Імені В. Г. КороленкаСторінка14/18
Дата конвертації14.03.2017
Розмір1.61 Mb.
#11987
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Литература

 1. Аникин В.П. Сказки русских писателей. – М., 1985. – 672 c.

 2. Бегак Б.А. Чудесный дедушка // Классики в стране детства. – М., 1983. – С.35–47.

 3. Белинский В.Г. Сочинения князя В.Ф. Одоевского // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1981. – Т.7. – С.102–126.

 4. Белинский В.Г. Детские сказки дедушки Иринея // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1978. – Т.3. – С.38–77.

 5. Мацапура В.И. Мотивы сна и поэтика сновидений в творчестве А. Пушкина // Крымский Пушкинский научный сборник. – Вып. 4(13): Литература и религия. – Симферополь, 2004. – С.52–60.

 6. Одоевский В.Ф. Городок в табакерке // Сказки русских писателей. – М., 1985. – С.188–196.

 7. Одоевский В.Ф. Мороз Иванович // Сказки русских писателей. – М., 1985. – С.180–188.

 8. Пропп В.Я. Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки. – М., 1998. – 512 с.

SUMMARY


The article deals with the peculiarities of motive structure of V. Odoevskiy’s tales “Moroz Ivanovich” and “Town in the snuff-box”. The author of the article maintains with folk and educative motives and marks their organic connection in indicated works.

Key words: motive, tale, folk-lore, character, plot.
Оксана Рудич

Проблема використання словника у контексті стимуляції інтересу до читання

англомовних першоджерел
Стаття присвячена проблемі використання словника у процесі навчання іноземної мови. Автор говорить про необхідність розробки сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток навичок використання словника у ході читання англомовних першоджерел та стимуляції інтересу до подальшого самостійного читання.

Ключові слова: сучасна дитяча англомовна література, стимуляція інтересу до читання, педагогічна технологія, навчально-виховний процес.
Упродовж останніх десятиріч потужний розвиток технічних засобів зв'язку та мовлення, широке впровадження нових комунікаційних технологій зумовили якісні зміни в інформаційній галузі. Книжка дедалі більше витісняється з кола дитячих інтересів. Сприймання відео-, кіно- та аудіоверсій вимагає від дитини набагато менших розумових і психоемоційних зусиль. Це, у свою чергу, призводить до уніфікації, стандартизації людської свідомості, деперсоналізації особистості.

Водночас у контексті викладання іноземної мови, починаючи з другого класу загальноосвітньої школи, надзвичайної актуальності набуває питання розробки педагогічних технологій використання англомовних першоджерел як засобу навчання з потужним методичним та педагогічним потенціалом.

Питання актуальності розробки цих педагогічних технологій досліджували відомі українські науковці: Т. Алієва, Р. Бєлашова, М. Волочай, О. Дем'янчук, М. Лещенко, Л. Ляхоцька, Г. Март'янова, Н. Миропольська, Д. Ольшанський, Г. Ткачук, А. Щербо, Г. Яблонська та ін.

Предметом нашого дослідження є проблема використання словника у процесі роботи з дитячою книгою. Читання іншомовної літератури обов’язково передбачає користування словником, а відсутність уміння послуговуватися словником зумовлює небажання читати англомовні твори самостійно. На практиці формуванню навичок роботи зі словником приділяють мало уваги. Уміння працювати зі словником передбачає знання англомовного алфавіту, транскрипції, умовних символів та розуміння логіки укладання словника. Процес формування навичок користування словником самі діти вважають складним та досить нудним, що негативно відбивається на бажанні читати англомовні першоджерела.

Отже, метою дослідження є розробка педагогічних технологій, спрямованих на формування уміння використання словника, які вирішували б такі завдання:

- використання креативного потенціалу дитини в ході навчання іноземної мови;

- стимуляція інтересу до подальшого самостійного читання першоджерел;

- естетичне виховання дитини через залучення до читання художнього тексту.

З метою розв’язання поставлених завдань нами була розроблена педагогічна технологія «Знайомство зі словником», яка практично використовувалась у процесі навчання англійської мови молодших школярів у приватній школі “Чарівний світ” (м. Полтава) та яка є повністю наведеною у методичному посібнику “Педагогічні технології використання сучасної дитячої англомовної літератури у процесі навчання молодших школярів”.

Наведемо характерні риси педагогічної технології “Знайомство зі словником”:

• складається із фрагментів занять (10), кожен тривалістю 20-25хв.;

• розрахована на учнів початкових класів;

• містить інформацію з історії виникнення словників та формує уявлення про види словників;

• включає розучування кількох пісень, розв’язання ребусів, розгадування загадок, складання і відгадування кросвордів;

• передбачає органічне включення в заняття з іноземної мови;

• передбачає вміння дитини вільного володіння ручкою, знання цифр і письма (рідною мовою) та читання (рідною мовою);

• не потребує особливих матеріалів та приладдя (крім словників, зошитів, дошки, крейди, паперу та кольорових олівців);

• передбачаються знання учнем іншомовної лексики (назви тварин, цифр, предметів побуту тощо);

• після проведення циклу занять, передбачених даною методикою, можна переходити безпосередньо до читання літературних творів з використанням у процесі читання словників.

Наведемо фрагменти занять циклу « Знайомство зі словником»( один із перших та один із останніх):

1. Матеріали: зразки словників (тлумачного, орфографічного та ін.) у великій торбі, на дошці намальовано ребус:

dicti


CAR+Y

Хід фрагмента заняття:

1) Розгадування ребуса, намальованого на дошці;

2) Розповідь про словники та їхнє призначення;

3) Демонстрація спільної риси словників – розташування слів у алфавітному порядку;

4) Розучування пісеньки про алфавіт (за допомогою власного тіла потрібно зобразити одна за іншою літери англійського алфавіту (на килимку), пантомімічно відобразити зміст дій та образів, співати 4-5 разів, прискорюючи темп рухів та стежити за правильною вимовою слів; переклад дають за ходом пісні самі учні за допомогою викладача).

I am A A A

I am A A A

I am dancing all the day.

What a merry A!

I am B B B

I am B B B

I am bizzing like a bee.

What a funny B!

5) Підсумкова бесіда.
2. Матеріали: на дошці за допомогою транскрипції записане англійське слово. Дитячий словник. Англо-український та українсько-англійський словники.

Хід фрагмента заняття:

1) Читання учнями слів, написаних на дошці за допомогою транскрипції та за допомогою транскрипції записування власних імен;

2) Розповідь про умовні знаки та скорочення, що трапляється в словнику; показ англійського дитячого словника, де слова розташовані в алфавітному порядку;

3) Пошук учнями слова, що викладач написав на дошці, у словнику та переклад його з української на англійську, із англійської на українську мову;

5) Вивчення нової римівки:

«Lazy lion is lying smiling at

his lion cubs and the lioness»;

6) Проведення гри: клас поділено на три групки, кожна з групок пантомімічно передає зміст римівки (будь-якої), а решта повинні вгадати – якої саме;

7) Виготовлення учнями невеликого власного словничка, потрібно написати слова, розташувати їх у алфавітному порядку, написати транскрипцію до кожного слова та замість перекладу намалювати річ.

Алгоритм педагогічної технології “Знайомство зі словником” включає такі функціонально пов’язані етапи: постановка ігрового завдання, пошуково-орієнтуючий, інтерактивно-діяльнісний, підсумково-визначальний [4, с.111].

Згадана технологія є доступною для вчителів початкових класів, учителів іноземної мови, присвячена розвитку вміння користування словником, дає уявлення про логіку побудови словника і розташування лексичного матеріалу, надає змогу самостійно перекладати слова, сприяє збагаченню словникового запасу, активізації творчих здібностей учнів, стимулює інтерес до читання, розвиває пам'ять, увагу, уяву, абстрактне, логічне мислення.

Особливої уваги заслуговує мотивувальний етап, з якого розпочинається реалізація педагогічних технологій. Він може мати форму невеликої казкової розповіді, яка має зацікавити учнів, привернути їхню увагу до теми заняття й озброїти необхідними поняттями. Вчитель має вносити у свою розповідь додаткову інформацію, створювати власні казки, оповідання, включати до них цікаві факти з історії, жарти, неординарні факти, елементи англійського фольклору. На думку вітчизняного педагога Н. Грудової, “вивчення історії, географії, звичаїв, традицій і, нарешті, культури даного народу, носія іноземної мови , є джерелом підвищення інтересу до вивчення предмета та потужним стимулюючим фактором процесу виховання одночасно” [1, с.171].

Особливої ваги упродовж реалізації технології набуває вміння вести діалог із дитячою аудиторією, щоб кожний відчув себе співучасником того, що відбувається, митцем.

Упродовж занять широко використовується інтеграція іноземної мови з іншими різними видами мистецтв:


 • образотворчим (намалювати ілюстрації до твору, костюми, комікси тощо);

 • театральними (пантомімічно зобразити чи драматизувати поняття або явища: дощ, сніг, певний персонаж із твору, продекламувати римівку);

 • хореографічним (повторити певні рухи, за допомогою певних рухів зобразити певне слово, поняття тощо);

 • музикою (проспівати пісню, виконати різні вправи під супровід пісні тощо).

Використання цієї педагогічної технології спрощує початковий етап роботи з дитячою англомовною літературою та сприяє кращому засвоєнню іноземної мови взагалі.

Власне, проблема стимуляції дитячого інтересу до читання не вичерпується нашою роботою, особливої уваги потребують питання добору першоджерел для роботи з дитячою аудиторією, адже вчитель має орієнтуватися на тексти, що стимулюють креативність дитини та відкривають широке поле для всіх стадій пізнання: дедукції, індукції, аналогії і містять цікаві персонажі, сюрпризний момент, динамічний виклад подій, гумор, цікаву сюжетну лінію.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка