І. Аналіз роботи школи-інтернату за 2014/2015 навчальний рік та завдання на


Пріоритетні завдання виховної роботи в 2015/2016 навчальному роціСторінка3/13
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Пріоритетні завдання виховної роботи в 2015/2016 навчальному році

 1. Формування, збереження і зміцнення всіх складових здоров’я учнів шляхом удосконалення організації спеціального педагогічно-охоронного режиму дня, фізичного виховання, надання дітям гігієнічних знань і навичок, запобігання шкідливим звичкам, формування свідомого, відповідального ставлення до свого здоров’я.

 2. Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

 3. Забезпечення комплексного підходу до роботи з професійної орієнтації вихованців, посилення її соціально-економічної спрямованості, надання психологічної підтримки та здійснення корекції професійного самовизначення старших учнів;

 4.  Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, поваги до героїчного історичного минулого народу, активної громадянської позиції, відданості у служінні Батьківщині.

 5. Підвищення морально-правової свідомості вихованців, прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві.

 6. Розвиток еколого-натуралістичної діяльності.

 7. Залучення дітей до участі в різних сферах діяльності на основі їх нахилів та здібностей.

8. Допомога батькам в оволодінні системою знань та вмінь, необхідних

для організації діяльності дитини з вадами інтелектуального розвитку;

9. Здійснення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів, спільно з органами внутрішніх справ, службами у справах дітей, місцевими радами, громадськістю.
1.7. Аналіз роботи соціального захисту учнів школи-інтернату

за 2014/2015 навчальний рік
Робота з соціального захисту вихованців була спрямована на: захист прав та інтересів учнів, профілактику негативних явищ серед учнівської молоді, розвиток соціальної компетентності дітей, професійну орієнтацію учнів, соціально-психологічну просвіту всіх учасників навчально-виховного процесу. У школі-інтернаті протягом 2014/2015 навчального року навчалось 157 учнів віком від 7 до 18 років.

Упродовж 2014/2015 навчального року були здійснені такі заходи щодо соціального захисту учнів:  • проводились ознайомлення педагогічного колективу з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства;

  • розглядались питання соціального захисту дітей пільгових категорій на нарадах при директорові, засіданнях педагогічних рад, засіданнях методичних об’єднань вихователів, класних керівників;

  • проводилась робота щодо стягнень на користь вихованців аліментів з батьків, які позбавлені батьківських прав;

  • забезпечувався захист майнових та житлових прав вихованців;

  • видавались Єдині квитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (6шт);

  • створений та систематично оновлювався банк даних на всіх вихованців закладу та банк даних дітей пільгового контингенту.


На кінець 2014/2015 навчального року в школі-інтернаті навчалося: 5 – дітей - сиріт, 12 - дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 8 - мають опікунів (піклувальників) – фізичних осіб, 2- виховуються у прийомних сім’ях, 7 - виховуються у дитячих будинках сімейного типу. Порівняно з 2013/2014 навчальним роком збільшилась кількість дітей-сиріт на 3 особи, дітей, позбавлених батьківського піклування на 6 осіб, дітей-інвалідів – на 1 особу, кількість дітей з багатодітних родин на 1 особу, з неповних сімей - на 3 особи, із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах – на 2 особи. Зменшилась кількість дітей з малозабезпечених сімей на 2 особи.

Щорічно, як показують діаграми, незначно, але збільшується чисельність дітей пільгових категорій. У 2014/2015 навчальному році пільговий контингент учнів склав 79% (124 дитини) від загальної кількості учнів, що на 5% більше ніж у попередньому навчальному році. В умовах школи-інтернату, порівняно з іншими типами навчальних закладів, більш широко реалізуються права дітей та сімей з числа соціально незахищених категорій.

Особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформлені відповідно до «Переліку документів особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».

У одного учня, Соколовського І.І., вихованця ДБСТ, відсутнє закріплене житло. По досягненню 16 річного віку Соколовський І.І. буде поставлений на квартирний облік. Ведеться листування зі службами у справах дітей з питань збереження житла, нарахування пенсій, аліментів.

Своєчасно оформлюються відповідні пільги дітям, які цього потребують (видача Єдиних квитків, літнє оздоровлення, допомога при подальшому навчанні). Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають Єдині квитки.

Робота з дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу (7 осіб), організована відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012 № 329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу». Своєчасно надається щорічна інформація про стан навчання та розвитку дітей-вихованців ДБСТ службам у справах дітей відповідно до строків влаштування дитини в ДБСТ.

Правове, превентивне виховання

Робота адміністрації та педагогічного колективу щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та дитячої злочинності, безпритульності та бездоглядності) у 2014/2015 навчальному році здійснювалася згідно з планами спільних заходів школи-інтернату зі службою у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації, відділом кримінальної міліції у справах дітей Балаклійського РВ ГУМВС України в Харківській області, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді на 2014/2015 навчальний рік. Систематичне проведення відеолекторіїв, роз’яснювальної роботи з дитячим та педагогічним колективами, участь правоохоронців та соціальних служб у засіданнях Ради профілактики правопорушень, надання ілюстрованої наочності посилювала значення та вагомість питань профілактики злочинності, формування здорового способу життя, підвисила правову культуру учасників навчально-виховного процесу.

Питання роботи школи з попередження дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о вихователів, батьківських зборах.Станом на 01.05.2015 року перебуває на обліках учнів:

  • на внутрішкільному – 2 учні;

  • у секторі КМСД – 0 учні;

  • у ССД–5 учні (діти, які опинились в складних життєвих обставинах).

Порівняно з попередніми роками значно покращився результат щодо наявності вихованців, які стоять на обліку в секторі КМСД за скоєння злочинів. В 2014/2015 навчальному році таких дітей в школі не було. Зменшилась кількість учнів, які стоять на внутрішкільному контролі - на 2 особи.

З метою посилення індивідуально-корекційної роботи з формування соціально-нормативної поведінки учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, наказом по школі закріплені громадські вихователі (наставники) з числа педагогічного колективу. Громадські вихователі в своїй діяльності дотримуються положення про громадського вихователя, працюють за планами індивідуальної роботи з дітьми, здійснюють контроль за відвідуванням ними занять, щосеместру надають звіти в письмовій формі про проведену індивідуально-корекційну роботу з формування соціально-нормативної поведінки в учнів та її результативність.

Робота з дітьми із сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, проводилася відповідно до спільного наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах». У школі-інтернаті навчається 5 вихованців з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Щосеместру вихователями, класними керівниками відвідувались сім’ї дітей групи ризику та сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, були складені акти обстеження житлово-побутових умов сімей, батьки запрошувались та були заслухані на Раді профілактики правопорушень, підтримувався зв’язок з районними службами у справах дітей за місцем проживання вихованців. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Балаклії регулярно, за проханням школи, надавав цій категорії дітей матеріальну (натуральну) допомогу у вигляді одягу, взуття, канцтоварів, іграшок. З дітьми працював шкільний психолог.

Учні асоціальної поведінки та діти з сімей, які опинились у складних життєвих умовах, на 100% охоплені гуртковою роботою, активно залучалися до проведення загальношкільних заходів (тематичних свят, трудових акцій, конкурсів-виставок тощо).

Робота з попередження злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності тісно пов’язана з питаннями правової освіти.

На виконання


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка