І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Міжнародне інвестиційне бізнес-планування Навчально-методичний посібник


Тема 3. Програмне забезпечення для розробки ТЕО та основні економічні показники, що розраховуються в бізнес-планіСторінка3/27
Дата конвертації20.03.2017
Розмір3.23 Mb.
#12974
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Тема 3. Програмне забезпечення для розробки ТЕО та основні економічні показники, що розраховуються в бізнес-плані


  1. Сутність та основні характеристики техніко-економічних обгрунтувань

  2. Характеристика програмного забезпечення для розробки бізнес-планів та ТЕО

  3. Розрахункова частина бізнес-плану

1. Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО)- це інструмент, що забезпечує потенційних інвесторів, підприємців, фінансистів інформацією, необхідною для прийняття рішення про інвестування та способи фінансування. При підготовці та оцінці техніко-економічного обгрунтування важливо розуміти, що розрахунок фінансових величин і показників без аналізу умов і припущень, які визначають ці цифри, мало цікавить осіб, що приймають рішення. Цей аналіз охоплює соціально-економічні, фінансові та екологічні аспекти інвестування, а також оцінку альтернативних стратегій і рамок проекту, маркетингу, ресурсів, місцерозташування виробничої потужності і технологій.

Концепція техніко-економічного обгрунтування, вперше опублікована ЮНІДО в 1978 р., стала прийнятим у всьому світі стандартом. Завдяки широкому визнанню, вона також полегшує передачу технології, створення спільних підприємств і міжнародне фінансування.

Щоб зменшити втрати обмежених ресурсів, необхідно ясне розуміння послідовності дій при розробці інвестиційного проекту - від концептуальної стадії до експлуатації підприємства. Також важливо розуміти значення ролі, яку мають відігравати різні учасники проекту, такі як інвестори, організації, що сприяють інвестуванню, комерційні банки, фінансові установи, постачальники обладнання, агентства по страхуванню експортних кредитів і консультаційні фірми [10].

Проектні та консультаційні роботи, здійснювані вищезазначеними учасниками, повинні виконуватися у всіх фазах проектного циклу. Однак вони особливо значимі в передінвестіційній фазі, оскільки успіх або провал промислового проекту залежить, в першу чергу, від маркетингових, технічних, фінансових та економічних рішень і їх інтерпретації, особливо при розробці техніко-економічного обгрунтування (ТЕО). Виникаючі витрати не повинні служити перешкодою для відповідної експертизи і оцінки проекту в передінвестиційній фазі, оскільки це може зберегти значні кошти.

Техніко-економічне обгрунтування по суті - це аналіз доцільності бізнесу, тобто розрахунок різних фінансових показників, пов'язаних з необхідними витратами і планованими доходами.

ТЕО являє собою комплексний передпроектний документ, що розробляється для оцінки економічної доцільності проектів, реконструкції або модернізації існуючих об'єктів, підприємств.

Для розробки ТЕО залучається цілий комплекс фахівців: юристів, фінансистів, економістів і т.д.

Техніко-економічне обґрунтування - це документ, багато в чому схожий з бізнес-планом, однак не слід ототожнювати ці два поняття. Техніко-економічне обґрунтування, на відміну від бізнес-плану, не містить аналізу фінансових ризиків, аналізу маркетингової стратегії. ТЕО розробляється для підтвердження економічної ефективності вибору пропонованих технологій, процесів, рішень проекту.

У завдання ТЕО входить оцінка витрат на реалізацію проекту, розрахунок строку окупності проекту, його виробничої потужності. Техніко-економічне обґрунтування розглядає також питання забезпечення необхідною сировиною, інженерними, транспортними комунікаціями.

Структура ТЕО включає розрахунки основних техніко-економічних показників підприємства (об'єкта), розрахунки потреби підприємства в різних ресурсах (трудових, сировинних, енергетичних і т.д.), економічне обґрунтування вибору певної технології, схеми виробництва, устаткування.

На підставі всіх розрахунків і аналітичних даних у ТЕО даються висновки про економічну доцільність реалізації проекту, дається оцінка перспективам впровадження проекту.

Техніко-економічне обґрунтування після затвердження служить базовим документом для складання завдання на проектування.

Скласти техніко-економічне обгрунтування необхідно самому підприємцю для розуміння того, що варто чекати від проекту, а для інвестора техніко-економічного обгрунтування підприємця, що запитує інвестиції, необхідно для розуміння термінів окупності вкладених грошей.

Зазвичай ТЕО складається для нових проектів на вже існуючому підприємстві, тому такі блоки, як маркетингові дослідження, аналіз ринку, опис підприємства і продукту не описуються.

Однак формулювання ТЕО, що дозволяє прийняти певне рішення по проекту, дорогий і тривалий процес. Тому, перш ніж вкладати більші кошти в такі дослідження, слід додатково оцінити ідею проекту за допомогою ПТЕО (попереднє техніко-економічне обгрунтування). Основні цілі ПТЕО полягають у визначенні того, чи виконуються наступні положення:

- всі можливі альтернативи проекту розглянуті;

- концепція проекту виправдовує проведення детального аналізу за допомогою ТЕО;

- всі аспекти проекту мають важливе значення з точки зору його здійсненності та визнання необхідності глибокого вивчення шляхом функціональних досліджень, або досліджень забезпечення, таких як аналіз ринку, лабораторні або дослідно-промислові випробування;

- ідея проекту (на основі наявної інформації) має бути визначена або як нежиттєздатна, або достатньо приваблива для окремого інвестора або групи інвесторів;

- екологічна ситуація на ділянці планованого будівництва і потенційний вплив на неї передбачуваного виробничого процесу відповідають національним стандартам.

ПТЕО слід розглядати як проміжну стадію між дослідженням можливостей проекту та детальним ТЕО. Відмінність полягає в ступені деталізації одержуваної інформації і глибині розгляду варіантів проекту.

Структура ПТЕО повинна бути такою ж, що і структура докладного ТЕО. Детальний аналіз можливих альтернатив повинен мати місце на стадії ПТЕО, оскільки його виконання на стадії ТЕО було б занадто дорогим і тривалим. Зокрема, аналіз повинен охопити різні альтернативи, обумовлені в наступних основних областях (компонентах) дослідження:

- стратегії проекту або корпоративні стратегії та рамки проекту;

- ринок і концепція маркетингу;

- сировина, основні і допоміжні виробничі матеріали;

- місце розташування, ділянка ї навколишнє середовище;

- проектування та технологія;

- організація та накладні витрати;

- трудові ресурси, зокрема, управлінські кадри, витрати на оплату робочої сили, а також потреби у професійному навчанні і витрати на нього;

- графік здійснення проекту і складання бюджету.

Вплив перерахованих вище факторів має бути оцінений з фінансової й економічної точок зору. Іноді добре виконані всебічні дослідження можливостей можуть служити обгрунтуванням і без ПТЕО. Такі скорочені дослідження повинні призначатися тільки для тих інвесторів, які володіють повним знанням умов проекту. Однак, якщо економічна сторона проекту викликає сумнів, ПТЕО проводиться в обов'язковому порядку. Скорочені дослідження можуть використовуватися для визначення другорядних, але не основних статей інвестиційних та виробничих витрат. Останні повинні визначатися тільки на основі надійних першоджерел.

Ще однією відмінністю бізнес-плану та ТЕО полягає в тому, що ТЕО в основній своїй масі зображається в малюнках, схемах та розрахунках.

ТЕО повинне бути прив'язане до наявних виробничих факторів, місцевого ринку та відповідати умовам виробництва. Результати аналізу повинні бути трансформовані у витрати, дохід і чистий прибуток.

Розробка ТЕО повинна здійснюватися тільки тоді, коли необхідні фінансові кошти, визначені дослідженнями, можуть бути виявлені з достатнім ступенем точності.
2. Підготовка будь-якого бізнес-плану інвестиційного проекту - це важкий та трудомісткий процес. Для його розробки необхідно розглядати декілька сценаріїв розвитку з урахуванням чутливості до змін на ринку, а також необхідний постійний контроль та корегування проекту з урахуванням фактичних змін у грошовому потоці. Здійснити це можливо лише за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій фінансового планування та контролю за інвестиціями.

Кожна програма має свої переваги і недоліки, проте, в основному, вони недоступні більшості потенційних користувачів. Основні причини цього в тому, що:

- По-перше - більшість підприємств використовують піратське програмне забезпечення і цей ринок поки ще не цивілізований, а підприємства воліють зовсім не витрачатися на такі речі, як програма для складання бізнес-плану;

- По-друге - програма для складання бізнес-плану в більшості випадків коштує аналогічно витратам на замовлення проекту бізнес-плану у професійних консультантів;

- По-третє - програма для складання бізнес-плану потрібна в першу чергу людям, що безпосередньо займаються підготовкою проектів бізнес-планів.

Правильний вибір і ефективне використання комп'ютерних програмних продуктів дозволяють значно поліпшити якість бізнес-планів. Крім того, застосування авторитетних ліцензованих систем зміцнює авторитет ініціаторів проекту і підвищує фінансово-економічну привабливість останнього.

Сьогодні на ринку інформаційних технологій України представлено ряд програм даного виду [11]: Microsoft Project, Time Lime, Primavera, Comfar, Projectexpert, Альт-Інвест, Бизнес План М 1.4, Бизнес План PL v3.6.0, Exl-Plan Super Plus (US-C edition), Plan Business Intelligent 2012, Palo Alto Business Plan Premier Pro v11.25.

Найбільш часто в нашій країні застосовуються пакети прикладних програм: COMFAR (Computer model for reporting) і PROPSPIN (Project profile screening and reappraisal information system), створені при ЮНІДО - Комісії ООН з промислового розвитку; пакет «Альт-Інвест» фірми «Аль» ( Санкт-Петербург) і пакет «Project Expert» фірми «Про-Інвест Консалтинг». Системи типу Microsoft Project, Time Line, Primavera призначені тільки для розробки календарного плану робіт та мережевого проекту, включаючи тривалість і витрати по його стадіях, і застосовуються в основному як системи управління проектами.

Пакет прикладних програм COMFAR існує в різних версіях, значною мірою адаптованих до економіки конкретних країн, і переведений на російську мову, хоча і вважається застарівшою програмою. Структура даних пакета COMFAR представлена ​​наступними основними блоками: загальні капіталовкладення - будівництво; загальні капіталовкладення - виробництво; потреба в оборотному капіталі; джерела фінансування; таблиці руху грошових коштів; звіти про чистий прибуток; проектно-балансові відомості. Інформація створюється у вигляді блоку введення даних; блоку розрахунків; блоку видачі результатів, блоку графічного відображення інформації; блоку економічного аналізу «витрати – вигоди». До переваг пакета COMFAR в частині контрольної функції (тобто мінімізації можливості помилок у методиці та рахунку та свідомої підтасування результатів) відноситься закритість. У роботу пакета не можна втрутитися, що дає гарантію відповідності отриманих результатів вихідним даним з точки зору сумлінності їх обробки. Щоправда, в ранніх версіях пакета не було автоматизованого контролю відповідності між вхідною і вихідною інформацією. COMFAR є ліцензованим пакетом, що значно підвищує авторитет виконаних за його допомогою розрахунків. До недоліків програмного пакета COMFAR можна віднести наступні:

- відсутність гнучкого механізму завдання інфляційного впливу на витрати і співвідношення валют, не передбачені такі властиві економіці реалії, як затримки платежів;

- неповна відповідність податкового блоку українському законодавству й необхідність застосування спеціальних прийомів для обходу наявних обмежень. COMFAR дозволяє прямо враховувати лише ті податки, які беруться й обчислюються від прибутку;

- розрахунок системи тільки на фіксований (річний) період планування;

- жорстку заданість переліку вихідних даних;

- відсутність достатньо розвинутих засобів для опису мережевого графіка проекту, що приводить до необхідності додатково використовувати програми Microsoft Project і Time Line і ін.;

- невисокий рівень сервісу для користувача.

Пакет «Альт-Інвест» реалізований як обчислювач на електронних таблицях і володіє всіма перевагами і недоліками такого підходу. Пакет реалізований з використанням електронних таблиць Microsoft Excel і може працювати в середовищі інших розповсюджених табличних процесорів. Це накладає відбиток на всю подальшу роботу з ним. Перевагою пакета є те, що вся інформація представлена ​​на всьому екрані. Змінивши значення показників, користувач миттєво одержує реакцію на свої дії. В ній передбачається можливість розрахунків у двох валютах. Користувач має безпосередній доступ до формул, за якими відбуваються розрахунки. До недоліків такої організації можна віднести наступні:

- незручність спілкування з таблицями в пошуках потрібних показників - користувач повинен кожен раз розглядати всю електронну таблицю або пам'ятати її координати;

- складність зміни формул, що вимагає від користувача не тільки глибокого розуміння їхнього змісту, але й уміння правильно програмувати формули на мові даної електронної таблиці;

- користувач повинен докласти значних зусиль, щоб коректувати таблиці;

- наявність вільного доступу до формул робить важкою можливість перевірки достовірності виконаних розрахунків;

- в пакеті немає розвинених засобів для побудови сіткового графіка, а процеси видачі результатів на друк або побудови графіків вимагають від користувача спеціального навчання.

Однак за допомогою пакету «Альт-Інвест» можна робити розрахунки в постійних і поточних цінах. Розрахунок у постійних цінах здійснюється з використанням реальної на кожний заданий момент ставки банківського відсотка. Пакет дозволяє оцінити реакцію основних параметрів проекту на різні сценарії, у тому числі інфляційні, податкові та інші, що особливо важливо для сучасної ситуації. Такий підхід надає користувачеві широкий вибір різних форм фінансування проекту за рахунок кредитування, емісії звичайних і привілейованих акцій, пошуку надійних гарантів і можливих операцій з об'єктами незавершеного будівництва та інших форм фінансування та їх поєднань.

В основі пакетів COMFAR і «Альт-Інвест» лежить методика ЮНІДО з підготовки техніко-економічних досліджень.

Пакет «Project Expert» дещо відрізняється від вищеперелічених продуктів. Системність при рішенні багатьох проблем, облік специфіки національних умов, потужна рекламна кампанія дозволяють зробити вагому заявку на лідерство цього продукту в даній області. Пакет рекламується як засіб підготовки бізнес-планів міжнародного зразка та в певній мірі відповідає декларованій меті.

Він є автономним, закритим додатком, реалізований з використанням сучасних інструментальних засобів програмування мовою С + +, що забезпечує високу надійність і швидкість розрахунків. З його допомогою можна здійснювати аналіз, підготовку бізнес-планів і моніторинг інвестиційних проектів. Продукт випускається в декількох модифікаціях: полегшеною (Lite), професійної (Ргоfessional), навчальною (Tutorial) і «холдинг» (Holding), що розрізняються за функціональними можливостями і вартістю.

Професійна версія пакету включає наступні блоки: моделювання, генерації фінансових документів, аналізу, угруповання проектів, контролю реалізації проектів, генератор звітів, а також додаткові вбудовувані модулі. Кожен блок складається з функціональних модулів, що дозволяють менеджеру в діалоговому режимі вирішувати наступні завдання: детально описати поточний стан підприємства з урахуванням зміни параметрів зовнішнього середовища (інфляція, податки, валютні курси і т.д.); розробити план реалізації інвестиційного проекту, стратегії маркетингу і виробництва, що забезпечують раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; визначити схему фінансування проекту (власний капітал, позикові кошти, лізинг та ін); «програти» різні сценарії реалізації проекту, варіюючи значення чинників, здатних вплинути на його фінансові результати; автоматично сформувати всі необхідні види звітності (баланс, звіт про прибутки і збитки, прогноз потоків готівки і т.д.) і проектної документації відповідно до вимог міжнародних стандартів російською та англійською мовами, а також інші види документів по запиту користувача; провести всебічний аналіз чутливості та ефективності проекту щодо його учасників (підприємств, інвесторів, банків та т.п.); здійснювати подальший моніторинг та конгроль реалізації різних стадій проекту з автоматичним виявленням відхилень фактичних показників від запланованих та ін.

Пакет PROPSPIN являє собою інформаційну систему попередньої оцінки проектів. Він розроблений представництвом ЮНІДО у Відні в цілях підготовки, дослідження та аналізу промислових інвестиційних проектів. Як і COMFAR, PROPSPIN є ліцензованим і міжнародно визнаним програмним продуктом. Він призначений для: формулювання позицій інвестиційного проекту; дослідження наслідків змін обраних параметрів; підготовки можливих сценаріїв, заснованих на різних припущеннях щодо перспектив проекту. Відмінна риса пакета - його інтегрованість: користувач одночасно бачить на екрані і вхідні дані, і фінансовий результат. Одержуваний звіт являє собою варіант фінансового плану проекту з урахуванням виданих обмежень. Разом з тим, пакет не є засобом проведення повного фінансового аналізу, а служить для швидкого виявлення придатних для подальшого розгляду варіантів. Таблиці, що генеруються системою, показують основні фізичні і фінансові дані, внутрішню оцінку прибутковості проектів з погляду таких показників, як норма прибутковості, період окупності, точка беззбитковості. Якщо за допомогою аналізу виявляються слабкі сторони фінансової структури проекту, користувач має можливість змінювати значення вхідних даних доти, поки не знайдеться такий набір параметрів, який зробить проект прийнятним. Даний пакет складається з двох частин: блоку введення даних і генератора звітів. У першому задаються початкові інвестиції, дані про вихідні матеріали, вартість робочої сили, комплектуючих та ін. Деякі параметри можуть прийматися за замовчуванням. Генератор звітів створює таблиці, що містять: дані про первісний обсяг інвестицій і результати аналізу амортизації; дані аналізу передбачуваної фінансової структури й обслуговування боргу; відомості про обсяг продажів і використання виробничих потужностей, потреби в ресурсах та електроенергії, витрати на заробітну плату і вартості основних фондів; дані про динаміку доходів; баланс і таблицю руху грошових потоків; результати аналізу доданої вартості й експортних ефектів; зведені дані. Вихідні дані проекту розбиті на чотири групи: ідентифікація проекту, інвестиції, фінансова структура, поточні дані. Система може бути використана при складанні бізнес-плану тільки як допоміжний засіб.

 «Бізнес-План М» 1.4 - програмний продукт, розроблений для повної або експрес побудови наочної фінансової документації (бізнес плану, ТЕО). Програма готує дві частини документа: текстову і розрахункову. Зручна «навігація», підготовка звіту в автоматичному режимі оформлення даних і формування друкованих форм. Підготовка документа складається з послідовного заповнення структури даних (конструктора) – дані, представлені у вигляді готової структури документа, присутній механізм швидкого додавання / видалення та редагування даних. Введення даних спрощено і значно прискорено за рахунок послідовного заповнення представленого автоматизованого шаблону. Програма представлена в легкому класі фінансового моделювання за принципом повного закритого циклу підготовки документації «під ключ». Програма може використовуватися в будь-яких сферах діяльності бізнесу. Доступна всім, незалежно від фінансового становища фірми чи приватної особи. При роботі існує можливість перепрограмування в залежності від завдань проекту, формули представлені у «відкритому вигляді». Існує можливість маніпулювання і перестроювання текстової частини програми. Відкритість програми дозволяє формувати власний сценарій підготовки звітності та подальшого друку.

Найновішою програмою для складання бізнес-планів є Plan Business Intelligent 2012. Зростання і зрозумілий інтерфейс програми дозволяє швидко і легко розібратися у всіх налаштуваннях і почати роботу будь-якому користувачеві ПК. Робота з самою програмою не вимагає поглиблених знань і інтуїтивно зрозуміла. Користувач без проблем може скласти всі необхідні робочі документи. Програма містить опис, макети текстової частини документа, деталізований блок фінансових розрахунків, практичні поради, плюс є готові тези і шаблони необхідних документів, можливість складання презентації проекту, що робить її використання максимально зручним. Всі розділи виділені в окремі документи MS Word, шаблони фінансових документів наведені в таблицях MS Excel, які читабельні та підготовлені до друку.

Ключовими перевагами програми Plan Business Intelligent 2012 є: покроковий планувальник; детальні інструкції та опис кожного розділу; макет плану та запропоновані шаблони документів; всебічне планування бізнесу, що включає маркетинг, продажі, виробництво, організаційну структуру, розрахунок інвестиційного бюджету і прогноз фінансових результатів; проведення комплексного фінансового аналізу; повністю автоматизовані електронні таблиці, графіки та діаграми; складання презентації бізнес-плану; простий і зручний інтерфейс програми; робота в загальнодоступних форматах MS Word і MS Excel; підготовка до друку і презентабельність готових документів; відповідність національним та міжнародним стандартам планування; проста і зрозуміла термінологія; уніфіковані форми документів; довідкові матеріали про інвесторів та посилання на компанії, де можна отримати фінансування; мінімальні системні вимоги до комп'ютера; конкурентна ціна.


3. Розглянемо ті показники, які розраховуються в бізнес-платі за розділами. Головне розрахункове навантаження накладається на фінансовй план.

В плані компанії використовується невелика кількість показників, серед них:1. Оптимальний або економічний розмір замовлення (ОРЗ, EOQ, формула Вілсона): , де - витрати на виконання замовлення; - річний обсяг продажів, од.; - закупівельна ціна одиниці товару, - частка витрат зберігання в ціні одиниці товару. На практиці у процесі визначення економічного розміру замовлення доводиться враховувати більшу кількість факторів, ніж у базовій формулі.

2. Коефіцієнт оборотності запасів – коефіцієнт, рівний відношенню собівартості проданих товарів до середньорічної величини запасів (за рік). Коефіцієнт оборотності запасів показує, скільки разів в середньому продаються запаси підприємства за певний період часу. Чим вище оборотність запасів компанії, тим більш ефективним є виробництво і тим менше потреба в оборотному капіталі для його організації.


Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem world eco
imem -> Методичні вказівки до курсу «Патопсихологія»
imem -> Робоча програма дисципліни рівняння математичної фізики (найменування навчальної дисципліни) Для студентів напряма Прикладна математика
imem -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem -> Методичні вказівки до курсу «Основи економічної психології»
imem world eco -> І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Інновації в системі міжнародних економічних відносин Навчально-методичний посібник
imem -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
imem world eco -> Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів денної навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
imem world eco -> Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Збірник наукових праць конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка