І. Аналіз роботи школи-інтернату за 2014/2015 навчальний рік та завдання на


План роботи практичного психологаСторінка13/13
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Додаток 5


План роботи практичного психолога

комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради»

на 2015/2016 навчальний рік

План роботи практичного психолога Комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради» на 2015/2016 навчальний рік складено на підставі нормативних документів, якими у своїй діяльності керується практичний психолог протягом всього часу роботи, а саме: Конституції України, Конвенція ООН про права дитини, Законів України «Про освіту від 23 травня 1991 року № 1060- ХІІ (витяг)», «Про загальну середню освіту від 13 травня 1999 року № 651-ХІV (витяг)», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про затвердження типового Положення про центр практичної психології і соціальної роботи», «Про затвердження Положення про експертизу психологічного та соціального інструментарію», «Про попередження насильства в сім`ї 15 листопада 2001 року № 2789-ІІІ», Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року, Положення про психологічну службу системи освіти України; «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів», Наказ України від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу кисети освіти України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16 703)», Наказ від 01.02.2010 № 59 «Про вживання заходів щодо запобігання насильства над дітьми», Наказ від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх правна освіту», Наказ від 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», Лист МОН від 11.09.2009 № 1/9-632 «Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх», Лист від 13.09.2010 № 1/9-623 «Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи», Лист МОНУ № 1/9-352 від 27.08.2000 «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України», Лист МОНУ № 109 від 27.11.2000 «Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога)», Лист МОНУ № 1/9-530 від 05.08.2010 «Про сприяння розвитку психологічної служби системи освіти», Лист МОНУ № 1/9-616 «Про розрахунок кількості ставок практичних психологів та соціальних педагогів», Лист МОНУ «Про організацію та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах», Лист МОНУ № 1/9-19 від 13.01.2011 «Про збереження посад працівників психологічної служби», Лист МОНУ від 26.09.2012 № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів», Лист МОНУ № 1/9-413 від 06.06.2013 «Про затвердження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти», Лист МОНУ № 1/9-135 від 11.03.2014 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу», Лист МОНУ № 1/9-179 від 28.03.2014 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів», Лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-374 «Про стан та особливості діяльності психологічної служби у 2014-2015 році», Лист Української НМЦ практичної психології та соціальної роботи від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню», Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний період (УНМПЦ ПП НАПН України, протокол № 3 від 20.04.2014)», методичних рекомендацій щодо організації і змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти та інших нормативно-правових актів.

Додаткові документи: Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392), Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462).Цілепокладаюча частина

В 2015/2016 навчальному році практичний психолог школи-інтернату продовжить працювати над методичною темою «Позитивна соціалізація учнів (вихованців) школи-інтернату та розвиток високоадаптивної особистості», головна мета якої є вивчення та психологічне супроводження індивідуального розвитку кожного учня в реалізації навчально-виховного процесу та охорони його психофізичного здоров`я, а також взаємодія сім’ї та всіх учасників навчально-виховного процесу, соціалізація у створенні оптимальних умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України через її самовизначення.

Завдання психологічної служби Комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради»:

- комплексне обстеження дітей з метою диференціювання підходу в вихованні, навчанні та соціальній адаптації;

- надання допомоги в професійному та особистісному самовизначенні;

- надання допомоги учням (вихованцям) та педагогам школи-інтернату у запобіганні нервово-психічних навантажень;

- робота з розвитку комунікативних навичок в учнів (вихованців) школи-інтернату;

- індивідуальні та групові консультації учнів (вихованців) та педагогів школи-інтернату з проблем психологічних труднощів.Змістовна частина

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

за проведену роботуВідмітка про виконання

1. Психодіагностична робота

1.

Діагностика пізнавальних процесів учнів 1-го класу з метою вивчення їх готовності до навчання в школі та діагностика адаптації учнів

5-х класів при переході до середньої ланки навчання.

вересень-жовтень

Практичний психолог
1.1

Спостереження за учнями під час уроку.

протягом

року


Практичний психолог
1.2

Психодіагностика з допомогою опитувальника для 5-х класів «Адаптація п`ятикласників» (Н.Г.Лусканова). М.В. Лемак, В.Ю. Петрище «Психологу для роботи: діагностичні матеріали»

вересень

Практичний психолог
1.3

Психодіагностика з допомогою методики А.Керна-Й. Єрасека виявлення шкільної зрілості, 2-4 класи. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»

жовтень

Практичний психолог
1.4

Психодіагностика з допомогою методики для діагностування розвитку мислення, уваги, пам`яті (М.Р. Битянова Е.Н. Працицька) 3-4 класи. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»

вересень

Практичний психолог1.5

Психодіагностика з допомогою методики «Відношення дитини до навчання у школі»

В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва «Основи практичної психології».
вересень

Практичний психолог
1.6

Психодіагностика з допомогою методики «Діагностика соціально-психологічної адаптації», К. Роджерс, Р.Раймонд. А.В. Анасова «Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-психологічного супроводу дітей з девіаціями поведінки» 1-5-ті класи.

вересень

Практичний психолог
1.7

Обстеження з допомогою опитувальника для батьків 1-х класів «Як Ви оцінюєте свою дитину» Дж. Чейні. Батьки. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище «Психологу для роботи: діагностичні матеріали»

вересень

Практичний психолог
2.

Діагностика міжособистісних відносин

жовтень-листопад

Практичний психолог
2.1

Обстеження з допомогою методики «Діагностика моделі педагогічного спілкування» (Методика І.М. Юсупова), педагогічний колектив. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»

жовтень

Практичний психолог
2.2

Психодіагностика з допомогою методики «Малюнок сім`ї» (А.І. Захаров), 7-8 класи. Л.Д. Столяренко «Основи психології. Практикум»

жовтень

Практичний психолог
2.3

Обстеження з допомогою анкетування батьків «Як ви розумієте своїх дітей». М.В. Лемак, В.Ю. Петрище «Психологу для роботи: діагностичні матеріали»

жовтень

Практичний психолог
2.4

Психодіагностика з допомогою методики «Діагностика професійного вигорання».(К.Маслач, С.Джексон, в адаптації Н.Є.Водопьянової). Педагогічний колектив. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»

листопад

Практичний психолог
2.5

Обстеження з допомогою методики «Індивідуальний стиль викладання»

(За А. К. Марковою, А.Я. Нікановою), педагогічний колектив. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище «Психологу для роботи: діагностичні матеріали»
листопад

Практичний психолог
3

Діагностика емоційно-вольової сфери

грудень

Практичний психолог
3.1

Обстеження з допомогою тестування «Виявлення схильності досуїцидальної поведінки», Є.В.Змановська «Девіантологія» 6-8 класи. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище «Психологу для роботи: діагностичні матеріали»


грудень

Практичний психолог
3.2

Психодіагностика з допомогою методики «Неіснуюча тварина»

5-6 класи. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище «Психологу для роботи: діагностичні матеріали»
грудень 2014/2015 н.р.

Практичний психолог
3.3

Психодіагностика з допомогою методики емоційної зрілості (О.Л. Чебикіна). 7-8 класи. С. Максименко, О. Главник «Емоційний розвиток дитини».

грудень

Практичний психолог
3.4

Обстеження з допомогою методики деференційної діагностики депресивних станів (Т.А Жмурова).9-ті класи. Л.Д. Столяренко «Основи психології. Практикум»

грудень

Практичний психолог
4.

Діагностика сформованості особистості учнів старших класів, а також визначення девіантної поведінки.

cічень-лютий

Практичний психолог
4.1

Обстеження з допомогою анкетування з виявлення учнів із девіантною поведінкою у класі. 7-8 класи. Л.Д. Столяренко «Основи психології. Практикум»

січень

Практичний психолог
4.2

Обстеження з допомогою методики Лонга «Самооцінка» 9-10 класи Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»

лютий

Практичний психолог
4.3

Психодіагностика з допомогою методики «Ваш тип характеру» 6-8 класи. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»

березень

Практичний психолог
5

Діагностика профорієнтації та комунікативної компетенції.

квітень/травень

Практичний психолог
5.1

Обстеження з допомогою анкетування «Я і моя майбутня професія».9-10 класи Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»

квітень

Практичний психолог
5.2

Психодіагностика з допомогою тестування «Чи вмію я спілкуватися»Учні 10-го класу. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище «Психологу для роботи: діагностичні матеріали»

квітень

Практичний психолог
5.3

Обстеження з допомогою методики Голанда 10 класи. С. Максименко, О.Главник, «Професійні здібності учнів»


травень

Практичний психолог
5.4

Обстеження з допомогою тестування « Рівень комунікативного контролю в спілкуванні» (В.В. Бойко), 9-ті класи. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»

травень

Практичний психолог
2. Консультаційна робота

1.

Ознайомлення батьків з роботою психологічної служби та практичного психолога зокрема як невід`ємна частина навчально-виховного процесу та успішної соціальної адаптації учнів.

Протягом року

Практичний психолог
2.

Ознайомлення вчителів та вихователів з результатами обстеження та надання рекомендацій, враховуючи результати обстеження учнів.

Протягом року

Практичний психолог
3.

Індивідуальні консультації з педагогами за їх зверненням.

Протягом року

Практичний психолог
4.

Індивідуальне консультування батьків, надання рекомендацій в зв`язку з порушенням поведінки та виникненням проблем у вихованні дітей даного закладу.

Протягом року

Практичний психолог
5.

Індивідуальне консультування учнів з особистих проблем.

За потребою

Практичний психолог
6.

Консультування батьків та вихователів щодо профілактики правопорушень серед учнів.

Протягом року

Практичний психолог
7.

Надання індивідуальних та групових консультацій учням стосовно зниження напруженості та підняття самооцінки.

Протягом року

Практичний психолог
8.

Надання консультацій стосовно формування у дітей здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками.

Протягом року

Практичний психолог
9.

Консультація батьків, вчителів стосовно факторів, які впливають на суїцидальну поведінку підлітків.

Протягом року

Практичний психолог
10.

Консультація батьків стосовно законодавчої бази працевлаштування випускників школи-інтернату.

Протягом року

Практичний психолог
11.

Робота з педагогічним колективом стосовно визначення професійно важливих якостей учнів.

Протягом року

Практичний психолог
3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Проведення індивідуальних та групових колекційних занять з учнями початкових класів, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів (Л.В. Туріщєва

«Психокорекційні ігри»).Постійно з обраною групою

Практичний психолог
2.

Ігри, що розвивають особистісні можливості дитини (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»).

Протягом року

Практичний психолог
3.

Корекційні заняття для зняття втоми та напруги серед педагогічного колективу. (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»).

Протягом року

Практичний психолог
4.

Проведення групових та індивідуальних занять для профілактики правопорушень серед неповнолітніх. (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»).

Протягом року

Практичний психолог
5.

Проведення ділових ігор для учнів старших класів стосовно вибору майбутньої професії «Різноманіття світу професій». (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»).


Протягом року

Практичний психолог
6.

Ігровий практикум з навчання технік керування емоціями, зняття м`язового й емоційного напруження. (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»).


Протягом року

Практичний психолог4.Психологічна просвіта

1.

Ознайомлення педагогічного колективу та батьків на батьківських зборах з віковими аспектами виховання дітей.

Протягом року

Практичний психолог
2.

Виступ на спецсемінарі на тему: «Алкоголізм і наркоманія у підлітковому віці, та як цьому запобігти».

Протягом року

Практичний психолог
3.

Виступ на педагогічній раді з теми «Особливості адаптації учнів при переході до середньої шкільної ланки».

Протягом року

Практичний психолог
4.

Виступ перед педагогічним колективом на нараді при директорові на тему: «Особливості розвитку пізнавальних процесів учнів школи-інтернату».

Протягом року

Практичний психолог5.


Виступ на педагогічній раді на тему «Реабілітація дітей з особливими освітніми проблемами: психологічні , психофізичні та інші аспекти».

Протягом року

Практичний психолог
6.

Доповідь на спецсемінарі щодо емоційного порушення у дітей на тему: «Як допомогти дитині при загрозі суїциду».

Протягом року

Практичний психолог7.


Виступи на педрадах, нарадах за запитом. Підвищення рівня психологічної компетентності колективу.

Протягом року

Практичний психолог
8.

Виступ на нараді при директорові на тему: «Визначення професійно важливих якостей учнів школи-інтернату».

Протягом року

Практичний психолог
9.

Участь у семінарах, форумах, тренінгах комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти».

Протягом навчального року, згідно з планом роботи на рік КВНЗ «ХАНО»

Практичний психолог
5. Організаційно-методична робота

1

Складання плану роботи практичного психолога на 2014/2015 навчальний рік.

Протягом року

Практичний психолог
2

Складання щомісячних планів роботи практичного психолога.

В кінці кожного місяця протягом року

Практичний психолог
3

Підготовлення до проведення навчальних, індивідуальних та групових занять, ігор, тренінгів.

Відповідно до плану роботи

Практичний психолог
4

Підготовка до участі у проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, засідань методичних об’єднань, спецсемінарів з олігофренопедагогіки та спеціальної психології.

Відповідно до графіку проведення

Практичний психолог
5

Складання звітів за підсумками роботи за І та ІІ семестри 2014/2015 навчального року.

І-ІІ семестри

Практичний психолог
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка