ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури за 2016-2017 навчальний рікСторінка1/7
Дата конвертації09.09.2018
Розмір3.52 Mb.
#49385
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Сумська обласна рада

Комунальний заклад Сумський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

ІІ, ІІІ та ІV етапи

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з російської мови та літератури

за 2016-2017 навчальний рік

Інформаційно-аналітичний бюлетень

Суми - 2017

Рекомендовано до друку вченою радою

Комунального закладу Сумський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

31.05. 2017 року, протокол № 5


Рецензенти:
О.О. Гиря – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, заслужений вчитель України
Л.М. Чхайло – старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
І.Г. Черняк – учитель російської мови та зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської області

Укладач:
І.О. Захарченко – методист зарубіжної літератури та мов національних меншин КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури за 2016-2017 навчальний рік: інформаційно-аналітичний бюлетень / укл. І.О. Захарченко. – Суми: НВВ СОІППО, 2017. – 56 с.

В інформаційно-аналітичному бюлетені вміщені умови організації та проведення олімпіади, завдання, їх відповіді, звітні аналітичні матеріали проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури.

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів (управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та зразок оформлення відповідної документації, а також учителям російської мови та літератури – для підготовки учнів до ІІ, ІІІ та ІV етапів олімпіади.


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………....

4

Умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури…………………………………………………...


5

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури, 2016-2017 навчальний рік……………………………………....….

Відповіді ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури, 2016-2017 навчальний рік……………………………………....….

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури, 2016-2017 навчальний рік……………………………………....….6
12
16

Відповіді ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури, 2016-2017 навчальний рік………………………………………

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури, 2016-2017 навчальний рік ………………………………………
23
27

Протоколи засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури в Сумській області, 2016-2017 навчальний рік.............................................................................................................................28

Звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2016-2017 навчальному році……………….


32

Інформаційно-аналітичний звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2016-2017 навчальному році……………………………………………….…33

Список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури, 2016-2017 навчальний рік…………………...


39

Список учителів, які підготували учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури, 2016-2017 навчальний рік……………………………………………………….41

Заявка на участь команди Сумської області у ІV етапі Всеукраїнської

учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2016-2017 навчальному році……………………………………………………………...…

42

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури, 2016-2017 навчальний рік…………………………………….........


43

Завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури (з відповідями), 2016-2017 навчальний рік……………………….


44

Рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до олімпіади………

55


Вступ

Предметні учнівські олімпіади є однією з традиційних і добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіада – це інтелектуальний вид змагань, що стимулює потяг учнів до самоосвіти, виховує наполегливість, поглиблений інтерес до навчального предмета, уміння долати труднощі, виробляє навички роботи з довідковою та науково-популярною літературою.

Щорічною є Всеукраїнська учнівська олімпіада з російської мови та літератури, основними завданнями якої є:


  • стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

  • виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;

  • реалізація здібностей талановитих учнів;

  • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

  • підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

  • популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

  • підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств;

  • активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;

  • підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів.

Найбільш суттєвий внесок у підготовку і проведення олімпіадних змагань вносить учитель – компетентний помічник і консультант, організатор колективної чи самостійної пізнавальної діяльності, який безпосередньо працює з дітьми, організовує і проводить шкільний тур олімпіади, готує учнів до наступних етапів. Значного успіху у предметних олімпіадах досягають учні тих шкіл, у яких ведеться систематична і цілеспрямована робота із здібними та обдарованими учнями.

На допомогу вчителю, у бюлетені зібрані нормативні та аналітичні матеріали з питань проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови та літератури, відомості про вчителів, учні яких стали переможцями ІІІ-го етапу олімпіади, протоколи ІІІ (обласного) етапу олімпіади тощо. Найбільшу зацікавленість для вчителів мають розділи бюлетеня, у яких висвітлюються завдання ІІ-го, ІІІ-го та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури 2016-2017 навчального року.

Даний інформаційний бюлетень має на меті узагальнити нормативну базу, методичне забезпечення, що сприяє підвищенню якості та результативності участі учнів в олімпіаді з російської мови та літератури.


УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
У ІІ (районному) міському етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2016/2017 навчальному році беруть участь учні 9 – 11 класів. На виконання завдань відводиться 4 астрономічні години.

З урахуванням того, що у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням російською мовою вивчається інтегрований курс «Література (російська і зарубіжна)», а у школах із навчанням українською мовою викладається «Зарубіжна література», теми (питання) для письмових творчих робіт розроблені за спільними у чинних програмах розділами ( темами).

Для кожного класу завдання охоплюють програмовий матеріал за попередні роки навчання, а також відповідну тематику, яка вивчена на час проведення ІІ етапу змагань.

Ураховуючи різний рівень вивчення даного предмета, олімпіадні завдання носять універсальний характер і складені так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками, сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, умінь та навичок. Завдання з російської мови охоплюють такі розділи: «Фонетика», «Лексика», «Фразеологія», «Будова слова», «Морфологія», «Синтаксис».

Звертаємо увагу на те, що під час виконання завдань учням не дозволяється користуватися будь-якими джерелами інформації (посібники, довідники, словники).

Оргкомітетам слід забезпечити умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.

Зміст завдань слід копіювати індивідуально для кожного учня. Оприлюднити його безпосередньо перед початком олімпіади.

Оргкомітети повинні здійснити всі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань до моменту оприлюднення.

Перед початком олімпіади проводиться інструктаж щодо порядку та умов її проведення. Виконання завдань організовується окремо для учнів кожної паралелі класів.

ЗАВДАННЯ

ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

9 класс
Задание 1. Замените фразеологизмами выделенные в предложениях слова.

До станции очень недалеко.

Куда ты бежишь так быстро?

Ребёнок совсем не слушается.

Он мне очень дальний родственник. (4 балла)
Задание 2. Выстройте словообразовательную цепочку, в которой первое слово – гора , а последнее по-горняцки.

(3 балла)


Задание 3. Внимательно прочтите текст и ответьте на вопрос:

благодаря какому языковому явлению возникает комизм ситуации?

На вопрос маленькой внучки «Что ты делаешь?» бабушка, стряпавшая на кухне, ответила: «Лапшу!». И малышка тут же спросила: «А что ты лапшишь?».

(5 баллов)
Задание 4. Прочитайте отрывок из стихотворения В. Шефнера. Выскажите своё мнение по проблеме, поднимаемой писателем.

Есть слова – словно раны, слова – словно суд,

С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить.

Слово можно в разящий свинец перелить.

(12 баллов)
Задание 5. Составьте визитку литературного направления классицизм по плану:

Значение названия.

Хронологические рамки.

Место возникновения направления.

Характерные черты.

Выдающиеся представители.(5 баллов)
Задание 6. Назовите известные вам произведения музыки или живописи, написанные на сюжет «Слово о полку Игореве». (За каждый правильный ответ по 1 баллу).

(3 балла)

Задание 7. Отгадайте загадки. Определите изобразительно-выразительные средства языка, положенные в основу загадок.


1. Сер, да не вол,

Длинноух, да не заяц,

С копытами, да не лошадь.


3. Бела, как снег,

Черна, как жук,

Зелена, как луг,

Вертится, как бес,

И повёртка в лес.


2. В новой стене,

В круглом окне

Днём стекло разбито,

За ночь вставлено.
4. Взгляну я в окошко,

Раскину рогожку,

Посею горошку,

Положу хлеба краюшку.

Всякий видит,

Да не всякий чует.

Кому светло,

Кому темно,

А мне голубо.


(4 балла)
Задание 8. Напишите сочинение на одну из тем:

 • «Наличные деньги – не наличные достоинства» (по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»);

 • Вопросы чести и долга на страницах повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»;

 • Миссия литературы в современном мире.

(12 баллов)

Всего: 48 баллов

10 класс
Задание 1. Определите смысловое различие приведённых фраз. Объясните, чем оно обусловлено и как выражается грамматически.

Победитель олимпиады награждён.

Награждён победитель олимпиады.

(2 балла)

Задание 2. Объясните различия в значении приведенных слов.

Как называются такие пары слов?

Советник – советчик, писатель – писарь, лексиколог – лексикограф, экономный – экономический, бережный – бережливый.(6 баллов)
Задание 3. Прочитайте диалог учителя истории Мельникова и учительницы начальных классов Таисии Николаевны из сценария фильма «Доживём до понедельника». Укажите, в чем состоит речевая ошибка Таисии Николаевны. Назовите видовую пару к глаголу положить.

Мельников замолчал. До него донесся сетующий насморочный голос учительницы начальных классов. • И все время на себя любуются! Крохотули такие, а уже искокетничались все... Им говоришь: не ложите зеркальце в парту! Его вообще сюда таскать запрещается. – Ложат, будто не слышали... Вчера даже овальное, на ручке, ложили – представляете?

 • Послушайте... нельзя же так!

 • Говорившая обернулась и уставилась на Мельникова, как и все остальные. Чем это он рассержен так?

 • Я вам, вам говорю. Вы учитель, черт возьми, или…

 • Вы - мне? – опешила женщина.

 • «Ложить» – нет такого глагола. То есть на рынке – то есть, а для нас с вами – нету! Голубушка, Таисия Николаевна, как не знать этого? Не бережете свой авторитет, так пощадите чужие уши!.. (Г. Полонский)

(4 балла)

Задание 4. Прочитайте строки из стихотворения С. Маршака. Выскажите своё мнение по проблеме, поднимаемой писателем.

Усердней с каждым днём гляжу в словарь.

В его столбцах мерцают искры чувства…

(12 баллов)
Задание 5. Какие произведения заканчиваются так?

1) Ах! боже мой! что станет говорить

Княгиня Марья Алексеевна!
2) Вот злонравия достойные плоды!
3) Здрав будь, князь, и вся дружина здрава! Слава князям и дружине слава!?

(3 балла)
Задание 6. Составьте визитку литературного направления романтизм по плану:

Значение названия.

Хронологические рамки.

Место возникновения направления.

Характерные черты.

Выдающиеся представители.(5 баллов)
Задание 7. Распределите по колонкам ключевые слова и названия произведений, которые относятся соответственно к М.Ю. Лермонтову или В.А. Жуковскому: Мария Арсеньева, «Арзамас», «Демон», Тарханы, воспитатель царских детей, Московский университет благородного пансиона, 1783 г., «Людмила».

(4 балла)

Задание 8. Напишите сочинение-рассуждение по одному из пушкинских афоризмов:

 • «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль?»

– «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».

 • «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца».

(12 баллов)
Всего: 48 баллов

11 клас
Задание 1. Вспомните и запишите фразеологизмы, отвечая на вопросы-шутки.

Бывает ли жидкое состояние у света?

Есть ли вкус у правды и истины?

Какого цвета скука (тоска)?(3 балла)
Задание 2. В современном русском языке используются слова, заимствованные из греческого языка, в которых есть начальная часть пери-, которая означает «вокруг», «около». Приведите примеры таких слов (не менее 4), дайте их толкование. Можно ли считать пери-префиксом? Свой ответ обоснуйте.

(5 баллов)
Задание 3. В цикле «Рассказов об Иванцове» Э. Дворкина есть маленький рассказик «Пирог». Как вы думаете, удалось ли Иванцову обмануть жену, если предположить, что и он, и она знают нормы русского литературного произношения? Аргументируйте свою точку зрения.

Жена поручила Иванцову испечь пирог и ушла на работу.

«Успею», – подумал Иванцов и принялся решать сложный заграничный тест. Через некоторое время жена позвонила по телефону.

– Что делаешь? – спросила она.

– Вожусь с тестом, – честно ответил ей Иванцов.

(4 балла)
Задание 4. Ознакомьтесь с мыслью Льва Николаевича Толстого. Выскажите своё мнение по проблеме, поднимаемой автором.

Если бы мы все яснее понимали и больше помнили то, что главная и могущественнейшая сила, которой мы обладаем, есть мысль и выражение её – слово, мы бы были и осторожнее, где это нужно, и смелее, где это нужно, в пользовании этой силой и много бы зла уничтожилось и добра прибавилось в мире.

(12 баллов)

Задание 5. По данному отрывку назовите автора и его произведение.

1) Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того! О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого не любил!2) «Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя».
3) «Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее ­– короткость губы и полуоткрытый рот – казались ее особенною, собственно ее красотой».

(3 балла)

Задание 6. Дайте характеристику художественному направлению реализм по такому плану:

Значение названия.

Время расцвета.

Страны, в которых был распространён.

Характерные особенности направления.

Выдающиеся представители.

Основные жанры.

(6 баллов)
Задание 7. Назовите имя писателя, в судьбе которого произошли следующие трагические события:

І

Он погиб на дуэли, которая произошла из-за ничтожного по нынешним понятиям повода. Убийцей поэта стал его бывший товарищ по юнкерской школе. Об их ссоре, приведшей к дуэли, очевидцы говорят разное, но все сходятся в том, что причиной послужила острота поэта. Все считали эту ссору ничтожной и до последней минуты были убеждены, что она закончится примирением. Даже уже отправившись на дуэль, секунданты были уверены, что дуэль кончится пустыми выстрелами, что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут друг другу руки и поедут ужинать.


IІ

Из Петропавловской крепости заключенных привезли на петербургский Семеновский плац, где им был оглашен смертный приговор. На головы им надели погребальные саваны. Была отдана команда: «К заряду!». В этот момент на плац ворвалась карета, из которой вышел офицер. Он объявил царское помилование – смертный приговор был заменен каторгой с последующей отдачей в солдаты. Он также лишался всех прав и состояния. На ту пору писателю было всего 28 лет.IIІ

Страшная болезнь проявилась у него еще в юности. Он стал кашлять кровью, но практически не лечился. «Кто слышал от него жалобы, кто знает, как страдал он?» – вопрошал Бунин в статье, посвященной его памяти. Он даже вида не подавал, что ему плохо и часто на все вопросы отшучивался. После сильного приступа, попав в больницу, он говорил: «Нездоровье мое немножко напугало меня и в то же время (бывают же такие фокусы!) доставило мне немало хороших, почти счастливых минут. Я получил столько сочувствий искренних, дружеских, столько, что мог вообразить себя аркадским принцем, у которого много царедворцев. До болезни я не знал, что у меня столько друзей». Почувствовав, что немного поправился, он отшучивался: «окончательно поправлюсь, когда умру».(3 балла)

Задание 8. Напишите сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем:

 • «Счастье нельзя купить злодейством». Прокомментируйте эти слова Ф. М. Достоевского на примере романа «Преступление и наказание»;

 • «Брак истинный только тот, который освещает любовь» (Л.Н. Толстой);

 • «Зачем я жил? Для какой цели родился?» Тpагедия судьбы Гpигоpия Печоpина.

(12 баллов)
Всего: 48 баллов

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ

ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ,

2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. класс


Ответ 1.

До станции рукой подать.

Куда ты бежишь сломя голову?

Ребёнок совсем от рук отбился.

Он мне седьмая вода на киселе.
Ответ 2. Гора – горный – горняк – горняцкий – по-горняцки.
Ответ 3. В этом тексте представлено явление омонимии морфем. В тексте у существительного лапша в форме В. п. ед. ч. не только окончание -у совпадает с таким же окончанием у глагола в форме 1 л. ед. ч. (я пишу), но и основа существительного заканчивается звуком [ш], как и у многих глаголов, в которых этот звук появляется в результате чередований с/ш, х/ш: писать – пишу, махать – машу, а также представлена омонимия именно морфем, в частности, окончаний существительного и глагола.

Ответ 4. Творческая работа выполняется самостоятельно.
Ответ 5.

1. Классицизм в переводе обозначает «образец, образцовый».

2. ХVII VIII вв.

3. Франция, распространилось в Англии и России.

4. Четкое деление на высокие и низкие жанры.

Для классицизма принципиально важна позиция «триединства».  Характерно противостояние разума и чувства, долга и страстей. При этом отрицательные герои руководствуются эмоциями, а положительные живут разумом, поэтому побеждают. При работе с героями обращает на себя внимание наличие устойчивых масок. Характеры героев статичны. Ориентирован на аристократическую публику.

5. Ломоносов, Державин, Фонвизин и т.д.
Ответ 6.

Музыка: Опера А. Бородина «Князь Игорь», музыка Н. Лысенко «Плач Ярославны», балет Б.И. Тищенко «Ярославна».

Живопись: В.Г. Перов «Плач Ярославны», К. Васильев «Плач Ярославны», В.М. Васнецов «После побоища Игоря Святославовича», И.Я. Билибин «Князь Игорь».
Ответ 7.

1. Осёл. Отрицательное сравнение.

2. Прорубь. Метафора.

3. Сорока. Сравнение.

4. Небо, звёзды, месяц. Метафора.

Ответ 8. Творческая работа выполняется самостоятельно.


 1. класс

Ответ 1.

Смысловое различие приведённых фраз определяется целевой установкой высказывания. В предложении Победитель олимпиады награждён говорящий хочет сообщить о том, что награждение состоялось, а в Награждён победитель олимпиады – что награжден именно победитель. Грамматически это выражается в изменении порядка слов.Ответ 2.

Советник – название некоторых должностей, а также лиц, занимающих эти должности.

Советчик – тот, кто советует, дает советы.

Писатель – тот, кто профессионально занимается литературной деятельностью.

Писарь – лицо, профессионально занимающееся перепиской.

Лексиколог – специалист по лексикологии.

Лексикограф – специалист по лексикографии.

Бережливый – осмотрительно и осторожно расходующий что-либо, расчётливый, экономный.

Бережный  –   заботливый, внимательный.

Экономный – бережливо расходующий что-либо, соблюдающий экономию.

Экономический – относящийся к экономике, хозяйственный.

Такие пары слов называются паронимами.


Ответ 3.

1. Таисия Николаевна употребила глагол с корнем -лож- без префикса, чего нельзя делать в соответствии с грамматическими нормами русского языка.

2. Видовая пара глагола положить – глагол класть.

Ответ 4. Творческая работа выполняется самостоятельно.
Ответ 5.

А.С. Грибоедов «Горе от ума»;

Д.И. Фонвизин «Недоросль» ;

«Слово о полку Игореве».Ответ 6.

 1. Романтизм – направление в литературе и искусстве, проникнутое оптимизмом и стремлением в ярких образах показать высокое назначение человека.

2. XVІІІ - XІX вв.

3. Романтизм возник в Германии и Англии, затем во Франции, России.4. Черты романтизма:

 • подчеркнутое внимание к человеческой личности, индивидуальности, внутреннему миру человека;

 • изображение исключительного характера в исключительных обстоятельствах, сильной, бунтарской личности, непримиримой с миром;

 • существование «двух миров»: мира идеала, мечты и мира действительности;

 • обращение к народным сюжетам, фольклору, заинтересованность в историческом прошлом, поиски исторического сознания.

5. Выдающиеся представители романтизма в литературе: Джордж Гордон Байрон, Виктор Гюго, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Адам Мицкевич.
Ответ 7.

М.Ю. Лермонтов: Мария Арсеньева, Тарханы, Московский университет благородного пансиона, «Демон».

В.А. Жуковский: «Арзамас», воспитатель царских детей, 1783 г., «Людмила».
Каталог: images -> Олімпіади -> Інформаційно-аналітичні бюлетні олімпіад 2016-2017 н.р
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
Інформаційно-аналітичні бюлетні олімпіад 2016-2017 н.р -> Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ етапів всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2016-2017 навчального року
Олімпіади -> Українська мова та література Відповіді 7 клас 2
Інформаційно-аналітичні бюлетні олімпіад 2016-2017 н.р -> Сумська обласна рада комунальний заклад сумський обласний
Олімпіади -> Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка