І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії


Первинний прийом = аналізу ситуаціїСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
#72
1   2   3   4   5

Первинний прийом = аналізу ситуації

Складання індивідуального плану допомоги

Діагностика рівня розвитку

Опитування батьків, Встановлення контакту з дитиною, первинний огляд дитини

Індивідуальний план розвитку, протоколи комісії, коректується 1 раз в три місяці

Бланк первинного прийому, запис у книзі прийому

Мовленнєва карта, яка коригуються 1 раз в квартал

Згідно державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « я у Світі», врахування індивідуальних особливостей і запитів дітей (диференціація завдань за складністю)

Первинна діагностика +

Чергова діагностика: 1 раз в кварталРезультат роботи консиліуму міждисциплінарної команди закладу + висновки ПМПК (районного та обласного рівня)

Участь у

групових

заняттях

Згідно орієнтованої сітки занять, плану освітньої роботи

Батьківське консультування

Заняття з психологом

Індивідуальні

логопедичні

заняття

За запитами родини

Індивідуальні, групові релаксаційні, ігрові

Конспекти, згідно плану індивідуального розвитку та врахування планів освітньої роботи

вікових груп, зошити взаємодії з вихователем і батьками2 рази в тиждень, зошити взаємодії з вихователем і

батьками разиКонспекти, плани роботи психолога

Журнал консультацій

В дошкільному закладі використовуємо такі методи роботи:

• метод діагностичного анкетування: аналіз ситуацій розвитку дитини; прояв батьківського запиту; оцінка ресурсів дитини і її оточення для складання індивідуального плану допомоги; оцінка ефективності комплексу наданих послуг

• метод спостереження за поведінкою і рівнем розвитку дитини (дитини сьогоднішньої у порівнянні з дитиною вчорашньою)

• метод включеного спостереження - збирається повна інформація для консиліуму, коректується індивідуальний план розвитку дитини та допомоги сім'ї.

• метод планування - міждисциплінарна оцінка, постановка завдань

• метод активного навчання і проблематизації - дозволяє спеціалістам закладу. Батькам розширяти свої знання, професійні і соціальні компетенції з метою нормалізації життя родини.

• метод активного інформаційного впливу

Основними прийомами роботи є:

• підлаштування під темп можливостей дитини на перших етапах з поступовою корекцією типу роботи

• диференціація та адаптація завдань

• обмеження стимулів ( не більше трьох за заняття)

• організація робочого простору, адекватного ситуації розвитку

• використання ритуалів на занятті

• лаконізм в використанні слів на занятті

• заохоченняVII. Моделі та схеми підготовки вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії


Обласний рівень

 • Розробка принципів інклюзивної освіти та забезпечення організаційно-педагогічних умов

 • Консолідація зусиль державних та громадських організацій для вирішення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями

 • Розробка змісту і методів корекційно-розвиавльного навчання дітей з особливими освітніми потребами

 • Виявлення педагогічних умов формування готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання

 • Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності педагогів до роботи в умовах інклюзії

 • Моделювання системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Моніторинг готовності педагогів до роботи в умова х інклюзивного навчання

 • Засідання НДЛ інклюзивної освіти

 • Курси підвищення кваліфікації

 • Науково-практичні конференції

 • Проблемні семінари

 • Майстер-класи

 • Круглі столи

 • Групове та індивідуальне консультування
Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії


Районний рівень

 • Районні методоб’єднання

 • Проблемні семінари-практикуми

 • Круглі столи

 • Батьківські форуми

 • Громадські слухання

 • Засоби педагогічної релаксації • Визначення базових експериментальних закладів

 • Адаптація закладів до задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами

 • Створення консультативних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами

 • Об’єднання зусиль державних та громадських організацій для вирішення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями

 • Розробка моделей системи роботи з педагогами, батьками

 • Надання корекційно-реабілітаційної допомоги «особливим» дітям

 • Моніторинг стану розвитку інклюзивної освіти району


Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії


 • Педради

 • Тренінги

 • Семінари

 • Самоосвіта

 • Ділові ігри

 • Відкриті уроки

 • Круглі столи

 • Засідання творчих груп

 • Засідання мультидисциплінарних команд

Шкільний рівень

 • Визначення умов перебування дітей з особливими освітніми потребами

 • Налагодження цілісної системи роботи педколективу

 • Створення позитивного іміджу інклюзивної освіти серед педагогів

 • Мотивація педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання

 • Розробка системи роботи з батьками

 • Забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами

 • Діагностика готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Впровадження інноваційних технологій щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Створення індивідуальної програми розвитку дитини

­ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ:

 • Знання загальної і корекційної педагогіки та психології, які стосуються психологічного розвитку особистості

 • Знання індивідуально-психологічних особливостей дитини з різними проблемами в розвитку

 • Вміння працювати в команді, аналізувати, прогнозувати та планувати індивідуальну програму розвитку «особливої» дитини

 • Знання з основ анатомо-фізіологічного розвитку учнів, причин виникнення та проявів хвороб нервової системи

 • Бажання удосконалюватися у напрямку психологічних, дефектологічних знань, диференційованого методу викладання, адаптації та модифікаціє навчального матеріалу

 • Індивідуальний підхід до навчально-виховної траєкторії розвитку дитини з особливими освітніми потребами

 • Знання сутності, мети, завдань, форм та методів навчання і виховання дітей з особливими потребамиСОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ:

 • Емоційна стійкість

 • Відсутність стереотипів щодо дітей з особливими

потребами

 • Відповідальне ставлення до

своїх обов’язків

 • Соціальна

активність

 • Емпатійність

 • Доброта

 • Загальна гуманна культура

 • Педагогічний такт (гуманізм, справедливість)Модель педагога, який працює з дітьми

з особливими потребами


Модель організації інклюзивного навчання в дошкільному навчальному закладі №5 «Усмішка» м. Здолбунів, Рівненської області.


Муз.керівник: здійснення музичного розвитку + логоритміка

БАТЬКИ – основна підтримуюча система дитини

ПМПК: встановлення діагнозу, медичний супровід, консультування

ДИТИНА з особливими освітніми потребами

ПСИХОЛОГ: соціально-емоційна підтримка дітей, психологічне діагностування

ЛОГОПЕД: логопедичне консультування, вирішення «прикладних» задач освіти, індивідуальна корекційна допомога

Медична сестра – медичний патронаж, консультуванняВИХОВАТЕЛЬ: освітня діяльність згідно чинного законодавства та програм освіти, індивідуальних особливостей дитини


Модель роботи психологічної служби Центру РПРСА «Пагінець».


Мульдисциплінарна команда:

 • Батьки вихованців:

- бесіди;

- консультації (групові, інд.);

- семінари-практикуми;

- заняття з елементами тренінгу


 • Вихователі груп, спеціалісти Центру (логопеди, дефектологи, реабілітологи):

- консультації (групові, інд.);

- семінари – практикуми;

- круглі столи;

- заняття з елементами тренінгу

 • Спеціалісти Центру;

 • Вихователі груп.Група соціально-педагогічного патронату:

 • робота з сім’ями, що виховують дитину з особливими потребами.

ЗОШ,

Центр «Особлива дитина» та ін. заклади:


 • психолого-соціальний супровід дітей з ОП.

ПМПК м. Рівного,

Діагностичний Центр

м. Рівного:

 • відповідно до рішень ПМПК надання практичних порад щодо розвитку дитини з ОП.Експериментальна лабораторія інклюзивної освіти при РОІППО:

 • консультування;

 • засідання лабораторії;

 • науково-методичне забезпечення

Діагностика Виховання Корекційно-розвивальна роботаДитина з особливими потребами

Пр. психолог

Соц. педагог
Участь в НДЛ інклюзивної освіти

Участь в конференціях, нарадах, семінарах

Здійснення консультування батьків, соц. працівників

Проведення методичних об’єднань з вчителямиПМПКЛікар невролог

Лікар психіатр

Психолог з проблем поведінки

Завідувач

Психолог з оцінки інтелектуального розвитку

Логопед


 • корекційні

заняття з еле-

ментами


мнемотехніки;


 • логопедичний практикум

- корекційно- розвивальні

заняття з розвитку піз-

навальних та

емоційно мо-

тиваційних

процесів


- виявлення, облік, обстеження дітей з ПФВ;

- надання рекомендацій щодо спец. закладів;

- консультування батьків;

- просвітницька діяльність


- корекційно-

розвивальні

заняття
- проведення інд.

та групових

консультацій- психопрофі-

лактика;
- психодіагностика;
- консультування;
- розвиваюча

робота.

- діагностика
- консульту-

вання.Модель роботи з дітьми з особливими освітніми потребами


ПМПК

Медична служба

Співпраця школи і батьків

Діагностична робота

Корекційно-розвивальна робота

Психологічна просвіта

Інформаційно-консультаційна допомога

Соціально-педагогічна допомога сім’ї

Каталог: method kabinet -> biblioteka.php
biblioteka.php -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka.php -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
biblioteka.php -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka.php -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblioteka.php -> Тематичний інтернет-навігатор
biblioteka.php -> Метод проектів: сутність та умови застосування
biblioteka.php -> "Із Кобзарем у серці" (Розвиток інтересу школярів до вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка засобами літературного краєзнавства)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка