І. Аналіз роботи школи-інтернату за 2014/2015 навчальний рік та завдання на


Аналіз роботи психологічної служби школи-інтернатуСторінка5/13
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.13. Аналіз роботи психологічної служби школи-інтернату


Завдання над якими працювала психологічна служба Комунального закладу «Балаклійської спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради» протягом 2014/2015 навчального року:

- корекційно-розвиткова спрямованість навчально-виховного процесу;

- за методичною темою: «Позитивна соціалізація учнів (вихованців) школи-інтернату та розвиток високоадаптивної особистості»;

- впровадження в практику школи-інтернату корекційно-розвиваючих програм навчально-виховної діяльності з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

- виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-психологічної корекції та надання їм психолого-педагогічної допомоги;

- проведення психологічної експертизи та психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки неповнолітніх учнів та інших проявів асоціальної форми поведінки;

- профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед учнів школи-інтернату;

- сприяння вибору учнями професії з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, можливостей, здібностей; підготовка їх до свідомого життя;

- надання консультаційної допомоги педагогічному коллективу щодо впровадження та адаптації інноваційних методик навчання та виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку учнів.

Велись спостереження за собливостями розвитку пізнавальних процесів учнів (вихованців) школи-інтернату, а саме: за низьким рівнем працездатності, недостатнім рівнем розвитку саморегуляції та самооцінки; загальним недорозвиненням мовлення, порушенням фонетико-фонематичного слуху; низьким рівнем концентрації уваги, недостатній її розподіл; високим рівнем виснаження нервових процесів, не сформованістю аналітико-синтетичних функцій мислення.

Протягом 2014/2015 навчального року працівником психологічної служби здійснювалось психодіагностичне обстеження учнів школи-інтернату. При здійсненні психодіагностичного обстеження учнів, були використані методики, що спрямовані на:


 • діагностику пізнавальних процесів учнів 1-го класу з метою вивчення їх готовності до навчання в школі-інтернаті та діагностика адаптації учнів 5-х класів при переході до середньої ланки навчання (Роджерс-Деймонд);

 • діагностику міжособистісних відносин;

 • діагностику креативності, сформованості особистості учнів старших класів та визначення девіантної поведінки;

 • діагностика емоційно-вольової сфери, мотивації та дезадаптації;

 • профорієнтації, соціальної та комунікативної компетенції.

Індивідуальна психодіагностика проведена з 99 дітьми, із них:

 • учнів 1-4 класів – 22 чоловік;

 • учнів 5-8 класів – 50 чоловік;

 • учнів 9-10 класів – 27 чоловік.

Групова психодіагностика проведена з 135 дітьми школи-інтернат, із них:

 • учнів 1-4 класів – 42 чоловіка;

 • учнів 5-8 класів – 66 чоловік;

- учнів 9-10 класів – 27 чоловік.

Також, за виявленими недоліками були проведені індивідуальні та групові консультації з учнями, батьками, педагогами та адміністрацією школи-інтернату. Було надано консультації адміністрації школи-інтернату з питань здійснення психологічного супроводу психологічного та особистісного розвитку учнів, а саме: визначення психологічної готовності учнів до навчання, здійснення психологічного супроводу адаптації першокласників до школи, психологічний супровід розвитку молодших школярів та підлітків (діагностика інтелектуального та особистісного розвитку, особливості характеру, мотивів навчання тощо), проведення профілактичної роботи щодо дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи, допомога в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.

Педагогічному колективу школи-інтернату надано консультації в організації виховної роботи, а саме: з питань запобігання конфліктам в учнівському колективі, виявлення дітей «групи ризику», проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх та ризикової поведінки, формування навичок здорового способу життя, а також запобіганню професійному вигоранню.

За підсумками проведення консультаційної роботи було: • ознайомлено батьків з роботою психологічної служби та практичного психолога зокрема, як невід`ємної частини навчального-виховного процесу та успішної адаптації учнів до навчання;

 • надано рекомендації щодо подолання труднощів в навчанні та і вихованні першокласників, та адаптації учнів 5-х класів в старшій школі;

 • запропоновано інформацію вчителям початкової школи «Індивідуально-психологічні особливості дітей, які слід врахувати вчителю в період адаптації першокласників до умов навчання»;

 • надано консультації педагогічному колективу щодо введення інноваційних технологій навчання та їх адаптація, враховуючи особливості психофізичного розвитку учнів в умовах спеціальної школи;

 • надано індивідуальні та групові консультації учням з порадами для зниження напруженості, підняття самооцінки, прийняття раціонального рішення для подолання міжособистісних конфліктних ситуацій;

 • надано консультації батькам та випускникам стосовно нормативно-правової бази при подальшому працевлаштуванні та інше.

Протягом всього навчального року проводилась корекційно-відновлювальна та розвивальна робота із учнями початкових та середніх класів. Всього 62 ігрових заняття. Також проведені корекційні заняття серед педагогів школи-інтернату для зняття напруги та втоми.

Метою корекціно-відновлювальної та розвивальної роботи було проведення індивідуальних і групових занять, що спрямовані на розвиток пізнавальних процесів, креативного мислення та розвиток творчих здібностей учнів, подолання недоліків особливостей розвитку особистості учнів школи-інтернату, формування самостійного прийняття рішень, саморегуляції та самоконтролю.

Враховуючи результати, отримані після корекційно-відновлювальних та розвивальних занять важливо подовжити та поглибити роботу в даному напрямку у наступному 2015/2016 навчальному році.

У 2014/2015 навчальному році практичний психолог школи-інтернату виступала з доповідями:

- на засіданні педагогічної ради школи-інтернату: «Особливості адаптації учнів при переході до середньої ланки навчання», «Робота педагогічного колективу щодо формування здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками»;

- на нараді при директорові школи-інтернату: «Особливості розвитку пізнавальних процесів учнів школи-інтернату», «Визначення професійно важливих якостей учнів школи-інтернату»;

- на спеціальних семінарах з олігофренопедагогіки та спеціальної психології: «Педагогічні аспекти реабілітаційного процесу», а також приймала участь у засіданнях методичних об’єднань школи-інтернату та семінарах комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». Також була проведена методична робота, тема якої: «Позитивна соціалізація учнів (вихованців) школи-інтернату та розвиток високоадаптивної особистості». По даній темі була проведена наступна робота: діагностика учнів 1-5 класів («Адаптація п`ятикласників» (Н.Г.Лусканова). Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»), консультація класних керівників та батьків учнів. Були також проведені корекційно-відновлювальні заняття. Вони дали змогу учням скоріше адаптуватися до нових умов навчання та нових людей. З питання психологом викладалися загальні поради на сайті школи для батьків та вчителів. Проводилися консультації та виступи на семінарах «Особливості адаптації учнів при переході до середньої шкільної ланки». Підбивши підсумки проведеної роботи, можна сказати, що вона дала доволі позитивні результати. Враховуючи такі результати практичному психологу слід продовжити працювати в цьому напрямку та ще більш поглибити свою роботу з учнями, які потребують допомоги в адаптації до нових умов середовища.

Виходячи з цього, в подальшій роботі практичного психолога школи-інтернату слід приділити більше уваги індивідуальним консультаціям, що спрямовані на формування самостійного прийняття рішення з боку учнів, підвищення рівня самооцінки учнів, самоорганізації, зниженню напруженості в учнівському колективі, формуванню комунікативної компетенції.

При консультаційній роботі з педагогічним колективом школи-інтернату приділити більше уваги запобіганню професійному вигоранню.

Для підвищення ефективності корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи в навчально-виховному процесі школи-інтернату необхідно враховувати специфіку та рівні розвитку пізнавальних процесів, які відображають індивідуальні та вікові особливості розвитку кожної дитини.Завдання на 2015/2016 навчальний рік.

У 2015/2016 навчальному році психологічною службою запланована діагностична робота, яка буде направлена на:

1. Діагностика пізнавальних процесів учнів 1-го класу з метою вивчення їх готовності до навчання в школі та діагностика адаптації учнів 5-х класів при переході до середньої ланки навчання. Вона включає в себе наступні методики:

- психодіагностика з допомогою опитувальника для 5-х класів «Адаптація п`ятикласників» (Н.Г.Лусканова). Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога». Дана методика допоможе класним керівникам, вихователям та батькам допомогти дітям як найскоріше адаптуватися до нових умов навчання.

- Психодіагностика з допомогою методики А.Керна-Й. Єрасека виявлення шкільної зрілості, 2-4 класи. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога». Ця методика допоможе психологу визначити рівень готовності учнів до шкільного навчання та в подальшому полегшити роботу класним керівникам та їх вихователям.

- Психодіагностика з допомогою методики для тестування розвитку мислення, уваги, пам`яті (М.Р. Битянова Е.Н. Працицька) 3-4 класи. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога» Використання даного методу допоможе в подальшому підвищити продуктивність навчання учнів в даному закладі.

Буде проведена з учнями 5-х класів методика під назвою «Відношення дитини до навчання у школі» (Р.С. Немов) Л.Д. Столяренко «Основи психології. Практикум». Вона необхідна буде для визначення відношення даних учнів як до вчителів так і до школи взагалі.

Планується провести діагностичну роботу з учнями 1-5 класів з допомогою методики «Діагностика соціально-психологічної адаптації», К. Роджерс, Р.Раймонд. А.В. Анасова «Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-психологічного супроводу дітей з девіаціями поведінки». Вона допоможе визначити рівень адаптації учнів 1-5 класів до нових умов навчання та усунути дезадаптивні фактори які впливають на вихованців школи.

Буде проведене обстеження батьків учнів 1-го класу з допомогою анкетування «Як Ви оцінюєте свою дитину» Дж. Чейні. Батьки. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога». Дана анкета допоможе з`ясувати відношення батьків до своїх дітей, до їх можливостей. Результати даної роботи полегшать в майбутньому роботу психолога та класного керівника з батьками учнів.

2. Діагностика міжособистісних відносин. Вона включає в себе наступні методи роботи:

Планується проведення діагностики моделі роботи вчителів з учнями під час уроку з допомогою методики «Діагностика моделі педагогічного спілкування» (Методика І.М. Юсупова), педагогічний колектив. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога». Результати діагностування дадуть змогу визначити модель спілкування вчителя з учнями та причини виникнення проблем з даного питання. Також на сонові отриманих результатів здійсниться психологічний супровід розвитку особистості вчителів.

Запланована діагностична робота з учнями 7-8 класів з допомогою методики «Малюнок сім`ї». Вона направлена на визначення відносин дитини та батьків. Сімейну ситуацію, яку батьки оцінюють з усіх боків позитивно, дитина може сприймати зовсім інакше. Дізнавшись, яким вона бачить навколишній світ, сім'ю, батьків, себе, можна зрозуміти причини виникнення багатьох проблем і ефективно допомогти подолати проблеми, які можуть виникнути в подальшому.

Буде проведене тестування педагогічного колективу «Діагностика професійного вигорання».(К.Маслач, С.Джексон, в адаптації Н.Є.Водопьянової). Педагогічний колектив. Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога». Даний тест допоможе визначити рівень професійного вигорання педагогічного колективу, нададуться відповідні поради стосовно його попередження. А вчителям з позитивними результатами будуть надані рекомендації щодо його подолання.

3. Діагностика емоційно-вольової сфери включає наступну діагностичну роботу, а саме:

Запланована діагностична робота з учнями 6-8 класів щодо визначення їх до суїцидальної тенденції. Дана методика («Виявлення схильності досуїцидальної поведінки», Є.В.Змановська) допоможе психологу визначити причини виникнення даної поведінки та попередити таку поведінку, а класним керівникам та вихователям подолати труднощі з даного питання.

Планується психодіагностика учнів 5-6 класів з допомогою методики «Неіснуюча тварина» Л.Д. Столяренко «Основи психології. Практикум». Така методика допоможе дослідити особистість учнів та причини її розладів.

Запланована діагностична робота з учнями 7,8,9 класів щодо визначення емоційної зрілості та їх депресивних станів. Дана робота буде проводитись з допомогою таких методик, як: методика «Емоційна зрілість». С. Максименко, О. Главник «Емоційний розвиток дитини» та методики деференційної діагностики депресивних станів (Т.А Жмурова)., Л.Д. Столяренко «Основи психології. Практикум».

4. Діагностика сформованості особистості учнів старших класів, а також визначення девіантної поведінки. Будуть використані настіпні методики:

Заплановане обстеження учнів 7-8 класів з допомогою анкетування, яке направлене на виявлення у них девіантної поведінки Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога». Результати проведеної роботи допоможуть виявити можливі прояви девіантної і соціально небажаної поведінки, психологічних відхилень.

Планується діагностична робота з учнями 9-10 класів щодо визначення рівня самооцінки учнів старших класів. Методика «Самооцінка». Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога». Використання такої методики допоможе визначити рівень самооцінки учнів та можливі причини її зниження.

Буде проведена діагностична робота з учнями 6-8 класів, яка направленя на виявлення типу характеру дітей. Методика «Ваш характер». Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога». Дана діагностична робота дасть змогу визначити тип характерів даних дітей та визначити можливі причини його відхилення, що може спричинити до проблем розвитку особистості.

5. Діагностика профорієнтації та комунікативної компетенції.

Запланована психодіагностична робота з учнями 9-10 класів з допомогою наступних методик: «Я і моя майбутня професія». Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога»; методика Голанда. С. Максименко, О.Главник, «Професійні здібності учнів». Отримані результати дадуть змогу допомогти учням в оволодінні стратегії життєвого проектування та самореалізації особистості в подальшому професійному виборі.

Буде проведене тестування у також чнів 9-10 класів з допомогою слідуючих методик: «Чи вмію я спілкуватися». Л.Д. Столяренко «Основи психології. Практикум». « Рівень комунікативного контролю в спілкуванні» (В.В. Бойко), Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога».

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України корекційно-розвивальна робота є одним із основних видів діяльтностві практичного психолога і полягає у здійсненні психолого-медико –педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку й поведінці учнів, схильних до правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, психологічного розвитку особистості.

У 2015/2016 навчальному році психологічною службою запланована корекційно-розвивальна робота, яка буде направлена на: • на розвиток пізнавальних процесів учнів молодших класів (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»).

 • розвиток особистісні можливості дитини (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»). Такі заняття допоможуть розвинути позитивну самооцінку особистості та підвищити соціальний статус дитину в группі.

 • зняття втоми та напруги серед педагогічного колективу. (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»). Корекційні заняття навчать технік та вправи, які допоможуть зняти не бажану втому та напругу.

 • профілактика правопорушень серед неповнолітніх. (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»). Такі вправи допоможуть здійснити профілактику злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед учнів школи-інтернату;

 • Допомога учням стосовно вибору майбутньої професії «Різноманіття світу професій». (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»). Заняття дадуть змогу допомогти учням в оволодінні стратегії життєвого проектування та самореалізації особистості в подальшому професійному виборі.

 • керування емоціями, зняття м`язового й емоційного напруження. (Л.В. Туріщєва «Психокорекційні ігри»). Заняття навчать технік керування емоціями та м`язового та емоційного напруження.

 • Попередження, виявлення та попередження суїцидальної поведінки серед неповнолітніх.(Н.Ю. Максимова «Виховна робота з соціально дезадаптованими школярами»). Корекційно-розвивальна робота допоможе діятм підняти рівень самооцінки, підвищити статус в группі. Навчитися керувати своїми емоціями. Навчить технік конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях.

Психологічна служба Комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради» у 2015/2016 навчальному році буде працювати також за такими напрямками:

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процессу з питань навчання та виховання учнів школи-інтернату;

- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в школі-інтернаті;

- превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактики паління, алкоголізму, наркоманії та нерозбірливої сексуальної поведінки;

- надання психологічної допомоги дітям, сім’ї яких опинились в складних життєвих обставинах, а також учням із девіантною поведінкою;

- попередження суїцидальної поведінки серед учнів школи-інтернату;

- формування позитивного соціально-психологічного клімату в школі-інтернаті та сім’ї учнів.

1.14. Аналіз працевлаштування випускників 9-х, 10-х класів
Одним із напрямків роботи школи-інтернату є контроль за подальшим здобуттям професійної середньої освіти випускниками 9-10-х класів та їх працевлаштуванням.

У 2014 році свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи отримали 18 учнів, з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 0, дітей-інвалідів - 2. Продовжили навчання в ПТНЗ – 16 випускників, 2- мають соціальне забезпечення, як діти-інваліди.За останні три роки зменшилася до 0% кількість випускників школи-інтернату, які після закінчення навчального закладу не влаштовані на навчання та не працевлаштовані.

Упродовж 2014/2015 навчального року вихователями та класними керівниками випускних класів проводилася систематична профорієнтаційна робота з учнями 9-10-х класів щодо визначення ними подальшого навчання: виявлення нахилів та інтересів вихованців, анкетування та бесіди, тестування, зустрічі з працівниками робітничих професій, екскурсії на виробництва м. Балаклії.

У школі функціонує «Кабінет профорієнтаційної роботи», який постійно поповнюється методичною та агітаційною літературою щодо раціонального вибору майбутньої професії учнями 9-10-х класів.

Профорієнтаційна робота в школі побудована на тісній співпраці з ПТНЗ. Школою укладені угоди про співробітництво з ДНЗ «Харківське вище механіко-технологічне училище ім. Героя Радянського Союзу М.С. Шумілова», розроблений план спільних заходів із профорієнтаційної роботи. На базі школи в жовтні, грудні, травні 2014/2015 навчального року відбулися зустрічі учнів 9-10-х класів з викладачами ДНЗ «Харківське вище механіко-технологічне училище» з метою популяризації професій будівництва, ознайомлення з умовами вступу, навчання та подальшого працевлаштування за обраними спеціальностями. Випускниками 9-10-х класів були відвідані навчальні заклади, які вони обрали для подальшого навчання.

Інформація про кількість випускників 9-10-х класів,

які бажають продовжити навчання у 2015/2016 навчальному році


Кількість випускників

9(10)-х класів

Бажають продовжити навчання

Не будуть навчатися

10 кл

Вечірня школа

ПТНЗ

Інше

Праце-влашто-

вуються

Особи з

інвалідністю

(система соціального

забезпечення)

Виїхали

за межі

області

Не влаштовані

29

10

-

19

-

-

-

-

-

Результат профорієнтаційної роботи в 2014/2015 навчальному році: із 19 випускників школи-інтернату 19 продовжать навчання в професійно-технічних навчальних закладах, з них 5 осіб з інвалідністю (система соціального -забезпечення).1.15. Аналіз роботи з організації відпочинку та оздоровлення вихованців у 2014/2015 навчальному році

За результатами стану оздоровлення та відпочинку вихованців школи-інтернату улітку 2014 року всього оздоровлено 71 учень, що становить 55,4% від загальної кількості дітей (на 16% більше ніж у 2013 році); охоплено відпочинком 57 учнів, що становить 44,5% (на 14% менше ніж у 2013 році).

Діти пільгових категорій оздоровлені таким чином:


 • діти, позбавлені батьківського піклування 8, що складає 100%;

 • дітей –інвалідів – 31, що складає 74%;

 • дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах – 3, що складає 100%;

 • дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 23, що складає 72%;

Оздоровленням і відпочинком через систему освіти вихованці школи охоплені не були.

З метою належної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії у 2015 році було проведено такі заходи: складено базу даних учнів пільгового контингенту та графік проведення їх оздоровлення та відпочинку, налагоджена співпраця з місцевими органами виконавчої влади, відділами сім’ї та молоді при районних державних адміністраціях за місцем проживання дітей пільгових категорій, відіслані листи в 3 райони Харківської області з проханням посприяти щодо оздоровлення дітей пільгового контингенту з числа вихованців школи-інтернату влітку 2015 року за місцем проживання в позаміських закладах оздоровлення, розроблені та роздані «пам’ятки» для батьків «Правила звернення до державних установ для отримання путівок для дітей пільгових категорій».

Питання організації відпочинку та оздоровлення вихованців школи-інтернату влітку 2015 року розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі.

Видані накази по школі від 01.09.2014 № 188 «Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року», від 05.05.2015 № 88 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку вихованців школи-інтернату у 2015 році».

Наприкінці навчального року перед початком літніх канікул проведені: первинний інструктаж з учнями на основі «Програми первинного інструктажу безпеки життєдіяльності», інструктаж «Безпека учнів під час літніх канікул» з відповідними записами в «Журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності» кожної клас-групи, узагальнюючі інструктажі з профілактики нещасних випадків під час канікул з відповідним оформленням у вищезазначених журналах.Питання оздоровлення та відпочинку дітей знаходиться на постійному контролі в адміністрації школи. Своєчасно надається відповідна інформація до відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Підсумки літнього оздоровлення вихованців улітку 2015 року будуть розглянуті у вересні на нараді при директорові.

Завдання на 2015/2016 навчальний рік

 • Реалізувати в повній мірі дієтичне харчування дітям, які його потребують.

 • Посилити санітарно-просвітницьку роботу серед педагогічних працівників по загартовуванню дітей, організації їх рухового режиму (активного), використання коригуючих вправ для виправлення та запобігання порушень постави та плоскостопості.

 • Поширити використання методики запобігання втоми та розладів зору у дітей всіх вікових категорій.

 • Продовжити співпрацю з установами охорони здоров’я щодо проведення санаторного лікування вихованців школи-інтернату.


ІІ. Організація роботи колективу школи-інтернату по забезпеченню оздоровчого та навчально-виховного процесів в 2015/2016 навчальному році

  1. Заходи щодо організованого початку 2015/2016 навчального року

Мета: забезпечити оптимальне функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи, умови ефективної діяльності всіх її підсистем.

№ з\п

Заходи по організованому початку 2015/2016 навчального року

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Перевірити та скласти акт якості поточного ремонту шкільних приміщень, спортивних та господарчих споруд

Серпень 2015

Заступник директора з господарчої роботи
2

Підготувати приміщення школи-інтернату до нового навчального року. Ремонт школи: навчальних майстерень, класних кімнат, спортивної зали, їдальні, тощо.

Червень-серпень 2015

Колектив школи-інтернату
3

Організувати роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Серпень 2015

Інженер з охорони праці
4

Санітарно-гігієнічний режим. Встановлення відповідності санітарного стану кабінетів, їдальні, спортивної зали, меблів, спалень нормативним вимогам

Серпень 2015

Адміністрація, лікар
5

Здійснити комплектування школи-інтернату педагогічними кадрами на 2015/2016 навчальний рік

Серпень 2015

Директор
6

Розподілити педагогічне навантаження на 2015/2016 навчальний рік

До 01.09.2015

Директор
7

Відвідати учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин, з метою забезпечення своєчасної явки їх до навчання

Серпень 2015

Класні керівники, вихователі
8

Організувати методичну роботу школи-інтернату

До 01.09.2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи
9

Організувати навчання учнів за індивідуальною формою

Серпень 2015,

протягом рокуЗаступник директора з навчально-виховної роботи
10

Провести підсумки роботи з обліку працевлаштування учнів 9, 10 класів.

03.05.2015

Заступник директора з виховної роботи
11

Провести облік явки учнів до школи, виявити причини відсутності

01.09.2015

Класні керівники, вихователі
12

Провести свято початку навчального року

01.09.2015

Педагог-організатор
13

Ознайомити всіх учнів з правилами внутрішнього розпорядку, звернути увагу на бережне ставлення до шкільного майна

01.09.2015

Класні керівники, вихователі
14

Взяти на внутрішкільний облік учнів, схильних до правопорушень

10.09.2015

Класні керівники, вихователі, прак. психолог
15

Оформити особові справи учнів нового набору

01.09.2015

Соціальний педагог
16

Оформити соціальний паспорт школи-інтернату

До 10.09.2015

Соціальний педагог
17

Організувати роботу шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

30.08. 2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи
18

Розсадити учнів за партами, враховуючи стан слуху, зору, росту, тощо.

01.09.2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи, лікар
19

Здійснити комплектування класів

01.09.2015

Директор
20

Розподілити класні приміщення між класами, закріпити відповідальних

01.09.2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи
21

Затвердити наповнюваність груп вихідного дня.

01.09.2015

Заступник директора з виховної роботи
22

Здійснити розподіл учнів на підгрупи для проведення уроків трудового навчання, лікувальної фізкультури

01.09.2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи, лікар
23

Скласти і затвердити:

розклад уроків, графік роботи вихователів, календарно-тематичне планування вчителів та вихователів, плани роботи методичних об´єднань, виховні плани класних керівників, чергування по школі вчителів, вихователів, проведення навчальних екскурсій та контрольних робітДо 01.09.2014

Заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, керівники методичних об´єднань
24

Організувати роботу гуртків та призначити їх керівників

До 01.09.2015

Заступник директора з виховної роботи
25

Скласти і затвердити:

розклад роботи гуртків, календарно-тематичне планування керівників гуртків.05.09.2015

Заступник директора з виховної роботи
26

Забезпечити всіх учнів підручниками

01.09.2015

Бібліотекар
27

Вивчити та проаналізувати навчальні програми, методичні листи

До 01.09.2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи
28

Скласти тарифікацію на 2015/2016 навчальний рік

05.09.2015

Тарифікаційна комісія
29

Підготувати і здати статистичні звіти за графіком

До 05.09.2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботиКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка