Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтваСторінка1/11
Дата конвертації26.10.2018
Розмір1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
8 клас
ТЕМА: Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва
МЕТА: пригадати види мистецтва, коротко охарактеризувати їх; з'ясувати, яке місце серед інших видів

мистецтва посідає література; зробити висновок щодо унікального впливу художньої

літератури на людину; розвивати увагу, усне мовлення; виховувати повагу до літератури

як мистецтва слова


ОБЛАДНАННЯ: схема, епіграфи, словник-довідник «Зарубіжна література»

Істинно говорю вам: дано

друкованому слову бути не тільки в

часі, а й понад часом.

М. Лєсков

ХІД УРОКУ


I. Мотивація навчальної діяльності

Багато віків тому один античний мудрець зауважив: «Життя коротке, а мистецтво вічне». І з ним не можна не погодитися: людина завжди йде рука об руку з мистецтвом, а кращі його зразки переживають не одне покоління шанувальників та поціновувачів.

Що ж таке мистецтво і в чому його велика таємниця?
II. Робота над темою уроку

1.«Продовжте речення»

Мистецтво — це можливість...:

- самореалізуватися;

- відчути «очищення душі;

- розважатися;

- пізнавати нове;

- переживати і співчувати;

- відчувати естетичну насолоду
2. Слово вчителя

Словник «Естетика» дає таке визначення поняття мистецтво:Мистецтво —це вид духовного освоєння дійсності людиною, що має на меті формування й розвиток її здатності творчо перетворювати довкілля і саму себе за законами краси.

З мистецтвом тісно пов'язане поняття катарсис. Вперше використав цей термін Аристотель для позначення певного естетичного переживан­ня, яке «прояснює» моральне почуття. Просвітляючи й підносячи, воно захоплює людину цілком і впливає універсально, даючи поживу розуму, почуттю та волі.

Якщо ви плакали, співчуваючи героям книги чи кінофільму, щиро раділи за своїх улюбленців, переживали обурення або прагнення зміни­ти цей світ на краще,— ви відчували на собі силу мистецтва. Якщо у вашому житті є книги, фільми, картини, музичні твори, про які можна сказати: «Вони дійсно вплинули на мое життя»,— ви зазнали катарсису.

3. Гронування


  1. Створення інформативного ґрона до слова «Мистецтво»

синтетичні види мистецтва

слово слово слово

рух рух рух

звук звук звук

образотворче

зображення кіно телебачення мистецтво зображення


архітектура Мистецтво музика звук

об’ємне скульптура література хореографія

зображення

об’ємне слово рух

зображення

2)Бесіда за створеним гроном

- Назвіть відомі вам види мистецтва.

- Що є основою образності цих мистецтв (Слово, звук…) - Чому деякі види мистецтв мають один матеріальний носій образності, а деякі більше? ( Такі види мистецтв, як театр, кіно, телебачення, називають синтетичними, тому що образ створюється за допомогою декількох матеріальних засобів.)

- Які види мистецтва найбільш популярні у наш час? Чому?


4. Робота з літературним твором
1) Читання сонета Уїльяма Вордсворта «До прекрасного».

Уільям Вордсворт (1770-1850) - англійський поет, представник «озерної школи». Оспівував у своїх творах красу природи та сільське життя.
  1. Визначення теми та ідеї поезії

Тема: захоплення безмежною силою мистецтва

Ідея: мистецтво «в пензлі чи в пері» увічнює життя людини й природи, бо спроможне «вирвать мить із плину часу і в ній божисту вічність передать.

'

5. Література як вид мистецтва

]) Робота зі словником «Зарубіжна література» Н. І. Дорофєєвої.

Література - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва —мистецтво слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність; результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер.
Вирізняють літературу технічну, наукову, довідкову та художню, призначену спеціально для задоволення пізнавальних, інтелектуальних та естетичних потреб.
2) Слово учителя

— Отже література - це мистецтво слова. Слово - найцінніше надбання людства, начало всіх начал. В Євангелії від Іоанна сказано: «На початку було Слово,а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було на початку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було Світлом людей.

Думка ця стала основою поезії М. Гумільова
В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

Не забыли мы, что осиянно

Только слово сердь земних тревог

И в Евангельи от Иоанна

Сказано, что слово – это Бог…


Тож будемо шанувати слово, яке і в наш час високих технологій не втратило своєї могутності, як і література – мистецтво слова
3) Робота з епіграфами

- Чи справедливий вислів Лєскова?


ІІІ Підсумки уроку

Діти попереду новий для вас систематичний курс вивчення не окремих літературних творів, а світового літературного процесу, починаючи з найдавніших пам’яток мистецтва слова до епохи Відродження. Всі твори перевірені часом, ви не

витратите свій час даремно, а навпаки, розпочнете здобувати класичну літературну освіту
IV. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про Веди як пам’ятку світової літератури.

8 клас

ТЕМА: Веди – священна книга індійського народу.МЕТА: познайомити учнів з священними книгами народів світу з точки зору їх загальнокультурного значення та невичерпного джерела образів, мотивів та сюжетів для світового мистецтва; формувати вміння аргументувати свою думку;  виховувати повагу до культури та релігійних поглядів різних народів світу.
ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань.
ОБЛАДНАННЯ: ілюстрації Г.Доре, тексти гімнів “Рігведи”.
                              
                                Це перша з книг; таке враження, що ціла 
                                імперія говорить з нами, в ній немає нічого
                                дрібного, незначного – все величне, послідовне,
                               спокійне ; це голос древнього розуму, що         
                                міркував  над тими ж питаннями, які    
                               хвилюють і нас.
                                                                                Р.У. Емерсон

                                       ХІД УРОКУІ. Актуалізація знань.

1.    Бесіда.
-    Коли виникла література?
-    Як називалися найдавніші літературні твори, в яких людина намагалася пояснити світ навколо себе?
-    В якій формі існували міфи?
-    Визначте їх характерні особливості.
Саме міфи, в які люди вірили, стали основою і релігій, і фольклорних творів, і літератури. У багатьох релігіях світу є книги, які шануються людьми, як священні: в індусів- це Веди, у зоротоастрійців – Авеста, в іудеїв – Біблія (Старий Завіт), у християн Біблія (Старий та Новий Завіт), у мусульман – Коран.
2. Створення асоціативного куща: Які слова асоціюються у вас зі словами “священні книги”?

Наприклад:                        
Священні книги – це не тільки книги, які використовуються при богослужінні, а й невичерпне джерело сюжетів, образів, мотивів для митців усього світу.


3. Робота з ілюстраціями

Розгляньте ці ілюстрації, чи зрозумілий вам їх зміст. Звідки вам відомі сюжети цих картин.ІІ. Мотивація учбової діяльності: оголошення теми, мети і епіграфа до уроку.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу1.Підсилена лекція.

Учитель:  Мета лекції – коротке знайомство з священною книгою індійського народу. Після лекції ви маєте відповісти на запитання (запитання бажано записати на дошці):
-    Священною книгою якого народу є “Веди”?
-    Коли вони створювалися?
-    Хто їх складав?
-    Якою мовою записані тексти цієї пам’ятки?
-    Із кількох книг вона складається?
-    Що в них міститься?
-    Яка з книг є найдавнішою?
-    Що возвеличували стародавні співці в текстах 1 книги?
Веди – перші найдавніші пам’ятки індійської стародавньої літератури, створені в кінці ІІ тис.- Іпол. Ітис. до н.е. Слово “веди” в перекладі із санскриту означає “знання”, “ вінець знань”, “достовірні знання”.
Складається ця пам’ятка з 4 книг, в яких зібрані поетичні релігійні гімни, молитви, замовляння від хвороб і ворогів, магічні заклинання, звернення до богів, мудреців, небесних світил.

Створювалися книги протягом кількох віків, існували тривалий час в усній формі. Традиційно вважається, що книга є богонатхненною, вона існувала завжди. Її вірші є одкровеннями верховного бога Брахми, який передав їх мудрецям та співцям-ріші, що доповнювали, вдосконалювали гімни. Пізніше тексти були записані староіндійською літературною мовою – санскрит. Фактично, Веди – це гімни, які виконувалися жерцями, що славили богів. За індуїстською традицією Веди – це повне, цілісне знання Законів Природи про все: час і його цикли, здоров’я і довголіття, будівництво і архітектуру, будову Всесвіту тощо.


Зібрав і записав тексти ведичних книг легендарний мудрець В’яса – збирач (В’ясадева), котрий записав їх так, щоб вони були зрозумілими звичайним людям, оформив 4 основних збірки. Він же склав історичну оповідь “Махабхарату”, щоб дати людям можливість досягти вищої мети життя.

Перша книга Веди – “Ригведа” – книга гімнів (від санскр. гімн)


Друга книга “Самаведа”- книга пісень, мелодій (саман – мелодія)
Третя «Яджурведа» – книга жертвоприношень (яджус – жертва)
Четверта «Атхарваведа» – книга заклинань жерців (атхарван – заклинання)

Крім основних текстів (самхіти) є ще три додаткових збірки: Брахмани – гімни і мантри, які використовуються для проведення ритуалів, араньяки- заповіді для лісових відлюдників та упанішади – філософські тексти.

«Ригведа»  ( «Риг»-Божим вогнем, «Веда» - дає владу) - найстаріша з ведичних книг. В ній більше тисячі гімнів  (1017 або 1028), які складають десять книг (мандал) . Гімни складаються з віршів – мантр. Гімни звернені до бога вогню Агні, грому Індри, богині Зорі, Савітар та інших сил природи, одухотворених уявою древніх.  Всі мантри були відкриті  400-ам ріші, серед яких були і жінки.

Гімни звернені до певного божества, починаються із його звеличення, згадки доблесних діянь. Божество славиться як захисник від бід і небезпек, як благодійник, що дарує багатство, силу і процвітання. Боги ведійських аріїв називалися дева (небесний, мешканець світлого неба). Міфи про одвічну боротьбу девів і асурів (демонів) стали основними в ведійській релігії.

В Ригведі згадується велика кількість богів: 33, 330, 3306.

Перше місце належить «атмосферному» богу Індрі – громовержцю, богу бурі і дощу. До цього гігантського, могутнього, войовничого велетня  звернено 250 гімнів. Він може з’їсти за один раз 300биків і випити озеро соми (священного напою). Найвидатніше діяння – перемога над демоном засухи, Врітрою.

В небесній сфері мешкають прекрасні, світлі брати-близнюки Ашвіни, які їздять по небу на колісниці і рятують людей від різних небезпек. На небі є Ушас – богиня зорі, світла діва, сестра богині темної ночі Ратри. За нею завжди слідує закоханий в неї Сур’я- бог Сонця.

Серед земних богів найважливіший Агні, бог вогню, до якого звернено 200 гімнів. Він живе в кожному будинку, допомагає виганяти злих духів, благодійник людей, посередник між богами і смертними.


«Ригведа» – цінне джерело для вивчення історії Давньої Індії, звичаїв. традицій, обрядів. Вважається, що вона створювалася близько 1700 – 1100 рр. до н.е. і віками існувала в усній традиції. Це найдавніша і найцінніша з ведичних книг. За легендами вона була створена із Східних вуст Брахми.


2. Читання та аналіз тексту

                            Гімн Агні


Батько всієї родини приносить поданки.
Агні швидко біжить по всім вітті кострища.
Вже не такий він слабкий, молодесенький, як був на початку,
В час, як дві матері його на світ породили.
Хутко він займе ті гілочки, ще не доторкнуті.
Шириться, ститься, кинувсь на вітки найвищі,
Швидше, все швидше… он кинувсь на нижчиї знову.
Гляньте, як раптом Агні боговитий змінив свою постать!
Вітром розмаяний, в’ється, тріщить, гоговить і вирує,
Ділить свій пломінь, і палить, і сорні сліди полишає.
Мчить, наче повіз, червоним пломінням вже неба сягає.
 Швидко від сяйва його никне темрява, наче ті птахи,
Що поспішають сховатись від сонця упалів.
Вчуй нас, ти, боже поданків! Ти маєш прекраснеє світло,
Коней прудких, пишний повіз ти маєш!
Мудрий, щасливий ти, Агні! О, зглянься на наші благання!
О, допровадь нас скоріше до щастя й багатства!
                                                         Переклад Лесі Українки
Бесіда з учнями
-    Кому присвячений гімн? (Агні – бог жертовного полум’я)
-    Яким постає в поезії Агні?
-    Як називає автор божество, до якого звертається?
-    З чим порівнюється Агні?
-    Про що просить у Агні той, хто приносить жертву?

Гімн – (грецьк. похвальна пісня)- урочистий музичний вірш на слова символічно-програмного змісту


IV. Підсумок уроку.

1.  Проблемне завдання: Як ви розумієте слова

Спочатку було Слово


Й було Слово в Бога.
Й було Богом  святе Слово-
Все постало з нього.
Помагай же Слову, Боже,
Із пітьмою в герці,
Щоб жило, правдиве й гоже,
У людському серці.
           (Дмитро Білоус)

2.Творча робота: п’ятихвилинне есе на тему: Навіщо нам сьогодні знати про священні книги? Що дають ці знання сучасній людині?

V . Оцінювання та домашнє завдання.

Прочитати в підручнику про священні книги, проаналізувати запропонований уривок з Вед.

8 клас

ТЕМА: Коран як пам’ятка класичної арабської літературиМЕТА: коротко ознайомити учнів з історією створення, композицією тематикою, особливостями першої писемної пам’ятки арабської культури, проаналізувати уривки текстів, визначити характерні особливості; познайомитися з фрагментами тексту; розвивати вміння систематизувати матеріал;
виховувати повагу до різних культур та релігій.

ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань.


ОБЛАДНАННЯ: підручник, ілюстрації до Корану.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація знань.

1.    Літературний диктант. (частина1)

-    Що означає слово “веди”?


-    Коли створювалася ця пам’ятка давньої індійської літератури?
-    В якій формі існувала пам’ятка в давні часи?
-    Якою мовою були записані книги?
-    Що зібрано в цих книгах?
(частина 2)

Запишіть слова-відповіді в стовпчик.


-    З чого складаються “Веди”?
-    Чим є “Веди” згідно індуїстської традиції?
-    Як називається перша ведична книга?
-    Назвіть ім’я бога вогню.
-    Назвіть другу літеру імені бога громовиці.
К З книг (4)
Одкровенням бога Брахми
Ригведа
Агні
Н(Індра)
Складіть слово з перших літер слів-відповідей.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.1.    Підсилена лекція.

Учитель: Мета лекції – знайомство з історією створення Корану, його композицією, характерними особливостями. Перша частина  лекції присвячена історії виникнення Корану, пророкові Мохаммеду, композиції священної книги, тематиці.
Попрацюйте в парах, порадьтеся і заповніть першу колонку таблиці, другу допрацюйте під час лекції.

Що я знаю про Коран?

Що нового я дізнався?     
Коран – Священне Писання ісламу й перша писемна пам’ятка арабської літератури. Згідно з віровченням ісламу, Коран – Книга ніким не створена, вона існувала одвічно, як сам Бог, Аллах, вона – його Слово. Мусульмани вірять в існування на небі першотексту, який був переданий пророкові Мохаммедові ібн Абдаллагові (бл. 570-632рр.) і записаний його послідовниками.

Слово “Коран” (від араб. “кур’ан” має два значення: збирати, з’єднувати та читати, промовляти). Тобто зібрання божих одкровень та те, що часто читається, читається вголос. Мусульмани називають Коран по-різному:

фуркан”- “розрізнитель” (добра і зла)
“гуд”- “керівництво” на праведній дорозі
“Аз-Зікр”- “нагадування”, “пересторога”
“Ас-Сухуф”- “Благородний сувій”
“Калям Аллаг”- “Слово Боже”
“Кібаб Аллаг”- “Боже писання”

Нерідко до слова “Коран” додаються епітети “преславний”, “премудрий”, “високошанований”, “прешляхетний”.

Коран вміщує близько 500 сторінок тексту (арабською мовою). Спочатку він існував в усній формі (за життя Мохаммеда і після його смерті), але після битви при Акрибі з військом  лжепророка Масламі, коли загинуло багато мусульман, які знали одкровення пророка, виникла небезпека втрати священних текстів.

Тому перший заступник посланця Аллаха Абу Бекр доручив записати одкровення Мохаммеда Зейдові ібн Сабітові, секретареві пророка в останні роки життя. Але згодом виявилося, що є ще фрагменти, не включені до зведеного тексту. Спеціальна комісія уклала остаточний текст божественної  книги. Було виготовлено чотири списки, які розіслали в Медіну, Дамаск, Басру та Кафу.Мохаммед ібн Абдаллаг (бл.570-632) Ім’я пророка оповите легендами. Сумнівною є навіть дата народження, та й багато фактів життя пророка не мають реального підтвердження. Згідно легенд, його народженню передували різні знаки й знамення природи, ще дитиною він вступив у контакт з потойбічним світом, до нього з’являлися янголи, щоб очистити серце і покликати до високого служіння.

Народився Мохаммед у Мецці в незаможній родині. Рано осиротів. Його батько помер ще до народження дитини, а в 6 років хлопчик втратив матір. Виховували сироту дідусь та дядько. Саме з дядьком дванадцятилітній підліток з торговим караваном потрапив до Сирії, де якийсь аскет упізнав у хлопцеві майбутнього пророка. В тривалих мандрах Мохаммед познайомився з християнськими, іудейськими та іншими громадами. Повернувшись до Мекки він служить у багатої вдови, яка вела караванну торгівлю. Згодом він одружився на ній, прожив з Хадіджею 25 років, мав шестеро дітей. Пророчу місію Мохаммед почав в 609 – 610р. Утвердження нової віри супроводжувалося гоніннями пророка та його прихильників. Тому він переїжджає з Мекки до Ястріба, який стали називати Медінат або Медіна (місто пророка). Сталося це 16 липня 622року. Саме з цього дня мусульмани відраховують нову мусульманську еру.

В Медіні Мохаммед став релігійним вождем, заможною і шанованою людиною. З часом більша частина Аравійського півострова схилилася перед новим пророком. Помер він в 632році.

Коран включає міфологічні та релігійні сюжети, моральні настанови, поради для щоденного життя, різних сфер людської діяльності. Він визначає обов’язки віруючих по відношенню до правителів, духовенства, іновірців, а також славить Аллаха, якому слід вклонятися і прославляти. Багато слів і висловів із Корану увійшли в літературну та побутову мову мусульман, збагативши її. Мистецтво, особливо література наповнені образами, мотивами і сюжетами з Корану.

Складається Коран з 114 розділів, які називаються сурами, що означає “рядок”, “ряд каменів”, “ряд цеглин у стіні”. Умовно сури поділяються на “мекканські” (90) і “медінські” (24). Кожна сура складається з віршів “айятів”, що означає “диво”, “знамення”. Мохаммед вважав кожен вірш священної книги чудом, на яке надихнув Аллах. Коран не є цілісним, композиційно об’єднаним твором, часто сури і айяти не пов’язані між собою. Розташовані вони від найдовшої (286 айят) до найменшої (3 айяти), що традиційно для арабських збірок. Перша сура “Фатіха” – та, що відкриває книгу (7 айят) – найголовніша молитва мусульман. Заголовком, як правило, ставало згадане у тексті слово або ім’я.

Мохаммед усвідомлював себе продовжувачем справи багатьох великих пророків, у тому числі Муси (Мойсея) та Іси (Ісуса). З арабської поезії до Корану увійшли чисельні фольклорні заклинання стародавніх вірувань: “Клянуся ранком після сходу сонця, клянуся ніччю, коли вона спадає на землю” чи “Клянуся надвечір’ям перед заходом сонця!”

Крім Аллаха у Корані діють різні міфологічні персонажі: ангели, котрі створені з світла і допомагають Аллахові передавати його волю людям. Серед них Джібріл, Михаїл, Ісрафіл, Азраїл. Аллахові протистоїть шайтан Ібліс, який колись повстав проти Аллаха, за що був скинутий з небес. Є також страшне чудовисько Даджжал, схожий на біблійного Антихриста. В Корані є міфи про створення світу, який Аллах створив за 6 днів, відділивши небо від землі, створивши небесні світила, тварин, воду, рай, перших людей, які були створені з глини. Виховання людини – головна турбота Аллаха.

Переклади Корану. Перший переклад (латинською) Корану з’явився в Європі в XIIст. у Франції. Більш точний був зроблений у Венеції (теж латинською) в 1547році. В XVIIст. Коран перекладається різними мовами. Українською переклад був здійснений в 1913 році Олександром Абрамчак-Лисенецьким. Пізніше його перекладали Т.Г.Кемза, А.П.Ковалівський, Ю.М.Кочубей. Цю книгу читали Гете і Пушкін, Лев Толстой і Леся Українка.

2.  Читання та аналіз фрагментів тексту.

Сура вісімдесят друга “Розколювання”


Коли небо розколеться,
І коли зорі розсипляться.
І коли моря переповняться,
І коли могили спорожніють,
Тоді душа довідається, що вона чинила раніше і що робитиме згодом.
О людино! Що змусило тебе збунтуватися проти твого Господа прещедрого,
Який сотворив тебе, зробив тебе досконалим, зграбним,
Надавши тобі такої подоби, якої він сам захотів?!
Так ні! Вони вважають Страшний Суд вигадкою!
Ле ж над вами є охоронці
Шляхетні писарі.
Вони знають усе, що ви чините…
Адже праведники, звичайно, перебуватимуть у блаженстві,
А нечестиві, воїстину, перебуватимуть у пекельному вогні.
Вони горітимуть у ньому в день Страшного суду!
І нікуди вони не сховаються від нього!
А хто пояснить тобі, що таке день Страшного Суду?!
В той день жодна душа не захистить від кари іншу душу, бо той день усі діла належатимуть Богові!

Бесіда з учнями
-    З чого починається сура? Які художні засоби використовуються в поетичному заклинанні?
-    Визначте тему цього тексту.
-    До кого звертається автор?
-    Якою постає людина в “Розколюванні”?
-    В чому полягає основна думка цієї сури?

Паралелізм – однорідна синтаксична побудова речень.
Анафора - єдинопочаток


IV.  Підсумок уроку
1.    Ланцюжок запитань. (Кожний учень складає запитання, той хто відповідає на нього правильно, задає своє і т.д.)
2.    Проблемне завдання: Попрацюйте в парах, порадьтеся, дайте відповідь на запитання: Що спільного між Ведами та Кораном?

V. Домашнє завдання.
 Прочитайте в підручнику про Коран. Підготуйте повідомлення: Що я знаю про Біблію?

8 клас


ТЕМА: “Книга Книг”- одна з найдревніших та найпопулярніших книг людства

МЕТА: поглибити знання учнів про Біблію, історію її виникнення, композицію, тематику, її значення  як джерела образів, мотивів та сюжетів для європейського мистецтва; розвивати вміння самостійно опрацьовувати інформацію, узагальнювати її та аргументувати свою думку;


виховувати толерантність по відношенню до релігійних поглядів народів світу.
ТИП УРОКУ: сприйняття та засвоєння нового матеріалу.
ОБЛАДНАННЯ: ілюстрації Г.Доре до Старого Завіту.

                                                           Є цінності, які вищі понад усе,


                                                           які належать усьому людству
                                                           і які ми маємо разом оберігати.
                                                                                 С.М.Реріх

                                   
                                   ХІД УРОКУ

І. Актуалізація знань.

1. Творча робота:  сенкан (задане слово) Коран
Складання сенкана  1 рядок – задане слово
                                  2 рядок – 2 прикметника
                                  3 рядок – 3 дієслова
                                 4 рядок – фраза – підсумок з 4 слів
                                              5 рядок – синонім до заданого слова

Наприклад:                КОРАН


               мусульманський, богонатхненний
                   вчить, пояснює, наставляє
                        складається із 114 сур
                                   мудрість

Каталог: katalog
katalog -> М. Дніпропетровська на 2007 рік Дніпропетровськ 2007 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік
katalog -> Усний журнал «з україною в серці»
katalog -> Туве Марика Янсон Комета прилітає Мумі-тролі 2
katalog -> Дніпропетровськ 2011 Зміст Вступ
katalog -> Юридична академія України імені Ярослава Мудрого
katalog -> Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
katalog -> Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
katalog -> Перелік дисциплін вільного вибору аспіранта
katalog -> Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького Кафедра годівлі тварин і технології кормів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка