І творчість, і праця, і успіхСкачати 13.41 Mb.
Сторінка1/19
Дата конвертації23.03.2017
Розмір13.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Пропонуємо Вашій увазі збірник методичних матеріалів “І творчість, і праця, і успіх”, що нещодавно вийшов з друку. В ньому розкривається перспективний досвід роботи з обдарованими учнями ряду методичних кабінетів і науково-методичних центрів, закладів освіти та окремих творчо працюючих учителів області, які мають вагомі здобутки в цьому аспекті.

Основна ідея – сучасні підходи до організації підготовки учнів до участі в олімпіадах, турнірах і конкурсах різного рівня. В посібнику простежується своєрідність, оригінальність, творчість і професіоналізм носіїв досвіду. Надіємось, що публікація знадобиться всім, хто працює із здібними учнями.

Бажаємо читачам творчості в праці й нагороди за неї – успіхів вихованців!

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського


І творчість, і праця,
і успіхЗбірник методичних

матеріалів


Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

(протокол №1 від 03.02.2009 року)

Кіровоград

2009ББК 74.580.044

УДК 738.046.4

Б 79
І творчість, і праця, і успіх: Збірник методичних матеріалів /Упор. С.А.Болсун. – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – 164 с.
ISBN 978-966-7813-68-0
Видання є продуктом діяльності творчої групи інституту з проблеми “Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями в системі післядипломної педагогічної освіти”.

У збірнику вміщені матеріали досвіду ефективної організації підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах, турнірах і конкурсах.

Адресований учителям, працівникам позашкільних закладів освіти, керівникам шкіл, методистам РМК (ММЦ).

Рецензенти:


Горська Г.О. – завідувач кафедри практичної психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат психологічних наук, доцент;
Калініченко Н.А. – професор кафедри педагогіки і психології Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, доктор педагогічних наук.

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.ISBN 978-966-7813-68-0 УДК 738.046.4

ББК 74.580.044


© КОІППО, 2009


Зміст

Вступне слово………………………………………………………. …….. 5
З досвіду організації роботи з обдарованим учнями

в системі методичної служби…………….……………………..… 6
Методичний кабінет відділу освіти Бобринецької

районної ради (О.В.Половенко)...................................................................6
Методичний кабінет відділу освіти Новоукраїнської

районної держадміністрації (Н.Г.Каєнко, Т.І.Стратонова)…………....11
Методичний кабінет відділу освіти Олександрівської

райдержадміністрації (В.П.Ткаченко, Л.М.Томеєва)……………………. 18
Науково-методичний центр управління освіти Олександрійської

міської ради (О.В.Половенко)…………………………………………….. 22
Центр методичної та соціально-педагогічної служби управління

освіти Кіровоградської міської ради (Н.Ю.Чередніченко)…………..…. 31

З досвіду організаційно-педагогічної діяльності

закладів освіти з обдарованими учнями………….…………… 35
НВК «Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №5» (В.П.Ткаченко)………………………………….……. 35
Новомиргородський районний центр дитячої та юнацької

творчості (Л.А.Кислун, Т.М.Красюк)………………………………….…. 45
Обласний центр дитячої та юнацької творчості (О.В.Стяжкіна)…… 49
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Світловодської міської ради (В.П.Ткаченко)……………………………. 58


З досвіду роботи педагогів, які готують учнів до участі

в олімпіадах, конкурсах, захистах………………………….…… 62
Вчителів математики спеціалізованої загальноосвітньої

школи І – ІІІ ст. № 7 Світловодської міської ради......................................62

Бирзул О. В.....................................................................................................69
Білявська Л. В.................................................................................................76
Горобець О. Ф.................................................................................................90
Донець В. Ф....................................................................................................92
Жежеря І. В.....................................................................................................95
Кіріченко А. М...............................................................................................110
Ковальчук М. М.............................................................................................112
Коломієць Л. А...............................................................................................114
Мельник В. І...................................................................................................119
Нарівна Л. М...................................................................................................122
Нікітін О. С.....................................................................................................125
Попова Л. М....................................................................................................134
Різанов М. С....................................................................................................136
Сербіна Н. О....................................................................................................140
Таран Т. О........................................................................................................144
Ткаченко Л. Л..................................................................................................147
Халізова Л. І....................................................................................................149
Хільченко С. Д................................................................................................152
Шверненко І. Є...............................................................................................154
Шигонова О. П................................................................................................160
ВСТУПНЕ СЛОВО
Протягом останніх років було прийнято ряд програм, у яких сформульовані напрямки роботи з обдарованими дітьми, а також чітко визначено мету – допомогти обдарованім дітям реалізуватися, сприяти переорієнтації репродуктивного мислення на креативне.

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що основним напрямком роботи школи є створення умов для всебічного розвитку дитини як творчої особистості, розвитку її здібностей.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці є олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, виставки.

Підготовка учнів до успішної участі в них є важливим і досить складним завданням сучасного вчителя. Саме тому актуальною є проблема спеціальної підготовки кадрів шляхом набуття ними теоретичних знань і практичного досвіду, технологічної та методичної підготовленості до забезпечення оптимального рівня навченості, вихованості й розвитку обдарованих школярів. В основу підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми закладається знайомство з прогресивним досвідом, що стимулює особисте творче начало та сприяє засвоєнню ефективних способів розв’язання проблем.

У даному збірнику матеріалів з досвіду організації роботи з підготовки учнів до участі в олімпіадах, турнірах і конкурсах розкриваються перспективи оптимальної системи методичної роботи з педагогами, які працюють з обдарованими учнями (І-ІІ розділи).

У ІІІ розділі представлено досвід творчо працюючих педагогів, вихованці яких досягають значимих успіхів в інтелектуальних змаганнях, щедро діляться своїми «секретами» з колегами. Читачі можуть трансформувати ідеї досвіду, адаптуючи до предмета, який викладають. Таким чином, поданий матеріал може стати основою для створення власної персонал-технології підготовки учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах.З досвіду організації роботи з обдарованим

учнями в системі методичної служби
О. В. Половенко,

методист науково-методичного центру

координації діяльності методичних

кабінетів (центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами КОІППО

імені Василя Сухомлинського
Методичний кабінет відділу освіти Бобринецької районної ради
Треба будувати міцну

інтелектуальну основу для

педагогічної майстерності.

Без цієї основи нема ні творчості,

ні педагогічних переконань.

В.О.Сухомлинський


Соціально-економічні зміни, які відбуваються сьогодні в Україні, потребують реформування всіх сфер суспільства, серед яких особливе місце за своїм значенням займає система освіти, яка «...відтворює і нарощує інтелектуальний та економічний потенціал суспільства». Реформування освіти спрямоване на створення оптимальних умов навчання і виховання всебічно розвиненої, духовно багатої та творчо обдарованої особистості.

Робота з обдарованими дітьми, що передбачає розвиток здібностей особистості, її самовизначення, соціальної адаптації та культурного становлення, є одним із пріоритетних завдань на етапі розбудови національної освітньої системи.

Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників з питань організації роботи з обдарованими дітьми, розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи – першорядні завдання методичних служб різних рівнів.

Дієвим центром впровадження сучасних технологій в організації науково - методичної роботи з педагогічними кадрами щодо розвитку обдарувань школярів є районний методичний кабінет Бобринецької райдержадміністрації.

Очолює методкабінет 29 років поспіль Крячко Катерина Іванівна. Маючи значний досвід методичної роботи з педагогічними кадрами, завідувач РМК забезпечує високий рівень керівництва кабінетом. ЇЇ професійна майстерність і щирість у поєднанні із принциповістю та вимогливістю до себе й до оточуючих – запорука ефективності створеної системи методичної роботи в районі. Творчий пошук педагогів-новаторів, впровадження перспективного педагогічного досвіду в практику роботи закладів освіти району, допомога вчителю у створенні індивідуальної творчої лабораторії, професійному самовдосконаленні та творчій самореалізації – пріоритетні аспекти діяльності К.І.Крячко. Колеги й педагогічні працівники району вважають Катерину Іванівну мудрим, далекоглядним наставником, невтомним, самовідданим і толерантним учителем.

Найбільш важливими напрямами, які окреслив у своїй діяльності районний методичний кабінет у роботі з педагогічними кадрами, є: • забезпечення стратегічно-цільового підходу до організації методичної роботи з педагогічними кадрами, її орієнтація на кінцевий результат;

 • модернізація змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами з питань їхньої підготовки до роботи з обдарованими дітьми;

 • формування у педагогічних працівників мотивації до науково-дослідницької, експериментальної роботи;

 • використання активних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту методичної роботи;

 • формування засобами методичної роботи інноваційної культури педагогів, їхньої технологічної компетентності;

 • формування ефективної, дієвої системи управління науково-методичною роботою на основі принципів наступності, перспективності, оптимальності у визначенні мети, змісту і форм її організації.

Здійсненню дієвого науково-методичного забезпечення щодо підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми сприяє налагоджена система навчання методичного активу, на засіданнях якого основна увага приділяється обговоренню ряду актуальних питань, а саме:

 • Впровадження сучасних інформаційних технологій в організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

 • Нетрадиційні форми навчання як засіб розвитку творчої активності педагогів.

 • Пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних працівників.

 • Роль методичних формувань у підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми.

Значна увага приділяється удосконаленню управлінської майстерності керівників навчальних закладів з питання підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями. Заслуговує на увагу важливість питань, що актуалізуються на різноманітних методичних заходах. Наприклад:

 • Діяльність заступника директора школи в напрямку роботи з педагогічними кадрами щодо педагогічної підтримки обдарованості.

 • Впровадження ефективних засобів і технологій навчання та самонавчання педагогічних працівників.

 • Роль інноваційної, творчої діяльності педагогічного колективу в

забезпеченні гуманізації навчально-виховного процесу.

 • Науково-методичний супровід забезпечення високого рівня якості освіти та розвитку творчих здібностей учнів.

 • Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, результативності та якості навчально-виховного процесу.

 • Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

 • Психолого-педагогічні основи професійної діяльності вчителя в організації роботи з обдарованими дітьми.

 • Представлення та захист шкільних програм розвитку творчих здібностей учнів.

 • Основні аспекти формування системи роботи з обдарованими учнями.

У рамках районних семінарів-практикумів презентувався досвід роботи заступника директора НВК „Бобринецька гімназія - ЗШ І-ІІІ ст. №1" В.В.Карпука з проблеми «Організація роботи з обдарованими дітьми» та директора Бобринецької ЗШ І–ІІІ ст. № 5 А.Є.Богданової з проблеми «Створення оптимальних умов для гармонійного розвитку та самореалізації творчих потенційних можливостей учнів з високим рівнем інтелектуального, фізичного та психічного розвитку» та заступника директора з навчально-виховної роботи Новоградівської ЗШ І-ІІІ ст. Л.П.Компан.

На допомогу керівникам навчальних закладів розроблені відповідні методичні матеріали: модель організаційно-методичної діяльності методичних служб з педагогічними кадрами щодо виявлення та розвитку здібних школярів, модель професійної компетентності педагогічного працівника, який працює з обдарованими школярами, методичні рекомендації для педагогічних працівників щодо виявлення обдарувань учнів.

За ініціативи Катерини Іванівни делегація працівників РМК та керівників загальноосвітніх навчальних закладів району брала участь у роботі республіканського семінару директорів гімназій, ліцеїв, колегіумів з проблеми: «Організація науково-дослідницької діяльності у навчальних закладах», організований Міністерством освіти і науки автономної республіки Крим, який проходив у м. Ялта. Методисти районного методичного кабінету та керівники загальноосвітніх навчальних закладів району мали змогу ознайомитися із змістом, формами та основними напрямками роботи педагогічного колективу Ялтинської гімназії імені А.П.Чехова (директор П.Г.Павленко) з питань організації науково-дослідницької роботи, відвідати майстер-клас директора Ялтинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7 І.О.Шарудила з проблеми «Формування моделі навчально-виховного процесу із обдарованими дітьми». У рамках семінару К.І.Крячко презентувала досвід роботи з реалізації науково-методичної проблеми Бобринецького районного методичного кабінету «Забезпечення навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування, диференціації, реалізації особистісно-орієнтованого підходу та впровадження інформаційних технологій як одного із шляхів успішної реалізації «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті».

Також плідними були організовані поїздки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до Березнівського науково-методичного центру Рівненської області, кращих навчальних закладів м. Києва, на міжнародну виставку навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні”, що позитивно вплинуло на удосконалення внутрішньошкільних систем методичної роботи з педагогічними кадрами, розвиток творчої активності педагогів.

Катерина Іванівна переконана, що одним із основних аспектів піднесення ефективності діяльності РМО щодо здійснення науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми є залучення вчителів до різних форм методичної роботи з урахуванням рівня сформованості дидактичних умінь педагогів та творчих здібностей.

Так, районні методичні об’єднання вчителів-філологів активно працюють у напрямку забезпечення навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування, диференціації та реалізації особистісно зорієнтованого підходу до школярів, впровадження перспективних освітніх технологій як одного із шляхів успішної реалізації Національної доктрини розвитку освіти України.

Заслуговує на увагу досвід діяльності РМО вчителів української мови та літератури з проблеми «Впровадження нових педагогічних технологій як засіб досягнення високої результативності навчально-виховного процесу, розвитку творчості та обдарувань учнів».

Структура зазначеного РМО така: • творча група «Творче впровадження ідей В.О.Сухомлинського у практиці роботи вчителів-словесників»;

 • школа ППД для вчителів української мови та літератури з проблеми «Творче використання ППД, нетрадиційні підходи до організації навчально-виховного процесу з рідної мови та літератури»;

 • постійно діючий семінар з проблеми “Впровадження нових педагогічних технологій як засіб досягнення високої результативності навчально-виховного процесу в структурі вивчення української мови та літератури».

Цікаво і змістовно проходять засідання ШППД з питань підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми. Як приклад, наводимо плани проведення таких засідань:

Проблема «Розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей школярів».

 1. Круглий стіл «Проблемно-пошуковий метод як засіб розвитку інтелектуально - пізнавальних і творчих здібностей учнів».

 2. Диспут: «Як розвивати в учнів пізнавальну активність?»

 3. Практичне заняття з використанням диференційованого дидактичного матеріалу для розвитку інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання.

Проблема «Від творчого вчителя - до творчого учня».

 1. Проблемний стіл «Як визначати творчі здібності учня?».

 2. Практичне заняття на тему “Проблемні ситуації як засіб розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей школярів”.

 3. Презентація опрацьованої літератури.

 4. Обмін досвідом роботи з даної проблеми.

Таким чином, плекання творчого педагога стало головною турботою працівників РМО. К.І.Крячко переконана, що без такого вчителя методичний кабінет не існуватиме як “храм” знань, розуму, інтелекту.

З метою трансформування творчих знахідок, кращого досвіду майстрів педагогічної праці та педагогічних колективів району набули поширення публічні презентації досвіду їхньої роботи. Так, наприклад, успішно презентований досвід роботи: • вчителів-філологів – Л.М.Каращук («Творчість запалює світ людини, дає душі крила») і Т.Г.Ковальчук («Учитель – професія творча»);

 • методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури та ін.

- вчителів-методистів О.Г.Гетьман, Н.С.Бібік, Т.А.Чернешенко (НВК «Бобринецька гімназія – ЗШ № 1).

- вчителів-словесників Тарасівської ЗШ («Інноваційні процеси в структурі вивчення української мови та літератури»), Василівської ЗШ («Методичне забезпечення навчального процесу на уроках української мови та літератури”), Бобринецької ЗШ І-ІІІ ступенів № 5 («Методичне забезпечення диференційованого підходу до навчання учнів, робота з філологічно обдарованими дітьми”).

Працівники РМК постійно представляють досвід кращих навчальних закладів, окремих педагогічних працівників на сторінках районної газети «Честь хлібороба», щорічній серпневій педагогічній виставці.

Завідувач РМК є ініціатором проведення методичних заходів щодо піднесення престижності вчительської праці, вшанування кращих вчителів району. Так, в рамках серпневої конференції традиційними стали святково-урочисті програми «Учитель – це розум, совість і душа», «Продовжимо, Вчителю, тебе любов’ю, совістю, очима…».

Розвитку творчої активності педагогів сприяють конкурси педагогічної майстерності, методичні фестивалі, творчі звіти, методичні студії, аукціони педагогічних ідей, науково-практичні конференції, педагогічні мости, творчі зустрічі з ветеранами педагогічної праці та інше.

Результатом такої цілеспрямованої, системної роботи з педагогічними кадрами є неодноразові перемоги здібних учнів освітніх закладів району на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах учнівської творчості.

На сучасному етапі колектив методичного кабінету на чолі з К.І.Крячко працює над створенням маркетингової системи освітніх послуг, спрямованої на удосконалення професійної компетентності педагога, підняття рейтингу освіти , що має забезпечити виховання високоморальних громадян країни всебічно розвинутих, духовно багатих, талановитих, здатних творити нову Україну – державу третього тисячоліття.

Н.Г.Каєнко,

завідувач методичного кабінету

відділу освіти Новоукраїнської

райдержадміністрації;Г.І.Стратонова,

методист методичного

кабінету відділу освіти

Новоукраїнської райдержадміністрації


Методичний кабінет відділу освіти

Новоукраїнської райдержадміністрації
У системі науково-методичної роботи досліджується проблема «Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій».

Досвід роботи РМК з питання управління процесом становлення і розвитку творчого потенціалу керівників шкіл вивчено та узагальнено працівниками науково-методичного центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами КОІППО.

За умов модернізації системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості значної актуальності набула проблема роботи з обдарованими дітьми.

Сучасна система освіти має забезпечити всі умови для всебічного розкриття потенціалу обдарованої особистості, створити такі можливості, щоб учень міг стати суб'єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку.

Реалізуючи поставлену проблему, методичний кабінет відділу освіти Новоукраїнської райдержадміністрації своїми основними завданнями вважає створення ситуації зацікавленості всіх навчальних закладів району у всебічному розвитку талантів, пошуку, виявленні, розвитку і підтримці обдарованих дітей, спрямування педагогічного процесу на вибір таких форм, змісту, методів, засобів навчання та виховання, за яких розвиватиметься творча особистість.

Результатом цілеспрямованої роботи є підготовка високопрофесійних педагогів, які володіють сучасними методиками та технологіями навчання і виховання, методами діагностики якості освіти, тобто, здатних до всебічного аналізу власної педагогічної діяльності, об'єктивної оцінки досягнень у розвитку учнів.

Як відомо, творчі здібності особистості розкриваються та формуються в активній творчій діяльності.

З метою якісної підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями методичний кабінет відділу освіти розробив оптимальну структуру методичної роботи, яка включає:

• cемінари-практикуми для вчителів-предметників;

• авторські семінари вчителя української мови та літератури Л.В.Білявської, яка працює з обдарованою молоддю;

• майстер-клас О.В.Каєнка (Новоукраїнська гімназія №7) для вчителів-словесників з розвитку творчих здібностей та обдарувань школярів;

• семінари-практикуми з проблеми «Підготовка учнів до розв'язання складних задач» (керівник – учитель хімії Новоукраїнської ЗШ №4 С.М.Соколенко);

• семінари заступників директорів з виховної роботи з проблеми «Особистісно орієнтований розвиток обдарованої дитини»;

• семінари-практикуми для керівників гуртків позашкільних закладів «Розвиток творчих здібностей дітей засобами позашкільної освіти»;

• семінари заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблем «Організація методичної роботи для розвитку творчих здібностей вчителів та учнів» (додаток 1), «Рівний доступ до якісної освіти. Створення системи роботи з обдарованими дітьми»;

• фестивалі методичних ідей вчителів, які атестуються на вищу категорію та претендують на присвоєння звання "вчитель-методист", з проблем «Педагогічний супровід обдарованих дітей», «Методи активізації творчої діяльності учнів» (додаток 2).

У рамках методичних заходів презентовані творчі лабораторії вчителів Н.Г.Мамалиги (Новоукраїнська ЗШ № 6), О.Є.Нігай, О.В.Бандаж (Новоукраїнська гімназія № 7), Л.М.Ворони (Новоукраїнська ЗШ № 3), Л.В.Гальченко (Новоукраїнська ЗШ № 6), А.Ф.Дигас (Новоукраїнська ЗШ № 6). На високому науково-методичному рівні проведений круглий стіл «Поговоримо про обдарованість» за участю вчителів району, дітей, громадськості, представників адміністрації.

Досвід кращих учителів постійно висвітлюється на сторінках районної газети «Новоукраїнські новини» та обласного видання «Освітянське слово».

Підготовлені методичні рекомендації О.В.Каєнка та Л.В.Білявської з питань роботи з обдарованими дітьми стали популярними серед педагогів району.

Важливу роль у підтримці інтелектуально здібної дитини, здатної до наукової творчості, відіграє наукове учнівське товариство "Тандем", яке сприяє розширенню світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залученню до науково-дослідницької діяльності, самовизначенню у майбутній професії.

З метою піднесення престижу обдарованих дітей, пошуку і заохочення талановитих, здібних випускників загальноосвітніх шкіл вже більше 10 років проводиться районний конкурс «Випускник року» (додаток 3).

Популяризації інтелектуальних форм дозвілля і розвитку учнівської молоді, реалізації творчого потенціалу школярів сприяє інтелектуальне багатоборство «Мудра сова», учасники якого є переможцями обласного чемпіонату з інтелектуальних ігор.

Своєрідним підсумком навчального року є свято обдарованої дитини.

Стало традицією проводити районний зліт обдарованих дітей на базі санаторію "Гусарське урочище". Протягом двох днів переможці олімпіад, конкурсів, змагань мають змогу не тільки відпочити, а й зустрітися з керівництвом району, взяти участь у роботі творчих лабораторій, тренінгах, презентувати власні проекти.

Обдарованим дітям необхідний високий ступінь свободи у виборі видів занять не лише в школі, а й поза нею. Це добре розуміють працівники Новоукраїнського центру дитячої та юнацької творчості. Головна мета ЦДЮТ – виявлення художніх, музичних, артистичних, інтелектуальних здібностей дитини, їх розвиток і вдосконалення.

З метою забезпечення єдиних вимог в програмно-методичному аспекті позашкільної діяльності школярів та на виконання розпорядження голови Новоукраїнської районної державної адміністрації №964-р від 29 серпня 2007 року реорганізовано позашкільну освіту шляхом передачі ЦДЮТ годин, що були відведені на позакласну гурткову роботу у загальноосвітніх школах. Таким чином, 62% дітей району навчаються в гуртках і секціях Центру.

Вихованці ЦДЮТ – переможці та лауреати багатьох обласних, Всеукраїнських конкурсів, змагань та чемпіонатів, а саме: «Парки – легені міст і сіл», «Україна вишивана», користувачів ПК, «Джміль і бджілка», «В об'єктиві натураліста», «Парад квітів біля школи», «Свій голос віддаю на захист природи», «Голодомор 1932-1933 рр.», «Історія міст і сіл України», туристичних змаганнях.

Якою б дитина не була талановитою, якими не були б її здібності, навички і досягнення, без активної підтримки дорослих та матеріального заохочення вона не досягне вагомих результатів. Саме тому у кінці навчального року переможці обласних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань отримують стипендії районної державної адміністрації та районної ради. Відділом освіти заснована премія, що є матеріальним стимулюванням педагогів, які підготували переможців Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів (додаток 4).

Цілеспрямована робота працівників закладів освіти Новоукраїнського району з обдарованою молоддю створює передумови для успішної участі школярів в обласних олімпіадах, турнірах, конкурсі-захисті наукових робіт при територіальному відділенні МАН. Аналіз діаграми перемог в обласних олімпіадах показує, що в олімпіадах з історії, української мови, основ правознавства, англійської мови спостерігається стабільність та динаміка.

Так, у 2007-2008 навчальному році 18 учнів стали переможцями обласних олімпіад, що вдвічі більше, ніж у попередньому.Додаток 1

План

проведення семінару заступників директорів

з навчально-виховної роботи на базі Рівнянської ЗШ І-ІІІ ст. № 2
Тема: «Організація методичної роботи з розвитку творчих здібностей вчителів та учнів».
Діти часто роблять успіхи, якщо їх заохочуть дорослі.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 13.41 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка