І творчість, і праця, і успіхСкачати 13.41 Mb.
Сторінка4/19
Дата конвертації23.03.2017
Розмір13.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Додаток 1Орієнтовна тематика занять психолого-педагогічного семінару «Система роботи з обдарованими дітьми»


 1. Обдарованість дитини як соціально педагогічна і психологічна проблема.

 2. Організаційно-педагогічні заходи щодо створення умов роботи з обдарованими дітьми.

 3. Психодіагностика загальних пізнавальних здібностей.

 4. Діагностика виявлення та розвитку обдарованих учнів.

 5. Використання творчих завдань для розвитку учнів в системі урочної та позаурочної діяльності.

 6. Особливості контролю та корекції в процесі розвитку обдарованої дитини.

7. Технологія складання індивідуальних планів і програм розвитку обдарованих учнів.

Додаток 2Вивчення предметної орієнтації пізнавальних інтересів

та здібностей учнів
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я_____________________________________________________

КЛАС_______________________________________________________________


1. Що більше за все тобі подобається у школі? Підкресли не більше 3-х пунктів.

1.1 Цікаві уроки

1.2 Спілкування з друзями.

1.3 Відносини з улюбленим вчителем.

1.4 Робота в гуртках, секціях.

1.5 Шкільні свята.

1.6 Колективні творчі справи.
2. Чи є в тебе улюблені предмети? Які? Назви їх:

____________________________________________________________


3. Чому тобі подобаються ці предмети? Підкресли не більше 3-х пунктів.

3.1. Є можливість проявити себе з кращої сторони.

3.2. Цікаві за змістом.

3.3. Є здібності до вивчення цих предметів.

3.4. Ці предмети мені легко даються.

3.5. Знання з даного предмета розширюють світогляд.

3.6. Допомагають зрозуміти світ людських відносин.

3.7. Служать основою для вибору професії, подальшої освіти.

3.8. Подобається, як викладає предмет вчитель.

3.9. Своя думка (яка)

_____________________________________________________________
4. Які види роботи тобі більш за все подобаються? Вибери не більше трьох.

4.1. Роз'яснення вчителя.

4.2. Обговорення теми уроку за участю вчителя і всього класу.

4.3. Самостійна робота на уроці.

4.4. Робота в групах з іншими учнями.

4.5. Завдання на пошук різних варіантів рішення.

4.6. Завдання підвищеної складності.

4.7. Проведення дослідів, експериментів.

4.8. Участь в учнівських іграх.

4.9. Робота з додатковою літературою.

5. Які види завдань тобі подобаються з математики? Підкресли не більше трьох.

5.1. Проводити аналіз задачі.

5.2. Вчити визначення, теореми.

5.3. Виконувати практичні роботи.

5.4. Розв'язувати задачі з їх аналізом на дошці.

5.5. Слухати роз'яснення вчителя.

5.6. Складати нові задачі та приклади.

5.7. Розв'язувати задачі підвищеної складності.

5.8. Шукати різні способи рішення задач, прикладів.
6. Які труднощі у тебе виникають при вивченні математики і в якій мірі?

(Постав знак «+» у відповідній графі).


Труднощі


Сильні Середні Слабкі
6.1. Проводити аналіз задачі.

6.2. Осмислювати теорему, означення.

6.3. Розв'язувати задачі підвищеної складності.

6.4. Виконувати практичні роботи.

6.5. Математично грамотно викладати і доводити розв'язання задачі, теореми.

6.6. Самостійно засвоювати матеріал.


7. Що більш за все тобі подобається при вивченні літератури?

Підкресли не більше трьох пунктів.

7.1. Особистість письменника.

7.2. Сюжет твору, події, описані автором.

7.3. Взаємовідносини героїв, їх вчинки.

7.4. Характер героїв твору.

7.5. Художні засоби (мова) твору.

7.6. Моральні проблеми твору.

7.7. Характеристика місця події, середовища.

8. Які труднощі у тебе виникають при вивченні літератури і в якій мірі?

(Постав знак «+» у відповідній графі).

Труднощі

Сильні Середні Слабкі
8.1. Проводити аналіз тексту.

8.2. Визначати головні проблеми твору.

8.3. Складати план прочитаного.

8.4. Оцінювати характер героїв, їх вчинки.

8.5. Давати характеристику епохи.

8.6. Складати складний план твору.

8.7. Знаходити виразно-зображувальні засоби мови.

8.8. Писати твір.


9. Що тобі більш за все подобається, що цікавить при вивченні історії? (Підкресли не більше трьох пунктів).

9.1. Вивчення історичних фактів, подій.

9.2. Життя і діяльність історичних осіб.

9.3. Аналіз історичних законів та закономірностей.

9.4. Оцінка історичних явищ та подій сучасності.

9.5. Робота з науково-популярною літературою.

9.6. Вивчення архівних матеріалів.
10. Які труднощі у тебе виникають при вивченні історії і в якій мірі?

(Постав знак «+» у відповідній графі).


Труднощі

Сильні Середні Слабкі
10.1. Оцінка історичних дій, фактів.

10.2. Визначення головного, істотного в історичних явищах, подіях.

10.3. Робота з першоджерелами, документами.

10.4. Складання плану та короткий виклад змісту.

10.5. Вибір доказів, аргументів.

10.6. Формулювання висновків, узагальнень.

11. Що тебе більш за все цікавить при вивченні біології?

Підкресли не більше трьох пунктів.

11.1. Різновидність рослин, їх місця існування, означення видів і родів.

11.2. Різновиди тварин, їх місця існування, означення видів незнайомих тварин.

11.3. Вивчення природи рідного краю.

11.4. Віруси та мікроорганізми, їх значення в житті людини.

11.5. Будова та життєдіяльність людського організму, проблеми збереження життя та здоров'я людини.

11.6. Умови вирощування, селекції та культивування культурних, декоративних та кімнатних рослин.

11.7. Умови розведення, селекції домашніх тварин.

11.8. Питання спадковості.

11.9. Будова клітин, біохімія, гістологія.

11.10. Проблеми екології, питання охорони навколишнього середовища.


12. Які види занять з біології тобі більш за все подобаються?

Підкресли не більше 4-х; два ‑ суцільною лінією, якщо ти в них береш участь, та два пунктиром, якщо хотів би брати участь, але їх не проводять у школі.

12.1. Спостерігати за тваринами, їх способом життя у природі і в домашніх умовах.

12.2. Визначати види рослин, «впізнавати» їх у природі та на присадибній ділянці.

12.3. Створювати панно, картини, букети із сухих природних матеріалів.

12.4. Проводити біологічні експерименти з тваринами і рослинами в кабінеті біології, в природі.

12.5. Читати цікаву літературу про життя тварин і рослин, готувати самостійні повідомлення на уроках.

12.6. Брати активну участь в уроках, які проводить вчитель.

12.7. Самостійно вивчати яку-небудь важливу біологічну проблему, читати наукову літературу, проводити дослідження, писати реферат, виступати на конференції.
13. Який із навчальних предметів ти вибрав би для поглибленого вивчення?

14. Якщо ти вже вибрав професію, то ким ти збираєшся стати?


15. Чи є в школі і в класі умови для розвитку твоїх інтересів та здібностей? 1) так;

2) скоріше так, ніж ні;

3) скоріше ні, ніж так;

4) ні.


16. Що ти пропонуєш для поліпшення навчально-виховного процесу школи?

Т.М.Красюк,

директор Новомиргородського районного ЦДЮТ


Новомиргородський районний Центр

дитячої та юнацької творчості
Новомиргородський районний ЦДЮТ – це багатопрофільний позашкільний заклад і, передусім, творче середовище, де формується творча особистість, розкриття обдарувань якої збагатить суспільство, забезпечить прогресивний розвиток країни. В цьому контексті на перший план виходить організація роботи з обдарованими дітьми, головною метою якої є створення умов для формування інтелігентної, активної, інтелектуальної, творчої особистості. Ми вважаємо, що кожна дитина здібна по-своєму, лише потрібно вчасно її помітити, підтримати і розвинути. Саме позашкільний заклад покликаний стимулювати творчий розвиток дітей та юнацтва, націлювати їх на досягнення особистого успіху в реалізації здібностей.

Найважливішим в організації роботи з обдарованими дітьми є створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей як вихованців, так і педагогічного колективу. Повсякчас намагаємося використовувати моральне заохочення в різноманітних формах, помічаючи бодай невеликі, але позитивні зрушення. Вважаємо, що це одна з вагомих причин тих гарних досягнень у справі виховання обдарованих дітей, які є у нас на сьогоднішній день. Так, гордістю нашого закладу є зразковий художній колектив «М'яка іграшка», котрий вже 30 років очолює О.І.Мартинова. Вона скеровує енергію і творчість обдарованих дітей в потрібне русло, щоб оптимально розвивати прикладні здібності вихованців. У своїй роботі широко використовує дослідницький метод, який активізує пізнавальну діяльність дітей і спонукає їх до самостійного здобуття знань, сприяє виникненню в дітей оригінальних ідей.

Слід відзначити, що робота зі здібними учнями розпочинається з удосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників. Методична діяльність здійснюється під гаслом «Від обдарованого педагога – до обдарованої дитини». Вже стало традицією проведення в квітні щорічного конкурсу педагогічної майстерності «Керівник гуртка року» за номінаціями «Педагог-майстер» (для досвідчених педагогів) та «Дебют року» (для новопризначених та малодосвідчених педагогів). Переможців нагороджують грамотами і призами.

Однією з перспективних форм методичної роботи є проведення педагогічних віталень і звітів гуртків за півріччя і рік.

Заслуговує на увагу робота постійно діючих семінарів «Творчий педагог – творчий учень», «Творча майстерня керівника гуртка». Їх мета – залучення вчителів до педагогічної системи роботи з обдарованими дітьми, формування прагнення до розкриття творчого потенціалу кожного вихованця. На заняттях є змога навчитися це робити грамотно, кваліфіковано, тактовно.

Ефективним засобом самоствердження педагогів і їхніх вихованців є проведення різноманітних конкурсів творчих робіт, авторських виставок, фотовиставок та конкурсів авторських віршів. До того ж, нерідко й батьки беруть активну участь у цих заходах, що зближує педагогів з родинами.

Наслідком копіткої методичної роботи є те, що заклад взяв участь в ІІ і ІІІ огляді-конкурсі робіт позашкільних закладів області. 4 керівники гуртків стали переможцями в номінації «Педагог-майстер позашкільної освіти».

Ми постійно спрямовуємо увагу працівників закладу на те, щоб вони реалізовували здібності вихованців на практиці, в повсякденній діяльності, під час різноманітних масових заходів. З цією метою регулярно організовуються акції, науково-практичні конференції, фестивалі, концертно-розважальні програми, дослідницько-пошукові експедиції тощо. Слід зауважити, що кожна ідея, ініціатива педагогів і дітей уважно розглядається, аналізується, можливо, коригується, але в жодному разі не відкидається.

Родзинкою роботи керівників гуртків є те, що вони готують інструкторів – своїх помічників з числа своїх вихованців. Це створює максимально сприятливі умови для їхнього розвитку і самозростання, формування лідерських якостей.

Попередньо розроблена система роботи і складена програма розвитку обдарованих дітей на 2007-2012 роки та етапи її реалізації (додаток).

Фундаментом у роботі з обдарованими дітьми є налагодження партнерських стосунків у взаємодії «педагог – вихованець – батько». Завдяки такій позиції батьки переконалися у щирій зацікавленості позашкільних працівників в розвитку кожної дитини й самі стали активними учасниками навчально-виховного процесу. За ініціативи батьків і дітей проводяться спільні вечори відпочинку, родинні свята, батьківські розмови тощо. Важливим фактором зближення з батьками є спільна робота з підготовки виставок дитячих робіт та творчих звітів гуртків.

Яке серйозне визнання обдарувань дитини, коли вона чує про себе схвальні відгуки відвідувачів, що захоплено оцінюють її роботу. Вважаємо, що саме це є значимою мотивацією, стимулом для подальших злетів, для розвитку своїх природних нахилів.

Схвально, що здібні діти не залишаються без уваги дорослих. Їх щороку заохочують тим, що запрошують на ялинку до мера міста, обласну ялинку. Так, влітку 2007 року за сприяння міського голови Я.Б.Неміровського біля Чорного моря (м. Севастополь) було оздоровлено 60 обдарованих дітей, які мають вокальні та хореографічні здібності. Їх запрошують на урочисті вечори, районні свята, для участі в концертних програмах в районному Будинку культури.

Результати досягнень вихованців РЦДЮТ досить значимі. Так, наприклад, з вересня 2007 р. по лютий 2008 р. дітей взяли участь у:

а) районних конкурсах – 78 вихованців;

акціях – 73 вихованці;

виставках – 104 вихованці;

святах – 397 вихованців;

б) обласних акціях – 38 вихованців;

виставках – 30 вихованців.

До нинішнього часу результати такого ж високого рівня завдяки розробленій і ефективно впроваджуваній системі роботи з обдарованими дітьми, яка ґрунтується на основі відповідної програми (додаток).

Додаток

Етапи реалізації Програми роботи з обдарованими дітьми


Етапи

Назва

Завдання

І

Підготовчий

Пошук обдарованих учнів.

Розробка загальної програми, вивчення питання досвіду роботи з обдарованими дітьми. Відпрацювання механізму взаємодії зі школами міста, району, відділами освіти. Розробка системи роботи з обдарованими дітьми та системи психолого-педагогічної діагностики обдарованої дитини. Вивчення та аналіз літератури з проблеми.ІІ

Діагностування

Система діагностики індивідуальності вихованців. Визначення рівня інтелектуального розвитку. Виявлення особистих нахилів учнів. Визначення коефіцієнта самореалізації. Створення банка даних здібних та обдарованих дітей. Розробка програм, навчальних планів. Соціологічні дослідження стану справ у районі.

ІІІ

Організаційно-прогнозуючий

Організація та забезпечення творчих потреб учнів. Відпрацювання механізму: вихованці-педагоги закладу-батьки-громадськість. Проведення для педпрацівників семінарів-практикумів, педагогічних читань, диспутів, дискусій з питань роботи з обдарованими дітьми. Апробація програм та навчальних планів, інноваційних технологій навчання та виховання.

ІV

Розвивальний

Створення умов для практичної реалізації можливостей здібних учнів. Реалізація загальної програми. Самореалізація учня. Участь в конкурсах, акціях, в органах учнівського самоврядування. Відпрацювання педагогами системи педагогічної технології, за допомогою якої відбувається самоформування особистості. Створення єдиного педагогічного середовища.

V

Узагальнюючий

Систематизація матеріалу з проблеми. Узагальнення кількісних і якісних результатів закладу. Аналіз адекватності прогнозування та реальних результатів роботи за Програмою.

О.В.Стяжкіна,

методист ОЦДЮТ


Обласний центр дитячої та юнацької творчості

Звичним і значимим для багатьох жителів міста Кіровограда є ОЦДЮТ – обласний центр дитячо-юнацької творчості. Адже саме з нашим закладом позашкільної освіти батьки вихованців пов’язують творчі успіхи та досягнення своїх дітей. З 3,5 років малята тут поринають у дивовижний світ, де їхні мрії стають реальністю, де фантазії перетворюються на відчутні чудові предмети, де розкриває перед ними свої ворота чарівна «країна мрій»! Підлітки та шкільна юнь, студентська молодь знаходять у закладі підтримку та розуміння, мають можливість творчо самореалізуватися і наповнити своє життя і внутрішній світ теплом щирих сердець педагогів центру.

Кіровоградський обласний Центр дитячої та юнацької творчості є широкодоступним, комплексним, багатопрофільним, обласним позашкільним навчальним закладом, який створює оптимальні умови для гармонійного розвитку дітей та молоді. ОЦДЮТ сприяє реалізації в області низки довгострокових проектів, таких, наприклад, як «Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі»; «Інтелект країни»; «Здорова нація – здорова дитина»; «Обласний конкурс районних позашкільних закладів»; «Молодь обирає гумор»; «Обласний парламент дітей». На сьогодні обласний центр дитячої та юнацької творчості є однією з провідних установ позашкільної освіти. ОЦДЮТ є членом Європейської асоціації закладів вільного часу великих міст Європи, Всеукраїнського руху «Педагоги за мир та взаєморозуміння», МРМОО «Дом мира».

Стратегічним орієнтиром концептуального розвитку Центру є оптимістична програма «Педагогіка життєтворчості як шлях до гуманізації навчального процесу», метою якої є плекання особистості як творця, проектувальника власного життя. Основні напрямки діяльності – художньо-естетичний, гуманітарний, оздоровчий, науково-дослідницький, дозвіллєво-розважальний та соціокультурний.

Модель безперервної освіти вихованців реалізується через комплексну програму закладу, яка складається з десяти змістових модулів: «Громадянин», «Базис», «Інновація», «Оберіг», «Регіон», «Гармонія», «Дивосвіт», «Менеджер», «Престиж», «Психологічне забезпечення».

У закладі працює понад 200 гуртків, в яких навчаються більше чотирьох тисяч дітей. Гордістю є 11 творчих колективів, які мають звання «Народний художній колектив» та «Зразковий художній колектив». Не одне покоління вихованців виросло у стінах центру під гаслом «Від ЦДЮТ до зірок».

Педагоги Кіровоградського ОЦДЮТ проводять значну роботу із залучення до позашкільної освіти підростаючого покоління, оскільки розуміють, що їхня праця є одним із головних факторів розкриття маленьких обдарувань та великих талантів у звичайних дітей та проблемних чи просто творчих бешкетників...

Можливо, всі наші діти дійсно ОБДАРОВАНІ? А нам потрібно лише придивитися уважніше до них? А яка вона – обдарована дитина? Переконані, що це не лише творчо й інтелектуально обдарована особистість. Вважаємо, що це, в більшості випадків, дитина, яка вміє самотужки розв’язувати всі свої проблеми, знає для чого живе, може знайти вихід із будь-якої ситуації, творчо мислить, фантазує, спрямовує свою енергію на розвиток нових ідей, яка має творчий потенціал. Звідси й визначається головне наше завдання – створити умови для вияву потенціалу кожної дитини, яка відвідує наш заклад, і для її розвитку згідно з виявленими природними нахилами і здібностями.Сучасне законодавство України визнає необхідність забезпечення умов для розвитку творчих інтересів дітей та молоді. Статті 3, 5, 9, 25, 38, 39 Закону України «Про освіту» (редакція від 23.03.1996 р.) розкривають право дитини на освіту, творчий розвиток, становлення позашкільної освіти як ланки безперервної освіти. Позашкільний навчальний заклад є складовою системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації; сприяє інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, готує до активної професійної та громадської діяльності; створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я учнів та вихованців.

Працівники нашого закладу, організовують навчально-виховний процес, вивчаючи перспективний досвід вітчизняних та зарубіжних колег, сприяють розвитку обдарованої дитини. Так, гарним прикладом для нас, працівників позашкільної освіти, може стати досвід ізраїльських колег. На відміну від США та країн Західної Європи, де більшість програм для обдарованих дітей проходять у рамках приватних ініціатив, в Ізраїлі цим займається держава. Ще в 1973 році у Міністерстві освіти Ізраїлю було створено спеціальний відділ, мета діяльності якого – задовольнити потреби обдарованих дітей. Були напрацьовані структурні навчальні плани для кожного року навчання, які передбачають ряд моделей для вибору. В Ізраїлі діють три моделі навчання обдарованих дітей, які відрізняються за ступенем і типом їх інтеграції та взаємодії із «звичайними дітьми». Минув той час, коли прискорене навчання вважалося правильною відповіддю на запити обдарованих дітей. Ізраїльські педагоги зрозуміли, що прискорене навчання не може бути успішним, якщо воно відірване від соціальної інтеграції і паралельного емоційного зростання. Тож сучасні програми для обдарованих дітей не концентруються на досягненні лише успіхів у навчанні. Батьки обдарованих дітей теж повинні брати активну участь в освітньому процесі, бути надійними партнерами педагогів. Вони проходять спеціальний інструктаж, спрямований на те, щоб допомогти своїм обдарованим дітям.

Беручи до уваги цікаві ідеї різноманітних методик, форм та методів і прийомів роботи з обдарованою молоддю, наш заклад обрав свій напрямок, створюючи власну цілісну систему роботи з педагогами, батьками та дітьми. Саме така системність і послідовність забезпечує успішність нашої діяльності. В систему входять: школи педагогічної майстерності, школи молодого педагога, психолого-педагогічні семінари, лекційні заняття, робота у творчих динамічних групах, методичні об’єднання тощо. Все це допомагає педагогам отримати максимальний обсяг знань з проблеми виховання і навчання обдарованих дітей. Бесіди, лекції, батьківські читання та робота клубу «Психологічного спілкування» спрямовані на допомогу в цьому аспекті батькам і дітям. Методична служба закладу забезпечує науково-методичну та організаційну роботу колективу, пов’язану з розробками та апробацією нових програм, посібників, рекомендацій. Це дає змогу керівнику гуртка, секції, студії, клубу чи школи окреслити обсяг роботи, спланувати її та спрогнозувати результати роботи з обдарованими дітьми. Науково-методичний супровід націлює на розв'язання низки важливих проблем: як правильно організувати навчально-виховний процес, не залишивши поза увагою жодної дитини, помітити нахили і здібності та створити максимально сприятливі умови для розвитку вихованців. Саме на це націлена більшість інтегрованих програм. За однією з таких програм протягом тривалого часу успішно працює молодіжний клуб «Імідж» (керівник Н.К.Долгополова). Результати досить значимі:

 • дипломи лауреатів I та VIII Всеукраїнських фестивалів ДЮП (м. Одеса, м. Євпаторія);

 • дипломи у номінаціях «Джерело натхнення» та «Молодіжний авангард» відкритого Всеукраїнського конкурсу ігрових програм «Дивограй» (м. Харків);

 • диплом ІІІ ступеня 2 Петербурзького відкритого конкурсу ігрових програм (м. Санкт-Петербург);

 • ІІІ місце у номінації «Театральне мистецтво» 9 Міжнародного фестивалю дитячої творчості, присвяченого Всесвітньому дню Землі;

 • лауреати Всеукраїнських фестивалів дружин юних пожежників;

 • I місце у Всеукраїнському конкурсі газет (м. Миколаїв);

 • II місце в обласному чемпіонаті КВК (м. Кіровоград) та інші.

Основна мета клубу – формування творчої особистості, створення умов для змістовного спілкування та допрофесійної підготовки його членів до суспільно-громадської та художньої діяльності. Основними завданнями програми є:

 • створення оптимальних умов для реалізації творчого потенціалу особистості в різних галузях творчості;

 • поетапне включення дитини в різні види діяльності, що сприяють розкриттю її особистісного потенціалу;

 • адаптація підлітків та молоді до життя, їхня суспільна орієнтація, включення до активної соціалізації;

 • р
  Н.К.Долгополова,

  керівник МК «Імідж»
  озвиток у підлітків високого рівня комунікативних здібностей, вміння адаптуватися у будь-якій соціальній групі;

 • формування відчуття відповідальності за своє життя, здатності до самоаналізу, проектування власного життя.

Програма ґрунтується на загальних науково-педагогічних принципах та підходах. Навчання за комплексною інтегрованою програмою здійснюється у трьох секціях клубу: дитяча дипломатія, журналістика та шоу-театр. Навчальний план складається з інваріантної та варіативної складових частин.

Враховуючи специфіку навчального процесу позашкільного закладу та інноваційні підходи, що відбуваються в освіті, більша частина занять призначена для розвитку адекватних завдань клубу, практичних навичок дітей. У зв’язку з цим значний обсяг навчальних годин виділено на проведення практичних занять, форма організації яких різноманітна: круглі столи, диспути, захисти проектів, відкриті трибуни, акції, написання статей, листів, випуск газет, репетиції, концерти, ігрові програми, шоу-програми, дискотеки, тренінги, рольові ігри, екскурсії, вивчення клубних пісень, створення нових творчих продуктів розумової діяльності дітей тощо. Зрозуміло, що оцінки дітям не виставляються. Критеріями засвоєння навчального матеріалу та набуття відповідної компетентності є рейтингові конкурси за право брати участь у різноманітних проектах та фестивалях. В кінці навчального року обов’язково проводяться заліки у формі гри «Що? Де? Коли?», демонстрації напрацьованого, захисти проектів або співбесіди.Хореографічний ансамбль “Час пік” (керівник І. В. Мурована, відмінник освіти України)

Нагороди:

 • Диплом зразкового художнього колективу;

 • почесна грамота Міністерства освіти і науки;

 • диплом Міністерства освіти і науки;

 • диплом лауреата І ступеня міжнародного фестивалю (м. Москва);

 • диплом лауреата І ступеня Міжнародного фестивалю дитячої творчості, присвяченого Всесвітньому дню Землі (м. Кіровоград);

 • диплом лауреата І ступеня ІV відкритого фестивалю «Хай живе надія» (м. Олександрія);

 • почесна грамота управління освіти і науки;

 • І
  І.В.Мурована, керівник хореографічного ансамблю «Час Пік»
  премія фестивалю «Різдвяні зустрічі» (м. Львів, старша категорія);

 • І премія фестивалю «Різдвяні зустрічі» (м. Львів, середня категорія);

 • І премія фестивалю «Осіння фантазія» (м. Одеса);

 • диплом І та ІІ ступеня ХІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Браво – 2006»;

 • диплом І ступеня ХІІ Міжнародного фестивалю дитячої творчості, присвяченого Всесвітньому дню Землі (м. Кіровоград, 2007 р.);

 • Гран-прі ХІІ Міжнародного фестивалю дитячої творчості, присвяченого Всесвітньому дню Землі (м. Кіровоград, 2007 р.) та інші нагороди.

Свою роботу І.В.Мурована, керівник хореографічного ансамблю «Час Пік», будує за напрямками:

 • розвиток системи позаурочної навчальної діяльності, яка дозволяє демонструвати досягнення на міжнародному рівні;

 • виявлення обдарованих вихованців, організація їхнього навчання на курсах разом із керівниками (м. Київ, м. Москва, Карелія, Фінляндія),

 • розробка та впровадження проектів, спрямованих на розвиток творчих здібностей та ініціатив дітей (проект «Життя прекрасне»);

 • здійснення індивідуальних форм роботи з обдарованими дітьми та диференційований підхід навчання і виховання;

 • благодійна діяльність.

Завдання ансамблю:

 • формування системи знань з хореографії, музичної літератури, історії мистецтв, гімнастики, акторської майстерності, етикету;

 • реалізація особистісних здібностей дітей;

 • поглиблення знань з предметів;

 • розвиток творчої активності, формування умінь робити свідомий вибір;

 • впровадження цілісної системи виховної роботи;

 • формування духу колективізму, взаємоповаги;

 • адаптація дитини в умовах сучасного життя.

Це має позитивне відображення у навчальній діяльності. В основі роботи – технологія особистісно зорієнтованого навчання і виховання, спрямованого на визначення індивідуальної траєкторії особистісного розвитку, надання компетентної допомоги кожному вихованцеві в оволодінні культурою життєвого самовизначення, створення власного проекту, моделі життя.

Одним із пунктів навчальної діяльності колективу є розробки дітьми власних творчих проектів. Це має вагоме значення для розвитку талановитої, творчої особистості та дає можливість дітям розкрити свій потенціал, співпрацювати один з одним, сприяє вияву найкращих рис характеру вихованців і поглиблює їхні знання з хореографії. Викладачі координують і спрямовують діяльність гуртківців, виступають в ролі консультантів, використовуючи індивідуальний підхід до обдарованих дітей, вони дають їм можливість відчути впевненість в своїх силах. Щорічно кожен випускник готує творчий проект, його критеріями є оригінальність, неповторний авторський почерк.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 13.41 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка