І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»Сторінка11/18
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.55 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Патологічна ЧСС


(>170 уд/хв., <110 уд/хв.)

Нормальна ЧСС


(110 -170 уд/хв.)


Патологічний

(≤ 4 б.)V- VІ. Вплив різних захворювань жінки на перебіг вагітності та пологів.
1. Вагітність при ендокринних захворюваннях, особливості перебігу вагітності та пологів. Розбір ситуаційних задач, історій пологів.

(2 год. теорія)
Методична розробка для організації позааудиторної самостійної роботи студентів.
Тема: «Вагітність при ендокринних захворюваннях; особливості перебігу вагітності та пологів.».

Курс – ІІ, спеціальність 5.12010105 “Акушерська справа”.

Кількість навчальних годин – 2 год.1.Актуальність теми. Цукровий діабет є важливою соціально-медичною проблемою. Це пояснюється збільшенням кількості вагітних з цією недугою, негативним впливом хвороби на органи жінки і плода, а також високою перинатальною смертністю при згаданій патології. Своєчасна діагностика цього захворювання, знання особливостей перебігу і ведення вагітності і пологів дають можливість запобігти грізним ускладненням.
2.Навчальні цілі.

Знати

 • етіопатогенез, класифікацію цукрового діабету;

 • клініку, діагностику, принципи лікування, профілактику ускладнень;

 • особливості ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду, показання до кесаревого розтину.

Вміти

 • діагностувати і надати невідкладну допомогу при гіперглікемічній та гіпоглікемічній комах;

 • провести розрахунки дози інсуліна;

 • здійснити догляд за новонародженим.


3.Матеріали доаудиторної самостійної роботи.
3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення.Дисципліни

Знати

Вміти

1.Загальний догляд за хворими та медична маніпу-ляційна техніка

 • Виписування, зберігання та застосування лікарських препаратів.

 • Лабораторні та інстру-ментальні методи дослі-дження.

 • Виконувати різні маніпуляції по дог-ляду за хворими.

 • Готувати пацієнтку, інструментарій до дослідження.

 • Взяти матеріал на дослідження.
2.Внутрішня медицина

Клініку, діагностику, лікування цукрового діабету.


Провести соматичне обстеження хворої ва-гітної.


3.Фармакологія та медична рецептура

Медикаментозні засоби – антидіабетичні препарати.

Виписати прописи на дані медикаментозні засоби.

3.2.Зміст теми:

 • розгорнутий текст змісту;

3.3.Рекомендована література

Основна: І. І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко "Патологічне і оперативне акушерство" Київ ВСВ медицина 2012 ст. 105-107

ІІ. В.І. Грищенко, М.О. Щербина "Акушерство і гінекологія" книга 1, Київ ВСВ медицина 2011 р. ст. 286-288

Допоміжна: П.Г.Жученко, В.І.Тарасюк Акушерство К. Здоров’я 1995 р. стор.217-239

Стефан Хміль Акушерство Укрмедкнига, Тернопіль, 2010 р. стор.229-230

3,4.Матеріали для самоконтролю:

Питання:


 • етіопатогенез цукрового діабету;

 • класифікація, ступені тяжкості, стадії компенсації, субкомпенсації і декомпенсації, типи захворювання;

 • особливості перебігу і ведення вагітності;

 • особливості ведення пологів;

 • лікування цукрового діабету;

 • невідкладна допомога при ускладненнях цукрового діабету.

5.Матеріали для позааудиторної роботи

1.Оформити реферат з теми: Вагітність і цукровий діабет.

2.Рішити ситуаційну задачу № 3 (див. основна література)

Література:

Основна: І. І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко "Патологічне і оперативне акушерство" Київ ВСВ медицина 2012 ст. 361

Допоміжна: І. П.Г.Жученко, В.І.Тарасюк Акушерство К. Здоров’я 1995 р. стор.217-239

ІІ. Стефан Хміль Акушерство Укрмедкнига, Тернопіль, 2010 р. стор.229-230

2.Захворювання системи крові, органу зору, спадкові захворювання і вагітність, особливості перебігу і ведення.


      1. год. теорія)


Методична розробка для організації позааудиторної самостійної роботи студентів.
Тема: “Захворювання системи крові, органа зору, спадкові захворювання і вагітність, особливості перебігу”.

Курс – ІІ, спеціальність 5.12010105 “Акушерська справа”.

Кількість навчальних годин – 2 год.1.Актуальність теми. Під час вагітності і пологів досить часто виникають захворювання, які не пов’язані з вагітністю і негативно впливають на перебіг власне вагітності, пологів, післяпологового періоду, а також на плід і новонародженого. Серед захворювань крові найчастіше зустрічається анемія. Захворювання органу зору у більшості випадків є проявом інших недуг та патологічних станів (пізній гестоз, нефрит). Спадкові хвороби виникають унаслідок зміни спадкової субстанції статевих клітин, у яких містяться гени. Знання цих патологічних станів, своєчасна діагностика і госпіталізація до стаціонару можуть запобігти грізним ускладненням вагітності, пологів.

2.Навчальні цілі.

Знати

 • етіопатогенез, клініку, діагностику, принципи лікування, профілактику анемій вагітних;

 • патологічні стани, при яких виникають захворювання органа зору, ведення пологів;

 • етіологію, види, клініку спадкових хвороб.

Вміти

 • діагностувати анемію вагітних, скласти план ведення вагітності, лікування при цій патології;

 • діагностувати захворювання очей при різних недугах та патологічних станах вагітності;

 • взяти кров новонародженого для обстеження на фенілкетонурію.

3.Матеріали доаудиторної самостійної роботи.
3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення.

Дисципліни

Знати

Вміти

1.Загальний догляд за хворими та медична маніпу-ляційна техніка

 • Виписування, зберігання та застосування лікарських препаратів.

 • Лабораторні та інстру-ментальні методи дослі-дження.

 • Виконувати різні маніпуляції по дог-ляду за хворими.

 • Готувати пацієнтку, інструментарій до дослідження.

 • Взяти матеріал на дослідження.
2.Внутрішня медицина

Клініку, діагностику, лікування анемій.


Провести соматичне обстеження хворої ва-гітної.


3.Фармакологія та медична рецептура

Медикаментозні засоби – антианемічні препарати.

Виписати прописи на дані медикаментозні засоби.

4.Медична генетика

Клініку, діагностику спадкових захворювань

3.2.Зміст теми:

 • розгорнутий текст змісту;


3.3.Рекомендована література

Основна: І. І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко "Патологічне і оперативне акушерство" Київ ВСВ медицина 2012 ст. 105-107

ІІ. В.І. Грищенко, М.О. Щербина "Акушерство і гінекологія" книга 1, Київ ВСВ медицина 2011 р. ст. 276-279
Допоміжна: П.Г.Жученко, В.І.Тарасюк Акушерство К. Здоров’я 1995 р. стор.275-277, 286-288

Стефан Хміль Акушерство Укрмедкнига, Тернопіль, 2010 р. стор.226-229.


3,4.Матеріали для самоконтролю:

Питання:


 1. Етіологія,клініка, діагностика, лікування анемії вагітних.

 2. Захворювання органу зору і вагітність.

 3. Спадкові захворювання вагітних;

 • хромосомні спадкові захворювання (Шерешевського-Тернера, Клайнфельда, хвороба Дауна);

 • генні спадкові захворювання ( фенілкетонурія)


4.Матеріали для позааудиторної роботи

1.Оформити реферати з теми: Захворювання системи крові, органа зору, спадкові захворювання і вагітність.

Література: П.Г.Жученко, В.І.Тарасюк Акушерство К.Здоров’я 1995 р. стор.275-277, 286-288

Стефан Хміль Акушерство Укрмедкнига, Тернопіль, 2010р. стор.226-229.


3. Заповнення історій пологів або індивідуальної карти вагітної з екстрагенітальною паталогією

(4 год практика)
Історія пологів

(форма № 096/о)
“Історія пологів” (форма № 096/о) є основним медичним документом пологового будинку (пологового відділення лікарні), який заповнюється на кожну вагітну, роділлю та породіллю, яка госпіталізована в стаціонар з терміном вагітності 22 тижні та більше .

В історії пологів повинні знайти своє відображення характер перебігу пологів, а також всі діагностичні і лікувальні заходи, які проведені лікуючим лікарем або акушеркою і записані в їх послідовності.

Історія пологів повинна дати чітке уявлення про всю картину перебігу пологів без додаткових пояснень.

Всі необхідні в історії пологів виправлення робляться терміново, обговорюються і підписуються лікарем, який відповідає за ведення історії пологів, або записуються в рядок після перекреслення слів, які підлягають виправленню.

Змінювати виправлений текст не дозволяється, однаково як і не дозволяється внесення додаткових записів без відповідних пояснень.

За ведення історії пологів відповідає безпосередньо черговий лікар в частині, яка стосується перебігу пологів, а лікуючий лікар – в частині, що стосується перебігу вагітності або післяпологового періоду.

У випадках консультації з приводу стану жінки з головним лікарем, завідуючим відділенням або з спеціалістами, які запрошені із зовні – в історії пологів записується висновок консіліума за підписом усіх консультантів.

Кожна операція вписується в історію пологів з зазначенням умов і показань до операції, послідовності її проведення, осіб, які проводили операцію: асистентів, операційної сестри, анестезіологів, а також щодо прийнятих наркотичних препаратів і їх кількості.

При виписці вагітної або породіллі і її дитини історія пологів підписується палатним лікарем, завідуючим відділенням. Після перегляду головним лікарем форма № 096/о передається в відділення статистики для статистичної розробки і обліку.

Історія пологів може видаватись на руки співробітникам пологового будинку чи лікарні або співробітникам інститутів для наукових розробок, згідно письмового дозволу головного лікаря, під розписку.Примітка. На жінок, які госпіталізовані для переривання вагітності заповнюється “Медична карта переривання вагітності” (форма № 003-1/о); на гінекологічних хворих – “Медична карта стаціонарного хворого” (форма № 003/о).

Термін зберігання – 25 років.
Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

___________________________

ФОРМА № 096/о

Найменування закладу Затверджена наказом МОЗ України

26.07.99 р. № 184ІСТОРІЯ ПОЛОГІВ № ________


Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________Вік _______ років

Національність _____________________________________________________________________________________Поступила «_____» _______________________________р.

___________________годин ________________хвилин

Вибула « ______» __________________ _______р.

Проведено ліжко-днів ________________________

Палата № ________________


Група крові _____________ Гемоглобін

Резус - приналежність ___________________________

Титр антитіл ___________________________________

Алергічні реакції ______________________________

RW – (число, місяць, рік) ________________________

Результат досліджень на гонорею_________________Ким направлена ____________________________________________________________________________________

Постійне місце проживання: місто, село (підкреслити) ___________________________________________________

Адреса: ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________телефон ________________

Сімейний стан: шлюб зареєстрований, не зареєстрований; одинока (підкреслити).

Місце роботи, професія, посада вагітної, родильниці (породіллі) ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Відноситься до 1-3 групи диспансерного обліку потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС: так, ні (підкреслити).

Категорія 1, 2, 3 (підкреслити), серія посвідчення ______________ № _______________________________________

Відвідувала лікаря (акушерку) під час вагітності: так, ні (підкреслити)

Скільки разів ________________ Найменування консультації _____________________________________________

Діагноз при госпіталізації ____________________________________________________________________________
Код за МКХ – ХДіагноз клінічний ___________________________________________________________

Діагноз заключний __________________________________________________________

Ускладнення в пологах, після пологів __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Хірургічні операції, методи знеболювання, ускладнення

Найменування операції

Дата, час

Метод знеболювання

Ускладнення

Каталог: upload -> DOCUMENTS -> gynecology
gynecology -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
DOCUMENTS -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада рішенн я
DOCUMENTS -> Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення
DOCUMENTS -> Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста на тему: «електропривод насоса подачі теплоносія в системі опалення на базі котельні філії «кременчуцька»
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка