И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка1/46
Дата конвертації23.12.2016
Розмір7.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Навчальні програми

з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму:

еколого-біологічний профіль


Київ – 2013

УДК 37.013.42 (075.8)

ББК 28.0


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України

1|11-10901 від 04.07.2013 р.)Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор,

вчений секретар Відділення теорії та історії педагогіки НАПН України

Пустовіт Григорій Петрович
директор Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району

м. Києва Герасимова Альбіна Степанівна


Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного на-

пряму: еколого-біологічний профіль [збірник / за загальною редакцією док-

тора педагогічних наук В. В. Вербицького].— К.: «НЕНЦ», 2013. — 336 с.
Відповідальний редактор – Петлицька В.П.
У збірнику подані навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль.

Пропонований збірник стане в нагоді керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів вчителям біології, екології, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів.


© НЕНЦ, 2013ПЕРЕДМОВА

Виклики та проблеми ХХІ століття обумовлюють оновлення змісту освіти. У зв’язку з цим актуальним є питання розроблення нових навчально-методичних матеріалів, що відповідають соціальному запиту, сприяють професійному самовизначенню, творчій самореалізації дітей та учнівської молоді.

Одним із основних завдань «Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» (Постанова Кабінету міністрів України №785 від 27.08.2010) є підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів шляхом розроблення навчальних програм і навчально-методичних посібників для позашкільних навчальних закладів.

Збірник включає в себе навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічного профілю.

• Програми розроблені з урахуванням Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти.

• Під час конструювання змісту програм враховано функції позашкільної освіти: освітню, виховну, творчу,компенсаційну, профорієнтаційну, інтеграції, соціалізації,самореалізації.

• У змісті навчальних програм закладено вивчення фундаментальних засад як класичної біології, а саме біології рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів, біології людини, так і найновіших сфер вивчення живих систем: біохімії, молекулярної біології,генетики.

• Важливою особливістю зазначених програм є збільшення обсягу екологічної складової у змісті за рахунок посилення уваги до проблем біологічного різноманіття як цінності органічного світу, до ідей еволюції, гармонійного розвитку суспільства і природи, кількості лабораторних і практичних робіт з орієнтацією на активне самостійне пізнання природи, розвиток дослідницької культури, творчого потенціалу вихованців.

• Навчальні програми спрямовані на реалізацію цілей освіти в інтересах збалансованого розвитку, вони інтегровані за змістом, комплексні за видами діяльності.
Сподіваємося, що пропонований збірник стане в нагоді керівникам гуртків еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, вчителям біології, екології, природознавства та у забезпеченні якісного навчання, виховання, розвитку та соціалізації дітей і молоді.


Вербицький В.В.

директор Національного еколого-натуралістичного центру

Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЮНІ РОСЛИННИКИ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Стратегія збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України передбачає поповнення галузі висококваліфікованими фахівцями. Сучасні аграрні об’єднання потребують компетентних працівників, які б здійснювали виробництво конкурентоздатної продукції. Важлива роль у професійному самовизначенні учнів належить сільськогосподарському дослідництву.

Залученню учнів до дослідницької діяльності передбачає навчальна програма з позашкільної освіти «Юні рослинники», яка спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на вихованців віком 11-15 років.

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Новизна навчальної програми полягає в доповненні змісту програми «Юні рослинники» (2004 р.) питаннями дослідницької роботи, застосування сучасних технологій вирощування польових культур з метою одержання екологічно безпечної продукції.

Мета програми – створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з рослинництва, оволодіння технологіями вирощування польових культур.

Основні завдання:

- систематизувати базові знання;

- розширити і поглибити знання з біології, хімії, екології;

- надати знання з основ рослинництва;

- розвивати вміння та навички застосування теоретичних знань у практичній діяльності;

- сформувати навички вирощування польових культур;

- сформувати навички самостійного опрацювання наукової літератури;

- сформувати мотивацію до дослідницької роботи;

- розвивати творчі здібності;

- сформувати екологічне мислення;

- виховувати культуру праці;

- розвивати самостійність, відповідальність, підприємливість.

Навчальна програма передбачає два роки навчання:

1-й рік навчання – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі).

Передбачено також широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд ситуацій, комп'ютерні) в поєднанні з дослідницькою роботою.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо.

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.


Перший рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2

-

2

2.

Основні галузі с/г виробництва

2

2

4

3.

Вирощування польових і овочевих культур

4

16

20

4.

Ґрунт і його родючість

2

6

8

5.

Сівозміни

2

4

6

6.

Живлення рослин. Добрива

2

6

8

7.

Провідні с/г культури

10

12

22

8.

Інтегрований захист рослин від бур’янів, хвороб та шкідників


8

10

18

9.

Основи дослідницької роботи

6

26

32

10.

Збирання і облік урожаю

польових і овочевих культур4

12

16

11.

Участь у масових заходах
6

6

12.

Підсумок
2

2

Разом:

46

98

144

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка