Іі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2017-2018 навчальному роціСторінка1/5
Дата конвертації20.11.2018
Розмір150 Kb.
#65567
  1   2   3   4   5
Додаток 2

до листа Сумського ОІППО

від 02.10.2017678ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
у 2017-2018 навчальному році

Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведенняІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

у 2017-2018 навчальному році

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів.

Час роботи над олімпіадними завданнями для учнів 7 класів –
3 астрономічні години, для учнів 8-11 класів – 4 астрономічні години.

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, ураховуючи програми для поглибленого вивчення у 8-9 класах та програми для профільного вивчення в 10-11 класах.

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні.

Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, то обов’язково буде забезпечена різноплановість завдань, що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.

Завдання з української мови вибудовуватимуться в такому форматі: творча робота (есе), синтаксичний аналіз речення (9-11 класи), завдання з розгорнутою відповіддю на теоретичне питання, завдання відкритого типу на конструювання мовних одиниць, виправлення помилок, вибір нормативної форми, редагування речень, тлумачення фразеологізмів тощо.

Оскільки в старших класах уже не вивчається нових мовних тем, а в


10 – 11 класах мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то в 10-11 класах будуть запропоновані завдання за курс
5-9 класів.

Звертаємо увагу, що завдання з української літератури для кожного класу мають спільну структуру: відповіді на бліц-запитання, запитання з теорії літератури, творче завдання (ідейно-художній аналіз поетичного тексту).

Завдання вимагають ксерокопіювання з розрахунку:

7-8 класи – 2 сторінки (формату А-4) на учня;

9-11 класи – 3 сторінки (формату А-4) на учня.

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).


Критерії оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2017-2018 навчальному році

Оцінювання результатів виконання завдань здійснюється за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях.

Творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.
Завдання та рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2017-2018 навчальному році

Керівникам Р(М)МО:

1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити роботу з ними, ураховуючи нахили, здібності та зацікавленості. Особливу увагу слід приділити роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури й різноманітних конкурсах з української мови та літератури, – цілеспрямовано готувати їх до участі у відповідних змаганнях.

2. Спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення навичок учителів української мови та літератури здійснення художньо-ідейного, герменевтичного аналізу тексту та методики створення учнями власного висловлення відповідно до структури, яка пропонується під час ЗНО.

3. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні з питань роботи з філологічно обдарованими учнями.

4. Налагодити співпрацю з науковими співробітниками вищих навчальних закладів (за можливості).

5. До складу журі ІІ (районного) етапу олімпіади включати найдосвідченіших фахівців, якіб змогли об’єктивно підходити до визначення переможців, а відповідно якісніше формувати учнівські команди для участі
в ІІІ (обласному) етапі.

Учителям загальноосвітніх навчальних закладів:

1. У процесі підготовки учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначенню лексичного та граматичного значення загальновживаних слів; вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів, синтаксичному розбору речень і словосполучень.

2. Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу художнього твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання: необхідно відійти від ідеологічного чи соціально зааганжованого прочитання-аналізу художнього твору.

3. Використовувати можливості міжпредметних зв’язків (історія, світова література, образотворче мистецтво, музика, географія тощо).

З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіади рекомендуємо під час цього процесу використовувати навчально-методичну літературу, рекомендовану листом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017


№ 1/11-8269 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», інформаційно-аналітичні бюлетені Сумського ОІППО та мовно-літературні сайти:

 1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua.

2. Бібліотека української поезії http://poetry.uazone.net.

3. Просвіта http://www.internet.net.lib.

4. Бібліотека «Українського міста» (Чикаго) http://ukrtown.com.library.

5. UkrLibhttp://ukrlib.com.ua.

6. Сучасна українська література http://ukrlit.kma.mk.ua.

7. Українська бібліотека http://www.lib.org.ua.

8. Український центр http://ukrcenter.com.

9. Історія України http://www.uahistory.cjb.net.

10. Мережева бібліотека української літератури http://www.ukrib.km.ru.

11. http://www.day.kiev.ua.

12. http://ukrainskamova.narod.ru

13. http://www.vintest/org.ua

14. http://www.multikulti.ru

Додаток 3

до листа Сумського ОІППО

від 02.10.2017678ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з ФІЗИКИу 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення
ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

у 2017-2018 навчальному році

Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 20172018 навчальному році. 1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики беруть участь учні 7-11 класів, що стали переможцями І етапу.

 2. Час на виконання завдань з фізики для учнів 7-го класу – 2 години
  (120 хвилин), 8-11 класів – 3 години (180 хвилин).

 3. Оргкомітетами забезпечуються однакові умови виконання запропонованих завдань для всіх учасників та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.

 4. Звертаємо увагу, що коректування змісту завдань неприпустиме. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики розроблені відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності.

 5. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи щодо забезпечення секретності змісту завдань та публічного оголошення тексту завдань.

 6. Зміст завдань копіюється індивідуально для кожного учня
  (з розрахунку: по 1 аркушу формату А-4 (7, 8, 9, 10, 11 класи) та оприлюднюються безпосередньо перед початком олімпіади.

 7. Під час виконання завдань не дозволяється користуватися довідковою літературою, таблицями. В процесі обчислення учні можуть використовувати калькулятори.

 8. Для виконання завдань кожен учень на початок олімпіади повинен мати: ручку, олівець, лінійку, гумку.

 9. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, які сприяли б дешифруванню роботи.

 10. Журі перевіряє тільки завдання, що записані в чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

 11. Перед початком змагання оргкомітет повідомляє учасників про строки подання апеляцій.


Критерії оцінювання завдань
ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

у 2017-2018 навчальному році

При оцінюванні завдань олімпіадних робіт з фізики: максимальна оцінка за кожне правильно розв’язане завдання – 5 балів, максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ІІ етапу олімпіади з фізики – 20 балів (8-11 клас), 15 (7 клас).


Завдання та рекомендації щодо підготовки учнів
до ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

у 2017-2018 навчальному році

Для успішного виконання завдань на момент проведення ІІ етапу олімпіади учні повинні опрацювати:Клас

Зміст програми

7

За програмою 7-го класу: розділи «Фізика як природнича наука. Пізнання природи», «Механічний рух» (крім знань про механічні коливання)

8

За програмою 7-го класу: розділи «Фізика як природнича наука. Пізнання природи», «Механічний рух», «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія».

За програмою 8-го класу: розділ «Теплові явища. Теплові машини і механізми» (крім знань про згорання палива та принцип дії теплових двигунів)9

За програмою 7-го класу: розділи «Фізика як природнича наука. Пізнання природи», «Механічний рух», «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія».

За програмою 8-го класу: розділи «Теплові явища», «Електричні явища. Електричний струм».

За програмою 9-го класу: розділи «Магнітне поле», «Світлові явища» (до теми «Заломлення світла на межі поділу двох середовищ).


10

Знання за програмою основної школи (7-9 клас)

За програмою 10-го класу:

механіка: розділи «Кінематика», «Динаміка» (крім знань про рух рідин та умови рівноваги тіла).


11

Знання за програмою основної школи (7-9 клас).

За програмою 10-го класу:

механіка: розділи «Кінематика», «Динаміка», «Закони збереження в механіці», «Механічні коливання та хвилі», «Релятивістська механіка». молекулярна фізики та термодинаміка: розділи «Властивості газів, рідин, твердих тіл», «Основи термодинаміки».

За програмою 11-го класу:

електродинаміка: розділи «Електричне поле», «Електричний струм» (крім знань про електричний струм у напівпровідниках та вакуумі).
Додаток 4

до листа Сумського ОІППО

від 02.10.2017678ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ у 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
у 2017-2018 навчальному році

Порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологійу 2017-2018 навчальному році здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році».

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад в олімпіаді з інформаційних технологій беруть участь учні
8-11 класів. В олімпіаді мають право брати участь учні молодшого віку, якщо рівень їх предметної компетентності відповідає олімпіадному рівню. Підсумки олімпіади (визначення переможців) підводять по кожній паралелі окремо.

Кожному учасникові необхідно надати в користування окремий комп'ютер.

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, у тому числі й бездротових.

Рекомендовано, на час проведення олімпіади апаратно відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників. Учасникам олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).

Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах з операційними системами Windows XP/Vista/7. Бажано, на час проведення олімпіади, відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для здачі робіт під час практичного туру та не вжито заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади.

Рекомендуємо запропонувати учасникам олімпіади пакет офісних додатків MS Office (2010 Professional). Звертаємо увагу на те, що пакети MS Office 2010 Professional будуть використані під час ІІІ етапу.

Умови завдань повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на початку роботи. Не можна ознайомлювати сторонніх осіб з умовами завдань до закінчення олімпіади.

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов задач, бажано надавати цю можливість лише протягом першої години туру. Якщо за цей час учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді до тексту завдання можна ввести поправку та вчасно оголосити про неї усім учасникам.

Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні»; відповідь міститься в умові завдання; запитання стосується розв’язку завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Звертаємо увагу на необхідність відповіді одного члена журі на запитання, які стосуються певного завдання, що сприяє отриманню всіма учасниками однакових відповідей на запитання.

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами завдання.

Відповідальний за умови нерозголошення завдань до моменту початку олімпіади особисто повинен завчасно розкрити конверт і забезпечити розмноження умов завдань для всіх учасників олімпіади (із розрахунку


3 аркуші паперу формату А4 на кожного учня) та завантажити на комп’ютери учасників додатки до практичних завдань.

Рекомендуємо, за наявності технічної можливості, дати учасникам


10-15 хвилин до початку туру випробувати свої робочі місця (комп'ютери).

Усі умови проведення олімпіади повинні бути оголошені учаснику до початку туру, наприклад: його початок і закінчення; коли можна ставити запитання і в якому вигляді; правила тестування; заборона на можливість використання літератури, друкованих або рукописних матеріалів, засобів комунікації (Інтернет, мобільних телефонів) тощо.

Олімпіада проводиться в один тур з перевіркою теоретичних знань та практичних навичок, триває 4 години.

У день проведення олімпіади відповідальний отримує архівний файл, в якому містяться наступні документи: • завдання олімпіади;

 • пам’ятка учасника (pamytka_uchasnyka.doc).

Завдання, анкета учасника олімпіади, бланк запитання та пам’ятка учасника повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на початку олімпіади.

Критерії оцінювання завдань будуть надіслані о 13.00.

Не можна знайомити сторонніх з умовами завдань та критеріями оцінювання до закінчення олімпіади.

По завершенні олімпіади всі файли з роботами учасників необхідно зберегти в двох екземплярах (на комп’ютері учня та на флеш-носії оргкомітету). Учасник повинен бути присутнім при збереженні результатів та копіюванні на флеш-носій, щоб указати, які файли копіювати та власноручно заповнити поля «Шифр учасника», «Назва файлу», «Розмір», «Контрольна сума файлів», «Час здачі (копіювання) членом журі», «Особистий підпис учня» відомості здачі та шифрування робіт (здача робіт та шифрування.xls).

Оргкомітет повинен здійснити шифрування робіт учасників шляхом перейменування результуючих каталогів та заповнення поля «Шифр» відомості здачі та шифрування робіт. Члени журі повинні оцінювати зашифровані роботи (перейменовані каталоги).

Надаємо приклади анкети учасника та бланку запитання.Анкета учасника олімпіади

шифр

ПІБ

Район (місто)

Повна назва навчального закладуКлас (якщо є – профіль)

ПІБ учителя, який готував до олімпіади


Бланк запитання
Код учасника

Назва задачі

Запитання

Заповнюється членом журі

Час подачі запитання

Відповідь: [ ] Так [ ] Ні [ ] Без коментарівПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка