважаю, що інформаційні технології у сучасних умовах сприяють подоланню традиційних бар’єрів у доступності мистецьких цінностей для людей центру і периферії, тому що …

3. Інформацію про культурні події у світі, країні розповсюджують такі засоби масової інформації, як…

4. Спробуйте скласти узагальнений образ людини сучасного українського суспільства, який формують вітчизняні засоби масової інформації, зокрема телебачення.

5. Проведіть дослідження щодо користувачів Інтернету з метою виявлення найбільш відвідуваних сайтів:

Категорія користувачів

Сайт

Мета

Частота користування

Особи шкільного віку


Особи студентського віку


Особи середнього віку


Особи пенсійного віку


 1. На мою думку, дистанційна освіта за допомогою Інтернету має сенс, який полягає в тому, що…

 2. Я згоден /не згоден із думкою деяких учених, що в третьому тисячолітті «комп’ютерний інтелект» витіснить «інтелект людини», тому що…

9. Завершіть визначення: поліхудожній – це … , полікультурний - це …

10. Назвіть явища, які можуть свідчити про поліхудожній розвиток культури, про полікультурність світу.

11. Визначте, які види мистецтва були провідними, найбільш характерними для вияву провідних художніх стилів і напрямів.

12. Які питання ви б хотіли обговорити із вашими однолітками з різних країн під час міжнародної Інтернет-конференції на тему «Художня культура: минуле, сучасність, майбуття»?Зміст.

1 Урок. «Види і мова мистецтва»……………………………………………..4

2 урок. «Архітектура і скульптура – візуальні мистецтва»………………….5

3 урок. «Графіка і живопис – види візуального мистецтва»……………….6

4 урок. «Художня фотографія, комп’ютерна графіка – види візуального образотворчого мистецтва»………………………………………….7

5 урок «Декоративно-ужиткове мистецтво – феномен народної творчості»……………………………………………………………………….8

6 урок. «Музичне мистецтво. Різновиди музики. Вокальні музичні жанри»…………………………………………………………………………..10

7 урок. «Камерна і симфонічна музика»……………………………………...12

8 урок «Музичний театр – особливий чарівний світ»………………………12

9 урок «Яскравий і загадковий світ театру»………………………………….13

10 урок «На танцювальному фестивалі»……………………………………...14

11 урок «Феномен кіно – наймолодшого виду мистецтва»………………….15


12 урок «У вирії кіножанрів»…………………………………………………..16

13 урок «Телебачення як мистецтво і засіб комунікації»…………………….17

14 урок «Поліхудожній образ світу»………………………………………….18

15 урок. Узагальнення…………………………………………………………..19

16 урок. Підсумковий урок……………………………………………………..21

17 урок «Художня культура як духовне явище»……………………………...23

18 урок. «Художня культура – народна і професійна, духовна і світська»…24

19 урок «Художня культура і світ людини»…………………………………26

20 урок «Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості»……………………………………………………………………..26

21 урок. «Великі європейські стилі. Античність. Середньовіччя»…….. …..27

22 урок. «Художні напрями та стилі: Ренессанс, Бароко»………………. …28

23 урок. «Художні напрямки та стилі: класицизм і романтизм»……….......30

24 урок. «Художні напрями та стилі: реалізм та імпресіонізм: від зображення до враження»……………………………………………………………………32

25 урок. «Художні напрями ХХ ст..»………………………………………….33

26 урок. «Захід і Схід у світовій культурній традиції»………………………35

27 урок. Узагальнення…………………………………………………………36

28 урок. «Художня культура і середовище»………………………………….38

29 урок. «Засоби масової інформації у поширенні мистецьких цінностей»..39

30 урок. «Художня культура рідного краю»………………………………….40

31 урок. «Таланти, народжені рідною землею»……………………………....41

32 урок. «Подорож пам'ятними місцями рідного краю»……………………..42

33 урок. «Полікультурний образ світу»……………………………………….43

34 урок. «Полікультурність України»………………………………………....44

35 урок. Узагальнення………………………………………………………......45


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка