І. Аналіз роботи школи-інтернату за 2014/2015 навчальний рік та завдання наСторінка1/13
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЗМІСТ

І. Аналіз роботи школи-інтернату за 2014/2015 навчальний рік та завдання на

2015/2016 навчальний рік

1.1. Аналіз методичної роботи …………………………………………………..…….4

1.2. Наслідки атестації педагогічних працівників школи-інтернату … ………..…...5

1.3. Аналіз виконання навчальних програм …………………………………………..6

1.4. Аналіз навчальної роботи школи-інтернату ………………………………..…...6

1.5. Аналіз роботи з учнями, які навчалися за індивідуальною формою ……...........9

1.6. Аналіз виховної роботи ………………………………………………..…………10

1.7. Аналіз роботи соціального захисту учнів школи-інтернату за 2014/2015 навчальний рік …………………………………………………………………………...17

1.8. Аналіз роботи з питань охорони праці …………………………………………..25

1.9. Аналіз роботи з питань охорони життєдіяльності учнів ……….……………....26

1.10. Аналіз роботи шкільної психолого-медико-педагогічної комісії ……………..28

1.11. Аналіз роботи шкільної бібліотеки ………………………………….…………..29

1.12. Аналіз роботи медичної служби школи-інтернату ………………….………….30

1.13. Аналіз роботи психологічної служби школи-інтернату ………………………..32

1.14. Аналіз працевлаштування випускників 9, 10 класів …………………………....40

1.15. Аналіз роботи з організації відпочинку та оздоровлення

вихованців у 2014/2015 навчальному році ……………………………………...42

ІІ. Організація роботи колективу школи-інтернату по забезпеченню

реабілітаційно-оздоровчого та навчально-виховного процесів у 2014/2015

навчальному році ……………………………………………………..…………..44

2.1. Заходи щодо організованого початку 2015/2016 навчального року ……….......44

2.2. Циклограма наказів навчального закладу на 2015/2016 навчальний рік ………46

2.3. Заходи щодо організованого закінчення 2015/20156 навчального року ……….48

2.4. Працевлаштування випускників, профорієнтаційна та трудова

підготовка учнів школи-інтернату……...................................................................49

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.Учні

3.1.1. Зміст роботи з соціального захисту учнів на 2015/2016 навчальний рік………51

3.1.2. Оздоровлення вихованців ………………………………………………………...52

3.1.3. Організація з підвищення якості навчально-виховного процесу в 2015/2016

навчальному році…………………………………………………..……….……...53

3.1.4. Організація навчання учнів за індивідуальною формою

в 2015/2016 навчальному році…….........................................................................53

3.1.5. Організація виховної роботи в 2015/2016 навчальному році …………………..54

3.2. Педагогічні працівники

3.2.1. Атестація педагогічних працівників школи-інтернату. План та порядок проведення атестації педагогічних працівників у 2016 році ……………....................79

3.3. Школа і сім’я ............................................................................................................79

3.4. Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання…………………………..82

4. Управління школою-інтернатом у 2015/2016 навчальному році

4.1.Засідання педагогічної ради……………………………..………………..........…....84

4.2.Наради при директорові …………………………………………………….........…85

4.3. Система внутрішкільного контролю за навчально-виховною роботою

в 2015/2016 навчальному році …………………………………………….………86

5. Методичне забезпечення роботи школи-інтернату в 2015/2016 навчальному році

5.1. Робота педагогічних працівників школи-інтернату над методичною темою...................................................................................................................................93

5.2. Робота методичних об’єднань школи-інтернату в 2015/2016 навчальному році………………………………………………………………………………………..94

6. Охорона праці …………………………………………………………………………95

7. Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату …………….………………102

7.1. Господарська діяльність, матеріально-технічна база школи-інтернату ……….102

7.2. Фінансова діяльність …………………………………………………………...….106

8. Очікувані результати ………………………………………………………………...113

9. Додатки ………………………………………………………………………………114 1. План роботи шкільної бібліотеки на 2015/2016 навчальний рік ……………..114

 2. План роботи шкільної психолого-медико-педагогічної комісії на 2015/2016 навчальний рік .......................................................................................................119

 3. Заходи щодо підготовки школи-інтернату до державної атестації …………..…………………………………………………………………………….121

 4. Заходи щодо реалізації державних та обласних програм в галузі освіти, указів президента, постанов кабінету міністрів України, розпоряджень, доручень, наказів …………………………………………………………………………….122

5. План роботи практичного психолога школи-інтернату на 2015/2016 навчальний рік……………………………………………………………………………………..125

І. Аналіз роботи школи-інтернату за 2014/2015 навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рік1.1. Аналіз методичної роботи
У 2014/2015 навчальному році методична робота школи-інтернату була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеної чинним законодавством про освіту, надання методичної допомоги адміністрацією школи-інтернату педагогічним працівникам щодо оволодіння інноваційними технологіями навчання.

Згідно з планом роботи школи-інтернату на 2014/2015 навчальний рік педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: «Корекційно-розвиткова спрямованість навчально-виховного процесу».

В школі-інтернаті була створена методична рада школи-інтернату, до складу якої входили голови методичних обє`днань, на чолі з директором школи.

В школі-інтернаті функціонує наставництво. Вчитель Гонтаренко Л.О. та вихователь Рянська С.О. відповідально поставилися до наставницької роботи, проводили бесіди, консультації, звітували про проведену роботу. Велика увага приділяється самоосвіті педагогічних працівників як одному з напрямків підвищення професійної майстерності вчителів. В наявності папки з самоосвіти, які містять плани та звітну інформацію.

Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради школи-інтернату, засідання методичних об’єднань вчителів та вихователів, були виконані всі заплановані заходи наставників з молодими вчителями, складені звіти по результатам проведеної роботи.

З метою більш досконалого вивчення стану викладання навчальних предметів та проведення позаурочних заходів в 2014/2015 навчальному році, згідно з планом роботи школи-інтернату, методичними об’єднаннями вчителів були проведені предметні тижні.

Методична робота в школі була спрямована на реалізацію учнями права отримати якісну освіту, враховуючи особливості психофізичного розвитку кожного учня, їх соціалізацію та як результат роботи, слід відмітити, належний рівень підготовки вихованців інтернату до самостійного життя і праці.

Більшість відвіданих протягом року уроків проведено на високому методичному рівні.

Успіху в роботі вчителів сприяла творча активність, взаємодопомога та взаємовідвідування уроків, обмін досвідом під час проведення відкритих уроків, використання нестандартних форм організації навчального процесу, доцільне використання наочності та тісний зв'язок в роботі з вчителем – логопедом, вихователями, батьками.


1.2. Наслідки атестації педагогічних працівників школи-інтернату


Завданнями атестації були:

 • активізація творчої професійної діяльності вчителів та вихователів;

 • стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;

 • підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів;

 • забезпечення соціального захисту педагогів;

 • стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання.

Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку учнів.

Адміністрацією школи-інтернату в 2014/2015 навчальному році було видано ряд відповідних наказів, що відповідають вимогам чинного законодавства.

Проведено засідання атестаційної комісії І рівня, де розглянуто питання щодо розподілу функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії, розглянуто подані заяви на проходження позачергової атестації, затверджено графік проведення атестації у поточному навчальному році, розглянуто експерті оцінки діяльності тих, хто атестується, розглянуто атестаційні листи, заслухано тих, хто атестується, прийняті відповідні рішення тощо. Всі педагогічні працівники попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” відповідно до термінів плану-графіка проходження курсів підвищення кваліфікації в 2014 році.

У 2015 атестовано 17 педагогічних працівників, у тому числі у черговому порядку 13, у позачерговому – 4.

Питання щодо організації та результатів атестації педагогічних працівників школи-інтернату в 2014/2015 навчальному році були розглянуті на засіданні педагогічної ради, нараді при директорові.

Звернень педагогічних працівників школи-інтернату до атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації зі скаргами не було.


1.3. Аналіз виконання навчальних програм


На виконання плану роботи школи-інтернату на 2014/2015 навчальний рік адміністрацією було проаналізовано стан виконання навчальних програм за 2014/2015 навчальний рік.

Вивчення питання показало, що викладання навчальних предметів здійснюється за робочим навчальним планом школи-інтернату, розробленим та затвердженим у встановленому чинним законодавством порядку.

Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності адміністрації навчального закладу щодо виконання навчального плану і програм показало, що: • розклад уроків відповідає робочому навчальному плану школи-інтернату;

 • усі учителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів.

Учителі навчальну про­граму виконали повністю як за кількістю годин, так і змістовно. Кількість контрольних робіт, диктантів, навчальних екскурсій відповідає запланованим та записам на сторінках класних журналів. Перед навчальною екскурсією всі присутні учні пройшли інструктаж з безпеки життєдіяльності, про що свідчать записи на сторінках «Журналу інструктажів».

У школі-інтернаті склалася система контролю за станом ведення шкільної документації. Впродовж навчального року видано аналітичні накази за підсумками перевірки ведення шкільної документації, з результатами яких колектив школи-інтернату ознайомлено на нарадах при директорові.

Відповідно до плану роботи протягом року перевірявся стан ведення зошитів учнями з математики та української мови.  1. Аналіз навчальної роботи школи-інтернату

У 1-4 класах у 2014/2015 навчальному році навчалося 50 учнів (станом на 05.09.2014). Навчання велося за програмою 1-4 класів для розумово відсталих дітей, затвердженою Міністерством освіти і науки України, у режимі однієї зміни шестиденного тижня. У початковій школі з 1 вересня функціонувало 4 класи, у яких працювали 4 учителя початкових класів, 3 вчителя-предметника з навчальних предметів «музика», «основи здоров´я», «ритміка», «лікувальна фізкультура», 1 вчитель-логопед з «розвитку мовлення» та 8 вихователів. Учителі працювали в тісному контакті з учителями - предметниками, із вчителем-логопедом, що істотно відбилося на якості знань дітей початкової школи.
Рівень навчальних досягнень учнів 3-4 класів

за 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 навчальні роки

Серед 2-4 класів найкращі навчальні досягнення мають учні 4 класу (вчитель Грицько Н.С.) Учні початкових класів брали участь у предметних тижнях, загальношкільних заходах, навчальних екскурсіях, тощо.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка