І. М. Лицур д-р екон наук, старш наук співроб., провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Н


ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХСторінка18/22
Дата конвертації11.03.2019
Розмір1.05 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
к.е.н., доц. Біловодська О.А., аспірант Латунова Д.А.

Сумський державний університет (Україна)
Стан вітчизняного логістичного аутсорсингу істотно поступається рівню його розвитку в провідних зарубіжних країнах.. Однак дослідження окремих регіональних ринків логістичних послуг дозволяє зробити висновок про наявність загальної тенденції в послідовному розвитку процесів від простої кооперації до елементів інтеграції, що забезпечують зростання діяльності промислових підприємств.

На аутсорсинг можуть передаватися окремі функції промислового підприємства, їх частин, а також комплекс функцій. В останньому випадку їх інтегратором виступає логістична організація.Існують дві групи логістичних заходів, що дозволяють вирішити задачу оптимізації витрат і витрат інноваційного процесу підприємства. Перша група логістичних заходів стосується вдосконалення функцій, процедур і методів управління, які виконуються підрозділами (службами) підприємства. Ці заходи відносяться до найбільш дослідженим областям транспортної, заготівельної, виробничої та розподільчої, заготівельної логістики. Друга група пов'язана з передачею виконання окремих етапів інноваційного процесу підприємства і відповідних функцій управління стороннім логістичним організаціям і виробничим підприємствам (аутсорсинг).

Для прийняття обґрунтованого рішення щодо оптимізації логістичних процесів на підприємстві шляхом запровадження логістичного аутсорсингу потрібно враховувати його потенційні переваги та недоліки в розрізі основних функціональних сфер логістики підприємства.

До найбільш вагомих переваг логістичного аутсорсингу слід віднести зменшення логістичних витрат, можливість використання рідкісних ресурсів, економію на адміністративно-організаційних витратах тощо. Щодо обслуговування клієнтів, то користь аутсорсингу підтверджують такі чинники як підвищення ефективності основних бізнес процесів, ефект розподілу ризиків, якісний стандартизований сервіс, можливість комплексного обслуговування у одного постачальника, впровадження новітніх інформаційних технологій.

Серед недоліків при застосуванні логістичного аутсорсингу виділимо збільшення частки трансакційних витрат, залежність від інших суб’єктів господарювання, втрата фокусною компанією контролюючих функцій над частиною її діяльності. До ймовірних ризиків аутсорсингу в логістиці також можна віднести невиконання в повному обсязі покладених функцій аутсорсером, зниження якості продукції при несумлінності аутсорсера, а також великий обсяг робіт щодо реструктуризації корпоративних процесів та зовнішніх зв’язків самого підприємства. Тому при прийнятті рішення щодо аутсорсингу необхідно проаналізувати та прорахувати потенційні вигоди та втрати від передачі окремих бізнес-процесів компанії, і як вони вплинуть на загальний рівень фінансової стійкості підприємства на ринку в цілому.

Рішення про використання аутсорсингу повинне бути частиною загальної програми реструктуризації бізнесу, яка може включати:


 • виділення внутрішнього підрозділу в окреме підприємство з подальшим управлінням ним або з метою продажу;

 • створення дочірньої компанії;

 • кооперацію з іншими компаніями для створення спеціалізованого спільного підприємства;

 • укладення угоди на виконання конкретних видів робіт з незалежною організацією-аутсорсером на тривалий термін;

 • укладення угоди на виконання конкретних видів робіт на термін дії

 • конкретного проекту (разова співпраця);

 • передачу частини активів компанії зовнішньої організації (постійно або на час дії угоди про аутсорсинг) тощо[9,10].

Загалом, ринкове середовище сформувало певні форми взаємовідносин між підприємством та аутсорсинговою компанією, яке нині може передбачати формування довгострокових договірних відносин, страхування ризиків, застосування загальних корпоративних стандартів якості, єдині логістичні підходи до управління виробництвом та розподілом, вироблення взаємоприйнятних економічних і фінансових регуляторів, використання інтегрованих інформаційних платформ.
основні характеристики бренду фц «барса»
д.е.н., проф. Божкова В.В., студентка Ахрамеєва М.В.

Сумський державний університет (Україна)
В сучасних умовах ринкової економіки триває боротьба торгових марок за їх місце у свідомості споживачів. Дедалі більше українських виробників розуміє, що звичайна торгова марка не завжди є запорукою успіху і все більше покупців цікавлять брендові товари та послуги. До того ж, наявність відомого бренду полегшує розширення асортименту продукції та просування на ринку нових товарних груп. Тобто, можна стверджувати про наявність на сучасному ринку такого явища як «війна брендів».

Розглянемо основні характеристики такого молодого бренду сумського ринку як ФЦ «Барса».

1. Основним змістом бренду ФЦ «Барса» є лозунг «Футбол починається з тебе!».

2. Функціональні й емоційні асоціації, що виражаються споживачами – асоціації, що пов’язані з дитинством та спортом – футбол, дитинство, здоровий спосіб життя, фізична активність, майстерність, футбольна кар’єра, сучасний футбольний центр, спритний барс.

3. Словесна частина марки або словесний товарний знак – ФЦ «Барса». Назва ФЦ «Барса» викликає асоціації з твариною барс, який є спритним, сильним хижаком сімейства котячих. Для любителів футболу і не тільки назва «Барса» асоціюється з назвою відомого каталонського футбольного клубу «Барселона» з однойменного міста, який є одним з кращих в Іспанії і в світі (даний ФК відомий також як «Барса»).

4. Візуальний образ марки. Логотип футбольного центру має поєднання білого та синього кольорів, що підвищує ступінь сприйняття. Логотип ФЦ «Барси» має круглу форму, на якому по периметру зверху та знизу написано «футбольний центр», а по центру великими літерами розташовано назву «Барса». В центрі логотипу розташований футбольний м’яч з зображеними на ньому зірками. Нижче від назви розташований герб Сумської області з зазначеним роком заснування центру – 2012.

5. Рівень популярності марки в покупця, сила бренду. Популярність даного бренду в Сумах з часом постійно зростає. За рахунок блискучих перемог команд даного Футбольного центру, а також займання призових місць у чемпіонаті Сумщини ДЮФЛ та чемпіонаті України ДЮФЛ, популярним він становиться і на рівні області і всієї України.

6. Узагальнена сукупність ознак бренду, що характеризують його індивідуальність. Основною особливістю, яка відрізняє Бренд ФЦ «Барса» від інших футбольних клубів є його спрямованість на розвиток дитячо-юнацького футболу. Основна кількість футбольних клубів Сумської області націлена на дорослу цільову аудиторію, основні їх спонсори – багаті люди. Позиціонування ФЦ «Барса» як дитячо-юнацього центру створює для нього додаткові конкурентні переваги, так як діти – це одна з цінностей суспільства, яка завжди є однією з пріоритетних.

7. Ступінь просування бренду. ФЦ «Барса» створено у 2012 році в рамках програми розвитку дитячо-юнацького футболу в області. Через це рівень просування даного бренду ще відносно низький. Значна частина потенційної цільової аудиторії мало ознайомлена з даним футбольним центром або і зовсім не знає про нього. Для підвищення рівня просування повинна використовуватись інтенсивна комунікаційна політика. На даному етапі просування свого бренду, ФЦ «Барса» використовує такі комунікаційні заходи як благодійність, конкурси (на кращу кричалку, на знання правил).

8. Показники оцінки вартості бренду. Найважливішим показником оцінки бренду є його вартість, яка є співвідношенням прямих і непрямих оцінок. Пряма оцінка робиться на основі грошових коштів, що витрачені на комунікаційні вкладення в розвиток бренду. Непряма – що може бренд добавити до вартості небрендового товару з тієї ж категорії.

9. Ступінь лояльності споживачів до бренду. Футбольний центр «Барса» є сучасним європейським центром розвитку дитячого футболу. Тому рівень лояльності його є достатньо високим. Якщо дитина вирішила займатись саме футболом, то немає сенсу повертатися у звичайну школу, так як, рівень розвитку інфраструктури, рівень підготовки тренерського складу там, як правило, не відповідає стану, необхідному для професійного заняття цим видом спорту.Розглянувши зазначені характеристики, можна сказати, що такі параметри бренду як основний зміст, функціональні й емоційні асоціації, словесна частина торгової марки, візуальний образ марки та ознаки, що відрізняють його від інших брендів розглянуті повністю. Але такі характеристики як: рівень популярності бренду, ступінь його просування, показники оцінки вартості та ступінь лояльності споживачів до бренду мають велике практичне значення і потребують подальшого дослідження.
1. Офіційний сайт ФЦ «Барса» [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.fcbarsa.com.ua/

2. Кудашов В. И. Использование бренда для продвижения на рынок новых продуктов / В. И. Кудашов, А. Б. Гильденберг // Экономика и управление. – 2013. – №2 (34). – С. 40-46.


МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
аспирант Вайлунова Ю.Г.

УО «Витебский государственный технологический университет» (Республика Беларусь)
В условиях рыночной экономики конкурентная среда обязывает уделять огромное внимание проблемам управления взаимоотношениями с клиентами. На смену традиционного маркетинга пришел маркетинг взаимоотношений – маркетинг партнерских отношений, целью которого является осуществление более эффективной работы с существующими клиентами и поиск потенциальных клиентов предприятия. Концепция маркетинга взаимоотношений представляет собой новый взгляд на ведение маркетинговой деятельности, ориентированной на достижение лояльности клиентов и управление взаимодействием с ними.

Вопросы в области концепции маркетинга взаимоотношений и стратегии управления взаимоотношениями с клиентами рассматриваются в работах зарубежных, российских и белорусских ученых, таких как Берри Л., Битнер М. Вебстер Ф., Винд Й., Вундерман Л., Голин С., Гордон Я., Гренроос Ч., Котлер Ф., Ламбен Ж–Ж., Хаммер М., Цайтамл В.Л., Шульц Д.Е., Эбратт Р., Васин Ю.В., Лопатинская И.В., Самсонов А.В., Соловьев Б. А., Черкашин П.А., Акулич И.Л., Веденин Г.А., Фадеев В.С., Яшева Г.А. и др.

Проблема создания лояльно настроенного клиента на сегодняшний день находится в центре внимания маркетологов. Руководители предприятий и маркетологи осознают, что в долгосрочной перспективе подход, направленный на получение единичных максимально возможных прибылей, не оправдывает себя. Гораздо существеннее – вложение инвестиций в повышение качества товара и уровня обслуживания покупателей, поддержание у клиента чувства удовлетворенности. Удовлетворенные товаром клиенты, многие годы сохраняющие верность единственному обслуживающему предприятию, как правило, более выгодны, чем новые. Во-первых, предприятие минимизирует издержки, связанные с их привлечением. Во-вторых, удовлетворенные клиенты чаще обращаются на предприятие, рекомендуют ее своим друзьям и знакомым и менее чувствительны к цене.

Ключевой целью концепции маркетинга взаимоотношений является достижение и укрепление лояльности клиентов. Лояльность клиентов по отношению к своему поставщику продуктов зарождается и укрепляется по мере развития их сотрудничества, поэтому критериальное определение фаз построения лояльности должно быть тесно связано с понятием жизненного цикла клиента.

Важным принципом маркетинга взаимоотношений является индивидуализация взаимодействия с клиентами, что на операционном уровне подразумевает использование предприятием узконаправленной маркетинговой стратегии к каждому партнеру. Адаптация маркетинговой стратегии подразумевает информирование покупателей только об актуальных для них предложениях, оптимизацию каналов передачи информации и управление периодичностью коммуникаций Важным аспектом является также сбор и анализ обратной связи, получаемой от клиента в процессе взаимодействия. Разрабатываемые целевые предложения должны иметь ориентацию предприятия на удовлетворение индивидуальных запросов клиентов, для чего необходим всесторонний анализ имеющейся в распоряжении маркетологов информации о покупателях.

Таким образом, практическое использование положений маркетинга взаимоотношений требует накопления, обобщения и анализа значительных объемов маркетинговой информации. В этой связи предприятиям необходимо внедрять и развивать концепцию CRM (Customer Relationship Management – Управление Взаимоотношениями с Клиентами), в рамках которой рассматривается проблематика применения высоких информационных технологий для сбора и обобщения разнородной информации по взаимоотношениям с клиентами и ее использования в целях повышения качества их обслуживания и оптимизации маркетинговых программ.

Как показывают данные зарубежных и российских информационных агентств, предприятия, использующие CRM-системы, могут добиться весьма значительных результатов, например таких как: снижение операционных и управленческих затрат на 15–20%; экономия оборотных средств на 3–5%; сокращение цикла реализации продукции на 25–30%; снижение коммерческих затрат на 30–35%; уменьшение дебиторской задолженности на 10–15%.

Внедрение CRM технологий дает: в отделе продаж – увеличение прибыли, повышение точности прогнозирования продаж, увеличивается вероятность заключения сделки, снижение издержек, повышение производительности сотрудников, снижается текучесть кадров; в маркетинге – направленный маркетинг, информация позволяет эффективно управлять маркетинговой компанией, расширение каналов маркетинга за счет использования Интернет; в поддержке клиентов – снижение издержек на службу поддержки, улучшение качества сервиса, повышение удовлетворенности клиента, хороший сервис способствует повторным покупкам, служба поддержки может приносить прибыль.

Критерием успеха внедрения CRM-технологий является не только удержание существующих, но и приобретение новых клиентов.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ У СФЕРІ ПОСЛУГ
аспірант Гайдабрус Н.В.

Сумський державний університет (Україна)
Із розвитком економічних взаємозв’язків України в міжнародному просторі, підвищується важливість удосконалення системи логістичного управління на підприємстві. Особливої уваги слід звернути на якість логістичного сервісу як однієї яз складових логістичного забезпечення. Сьогодні можливості різкого підвищення якості для більшості виробників продукції об’єктивно обмежені. Тому зростає кількість підприємств, які звертаються до логістичного сервісу як засобу підвищення своєї конкурентоспроможності у сучасних умовах.

Природа логістичної діяльності передбачає можливість надання споживачеві матеріального потоку у супроводі різноманітних логістичних послуг. Сервіс нерозривно пов’язаний з розподілом і є комплексом послуг, які надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого обслуговування продукції.

Провівши аналіз та систематизувавши погляди науковців на визначення логістичного сервісу, сформульовано авторське визначення логістичного сервісу – це комплекс нематеріальних послуг, що супроводжують постачання товарів з метою максимального задоволення споживачів оптимальним, з точки зору витрат, способом.

Згідно з науково економічним визначенням, послуга – вид діяльності, робіт, в процесі виконання яких не створюється новий, раніше не існуючий матеріально-речовий продукт, але змінюється якість вже наявного, створеного продукту. Це блага, надані не у вигляді речей, а у формі діяльності [1]. У ЗУ «Про захист прав споживачів», «послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб» [2]. Виходячи з розглянутих визначень, до сфери послуг можна віднести логістику та логістичний сервіс. Класифікація видів економічної діяльності установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності.

Загальноприйнятим є розділення послуг на матеріальні та нематеріальні. Матеріальні послуги виражаються у створенні нової речі, її переміщенні, внесенні до неї змін, тобто це дії майнового характеру, результатом яких є збільшення або поліпшення якості майна [3]. На думку Теслакової А.А. [4] особливість нематеріальних послуг у тому, що діяльність з їх надання не втілюється в уречевленому результаті. До них відносяться охорона здоров'я, освіта, консультаційні та банківські послуги і ін.

Проаналізувавши послуги за класифікацією видів економічної діяльності залежно від їх ступеню матеріальності, можна зробити висновок, що логістику можна віднести до матеріальних послуг, адже логістична діяльність сама по собі майнового характеру та в цілому виражається у переміщенні товарів. В свою чергу, логістичний сервіс не втілюється в уречевленому результаті, тобто його можна віднести до нематеріальних послуг.


 1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – С. 895

 2. ЗУ «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991. – N 30. – ст. 379.

 3. Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції та Методичних рекомендацій для установ і осіб, уповноважених на розроблення документів загальнодержавного рівня щодо регуляції владних повноважень, з урахуванням потенційної небезпеки застосування цих повноважень для зловживань" від 13.10.2005. – № 244

 4. Теслакова А.А. Окремі питання визначення критеріїв класифікації договорів про надання по-слуг / А.А. Теслакова // Часопис Київського університету права. – 2011. – №1. – С. 172-175.

МАРКЕТИНГОВІ ПРИЙОМИ ЕКОПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДА
доц. Гліненко Л.К.,

НУ «Львівська політехніка» (Україна)

професор Дайновський Ю.А.Львівська комерційна академія (Україна)
Постійне загострення глобальних екологічних проблем призводить до того, що все більше людей усвідомлює їх наслідки як свій особистий ризик, загрозу власному існуванню. Внаслідок цього бізнес-структури змушені враховувати екологічні складові своєї діяльності і презентуватися як все більш «зелені» для збільшення споживацької цінності і отримання споживацьких переваг. Ефективна реалізація таких змін у іміджі і реальній діяльності бізнес-структури вимагає реформування традиційного комплексу маркетингу і залучення ефективних маркетингових інструментів, до яких належать прийоми маркетингу, що відображають певні конкретні способи досягнення окремих цілей підприємства.

Проведене нами дослідження успішних маркетингових рішень дало змогу виявити ряд ефективних прийомів у сфері «зеленого» маркетингу, частина з яких є різновидами раніше сформульованих маркетингових прийомів з акцентуванням уваги на екологічних властивостях продуктів, а частина характерна саме для «зеленого» маркетингу. Аналіз всієї сукупності виділених прийомів дав змогу розподілити їх на ряд груп, зокрема: прийоми «екопросування» товарів, прийоми їх «екодиференціації», прийоми «екопозиціонування» та «екобрендингу», прийоми «екопаразитування» та «грінвошингу» тощо. Метою даної роботи було виділення та формулювання прийомів «екопозиціонування» на основі узагальнення досвіду провідних «зелених» компаній та дослідження ефективності і частоти застосування у практичній діяльності бізнес-структур.

До прийомів екопозиціонування нами віднесено прийоми, спрямовані на формування «зеленого», тобто екологічно привабливого іміджу складових комплексу маркетингу – продуктів, бізнес-процесів, місць та способів пропонування пропозиції цінності тощо, у тому числі торгової марки чи бренда у цілому. В останньому випадку можна говорити про прийоми екобрендингу. Загалом реалізація всіх прийомів екопозиціонування сприяє покращенню екологічного іміджу бренда, тому всі вони можуть розглядатися як складові системи екобрендингу.

Емпіричною базою проведеного дослідження слугували публікації про діяльність організацій у галузі зеленого маркетингу, локальні та глобальні рейтинги компаній за ознакою «зеленості», веб-сайти провідних «зелених» корпорацій. Виділені прийоми класифікувалися за ознакою об’єкта позиціонування та пріоритетного способу формування «зеленого» іміджу бренда, на основі функціональних характеристик продуктів та процесів (функціональний, або раціональний брендинг) чи на основі емоціонального впливу на споживача через активацію позитивних емоцій внаслідок задоволення від власного екологічно відповідального вибору продукту чи послуги, сприяння розв’язанню екологічних проблем чи активації приємних асоціацій, пов’язаних з природою. Успішна стратегія «зеленого брендингу» має залучати обидва способи у нерозривній єдності.

За об’єктом екопозиціонування виділені прийоми були розподілені на прийоми формування «зеленого» іміджу бренда через: 1) екологічність пропозиції цінності (екопозиціонування товару); 2) екологічність способу створення пропозиції цінності (екопозиціонування виробничого процесу); 3) декларування підвищеної «екологічності» бренда у порівнянні з іншими у цілому на основі оцінки власними фахівцями чи незалежними експертами; 4) доведення до відомості споживачів екологічної спрямованості бізнесу; 5) участь у соціально привабливих ініціативах, екологічних програмах; 6) «зеленість» місця пропонування пропозиції цінності (екопозиціонування місця продажу); 7) «зеленість» способу пропонування / споживання пропозиції цінності (екопозиціонування способу); 8) вплив на сприйняття екологічних ініціатив бренда споживачем; 9) залучення споживачів до зелених ініціатив; 10) залучення партнерів по бізнесу до екологічно відповідального способу ведення бізнесу; 11) посилення дії прийомів попередніх груп на свідомість споживача.

Кожна група прийомів містить кілька прийомів. Так, до прийомів екопозиціонування бренда через екопозиціонування пропозиції цінності нами віднесені прийоми: прийом позиціонування товару як «особливо зеленого»; прийом «екопродукту» – лідера товарної групи; прийом «еколінійки продуктів»; прийом нового «екопродукту» в межах відомої продуктової лінійки; прийоми «зеленого асортименту та планового зростання останнього; прийом збільшення частки «зеленої продукції» у загальному обсязі пропозицій цінності; прийом «повністю зеленого асортименту»; прийом екопаспорту та прийом екопакування. Прийоми екологічної спрямованості бізнесу містять прийом «планової ековідповідальності»; прийоми «довготермінової цілі», «короткотермінових цілей» та «ключових планових досягнень»; прийом «тривалих екозусиль»; прийом унаочнення «зеленості» бізнесу; прийом тотальної ековідповідальності; прийом «озеленення місії»; прийом «зеленої парадигми проектування», прийом «озеленення» ділової стратегії та прийом «компенсування екологічної шкоди». Прийоми залучення партнерів по бізнесу до екологічно відповідального способу ведення бізнесу представлені прийомами зелених ланцюгів поставок та екотиску тощо.

Запропоновані прийоми не вичерпують арсенал прийомів екопозиціонування, але дають змогу оцінити їх загальну спрямованість, тенденції розвитку та перспективи застосування.

Інтернет – реклама як сучасний інструмент маркетингу
студентка Граділь А.А.

Сумський державний університет (Україна)
Розглядаючи людину – як споживача та клієнта, протягом останніх років, можна ясно побачити докорінні зміни в її споживчому характері, ставленні та відношенні. Сучасний споживач – вибаглива особа, для якої більшої цінності набула економія часу, а не суто-матеріальні речі, зросли запити в якості, екологічності та кастомізації, людина, яку з часом усе важче зацікавити та здивувати. У поєднанні та переплетінні цих двох процесів: зміни споживчої поведінки споживачів та незупинно прогресуючого технічного розвитку людсва й виникла необхідність удатися до застосування традиційних маркетингових інструментів у іншому вимірі, в якому веде віртуальне життя понад пів-планети людей на Землі, а саме інтернет-маркетинг.

На сьогодні в мережі можна зустріти багато різновидів інтренет- реклами, основними видами, що набули найбільшого попиту та популрності серед підприємств, фірм та організацій є: • контекстна реклама;

 • медійна реклама;

 • медійно-контекстна реклама;

 • вірусний маркетинг;

 • просування сайту в пошукових системах (Search Engine Optimization);

 • соціальний маркетинг (SMO – Social media optimization);

 • продакт-плейсмент.

Існує і маса інших методів та видів реклами в інтернет – мережі, до яких вдаються підприємці заради реклами та впізнаності свого бренду.

Зазвичай визначається та аналізується саме ефективність тієї чи іншої інтеренет реклами, а не ставлення споживачів до неї .«UserExperience″ JohnBoyd із Yahoo! та ChristianRohrer з eBay провели таке дослідженя, запитуючи користувачів мережі: як на них діються різні види реклами й отримали наступні результати: 95% користувачів дратує реклама в спливаючих вікнах, 94% не подобається повільне завантаження реклами, 93% користувачів незадоволені відсутністю кнопки «закрити» рекламу, 94% користувачів не до душі виверти, що змушують їх клацнути по рекламі. Цим же людям не подобається, коли реклама закриває те, що вони хочуть прочитати, а близько 90% людей незадоволені змістом реклами, її обсягом і тим, що вона міняє контент сторінки. Миготлива реклама дратує 87% користувачів і 80% людей не по душі те, що реклама рухається по екрану й те, що без згоди починає грати музика.

Тож, важливим є не лише якісна розробка та запровадження просування у такий спосіб, а й вірний вибір ефективного, актуального та доцільного метода реклами у віртуальному середовищі, зберігаючи основні принципи маркетингу.

Так само як з'являються нові та удосконалені види реклами в мережі, так з'являються та розробляються методи її блокування. На сьгодні найпопулярнішими безкоштовними розширеннями в пошукових системах Google Chromе, Safari, Firefox, Opera являються «AdBlock» та «Adblock Plus». Але за прогнозами, щодо найближчого майбутнього, інтернет – реклама весь час удосконалюючись та гнучко змінюючись під середовище, яке не стоїть на місці, залишиться інноваційним та все быльше розповсюдженим інструментом у руках маркетолога.

Реклама одна із складових важливого елементу комплексу маркетингу – просування. І так як традиційні інструменти маркетингу не є вже такими дієвими, як раніше, на сучасного споживача, який так багато часу присвячує мережі інтернет із її широкими можливостями, то виходом і стало запровадження саме такого роду реклами.


 1. Інформаційні системи маркетингу: конспект лекцій / Укладачі: О.М. Карпіщенко, С.В. Глівенко. – Суми: Вид-во СумДу,2009. – 113с.

 2. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. Ред. д.е.н.,проф. С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга,2009. – 1134 с.

 3. Офіційний веб-сайт Основні види інтернет – реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psylist.net/reklam/00042.htm

 4. Офіційний веб-сайт Характеристика інтернет – реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sitetime.kiev.ua/services/reklama


Науковий керівник: доц. Олефіренко О.М.

Сумський державний університет (Україна)
ХАЙТЕК-МАРКЕТИНГ
к.е.н., асист. Грищенко О.Ф., студентка Каптілова В.І.

Сумський державний університет (Україна)
Хайтек у перекладі з анлгійської це високі технології, а маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів [1]. Звідси, хайтек-маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту високих технологій.

Хайтек-маркетинг призначений для хайтек-продуктів, які є інноваціями на ринку i володіють високими технологіями. Саме такі продукти складають основу для майбутніх подальших високих технологій i їх вдосконалень. Хайтек-продукти є особливими, оскільки потребують не тільки додаткових маркетингових зусиль, а й принципово нових підходів. Впровадження таких продуктів підлягає супроводжується навчанням споживачів: наприклад, якщо випускається нова операційна система чи програма набагато краща за існуючі, а споживач не проінформований про те як нею користуватися, то ця операційна система чи програма не здобуде успіху на ринку. Хайтек-товари характеризуються коротким життєвим циклом, вимогливістю до нових знань споживачів, внесенням нових знань у світ, високим професіоналізмом розробників.Д. Мур виділяє такі групи споживачів: новатори, ранні послідовники, рання більшість, пізня більшість, «телепні» [2]. Кожному споживачу притаманний певний психологічний портрет, що є основою для моделі хайтек-маркетинга. Ця модель показує, що розвиток хайтек-ринку рухається по колободібній кривій зліва направо, що означає, що спочатку потрібно орієнтуватися на новаторів, збільшувати об’єм цього ринку, а потім плавно переходити від новаторів до ранніх послідовників, від ранніх послідовників до ранньої більшості, від ранньої більшості до пізньої більшості i, навіть, від пізньої більшості до «телепнів». Для більшого успіху хайтек-маркетингу потрібно, щоб існував зв'язок між споживачами. Інша складова моделі – бажання завжди залишатися поперед найновіших технологій, модель хайтек-маркетинга створює ілюзії, так як неможливо завоювати всі категорії споживачів.

Можна сказати, що хайтек-маркетинг повинен враховувати короткостроковість життєвого циклу високих технологій і використовувати всі необхідні заходи для завоювання споживачів, і подальшого перетворення їх захоплення хайтек-продуктами у постійну тенденцію.
 1. Вільна енциклопедія Вікіпедія: [Елетронний ресурс] – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org

 2. «Мур. Джеффри А. «Преодаление пропасти. Маркетинг и продажа хайтек-товаров массовому потребителю»»: Издательский дом «Вильямс»; М.; 2006


ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ ПРОМІШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ

ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛИ
аспирант Дериколенко А.А.

Сумський державний університет (Україна)
На сегодняшний день рынок интернет – торговли находится на стадии активного развития. За последние 10 лет количество интернет – магазинов выросла приблизительно в 100 раз, а оборот онлайн – торговли перешагнул 1 млрд долларов.

По состоянию на 2014 год, количество интернет – магазинов в Украине составляет около 10 тысяч и с каждым днем эта цифра растет.

Отдельную часть занимают интернет – магазины, предлагающие продукцию промышленного назначения.

К основным положительным качествам данного типа продвижения относится возможность использования таргетированной рекламы. С её помощью можно охватить целевую аудиторию по географическим, демографическим, психологическим признакам. Она решает такие задачи как формирование спроса, поддержание спроса, побуждение пользователя к действию, улучшение узнаваемости бренда.

Вторым положительным моментом является возможность анализа поведения посетителей на сайте и, исходя из полученной информации, – совершенствование сайта, продукта и маркетинга.

Также при использовании онлайнового метода продвижения редактировать или прерывать рекламную кампанию можно мгновенно, не затрачивая при этом дополнительных средств и усилий.

Интерактивность данного вида продвижения дает возможность продавцу взаимодействовать с потенциальным потребителем. Это очень важно при составлении технического задания, обсуждения деталей сборки, особенностей передпродажного сервиса.

В данном контексте уместным будет рассмотрение продвижения товаров промышленного назначения в социальных сетях. Например, блоги на сегодняшний момент являються наиболее оптимальной площадкой для размещения тематической информации и общения с клиентами, а социальная сеть “Facebook” – наиболее подходящей платформой для поиска новых клиентов.

Единственным отрицательным моментом является то, что на сегодняшний день лучшим вариантом заключения сделки именно при продаже товаров промышленного назначения считается только личная встреча. Но при использовании он-лайн – продвижения именно небольшие производственные предприятия имеют шансы выйти как на национальные так и на международные рынки, затрачивая на это сравнительно небольшие ресурсы.
Партизанський маркетинг
аспірант Колодка А.В., студентка Неділько М.В.

Сумський державний університет (Україна)
На сучаному етапі розвитку ринкових відносин кількість реклами та її вартість постійно збільшується, а ефективність не завжди відповідає рівню використаних засобів.

Звичайний житель великого міста в середньому бачить і чує 1,5-2 тис. рекламних повідомлень у день. Тому стає все важче здивувати та вплинути на вибір споживачів. У цьому випадку починають відігравати такі фактори, як імідж підприємства та ефективність його рекламної кампанії. У такому середовищі використання партизанського маркетингу стане дуже вагомим аргументом. Це цікавий та ефективний спосіб просунути товари та послуги. Це насамперед винахідливість і креативність замість дорогої реклами [1].

Поняття «партизанський маркетинг» з'явилося в 1984р. з виходом книги «Партизанський маркетинг» Джея Конрада Левінсона, колишнього креативного директора рекламного агентства Leo Burnett. У книзі автор розповідає про підвищення ефективності в окремо взятому джерелі реклами. Також говорить про необхідність співпраці з іншими підприємцями або компаніями, що дозволить отримати більш вигідні умови, або знизити витрати на спільну рекламу. Прості способи отримання великих прибутків при малих витратах для тих, чиї маркетингові бюджети обчислюються скромними сумами, і для тих, хто готовий витратити на просування товарів мільйони, – кожен знайде для себе безліч корисних ідей [2].

Головне завдання партизанського маркетингу – запам'ятатися потенційному покупцеві, спонукати його зробити певну дію. Причому зробити це потрібно, бажано, з мінімальними грошовими витратами, – в незвичайному і позитивному контексті.

Нестандартна реклама – це чудовий спосіб просування товару чи послуги, однак, як і будь-що інше, вона вимагає чіткого планування, тривалого вибудовування дружніх відносин зі споживачем і розуміння суті проблеми.

Головною аксіомою партизанського маркетингу виступають взаємини, які мають кілька видів і передбачають налагодження довірливих відносин. Основою партизанського маркетингу є існуючі та потенційні клієнти, персонал та конкуренти. Партизанський маркетинг працює з людським фактором. Люди – основа успіху будь-якого бізнесу.

При використанні методів партизанського маркетингу задля просування товару, необхідно звернути увагу на основні інструменти впливу на потенційного споживача. Виділяють три основні групи інструментів:

1) інструменти масового впливу (flashmob, avto performance, street action, viral video тощо);

2) інструменти локального впливу (ambient media, таємні покупці, графіті, brand space тощо);

3) інструменти цільового впливу (просування в блогах і на форумах, нестандартне розміщення реклами в громадських місцях).

Багато виробників використовують у своїх цілях рекламні кампанії, що містять гасла про захист навколишнього середовища, вторинну переробку відходів і навіть благодійну діяльність в надії залучити споживача. Це теж є партизанським маркетингом .

Спочатку партизанський маркетинг використовувався в основному представниками малого та середнього бізнесу, яким потрібно було хоч якось вижити в реаліях сучасного світу зважаючи на гострий брак коштів. Сьогодні, в умовах жорстокої конкуренції і боротьби за кожного споживача в тій чи іншій сфері бізнесу, даний вид реклами застосовують як великі автомобільні концерни, так і інформаційні компанії – Express, IBM, Microsoft, Volvo, Mercedes, Nissan, American Adobe тощо [3].

Підводячи підсумки можна сказати , що основна мета використання партизанського маркетингу – це не слова споживача «Так , я бачив це!», а слова «Так , я хочу придбати!», і вони повинні перерости в дію.

Отже, партизанський маркетинг – річ, по суті, не така вже містична. Як правило, дуже проста, як все геніальне, і дуже ефективна. Знаючи не тільки теорію, але і те, як це все працює на практиці, неважко зважитися на застосування нестандартних методів просування задля підвищення іміджу компанії.
 1. Сайт журналу «Страна маркетологов и менеджеров» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.avora.ru/index.php/partizan/99.

 2. Котлер Ф. «Маркетинг и менеджмент от Филипа Котлера» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.f-kotler.narod.ru/partizanskiy_marketing.htm

 3. Сайт компанії Трілан. «Что такое партизанский маркетинг?» [Электронной ресурс]. – Режим доступу: http://www.trilan.ru/articles/guerrilla-marketing.html

 4. Н. Д. Бобрицька. Партизанский маркетинг на сучасному ринку / Н. Д. Бобрицька // Економіка та управління. – 2011. – С.123.


ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
к.е.н., доц. Лук`янихіна О.А., студент Гога І.

Сумська філія ХНУВС (Україна)
Сучасна економiка характеризується швидкою iнтернацiоналiзацiєю всiх процесів, в тому числі виробництва i збуту. Це обумовлено економiчними, полiтичними, технологiчними, соцiо-демографiчними, та іншими факторами. Лібералізація торгівлі між країнами є характерною особливістю глобалізації і відкриває нові можливості для виходу на міжнародні й ринки. В умовах глобалізаційних процесів від організацій, які займаються міжнародною діяльністю і прагнуть до охоплення нових ринків, вимагається використання адекватних новим вимогам маркетингових підходів, зокрема глобального маркетингу.

У вчених немає однозначного трактування міжнародного маркетингу і ряд учених дотримується думки, що останній базується на внутрішньому маркетингу і фактично є його розвитком (фірма докладає більше зусиль для просування продукції на ринках декількох країн). Азарян Е.М. до того ж зазначає, що міжнародному маркетингу властиві певні особливості, оскільки він має справу з зовнішньоекономічними і валютними операціями, іноземним і міжнародним законодавством. Циганкова Т.М., Прітиченко Т.І. трактують міжнародний маркетинг як «маркетингову діяльність фірми за межами національних кордонів». Кандиба А.М. наголошує на тому, що міжнародний маркетинг, з одного боку, передбачає дослідження зовнішнього ринку, попиту і потреб зарубіжних споживачів, а з другого – активний і цілеспрямований вплив на зовнішній ринок, на формування потреб у країнах імпортерах і споживчих пропозицій у них. На думку Дергачової В.В. використанню міжнародного маркетингу передував каскадний – маркетинг, характерний для ринків окремих країн. Історично міжнародний маркетинг почав використовуватися відносно товарів, які не потрібно було адаптувати до вимог зовнішніх ринків – сировини, пального, енергоносіїв, тобто таких товарів, які в подальшому підлягали переробці і мали виробниче призначення. За класифікацією Сазонець О.М. формою міжнародного маркетингу є глобальний маркетинг – маркетингова діяльність фірми, яка розглядає світовий ринок як єдине ціле.

Основною причиною появи концепції глобального маркетингу стало формування однорідного ринку країн "Тріади" (Північна Америка-Японія- Західна Європа) завдяки інтенсивному розвитку зв’язку, транспорту, туризму. За правилом «Тріади» у глобальному маркетингу: якщо товари (послуги) користуються попитом на ринках Північної Америки, Західної Європи та Японії, то вони користуватимуться попитом у всьому світі.

Відмінними рисами глобального маркетингу від внутрішнього є:

1) унікальність прояву загальноекономічних законів і маркетингових правил на кожному (за територіальною ознакою) ринку, що потребує більш ретельного дотримання встановлених організацією принципів і стратегій;

2) мінливість зовнішнього середовища ускладнює процес аналізу та врахування впливу його факторів на діяльність організації, потребує підвищення адаптаційних вимог до системи маркетингу-менеджменту підприємства.

Головною метою глобального маркетингу є максимізація збуту, за рахунок чого суттєво зменшуються витрати на виробництво і збут одиниці товару, що дає можливість підприємству знижувати ціну на товар і гнучко вести цінову конкуренцію

У зв’язку з тим, що в останнi десятирiччя вiдзначається тенденцiя збiльшення активностi на мiжнародних ринках, що характерно як для класичних, так i для нових iндустрiальних краiн, використання глобального маркетингу вимагає від фахівців уміння розуміти тенденції, які характерні для них: як співвідносяться процеси уніфікації потреб споживачів різних країн, які сприяють розвитку масового маркетингу (наприклад, для фармацевтичних товарів), і процеси індивідуалізації та диференціації цих потреб. Зважаючи на те, що в економiчному розумiннi iнтернацiоналiзацiя виробництва веде до кращого розподiлу працi, росту його продуктивностi, розширення сфери вкладання капiталу, розвитку технiки i методiв розрахункiв, для вітчизняної економіки глобальна маркетингова орієнтація, наприклад, у сфері аграрного бізнесу є необхідною передумовою посилення позицій національних виробників на глобальних ринках, підвищення значимості України як одного з ключових учасників глобального аграрного ринку, спроможного впливати на його кон’юнктуру, а також ефективного включення її унікальних природних ресурсів у систему світового поділу праці.
 1. Сазонець, О.М. Концептуальні засади міжнародного маркетингу / О.М Сазонець О.І.Бобирь // Ефективна економіка. – 2010 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=129

 2. Дергачева, В.В.Развитие международного маркетинга в условиях глобализации бизнеса / В.В. Дергачева // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy.kpi.ua/files/files/50_kpi_2009.pdf


КАНАЛЫ и ИНСТРУМЕНТЫ ЦифровоГо маркетингА
д.э.н., заведующий кафедрой маркетинга Окландер М.А.

Одесский национальній политехнический университет (Украина)
Современные тенденции маркетинговых коммуникаций направлены на постепенное снижение массового безадресного обращения к аудитории. Все больший рост наблюдается со стороны индивидуальных персонализированных обращений. На первый план выходят инструменты цифрового (digital) маркетинга. Специалисты по маркетингу, которые хотят быть конкурентоспособными на рынке труда должны обладать определенной теоретической и практической базой по данной проблематике.

По оценкам eMarketer, в 2014 году компании всего мира планируют потратить на цифровой маркетинг 135 млрд. долл. Интернет-реклама в 2015 году, по прогнозам агентства цифрового маркетинга WebDAM Solutions, займет 25% от общего объема маркетинговых бюджетов.

Digital Marketing – это совокупность инструментов продвижения, при которых задействуются цифровые каналы. Суть цифрового маркетинга заключается в передаче информационных сообщений целевой аудитории через онлайн-среду.

Цифровой маркетинг начинает широко использовать и традиционные виды рекламы, основная задача которой «захватить» внимание аудитории и перетянуть ее в виртуальный мир. Самый наглядный пример – QR-коды в рекламных плакатах и журналах.

К каналам цифрового маркетинга (digital каналом), которые направлены на маркетинговую коммуникацию с потенциальным клиентом относят.

1) Интернет и устройства, предоставляющие доступ к нему (компьютеры, планшеты, смартфоны);

2) Локальные сети. Внутренние компьютерные сети компаний (Экстранет) являются самодостаточными информационными системами. Происходит интеграция локальных сетей с Интернет.

3) Мобильные устройства. Раньше бренды доносили послания через SMS сообщения, сейчас популярными являются установка брендированых приложений или организация WOW звонков на телефон.

4) Цифровое телевидение постепенно интегрируется с интернет приложениями. Уже сейчас можно с помощью телевизора зайти на свою страницу в Facebook, посмотреть ролик на vimeo или узнать свежие новости.

5) Интерактивные экраны, POS терминалы (digital media).Основными инстументами цифрового маркетинга можно считать.

- Контекстная реклама Google Adwords, Yandex Direct.

- Технология Big Data массивы данных больших объемов.

- RTB (англ. real time bidding) торги в реальном времени.

- Ретаргетинг (англ. retargeting) перенацеливании.

- SMM (англ. social media marketing) социальный медиа-маркетинг.

- SMO (англ. social media optimization) оптимизация для социальных сетей.

- SEO (англ. search engines optimization) – оптимизация сайта в поисковых системах.

- SEM (англ. search engine marketing) – маркетинг в поисковых системах.

- Мобильный маркетинг.

Указанные технологии предоставляют маркетологам предприятий следующие возможности:

- распознавание, учет, ранжирование, структуризация целевых аудиторий;

- оценка степени заинтересованности пользователей в товарах по следующим показателям: количество хитов, хостов, время проведенное на сайте и определенной странице;

- изучение пожеланий, намерений, запросов, рекламаций;

- персонифицированная предложение товаров;

- ускоренная подготовка отчетов по результатам маркетинговых акций.

Достоинством цифрового маркетинга является адресность. Реклама offline направлена на всех одновременно. Невозможно оценить, сколько человек просмотрело биллборд или рекламное объявление на канале. И сколько из этих людей являются целевой аудиторией. Невозможно определить ее пертинентность. Пользуясь инструментами цифрового маркетинга можно обратится непосредственно к заинтересованному в покупке потребителю.


1. Цифровой маркетинг: новые требования. Режим доступу: http://www.management.com.ua/marketing/mark225.html.

2. Digital marketing. Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_marketing.

3. Определение понятия Digital маркетинга. Режим доступу: http://ikraine.net/2011/11/digital-marketing-chto-eto-takoe-i-s-chem-ego-edyat.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА РИНКУ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
к.е.н., доцент Пересадько Г.О.

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

генеральний директор Громико М.Г.«WASTE MANAGEMENT SYSTEMS» (Україна)

радник директора з питань економічної безпеки Лукаш С.М.Сумська філія Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» (Україна)
Реалізація проекту впровадження роздільного збору твердих побутових відходів на сміттєвих майданчиках прибудинкових територій у населених пунктах передбачає використання інноваційних технологій, які запропоновані компанією «Вест Менеджмент Системс», – встановлення заглиблених контейнерів фінської компанії MOLOK і використання спеціальних сміттєвозів, обладнаних краном-маніпулятором, для їх обслуговування.

Інноваційна система заглибленого збору забезпечує гігієнічність, безпеку, зручність у застосуванні, економію простору і естетичність.

Результатом стане економія територій за рахунок збільшення в 4-5 разів ємності кожного контейнерного місця, покращення естетичного вигляду, відсутність неприємного запаху і попадання опадів в контейнер із сміттям, якісне поліпшення естетичного вигляду контейнерних майданчиків та екологічної ситуації території.

Вертикальна система збору відходів захищає від доступу до них тварин, людини, вітру, а бетонна конструкція основної частини контейнера MOLOK гарантує санітарно-епідеміологічну, пожежну та експлуатаційну безпеку і довговічність, що суттєво відрізняє їх від інших типів євроконтейнерів на колесах.

На контейнерному майданчику встановлюється контейнерний модуль (модулі) систем MOLOK Domino, що складається з бетонних ємностей місткістю 5000 л (5 куб. м) для ТПВ, що вивозяться по мірі їх наповнення відповідно до затверджених Замовником графіків.

Місця розташування контейнерних майданчиків узгоджуються в кожному конкретному випадку із Замовником і розміщуються у відповідності з діючими будівельними і санітарно-епідеміологічними нормами і правилами з урахуванням максимальних зручностей для клієнтів та обслуговуючого персоналу.

Технічні дані системи MOLOK DOMINO:

1. Складається з модулів (кількість модулів не обмежена)

2. Розміри основного модуля 1600х1600 мм, висота наземної частини 1200 мм

3. Загальна висота ємності 2800 мм, з якої 60% підземна частина

4. Основний обсяг модуля 5 метрів куб., цей обсяг розділяється на частини: 1/2, 1/3, 2/3.

5. Місткість у разі поділу: 2,4 метра куб., 1,6 метра куб., 3,3 метра куб. відповідно

6. Природна противага (власна вага виключає можливість видавлювання ємності із землі)

7. Витримує тиск землі і ґрунтових вод без зміни форми

8. Водонепроникний

9. Гарантія на корпус 10 років (не іржавіє і не деформується).

При цьому, щільність у контейнері MOLOK 5 куб. м (200 кг в одному м куб) в 2 рази вище, ніж у звичайному контейнері 1,1 м куб. (128 кг в одному куб. м).

В даний час компанія «Вест Менеджмент Системс» – сучасне підприємство, що спеціалізується на зборі, вивезення, утилізації і переробці відходів, що налічує кваліфікованих фахівців, які пройшли стажування в країнах СНД, Європи та в Америці. Вона займає стійку позицію на українському ринку у сфері поводження з різними видами відходів.

З 2011 року компанія «Вест Менеджмент Системс» почала виходити на український ринок, відкриваючи свої структурні підрозділи в різних регіонах країни.

З моменту утворення відмінною рисою «Вест Менеджмент Системс» є постійне впровадження і використання інноваційних європейських та світових технологій у сфері збору, вивозу і утилізації відходів з використанням системи GPS.

Досвід роботи у сфері поводження з відходами показав, що для оптимального вирішення завдання з контролю спорожнення контейнерів для відходів необхідно закріплення на контейнерах радіочастотних міток, а на сміттєвозах – радіочастотних зчитувачів, які фіксують факт і час спорожнювання кожного контейнера.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 36795
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
36795 -> І. М. Лицур д-р екон наук, старш наук співроб., провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Н


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка