І творчість, і праця, і успіхСкачати 13.41 Mb.
Сторінка3/19
Дата конвертації23.03.2017
Розмір13.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Додаток 4


Положення

про преміювання вчителів, які підготували переможців обласних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів

І. Загальні положення


Зазначене положення спрямоване на підвищення матеріальної зацікавленості працюючих у покращенні якості виконуваних посадових обов'язків, функцій та завдань.

Педагогічна премія заснована відділом освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації. Присуджується щорічно за підсумками навчального року.

Педагогічна премія виплачується працівникам, які підготували учнів-переможців обласних, Всеукраїнських етапів олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту МАН, спортивних, творчих, інтелектуальних, туристичних змагань, турнірів, конкурсів.

II. Умови та порядок встановлення премії


Кандидати на встановлення педагогічної премії визначаються щорічно експертною комісією відділу освіти, яка формується пропорційно із числа працівників відділу освіти, методичного кабінету, керівників і педагогічних працівників закладів освіти. Її склад затверджується наказом начальника відділу освіти щорічно у травні.

Клопотання про преміювання педагогічних працівників здійснюється директорами загальноосвітніх шкіл, закладів, установ освіти, де працюють особи. Розмір премії кожному окремому працівнику не має обмежень.

Подання про преміювання вносять експертній комісії керівники загальноосвітніх шкіл, закладів і установ освіти за погодженням із профспілковими комітетами щорічно до 10 травня.

Експертна комісія до 20 травня розглядає подання та приймає вмотивоване рішення про встановлення премії. Кількість педагогічних премій та їх розмір визначається експертною комісією.

Подання на встановлення премії вносяться начальнику відділу освіти щорічно до 22 травня поточного року.

III. Вручення премії

Вручення премії педагогічним працівникам здійснюється начальником відділу освіти щорічно на районному святі обдарованих дітей 1 червня.

IV. Джерела преміювання

Премія переможцям виплачується за рахунок асигнувань, передбачених на оплату праці. На преміювання спрямовуються кошти за рахунок економії фонду заробітної плати, яка утворюється протягом року в установі. Розмір економії із заробітної плати визначається як різниця між плановою сумою асигнувань за КЕВК 1110 (з урахуванням змін, проведених в установленому порядку) і сумою фактичних витрат.


В.П.Ткаченко,

завідувач відділу освітнього менеджменту КОІППО імені Василя Сухомлинського,Л.М.Томеєва,

завідувач методичного кабінету відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації


Методичний кабінет

відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації
Найважливіше завдання школи – розкрити творчі здібності, обдарування, таланти своїх вихованців.

В.Сухомлинський

Одним із пріоритетних завдань сучасної освіти є пошук, навчання та виховання обдарованої молоді.

Працюючи над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток творчої індивідуальності вчителя і учня, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження ефективних технологій навчання», працівники районного методичного кабінету значну увагу приділяють питанням організації роботи з обдарованими дітьми. На серпневій конференції з проблеми «Від творчого вчителя до творчого учня» розглянули особливості роботи з обдарованою учнівською молоддю, а колективи презентували позитивний досвід у формі творчих звітів та на експозиціях тематичної виставки. Шляхи розв’язання вищезгаданої проблеми моделювались під час засідань районних методичних об’єднань учителів. Згодом всі цікаві ідеї знайшли своє відображення у виданому методичному бюлетені «Обдарована дитина: на шляху до результату».

З метою виявлення рівня підготовленості педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми проводяться моніторингові дослідження, підсумки яких розглядаються та узагальнюються під час проведення заочної педагогічної ради за темою «Креативна особистість – це... Шляхи її формування».

На допомогу всім, хто працює з обдарованими дітьми, підготовлено методичні поради «Організаторам роботи з обдарованими дітьми». В них подані: орієнтовна програма діяльності із зазначеною вище категорією у загальноосвітній школі, методика виявлення і дослідження ознак обдарованості дітей різного віку (за А.І.Доровським), поради вчителям для організації успішної практичної діяльності з учнями та батьками «Як стимулювати творчу активність дитини», зразок картки обліку для створення банка даних про обдарованих дітей. В методичному кабінеті систематизовано відповідні матеріали, що публікувалися в періодиці та фаховій літературі.

Належна робота з організації методичної підтримки творчих обдарувань ведеться і на рівні закладів освіти. Педагогічні колективи прагнуть знайти ефективні форми роботи з обдарованими дітьми, які б забезпечили комфортне середовище, створили найбільш сприятливі умови для розкриття особистості. До таких належить діяльність профільних таборів відпочинку. Означена форма роботи була започаткована директором Красносілківської ЗШ І-ІІІ ступенів В.С.Зубахою ще в 2001 році. Вона знайшла своє продовження і в наступні роки, коли в районі діяли вже три профільні табори.

При Олександрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 працює літня школа «Інтелект», спрямована на вивчення природничо-математичних наук та основ інформатики і обчислювальної техніки. Заняття проводяться в кабінетах фізики, хімії, інформаційних технологій. Мета організації діяльності літньої школи, як і більшості подібних проектів, полягає у створенні середовища для розвитку дітей та стимулювання зацікавленості до вивчення наук природничого циклу; підтримка інтересів обдарованих; практична реалізація положень національної програми надання рівного доступу до якісної освіти учням шкіл незалежно від їх місцезнаходження.

До літньої школи запрошуються діти, які брали участь у природничих олімпіадах, конкурсах різних рівнів і виявляли стабільну зацікавленість предметом, прагнули отримувати нові та поглиблювати вже набуті знання.

Відповідно до розпорядку, ранковий час відводиться для лекцій та коротких курсів з вибраних тем алгебри, функціонального аналізу, фізики, практичних і теоретичних занять з основ інформатики. В післяобідній час відбуваються секційні засідання, на яких учасники мають можливість доповідати про результати своєї роботи.

Досвід показує, що в процесі такої діяльності з’являються можливості для спілкування, обміну ідеями, відкритих дискусій між учнями та вчителями, організації семінарів з певної тематики, навчальний процес органічно поєднується з відпочинком та оздоровленням дітей.

В Олександрівській ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 за ініціативою вчителів англійської мови Н.І.Стаценко, О.Ю.Желєзковської, О.Г.Фундовної та волонтера Корпусу Миру США в Україні Джоселін Сото організований англомовний табір «Discovery», який функціонує з 1 по 18 червня щорічно.

Відбір учнів відбувається за результатами написання есе та анкетування, під час проведення якого діти можуть запропонувати теми занять, які б вони хотіли відвідати під час відпочинку в таборі. Після аналізу змісту анкет викладачі складають розклад і план роботи та формують групу учасників. Розпорядок дня досить насичений різноманітними видами діяльності (навчання, спорт, ігри, розваги, концерти). Діти спілкуються англійською мовою з волонтером і вихователями табору, вивчають рольові моделі комунікації, поринають у світ мистецтва та музики, розвивають акторські здібності та лідерські якості й реалізовують їх у створених проектах.

Органічним продовженням роботи з екологічного напрямку, проведення відповідних досліджень можна вважати діяльність літньої «Лісової школи» в Підлісненській ЗШ І-ІІІ ступенів.

Організаційним комітетом було вирішено створити два табори, які доповнюватимуть один одного. відпочиваючі мають змогу досліджувати видовий склад рослин Чорного лісу, ознайомитись з основними професіями працівників лісу, вивчати методику догляду за лісовими насадженнями. Під час проведення практичних занять школярі заклали міні-теплицю, в якій вирощували та розмножували екзотичні рослини: самшит, ялівець, біоту, тую пірамідальну; просапували лісові культури, брали участь у відведенні лісових ділянок для подальшої вирубки.

При Олександрівській СЮТ працює гурток «Фаргус», в якому робота ведеться за двома напрямками: інформаційні технології та програмування.

Загалом система позакласної та позашкільної роботи, мережа гуртків в районі налічує 119 груп (2123 учні).

Суттєвим імпульсом для розвитку творчих нахилів та обдарувань школярів району стала їхня участь та перемоги у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах «Левеня» та «Кенгуру». Так, в 2006-2007 навчальному році із 141 учасника конкурсу «Левеня» – 84 показали відмінні та добрі результати. В конкурсі «Кенгуру» взяли участь 293 учні району, 173 з них показали відмінні та добрі результати. У наступні роки результати теж заслуговують на увагу.

В районі ведеться постійна робота щодо залучення педагогічних працівників до різноманітних фахових конкурсів. Переможцями та лауреатами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» були: • І.В.Кошман, вчитель початкових класів Івангородської ЗШ І-ІІІ ступенів – переможець обласного етапу конкурсу «Вчитель року – 2004»;

 • Ю.В.Буряк, вчитель фізики Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 – переможець обласного етапу конкурсу «Вчитель року – 2005»;

 • Н.В.Журило, вчитель музики Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 – переможець обласного етапу конкурсу «Вчитель року – 2005»;

 • Л.Д.Брайко, заступник директора з виховної роботи Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 – переможець обласного етапу конкурсу «Заступник директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу”

 • Н.І.Воропай, заступник директора з виховної роботи Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2, лауреат обласного етапу конкурсу «Заступник директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу – 2006»;

 • Є.М.Воропай, бібліотекар Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар – 2007».

Творча група вчителів фізики стала лауреатом обласного огляду-конкурсу творчих груп (2007 р.).

Досвід роботи з обдарованими дітьми ще раз переконує, що потенціал обдарованості є найціннішим результатом духовного поступу й матеріального розвитку людства. Тому його, які і будь-який ресурс, важливо вчасно виявити і розумно використати. В цьому й полягає сьогодні одне із пріоритетних завдань школи.О.В.Половенко,

методист науково-методичного центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами КОІППО імені Василя Сухомлинського


Науково-методичний центр управління освіти Олександрійської міської ради
Створений на базі методичного кабінету у 2002 році. Науково-методична діяльність центру спрямована на реалізацію проблеми «Підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів шляхом впровадження інноваційних технологій. Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми».

Співпрацює з ЦІППО, КОІППО, іншими вищими навчальними закладами різного рівня акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення експериментів всеукраїнського та обласного рівнів.

В місті створена оптимальна структура науково-методичної роботи з питань підготовки вчителя до організації роботи з обдарованими дітьми.

Зрозуміло, що обдарованого учня може підготувати, виховати, сформувати, розкрити лише обдарований вчитель, якому властиві такі професійні вміння: • формувати особистісне ставлення до обдарованого учня як до суб’єкта інтерактивної взаємодії, в ході якої здійснюється навчання й розвиток, в ідеалі – і самого педагога;

 • організовувати навчання обдарованих школярів відповідно до результатів діагностичних обстежень;

 • працювати за спеціальними навчальними планами і програмами, складати та реалізовувати індивідуальні програми розвитку обдарованих;

 • виховувати в дітях віру у власні творчі задатки, всіляко їх підтримувати, створювати сприятливе навчальне середовище для реалізації обдарованості;

 • організовувати експериментально-дослідницьку роботу, прогнозувати її результати та їх практичне застосування;

 • консультувати учнів, батьків та інших педагогів з проблем обдарованості, організовувати їх співпрацю;

 • розвивати власні творчі здібності та підвищувати власну компетентність і професійну майстерність;

 • самостійно визначати проблеми, ставити завдання, вибирати форми і методи роботи, прогнозувати результат розвитку творчих здібностей.

Технологічна підготовка вчителя має бути не одномоментним актом або короткотерміновим явищем.

Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науково-дослідницької діяльності – пріоритетні завдання методичних служб різних рівнів.

У місті Олександрії склалася певна система науково-методичної роботи з педагогічними працівниками з підготовки їх до роботи з обдарованими дітьми.

Систематична і довготривала робота охоплює весь цикл становлення вчителя-професіонала. Вона включає традиційні та інноваційні, масові, групові та індивідуальні форми роботи, що взаємодіють, доповнюють одна одну.

Своїми основними завданнями НМЦ щодо підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями вважає:


 • визначення змісту підготовки педкадрів до роботи з обдарованими дітьми як об’єктивно необхідного обсягу знань, умінь та професійних якостей педагога, що забезпечує якісну реалізацію проблем виявлення та розвитку обдарованості;

 • підготовку педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми з урахуванням рівня підготовленості, компетентності та особистих потреб педагога;

 • удосконалення педагогічної практики на основі поглиблення фундаментальних знань з проблеми обдарованості, вивчення сучасних досягнень науки та передового досвіду;

 • сприяння розвитку наукового світогляду педагогів, глибоке осмислення значимості розвитку обдарованості для суспільства й особистості;

 • забезпечення переходу педагогів від авторитарної до національної школи демократичного типу, заснованої на гуманізмі і глибокій повазі до дитини, учня, а також на інноваційних підходах та інтерактивних методах роботи.

Управлінням освіти, НМЦ на виконання вищезазначених завдань:

 • створена раціональна диференційована мережа шкіл;

 • існує цілісна інтегрована система науково-методичної роботи, яка спрямована на розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів міста, стимулювання самоосвіти та творчих пошуків кожного педагога;

 • методисти домоглися високої ефективності колективних форм методичної роботи шляхом чіткого формулювання науково-методичних тем, конкретної постановки мети, детального планування, підготовки і проведення заходів, рецензування виступів, забезпечення гласності тематики, термінів проведення, підготовки рекомендацій;

 • забезпечено належну інформаційну насиченість змісту науково-методичної роботи, її відповідність поставленій меті та завданням;

 • планово й систематично здійснюється науково-методичне забезпечення профілізації навчання в старшій школі;

 • функціонує ефективна система роботи з обдарованими дітьми;

 • спостерігається наступність в діяльності КОІППО, НМЦ, міських методичних формувань, шкільних методичних служб;

 • налагоджено безпосередній, постійний зв’язок з науковцями, що сприяє запровадженню в навчально-виховний процес здобутків сучасної педагогіки та психології.

Визначена структура методичної роботи в місті включає: раду науково-методичного центру; міські методичні об’єднання (32); постійно діючі семінари (5); семінари-практикуми; опорні школи (9); школи педагогічної майстерності (3); консультаційні пункти (6); школа молодого вчителя; творчі групи (3); конференції; творчі звіти; виставки; майстер-клас; пошукові центри; навчання методичного активу; випуск журналу «Педагогічна думка».

Значна увага приділяється підвищенню теоретичного і методичного рівня керівників закладів освіти із питань творчої обдарованості, надається допомога управлінцям у пошуку нових шляхів оптимізації науково-методичної роботи із педагогічними кадрами з питань виявлення, навчання, виховання й розвитку обдарованої дитини.

Предметом глибокого вивчення і обговорення на заняттях постійно діючого семінару керівників ЗНЗ були такі проблеми:


 • Технологія проектування планування та організації управління розвитком закладу освіти.

 • Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованою молоддю.

 • Система підготовки вчителя до роботи в профільних класах.

 • Організація і проведення освітнього моніторингу в ЗНЗ.

 • Педагогічні інновації в системі загальної середньої та позашкільної освіти.

 • Технологія створення інноваційних освітніх проектів.

У навчанні керівників шкіл успішно використовуються активні форми: «круглі столи», настановчі семінари, педагогічні майстерні на базі опорних ЗНЗ, семінари-презентації, майстер-класи.

Формуванню управлінської майстерності керівників ЗНЗ сприяють засідання методичних студій. Їх тематика складається відповідно до планів спільної науково-методичної роботи кафедри теорії та методики середньої освіти КОІППО імені Василя Сухомлинського та НМЦ управління освіти Олександрійської міської ради і включає такі актуальні проблеми: • Науково-методична робота в освітніх закладах: призначення і технологія здійснення.

 • Науково-методичне забезпечення освітньої діяльності школи в аспекті модернізації загальної середньої освіти.

 • Урок у сучасній школі: компетентнісний підхід.

 • Фахова культура уроку природничо-математичного і технологічного циклів.

 • Технологічний аналіз уроків математики, біології, інформатики, трудового навчання.

 • Фахова культура уроку суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів.

Методичні студії проводяться у формі проблемних столів («Компетентнісні засади організації уроку в шкільному навчанні», «Традиційний урок: цінне надбання чи вчорашній день національної системи освіти?»), майстер-класів («Види аналізу уроку; технологічний аналіз уроку», «Методики аналізу шкільного уроку», «Нормативна база і шляхи вирішення проблем у діяльності кафедри і НМЦ»), методичного вернісажу творчого доробку вчителів, які атестуються на підтвердження та присвоєння звання «вчитель-методист».

Активними учасниками методичних студій є не лише керівники ЗНЗ, а й члени міського методичного активу, керівники шкільних методичних формувань, вчителі.

Враховуючи психологічні, фізіологічні, дидактичні та інші особливості навчання обдарованих дітей педагогічні кадри повинні мати відповідні знання, вміння і навички.

Враховуючи вищезазначене, в закладах освіти міста працює 24 психологи. За їх участю для педагогічних працівників міста проведені семінари: «Формування навичок творчого стилю мислення обдарованих дітей», «Педагогіка обдарованості», «Психологія творчості», «Обдарована дитина в закладах освіти».

Якісному науково-методичному забезпеченню підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми сприяє налагоджена система роботи НМЦ з питань вивчення і впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду, яка включає:


 • опорні школи з проблем: «Система роботи з обдарованими дітьми» (НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»);

«Впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес» (ліцей інформаційних технологій);

- школа педагогічної майстерності «Організація роботи з обдарованими дітьми у різновікових групах»; • творчі групи: «Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми» (керівник – І.В.Філіп, учитель історії та правознавства ліцею інформаційних технологій, старший учитель);

«Робота з обдарованими дітьми в процесі аналізу та інтерпретації художнього тексту» (керівник – Л.В.Ціпов’яз, учитель зарубіжної літератури НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв», вчитель-методист);

- консультаційні пункти: «Розвиток творчих здібностей школярів» (консультант – Г.В.Кукуруза, вчитель української мови та літератури ліцею інформаційних технологій, старший вчитель);

«Впровадження нових технологій навчання» (Т.В.Гайдук, учитель хімії ЗНЗ №2 І-ІІ ступенів ім. М.Горького, вчитель-методист);

«Інноваційні прийоми роботи з обдарованими дітьми» (Л.І.Халізова, вчитель математики ліцею інформаційних технологій, вчитель-методист);

«Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів» (С.О.Маркова, вчитель початкових класів НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», старший вчитель).

Головними напрямками діяльності опорних шкіл є трансформація в педагогічні колективи досвіду навчальних закладів, працівників освіти з питань організації роботи з обдарованими дітьми, активізації пізнавальної діяльності через участь у дослідницько-пошуковій роботі, формування творчого потенціалу вчителя.

Слід відзначити ефективність різних форм і методів роботи з керівниками ЗНЗ, методичним активом, головами методичних формувань, педагогами на базі опорних шкіл. Так, на базі колегіуму (директор, С.П.Коваленко) сплановано семінари-практикуми, лекції, відкриті заняття методичних формувань, консультації для керівників ЗНЗ, секцій УНТ, гуртків з таких проблем:


 • Система планування та організації роботи з обдарованими дітьми.

 • Інноваційні форми роботи з обдарованими дітьми.

 • Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів.

 • Розвиток творчих здібностей школярів.

Зокрема були проведені:

  • практичні семінари з керівниками ММО («Використання інформаційних технологій у навчальній та професійній діяльності»), психологами («Самооцінка дитини») на базі ЛІТ (директор, О.М.Бутрименко);

  • семінари-практикуми керівників ЗНЗ («Від творчого вчителя до творчого учня»), керівників творчих груп («Як виростити інтелектуала») та методичний діалог з класними керівниками «Творча обдарованість учнів: характерні особливості» на базі ЗШ І-ІІІ ст. № 10 (директор, Л.П.Кравчук);

  • семінар-практикум заступників директорів з виховної роботи «Психологічний механізм соціологізації особистості» та науково-практичний семінар «Новітні технолого-педагогічні інформаційні технології проектування особистісного розвитку учнів ЗНЗ» за участю В.О.Киричука.

На базі опорних шкіл працюють міські школи молодого директора та молодого вчителя, школи перспективного педагогічного досвіду, проводяться засідання творчих груп, інших методичних формувань.

Одним із головних напрямів своєї діяльності НМЦ вважає науково-методичний супровід навчально-виховного процесу, метою якого є підвищення фахового рівня кожного педпрацівника.

Ця мета реалізується через залучення всіх учителів міста до роботи в міських методичних об’єднаннях. Слід відзначити актуальність проблем, які поглиблено опрацьовуються на засіданнях методоб'єднань:

«Підвищення ефективності навчання та професійної майстерності вчителя через впровадження інтерактивних технологій, формування мовознавчих та літературознавчих компетентностей учнів»;

«Розвиток творчих здібностей дитини, її образного мислення, уяви, фантазії»;

«Шляхи активізації пізнавальної діяльності школярів у процесі сприймання та інтерпретації музичних творів»;

«Розвиток творчих здібностей учнів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу» та інші.

Поінформованості вчителів про досягнення психолого-педагогічної науки, перспективної педагогічної практики сприяє участь керівників закладів, членів методичного активу, вчителів у Всеукраїнських, обласних, міжнародних конференціях, семінарах, конгресах. Протягом 2006-2007 років педагоги міста взяли участь: • у Всеукраїнських семінарах, науково-практичних конференціях – 23 педагоги (Тернопіль, Львів, Сімферополь, Біла Церква, Київ, Одеса, Кременчук, Херсон, Хмельницький);

 • у Міжнародних конференціях – 2 (Польща).

25 педагогічних працівників закладів освіти Олександрії є членами обласних творчих груп, шкіл творчого вчителя, педагогічної майстерності, майстер-класів. В місті вони очолюють методичні об’єднання, творчі групи, майстер-класи – це методичний актив, який охоче навчає своїх колег.

За останні роки 13 педагогічних працівників взяли участь в обласному етапі конкурсу «Учитель року» (5 стали переможцями: Т.В.Кудря, номінація «Українська мова», І.В.Філіп, номінація «Правознавство», Л.С.Яновська, номінація «Німецька мова», В.І.Мельник, номінація «Інформатика», Л.В.Ціпов’яз, номінація «Зарубіжна література», 8 – лауреатами конкурсу. В.І.Мельник став переможцем Всеукраїнського конкурсу в номінації «Інформатика»).

Вчителі міста активно залучаються до розробки авторських програм спецкурсів, факультативів, гуртків. Ефективно використовуються в практичній діяльності методичні посібники: «Практикум программирования на Turbo Pascal. Задачи, алгоритмы и решения» (автор О.П.Зеленяк, учитель математики НВК «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа»), «Короткий курс фізики для підготовчих відділень» та збірник задач з фізики (для підготовчих відділень), автор О.І.Шматко, вчитель фізики цього ж закладу; методичні рекомендації: «Граматичні вправи з німецької мови» (для 3-7 класів), «Тренувальні вправи з розвитку усного та писемного мовлення для учнів 7-11 класів», «Тестові завдання для учнів 9-11 класів з німецької мови» (автори Л.С.Яновські, С.В.Сизова., вчителі німецької мови колегіуму).

Популярними серед вчителів інформатики не лише міста а й області є методичні посібники В.І.Мельника, вчителя інформатики ЛІТ:

Задачник з програмування.

Олімпіадні задачі з розв’язками.

Числа Фібоначчі та їх застосування при розв’язуванні задач.

Елементи проектних технологій на уроках інформатики.

Олімпіадні задачі з програмування.

Модернізований зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, підручників, введення нових оригінальних методик викладання – все це ставить вчителя на шлях творчої, дослідницької роботи.

З цією метою НМЦ здійснює організаційно-методичне керівництво експерименту обласного рівня «Науково-методичне забезпечення організації профільного навчання у загальноосвітній школі» (ЛІТ), узагальнює результати експерименту всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів», що здійснювався на базі гімназії ім. Т.Г.Шевченка, ЛІТ, ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – ліцей, ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19 – ДНЗ «Лісова казка»).

Гімназія ім. Т.Г.Шевченка визначена міським центром з впровадження Всеукраїнської програми «Крок за кроком».

З 2006 року працює технологічна студія робочої групи зі здійснення експерименту «Науково-методичне забезпечення організації допрофільного навчання у загальноосвітній школі». Планом її роботи передбачено аналіз ефективності науково-методичної діяльності ЛІТ, визначення результативності допрофільної підготовки учнів ліцею, вивчення технологічного потенціалу членів робочої групи, засідання студії з проблеми «Фахова культура уроку».

Для забезпечення наукового рівня діяльності науково-методичного центру в штат НМЦ введено наукових консультантів. Так, науковим консультантом з проблем управління, організації науково-методичної та наукової роботи педагогічних працівників є О.І.Зайченко, кандидат педагогічних наук, доцент ЦІППО Академії педагогічних наук України.

Науковим консультантом з питань психології навчання, виховання учнів та експериментальної діяльності є кандидат педагогічних наук В.О.Киричук. Він сприяє вибору та впровадженню методистами НМЦ і керівниками навчальних закладів міста науково обґрунтованих інноваційних ідей в діяльність педагогічних колективів, бере участь у підготовці та проведенні науково-теоретичних і практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» з освітніх проблем, разом з працівниками НМЦ розробляє раціональну систему удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів на базі НМЦ та береь участь у їхній реалізації.

Позитивно впливає на науково-методичне забезпечення профілізації старшої школи, удосконалення роботи з обдарованими дітьми налагоджена співпраця НМЦ, освітніх закладів освіти м. Олександрії з науковими установами, вищими навчальними закладами. Зокрема, НМЦ тісно співпрацює з ЦІППО, КОІППО, Олександрійською філією Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, Олександрійською філією Східноєвропейського університету менеджменту, Олександрійським педагогічним коледжем імені Василя Сухомлинського.

Управління освіти, НМЦ сприяють розширенню творчих зв’язків навчальних закладів з вищезгаданими установами.

Крім названих, суб’єктами співпраці ЗНЗ є: Кременчуцький державний політехнічний інститут, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київський національний університет імені м.Драгоманова, Дніпропетровський університет залізничного транспорту, Харківський авіаційний університет, Криворізький інститут цивільної авіації, Кіровоградський державний технічний університет, Центральне управління закордонних шкіл ФРН, Київський міжнародний університет (колегіум), Харківська аерокосмічна академія, Дніпровська гірнича академія, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

У НМЦ створена інформаційно-аналітична система управління методичною роботою, яка включає:


  • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педпрацівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

  • рейтингове оцінювання діяльності навчальних закладів за напрямками:

   • організація науково-методичної роботи в закладі;

   • результативність участі учнів в олімпіадах, МАН, Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах;

- якісний склад педагогічних кадрів;

- участь педагогів у професійних конкурсах;   • вступ випускників до вищих навчальних закладів;

  • проведення моніторингу рівня професійної компетентності педагогічних працівників, стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів. Так, наприклад, працівниками НМЦ під керівництвом П.І.Шкорини проведено моніторинг результатів міських олімпіад, під час якого аналізувався якісний склад педпрацівників, які мають переможців олімпіад, якість роботи вчителів, які працюють в класах з поглибленим вивченням предметів; здійснювався рейтинг предметів за відсотком набраних балів в міських олімпіадах, рейтинг участі класів в міських олімпіадах, рейтинг участі закладів нового типу в олімпіадах. Крім того проводився поглиблений аналіз виконання олімпіадних завдань з навчальних дисциплін.

Впровадження диференційованих систем навчання і виховання, наявність відпрацьованої в освітніх установах міста системи виявлення обдарованих дітей, їх підтримки, розвитку здібностей і талантів позитивно впливають на підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення окремих предметів, результативності участі в олімпіадах.

Готовність педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми є головним чинником, засобом реалізації обдарованості школярів, як в загальноосвітньому закладі, так і в закладі нового типу. Значна частина вчителів міста має власний досвід роботи з обдарованими дітьми і це щороку підтверджується успішними результатами.

Незважаючи на те, що програма «Обдаровані діти» діє в місті кілька років, вона не втратила своєї актуальності. Це пов’язано насамперед з метою і стратегічними завданнями розвитку освіти міста, формуванням оптимальної системи роботи з обдарованими дітьми, яка б враховувала стимулювання учнів та їх наставників.

Щорічно в місті проводиться свято обдарованих дітей. Кожна дитина отримує подарунок від міського голови та підприємців міста, педагогічні працівники та батьки отримують подяки. 15 років тому було відзначено 14 учнів, а вже в останні роки – 240 і більше. Визначально, що педагоги отримали від міської ради 15 квартир.

Традиційним стало проведення міської олімпіади серед учнів початкових класів. Вони проводяться на базі педагогічного коледжу з рідної мови, математики, природознавства.

Близько 60 школярів є слухачами і дійсними членами Кіровоградського територіального відділення Малої академії наук України.

Вихованці шкіл і позашкільних закладів є постійними учасниками і переможцями різноманітних Всеукраїнських, обласних конкурсів, змагань, турнірів, фестивалів.

Розвиткові творчих здібностей школярів, інтелектуальних запитів та інтересів у процесі активної творчої діяльності сприяє організація на базі освітніх установ інтелектуальних клубів, шкіл лідерів, творчих об’єднань за інтересами.

Важливим результатом цієї роботи є те, що у дітей з’явилась впевненість у своїх силах, це допоможе їм органічно інтегруватися в такий складний і суперечливий дорослий світ, знайти в ньому своє місце.


Н.Ю.Чередніченко,

заступник директора ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради


Центр методичної

та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради
Центр методичної та соціально-психологічної служби є науково-методичною установою системи післядипломної педагогічної освіти. Засновником ЦМСПС є управління освіти Кіровоградської міської ради, яке здійснює його фінансування. Розпочав свою діяльність у серпні 2001 року.
Основні завдання:

- організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів освіти;

- трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогічних і керівних кадрів;

- участь в експертній оцінці якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

- організація пошукових досліджень у галузі розроблення й впровадження методик і технологій навчання та виховання, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними працівниками освіти, участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо;

- координація діяльності методичних кабінетів, методичних об'єднань (кафедр) загальноосвітніх навчальних закладів;

- організація і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо;

- проведення інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації тощо;

- організація діяльності бібліотеки, що здійснює свою роботу відповідно до чинного законодавства;

- розроблення, апробація та впровадження освітніх систем і технологій навчання, перспективного педагогічного досвіду в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, конструювання сучасних форм методичної роботи закладу;

- створення належних умов для безперервного фахового вдосконалення, підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних працівників освіти;

- співпраця з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими педагогічними навчальними закладами та науково-дослідними установами, громадськими та іншими організаціями.

ЦМСПС є переможцем Всеукраїнського конкурсу методичних кабінетів.

Одним із основних напрямків діяльності Центру методичної та соціально-психологічної служби є удосконалення роботи в напрямку «Обдарованість». З метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді працівники Центру розробили комплексну систему роботи, яка включає:

- стратегію пошуку та методів визначення і розвитку потенційних здібностей учнів у різних сферах;

- проведення різноманітних заходів, що сприяють розвитку обдарувань учнів;

- підготовку та впровадження Концепції підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями в місті Кіровограді на 2006-2008 роки;


 • групові та індивідуальні консультації для молодих методистів, членів оргкомітетів та журі (шкільних та міських) предметних олімпіад, учнів щодо проведення предметних олімпіад;

 • семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи, на якому розглядались питання удосконалення роботи з обдарованими дітьми; контроль і управління щодо організації та проведення предметних олімпіад;

- наради-консультації для членів оргкомітетів, членів журі різноманітних конкурсів та змагань;

- спільну роботу з кращими педагогами навчальних закладів міста, науковцями з Педагогічного ліцею з підготовки школярів до участі в міських та обласних олімпіадах.Заходи для обдарованих учнів включають:

 • Постійне поновлення міського банка даних «Обдарованість».

 • Залучення школярів до участі в МАН.

 • Організацію та проведення міських предметних олімпіад.

 • Підготовку до участі в наступних етапах олімпіад.

 • Проведення різноманітних конкурсів (53)

 • Фестиваль комп'ютерних розробок «Софт-весна».

 • Міські інтелектуальні ігри.

 • Спортивні змагання з різних видів спорту (9).

 • Фестивалі дитячої творчості «Степові джерела» та «Кіровоградські зірочки».

Заходи для педагогічних працівників, що працюють з обдарованими учнями:

 • групові та індивідуальні консультації для членів оргкомітетів та журі (шкільних та міських) предметних олімпіад різноманітних конкурсів та змагань;

 • семінари-практикуми для педагогів, що викладають в навчальних закладах нового типу, профільних класах;

 • інструктивно-методичні наради, семінари-практикуми для директорів та заступників директорів навчальних закладів;

 • моніторинг діяльності педагогів щодо розвитку обдарувань учнів.

Результатом цієї роботи стало збільшення кількості переможців Всеукраїнських предметних олімпіад на 30%.

Питання поліпшення роботи з обдарованими дітьми розглядалися на засіданнях міських методичних об’єднань, семінарах-практикумах різних категорій педпрацівників. Ефективність діючої системи роботи з обдарованими дітьми забезпечується проведенням методистами Центру різноманітних заходів.

Так, щорічно проводяться: міські предметні олімпіади, міські конкурси, змагання з різних видів спорту, малі олімпіади для учнів початкових класів, міські фестивалі дитячої творчості, історико-краєзнавчі експедиції, міські етапи Всеукраїнських акцій.

Актуальною залишається проблема психологічного супроводу розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей, тому психологічною службою ЦМСПС створено банк різноманітних тестових та корекційних програм з цього питання, які дозволять максимально розвивати здібності кожної дитини в умовах навчального закладу.

Слід відзначити підвищення ефективності роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах міста: більше уваги приділяється індивідуальній роботі, проводяться шкільні предметні олімпіади, заняття з підготовки до міських олімпіад, конкурси.

Однак, незважаючи на позитивні результати, працівники ЦМСПС разом з адміністраціями та педагогами навчальних закладів працюють над шляхами вдосконалення роботи з обдарованими, до яких належать: • створення на базі навчальних закладів нового типу постійно діючої форми методичної роботи для педагогів, що працюють з обдарованими учнями;

 • оволодіння педагогами інноваційними технологіями навчання та виховання;

 • активне використання сучасних інформаційних технологій в організації навчально-виховного процесу;

 • психологічний супровід та створення індивідуальних програм розвитку обдарованих учнів;

 • розширення мережі шкільних наукових учнівських товариств, предметних гуртків, секцій;

 • організація експериментально-дослідницької роботи в навчальному закладі;

 • розвиток творчих здібностей учнів в процесі позакласної роботи;

 • наступність у виявленні, підтримці та розвитку обдарованих дітей між початковою, середньою та старшою школою;

 • підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями, оволодіння сучасними педагогічними технологіями.

 • робота з батьками обдарованих учнів: психолого-педагогічні семінари, консультації.


З досвіду організаційно-педагогічної діяльності закладів освіти з обдарованими учнями


В.П.Ткаченко,

завідувач відділу освітнього менеджменту КОІППО імені Василя Сухомлинського


НВК «Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №5» та загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Кіровоградської міської ради
Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Усе це пов’язане із рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявляти їх.

Окрім того, людина, яка здатна генерувати ідеї, використовувати знання й уміння в нових ситуаціях, комфортно почувається в нестабільних соціальних умовах – швидше знаходить місце в суспільстві. Отже, є реальна потреба в інтенсивному розвитку інтелектуального потенціалу кожної людини. Найважливіша роль в цьому процесі належить школі, навчання в якій має бути підпорядковане ідеї розвитку здібностей учнів.

Сьогодні робота з обдарованими дітьми вимагає об’єднання всіх зацікавлених сторін (органів місцевої влади, керівників навчальних закладів, педагогічних колективів, батьків, громадськості).

Актуальною є політика, спрямована на пошук, навчання, виховання і розвиток талановитих дітей, на адекватне стимулювання творчої праці вчителя, на захист таланту.

Як зробити так, щоб відчувалася гармонія школи, сім’ї, громади у вирішенні питання захисту обдарованих дітей?

Прикладом цього може стати досвід роботи з проблем виховання обдарованих дітей педагогічного колективу НВК “Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів № 5” (директор В.П.Поліщук).

Серед головних завдань НВК першочерговими є повага до кожної особистості та сприяння всебічному її розвитку, підтримка, турбота про учнів, яка б сприяла розвиткові їхніх можливостей, задоволенню інтелектуальних, емоційних та соціальних потреб. Досягнення мети і виконання завдань передбачає створення закладу, в центрі уваги якого – творча особистість, забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно зорієнтовану творчу педагогіку і, нарешті, виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

Досвід роботи педагогічного колективу Гайворонської ЗШ № 5, опорної з питань вивчення і творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, досвіду А.Б.Рєзніка в системі розумового виховання учнів вивчався центром координації діяльності методичних кабінетів і методичної роботи з педагогічними кадрами.

Серед провідних ідей досвіду:

1. Системний підхід до вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського і творчої трансформації ідей видатного педагога в практику модернізації навчально-виховного процесу; розвиток ідей і впровадження досвіду колишнього директора школи А.Б.Рєзніка з питань розвитку пізнавальної активності школярів, озброєння їх навичками самоосвіти.

2. Педагогічний колектив ‑ творча співдружність ентузіастів, які, розвиваючи й примножуючи традиції, засновані попередніми поколіннями, йдуть шляхом оновлення, модернізації.

В педагогічному колективі вдало поєднуються мудрість і досвід майстрів з енергією, завзяттям, ініціативою молодих учителів.

3. Цілеспрямована робота з розв’язування загальношкільної проблеми «Взаємообумовленість творчих можливостей учителя; результативність його педагогічної діяльності у справі розвитку творчої особистості учня».

4. Ефективне використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практиці модернізації навчально-виховного процесу в початковій школі, яка зусиллями вчителів стала для дітей царством діяльної думки, школою радості.

5. Продумана система методичної роботи забезпечує зростання професійної майстерності вчителів, готовність педагогів до інноваційної діяльності, до сприйняття та активного впровадження інновацій.

Щорічно біля 30 учнів НВК здобувають перемогу у районному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Вже традиційно напередодні закінчення навчального року підбиваються підсумки роботи учнівського, батьківського та педагогічного колективів. Звітом роботи є щорічна презентація переможців рейтингу «Розумники і розумниці», який в цьому році проводився під девізом «В кожній людині – сонце, тільки дайте йому світити» і був покликаний виявити творчо обдарованих учнів, підвищувати рівень їх знань та вмінь, активізувати участь у громадському житті. Під час презентації відбувається вшанування, нагородження учителів творчих учнів та їх батьків, друзів і меценатів школи. Крім того, презентація переможців рейтингу «Розумники і розумниці» є творчим звітом предметних гуртків, клубів за інтересом, колективів художньої самодіяльності школи.

Нагороди, свідоцтва переможців в різних номінаціях, отримали кращі учні школи. Подяки від Ради школи та дирекції отримали батьки обдарованих школярів. Кожен учень-переможець продемонстрував свої здібності в музиці, співах, грі на музичних інструментах, читав власні вірші. Під кінець презентації учні-переможці, випускники школи склали урочисту присягу пам’ятати своїх учителів, свою школу, шанувати батьків, любити своє місто.

Визнаючи загальні завдання та принципи освіти у школі нового типу, педагогічний колектив навчального закладу намагається створити атмосферу поваги між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

В основу навчально-виховного процесу покладено особистісну орієнтацію педагогічного процесу, виявлення і розвиток нахилів і здібностей, закладених природою в кожному індивідуумі, створення особистісно зорієнтованої школи на принципах природодоцільності, саморегуляції і пріоритетного розвитку провідної природної здібності дитини.

Специфіка організації навчально-виховного процесу в НВК «Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» полягає у врахуванні вікових особливостей учнів, меті, плану, режиму роботи, циклічності, насиченості і тривалості навчання, наявності структурних підрозділів, періодичності участі в інтелектуальних та спортивних змаганнях, систематичності проведення творчих тренінгів, інтелектуальних змагань. Поряд з традиційними використовуються інноваційні технології, розвивальні форми і методи організації навчальної діяльності, серед яких: технології концентрованого, диференційованого, інтерактивного навчання. Особливе значення надається організації самостійної роботи учнів, врахуванню індивідуальних особливостей через самовизначення цінності внутрішнього механізму обдарованості, самопізнання учнем його власних потенційних можливостей.

Педагогічним колективом НВК створена ефективна система роботи з обдарованими дітьми.

Отже, організація навчально-виховного процесу, уклад життя в НВК створюють особливе розвивальне середовище для кожного учасника при широкому виборі учнями виду діяльності і допомозі дорослих у співпраці.

Проблема створення системи роботи з обдарованими дітьми потребує перш за все спеціальної психолого-педагогічної та дидактичної підготовки керівника навчального закладу, вчителя і вимагає вирішення таких завдань:

‑ виявлення обдарованих дітей (при відсутності чітких критеріїв обдарованості);

‑ створення дидактичних умов для розвитку обдарованих дітей;

‑ організація пізнавальної діяльності;

‑ здійснення моніторингу за розвитком обдарованих дітей.

Саме на цих питаннях робиться акцент під час організації навчання педагогічних працівників ЗШ І – ІІІ ст. № 2 Кіровоградської міської ради та створенні системи роботи з обдарованими дітьми й управління нею (додатки 1-2).

Кожній дитині притаманні особливі і характерні тільки їй якості, які створюють її індивідуальність. На практиці частіше доводиться мати справу з дітьми, які обдаровані в одній галузі знань і не виявляють особливих нахилів в інших. Вони можуть мати видатні пізнавальні здібностями і разом з тим не володіти достатніми навичками спілкування. Різноманітність інтересів у обдарованих дітей може бути викликана особливостями фізичного та психічного розвитку, сімейним вихованням та традиціями, набутим в дошкільному житті досвідом, впливом талановитих вчителів, мотивацією до навчання та стилю поведінки.

На підставі аналізу, виходячи з даних діагностики взаємовідносин у системі «учитель – учень», «сім’я – учень», «колектив – учень», «учень – учень» в загальноосвітній школі I-III ступенів № 2 Кіровоградської міської ради, були виявлені недостатній рівень якості знань учнів, низький рівень їх інтелекту та відсутність ініціативи, невисокий показник роботи вчителів з розвитку творчих здібностей дітей, недостатнє матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Тому одним з напрямів діяльності школи є створення необхідних комфортних умов для розвитку учнів, їхніх здібностей, підвищення якості знань на підставі особистісно зорієнтованого підходу, творчої ініціативи, активної життєвої позиції.

Відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти система освіти України має забезпечити «формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості»; «створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді». «Найважливіше завдання школи, ‑ вважав В.О.Сухомлинський, – розкрити творчі здібності, обдарування, таланти всіх вихованців».

На виконання державної національної програми «Творча особистість», обласної комплексної програми «Обдаровані діти: молодь Кіровоградщині» та з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнів у 2006 році була розроблена комплексна система роботи, яка включає:


 • пошук, визначення і розвиток потенційних здібностей учнів у різних сферах;

 • використання інноваційних технологій в організації навчально-виховного процесу;

 • індивідуальний та диференціальний підхід під час занять;

 • проведення різноманітних позаурочних заходів, що сприяють розвитку обдарувань учнів;

 • підготовка учнів до міських конкурсів, фестивалів учнівської творчості;

 • проведення заходів для батьків з метою ознайомлення з методами виховання обдарованих дітей.

Ініціативною групою вчителів складена програма «Обдарованість» (на кожний навчальний рік конкретизується план її реалізації); створено інформаційний банк «Обдарованість» з числа учнів школи за кваліфікацією здібностей: інтелектуальних, розумових, креативних, спілкування і лідерства, художніх і музичних, спортивних; запроваджені «Картки досягнень обдарованої дитини».

Педколектив намагається охопити всі етапи роботи з обдарованими дітьми, створюючи відповідні умови під час занять (індивідуальний та диференційований підхід, групова робота, інтерактивні форми й методи навчання) та позакласних заходів, які проводяться під час предметних місячників, декад, тижнів, наприклад: • місячник знань «Наука для людини, як сонце для життя»;

 • місячник української писемності та мови «Відродися, моя Україно, свою мову плекай солов’їну»;

 • тиждень права «Суть закону – людинолюбство»;

 • Шевченківська декада «Шлях слави – вічний».

На реалізацію проблеми направлена діяльність методичної та педагогічної рад, циклових методичних об’єднань, школи ППД.

 • «Особливості роботи з обдарованими дітьми на сучасному уроці та розвиток творчих здібностей у процесі позакласної роботи» (у формі «акваріуму»).

 • Вчителі циклового методичного об’єднання природничо-математичного циклу окреслили «коло ідей» з проблеми «Застосування сучасних педагогічних технологій у навчанні обдарованих дітей».

 • Консиліум з проблеми «Виховання творчої особистості – головне завдання школи ХХІ століття»;

 • Презентацію досвіду з теми «Сучасні освітні технології – в навчальний процес» представили члени циклового методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу.

Педагоги створюють сприятливі умови для самовираження особистості, самовдосконалення і прояву інтересів учнів, залучаючи їх до самостійної діяльності. Так, з 2006 року у закладі проводяться І етапи міських, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів:

 • знавців української мови імені Петра Яцика;

 • знавців Конституції України і права;

 • «Історія України і державотворення»;

 • кращого читця поезії Т.Г. Шевченка – «Голос Кобзаря»;

 • «Люби і знай свій рідний край»;

 • інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»;

 • юних рятівників;

 • «Вірю в майбутнє твоє, Україно»;

 • «Україна – Європа – НАТО»;

 • «Я хочу жити в чистому світі»;

 • «Безсмертний подвиг українського народу».

Участь у конкурсах дає можливість виявляти свої здібності і здобувати перемоги. Учні школи за останній час отримали:

 • ІІ місце – конкурс плакатів «Українські діти – українські квіти»;

 • ІV місце в першому турі інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»;

 • ІІІ місце – твір на тему «Безсмертний подвиг українського народу».

Уроки трудового навчання сприяють розвитку фантазії та творчості, вихованню в школярів любові до праці. Роботи учнів займають призові місця у міському фестивалі «Степові джерела» (номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»): ІІІ місце (вироби з дерева, вишивка); – ІІ місце (вишивка, вироби з бісеру).

З 2005 року для дітей з музичними здібностями діє гурток «Пісенний зорепад», до складу якого входять учні 5-7 класів (37 осіб). Робота гуртка передбачає розвиток у дітей навичок спілкування, естетичних смаків у всіх напрямах музики та її емоційного сприйняття, навчання сценічній культурі. Результатом цієї роботи є зайняте ІІ місце в міському фестивалі «Степові джерела» у номінації «Вокал і авторська пісня».

У школі ведеться активна пропаганда здорового способу життя. Вчителі фізкультури проводять загальношкільні змагання та готують команди школи для участі у міських:


 • з футболу «Шкіряний м’яч»;

 • з тенісу «Золота ракетка»;

 • з шашок та шахів «Біла тура».

З метою розвитку у дітей та підлітків активної життєвої позиції, творчих здібностей, ініціативи в навчальному закладі були сформовані органи учнівського самоврядування – рада організаторів шкільного життя «Лідер», школа учнівського активу «Чомусики», «Школярик», «Старшокласник». Це дає можливість учням розкривати свої здібності у спілкуванні та лідерстві.

«Без сім’ї ми безсилі, тільки безмежна повага і довір’я батьків до школи дасть позитивні результати у спільній справі навчально-виховного процесу та розвитку обдарованої особистості», ‑ так у свій час зазначав великий педагог В.О.Сухомлинський. З метою налагодження тісного співробітництва між педагогічним колективом і батьківською громадою здійснювалися заходи: • місячник родинного виховання «Родина – це вся Україна з глибоким корінням, високим гіллям»;

 • педагогічний лекторій для батьків «Становлення і розвиток творчої особистості".

Щорічно в школі проводиться яскравий захід для обдарованих дітей ‑ Свято Честі, на якому нагороджуються учні-переможці олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів та визначається кращий клас року.

Рекорди і перемоги учнів фіксуються у Книзі рекордів школи.


Література

 1. Психологічна підтримка творчості учня / Упоряд. О.Главник, В.Зоц. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 2. Як допомогти дитині стати творчою особистістю / Упоряд. Л.Шелестова. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 3. Увага: обдаровані діти! – Методичні рекомендації на допомогу організаторам роботи з обдарованими дітьми / Л.В.Корецька, А.І.Постельняк. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 72 с.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 13.41 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка