Індивідуальний характер перевірки


Тестування з теми “Політична карта світу”Сторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
#306
1   2   3   4

Тестування з теми “Політична карта світу”


1.За політико-територіальними ознаками на планеті розрізняють:

а) материки і держави

б) території, країни, держави

2. Політично незалежна держава називається:

а) суверенною

б) залежною

в) протекторатом

г) колонією

3. Держава, до якої не належать самокеровані утворення, називається:

а) федерацією

б) унітарною

в) конфедерацією

г) унією

4. Які країни належать до унітарних?

а) Росія, США, Китай

б) Бразилія, Індія, Німеччина

в) Польща, Монголія, Фран

5. В наш час переважають:

а) республіки

б) монархії

в) унії

6. До республік з парламентською формою правління належать:а) США

б) Австралія

в) Канада

г) Франція

7. До теократичних монархій належать:

а) Японія

б) Велика Британія

в) Ватикан

г) Саудівська Аравія

д)США


8. Більшість країн світу – це країни:

а) високорозвинені

б) із середнім рівнем розвитку

в) що розвиваються

9. Виберіть правильну відповідь:

а) Польща – високорозвинена країна Західної Європи

б) Бразилія – країна Латинської Америки із середнім рівнем розвитку

в) Україна постсоціалістична країна Східної Європи

10. – 2б. Перелічити країни “Великої сімки”, їх столиці

Тестування з тем: «Країни Західної Європи. ФРН.»

1.Країни Європи виробляють:

А. ¼ продукції промисловості і 1/5 продукції сільського господарства світу

Б. ½ продукції промисловості та 1/5 продукції сільського господарства світу

2. Яка країна Західної Європи належить до економічно розвинутих країн, входить до» великої сімки», володіє єдиною колонією в Європі. Якою?

А. ФРН


Б. Франція

В. Велика Британія

Г. Італія

3. До країн, що дотримуються постійного нейтралітету належать:

А. Польща, Німеччина

Б. Щвейцарія, Австрія

В. Литва, Естонія

Г. Велика Британія, Франція

4. Півострівні держави Європи:

А. Італія

Б. Велика Британія

В. Іспанія

Г. ФРГ

5. За величиною ВВП Німеччина посідає у світі :А. І-ше місце

Б. ІІ-ге місце

В. ІІІ-тє місце

6. У структурі господарства Німеччини переважають:

А. гірничодобувні галузі

Б. новітні наукові галузі

В. традиційні галузі

7. Основна індустріальна потужність Німеччини сконцентрована:

А. у Саарському басейні

Б. Рурському басейні

В. Північнонімецькій низовині

8. 80% паса жирообігу транспорту Німеччини припадає на :

А. залізничний транспорт

Б. морський транспорт

В. автомобільний транспорт

9. Провідні автомобільні фірми ФРН:

А. «Пежо»

Б. «БМВ»


В. «Фольксваген»

10. Виберіть правильні твердження:

А. ФРН – середньо розвинена країна

Б. Франція – індустріальна країна

В. Велика Британія – входить до складу «великої сімки»

Г. Ватикан – теократична монархія

11. Країни-карлики:

А. Нідерланди

Б. Сан-Марино

В. Ватикан

Г. Іспанія

Д. МонакоТестування з теми «Географія населення світу»

 1. Регіон, де знаходиться найбільша кількість високорозвинених країн світу

а. Південно-Західна Азія

б. Західна Європа

в. Східна Азія

г. Північна Америка

2. У постіндустріальних країнах більша частина населення зайнята:

а. в обробній промисловості

б. в сільському господарстві

в. в невиробничій сфері

3. Перше місце в світі за кількістю населення посідає:

а. Росія


б. Китай

в. Індія


4. Демографічний «вибух» характерний для країн:

а. Австралії та Океанії

б. Африки, Азії, Латинської Америки

в. Західної і Східної Європи

5. Найбільші переваги чоловічого населення над жіночим характерні для країн:

а. Угорщини і Чехії

б. Канади і США

в. Китая і Індії

г. України і Південної Кореї

6. Виберіть приклад, що характеризує І-й тип відтворення населення:

а. 28 – 10 =18%о

б. 33 – 12 = 21 %о

в. 16 – 10 = 6 %о

7. Найбільша форма міського розселення:

а. агломерація

б. урбанізація

в. мегалополіс

8. Найбільш заселені ділянки суходолу знаходяться :

а. в центрі материка

б. на узбережжі

9. На політичній карті світу кольорами показані:

а. країни різних типів

б. різні країни

в. країни Співдружності

г. країни – члени ЄС

10. Чим відрізняється демографічна політика в країнах з різним типом

відтворення населення?

11. Чи відрізняються поняття «урбанізація» та « псевдоурбанізація»?Тестування з теми:

«Галузі світового господарства»

 1. До складу ОПЕК входять:

а. Росія

б. ОАЕ


в. Японія

г. США


д. Саудівська Аравія

е. Кувейт

2. Виберіть із переліку галузі «авангардної трійки»:

а. машинобудування

б. видобуток нафти

в. харчова промисловість

г. електроенергетика

д. металургія

е. хімічна промисловість

3. Більшу частину енергії в світі виробляють:

а. ГЕС

б. ТЕС


в. ВЕУ

г. АЕС


4. Основним конструкційним матеріалом сучасної світової економіки є:

а. дерево

б. пластмаси

в. сталь


5. Три основні хліба людства:

а. пшениця

б. просо

в. рис


г. кукурудза

д. гречка

е. сорго

6. До основних експортерів деревини належать:

а. країни Західної Європи

б. Росія


в. Канада

г. Японія

7. Найбільшу кількість автомобілів випускають дві країни в світі:

а. Росія


б. Нігерія

в. США


г. Японія

д. Швеція

8. Найінтенсивніші вантажопотоки має океан:

а. Тихий

б. Атлантичний

г. Північний Льодовитий

г. Індійський

9. Найбільше іноземних туристів прибуває до

а. Європи

б. Америки

в. Азії

10. Визначте правильне твердження:а. Японія посідає перше місце в світі за імпортом кам’яного

вугілля;


б. у високорозвинених країнах світу продукція рослинництва і

тваринництва сумірні;

11. Для якої країни характерне зрошувальне землеробство:

а. Швеції

б. Канади

в. Єгипту

12. НТР – це :

а. швидкі темпи розвитку світового ринку;

в. поступальний розвиток людської цивілізації;

в. бурхливий розвиток науки і перетворення її на безпосередню

продуктивну силу.

Тестування з теми: « США»


 1. Найбільший мегалополіс США

А) Приозерний

Б) Каліфорнійський

В) Приатлантичний

2. Які галузі складають ядро американської промисловості

А) Основна хімія. нафтохімія, лісохімія

Б) Електроенергетична, машино будування. хімічна промисловість

В) Автомобільне та авіабудування, харчова промисловість.

3. Головний автомобільний штат

А) Техас

Б) Айдахо

В) Мічиган

4. Один із основних центрів авіа – та ракетобудування

А) Лос – Анджелес

Б) Детройт

В) Вашингтон

5. Найдавніший національний парк

А. Йєсемітський

Б)Йєллоустонський

В)Великий каньйон

6. Найбільше місто США за кількістю жителів

А)Філадельфія

Б) Нью – Йорк

В) Чикаго

Г) Детройт

7. Процес швидкого зростання населення передмість називають

А) Урбанізацією

Б) Субурбанізацією

В) Псевдоурбанізацією

8. Міста разом із передмістями у США називають:

А)Мегаполісами

Б) Агломераціями

В) Технополісами

Г) Метрополітенами

9. Провідною галуззю господарства США є вирощування:

А) Пшениці

Б) Ячменю

В) Кукурудзи

Г) Цукрового буряку

Д) Сої

10. За рівнем розвитку господарства та його структурою США є:А) Середньо розвинена країна

Б) Аграрно індустріальна країна

В) Високо розвинена індустріальна країна

Г) постіндустріальною країною

11. З якими країнами США має кордон:

А) Росією

Б) Гондурасом

В) Мексика

Г) Канада


Приклади поточного тестування в 10 -11

класі при вивченні країнознавства

Тестовий контроль з теми: «Вступ»

1. Об’єктом вивчення країнознавства є:

а) Історія певної країни

б) Корисні копалини регіонів світу і країни

в) Країни як основні одиниці сучасної соціально – політичної організації світу.

2. Які з цих тверджень правильні?

а) Проблемна орієнтація не сприяє зростанню практичної значимості країнознавства

б) Країни світу вивчає не лише країнознавство

в) Вважається аксіомою, що усі сфери функціонування суспільства будь якої країни так чи інакше тісно пов’язані.

3. За політико – територіальними ознаками на земній кулі розрізняють:

а) Материки і держави

б) Території , країни, держави.

в) Країни, частини світу

4. За формою правління в світі переважають:

а) Республіки

б) Монархії

5. Держава до якої не належать самокеровані утворення

а) Федерація

б) Унія

в) Унітарна6. Регіон, де розташована найбільша кількість високорозвинених раїн:

а) Південно – Західна Азія

б) Східна Азія

в)Західна Європа

г) Північна Америка

7. До республік з парламентерською формою правління належать:

а) США

б) Канада

в) Австралія

г) Франція

8. Які країни належать до Південно – Західної Азії?

а) Алжир, Сирія, Японія

б) Ізраїль, Кувейт, Індія

в) Ливан, Іран, Кувейт.

9. До республік з президентською формою правління належать:

а) Росія


б) Канада

в) США


Закінчити речення

10. Країни позбавлені політичної самостійності називаються …………

11.За нормами міжнародного права на Землі виділяють території трьох видів

А)

Б)В)

Тестування з тем :“Країни Західної Європи. ФРН.

Франція. Велика Британія”


 1. Приморські країни Європи:

а) Швеція б) Чехія в) Італія г) Австрія

 1. Півострівні держави Європи:

а) Греція б) ФРН в) Франція г) Італія

 1. Всесвітньовідомі автомобільні фірми Європи :

а) “Рено” б) “Фіат” в) “Форд” г) “Ніссан”

 1. Що не стосується Німеччини?

а) “Пежо” б) “БМВ” в)”Фольксваген”

 1. Незабутні символи Парижу:

а) Версаль б) Тріумфальна арка в) Біг-Бен г)Тауер

 1. Співдружність Націй очолює:

а) Франція б) ФРН в) Велика Британія

 1. Установіть відповідність між назвою і спеціалізацією порту:

1. Ліверпуль а) річковий порт

2. Хітроу б) морський порт

3. Кембрідж в) аеропорт


 1. Країнами-карликами є:

а) ФРН б)Сан-Марино в) Мальта г) Ватикан д)Нідерланди

 1. Субтропічний клімат характерний для:

а) ФРН б) Великої Британії в) Франції

 1. Визначте країну за наведеним нижче описом:

“ Ця країна є дуже малою за площею і розташована на території однієї з держав НАТО. Цікаво, що за всю історію жоден із громадян не народився на її території ”

а) Сан-Марино б) Монако в) Ватикан 1. З якою країною ФРН не має спільного кордону?

а) Франція б) Австрія в) Польща г) Словаччина

 1. Найбільше нафти з шельфу Північного моря добуває:

а) Велика Британія б) Франція в) ФРН

Тестування з теми «Польща»

 1. Площа Польщі:

А. 312 тис. кв.км

Б.412 тис. кв. км

В. 512 тис. кв.км

2. Польща за національним складом:

А. Однонаціональна країна

Б. Двонаціональна країна

В. Багатонацінальна країна

3. Польща – країна:

А. Постсоціалістична

Б. З розвиненою ринковою економікою

В. Централізованою економікою

4. Польща має вихід до моря:

А. Північного

Б. Балтійського

В. Середземного

5.За формою державного устрою Польща :

А. Президентсько-парламентська республіка

Б. Парламентсько-президентська республіка

В. Монархія

6. Одиницею адміністративно-територіального поділу країни є:

А. Воєводство

Б. Федеральна земля

В. Область

7. У 1990 році у країні була запроваджена:

А. Приватна власність

Б. Комунальна власність

В. Державна власність

8. В економіці Польщі переважає:

А. Обробна промисловість

Б. Видобувна промисловість

В. Сільське господарство

9. експортний комплекс країни після 1990 року переорієнтувався на :

А. Захід

Б. Схід


В. Північ

10. Під зерновими культурами зайнято с/г угідь :

А. 56%

Б. 66%


В. 76%

11. Головний напрямок вантажопотоків:

А. Верхньосілезький район – Балтика

Б. Щецин – Варшава

В. Катовіце - Жешув

Тестування з теми: «Сполучені Штати Америки»


 1. Площа США:

  1. 10 млн. кв.км.

б. 6,7 млн.кв.км

в. 9,4 млн. кВ.км

г. 8,2 млн. кВ.км

2. За формою державного устрою США:

а. унітарна республіка

б. федеративна республіка

в. абсолютна монархія

г. теократична монархія

3. Яка кількість штатів входить до складу США?

а. 48


б. 49

в. 50


г. 51

4. Найбільші родовища нафти знаходяться у

а. Кордильєрах

б. Аппалачах

в. Мексиканській низовині

г. Центральній частині материка

5. До корінного населення США належать:

а. ескімоси;

б. негри

в. орочі;

г. індіанці

6. Найбільшою міською агломерацією США є:

а. Нью-Йоркська

б. Детройтська

в. Чикагська

г. Вашингтонська

7. За кількістю жителів США посідають у світі:

а. І місце

б. ІІ місце

в. ІІІ місце

г. ІV місце

8. США безпосередньо межують з країнами:

а. Канадою

б. Кубою


в. Бразилією

г. Мексикою

9. Війна за незалежність у США тривала протягом:

а. 1776 - 1763 рр.

б. 1775 – 1783 рр.

в. 1867 -1875 рр.

10. У тропічному поясі лежить така частина материка:

а. Аляска

б. Південь Флориди

в. Нова Англія

11. Найбільше місто США за кількістю жителів:

а. Філадельфія

б. Нью- Йорк

в. Чикаго

г. Лос- Анжелес

12. СЩА перетворились у найбільшого у світі імпортера мінеральної

сировини завдяки двом причинам:

а. незначним запасам власних корисних копалин;

б. невисокій якості власної мінеральної сировини;

в. штучному стриманню власної видобувної промисловості;

г. незручному розташуванню родовищ корисних копалин;

д. більш дешевому імпорту сировини;

е. тривалій експлуатації родовищ корисних копалин.

Письмове тестування з теми «Росія»
1. Росія належить до країн:

А) Розвинутих Б) Перехідної економіки

2. За формою державного устрою:

А) Унітарна Б) Федеративна

3. За площею посідає в світі:

А) ІІІ м. Б) І м. В) ІІ м.

4. Кількість населення:

А) 120млн. чоловік Б) 147млн.чоловік В) 200млн. чоловік

5. Росія забезпечена природними ресурсами:

А) Частково Б) Повністю

6. Найбільш газоносний район Росії:

А) Поволжя Б) Зх. Сибір

7. Росія належить до держав:

А) однонаціональних Б) Багатонаціональних

8. ЕГП та ПГП Росії:

А). Надзвичайно сприятливе Б). Має ряд негативних рис

9. Приєднання Лівобережної України до Росії відбулося:

А) 1564р. Б) 1654р. В) 1861р.

10. Відмінили кріпосне право в Росії у:

А) 1654р. Б) 1861р. В) 1917р.

11. Найбільш визначні правителі Росії з династії Романових:

А) Б) В)


Тестування з теми: « Індія – країна священного Гангу»

 1. Адміністративно- територіальний устрій Індії:

А. 25 штатів

Б. 7 союзних територій

В. 25 штатів і 7 союзних територій

2. Природний рух населення Індії характеризується:

А. Високим рівнем народжуваності і високим рівнем смертності;

Б. Низьким рівнем народжуваності і низьким рівнем смертності;

В. Високим рівнем народжуваності і низьким рівнем смертності.

3. Найбільша густота населення в країні:

А. На півдні

Б. На північному-заході

В. у долині Гангу.

4. У загальній кількості населення Індії частка сільського населення складає:

А. 1/2;

Б. 1/3;


В. 3/4.

5. За структурою зайнятості населення Індія належить до країн:

А. Аграрних;

Б. Індустріальних;

В. Аграрно-індустріальних.

6. Світове значення мають запаси :

А. Нафти і газу;

Б. Сірки і калійної солі;

В. Залізної і марганцевої руди, слюди.

7. Головні експортні культури:

А. бобові;

Б. Рапс і гірчиця;

В. Чай, тютюн, бавовник.

8. У промисловості Індії значну роль відіграє:

А. Фабрично-заводська промисловість;

Б. Велике промислове виробництво;

В. Кустарне і дрібне виробництво.

9. Країна здобула незалежність у:

А. 1960 році;

Б. 1922 році;

В. 1947 році.

10. Грошова одиниця Індії - …

11. відомий всьому світу мавзолей Тадж-Махал знаходиться в

А. Делі


Б. Мумбаї

В. Агрі


Тестування з тем: «Країни Африки. Єгипет.»

 1. Найбільша кількість колоній в Африці належала6

А. Франції

Б. Бельгії

В. Великій Британії

2. Середня густота населення в Африці:

А. 22 чол./тис. жителів

Б. 50 чоло./тис. жителів

В. 110 чол./тис. жителів

3. Які країни набули політичної незалежності до ІІ-ї світової війни?

А. Ангола

Б. Єгипет

В. Ліберія

Г. Туніс


4. Процес деколонізації Африки відбувався найбільш активно :

А. У 50-ті роки ХХ століття;

Б. У 60-ті роки ХХ століття;

В. У 70-ті роки ХХ століття.

5. Африка – світовий експортер :

А. бананів

Б. какао

В. цитрусових

Г. прянощів

Д. ананасів

Е. арахісу

6. Значні запаси нафти є в країнах:

А. Лівії

Б. Алжирі

В. Сомалі

Г. Судані

7. Для африканських країн є типовим переважання у промисловості:

А. Гірночо-добувного виробництва;

Б. Обробної промисловості.

8. Частина країн Африки у світовому промисловому виробництві

складає:

А. 5%


Б. 3%

В. 2%


9. Яка африканська країна розташована на двох материках:

А. Ефіопія

Б. Єгипет

В. Судан


10. Встановіть співвідношення між колонками:

Країна Столиця

1. Лівія а. Аддіс -Абеба

2. Ефіопія б. Монровія

3. Єгипет в. Каїр

4. Південна Африка г. Тріполі

5. Мадагаскар д. Антананаріву

6. Ліберія е. ПреторіяТестування з тем: «Австралія. Океанія.»

 1. До Океанії належать країни:

а.Науру

б. Гаїті


в. Ямайка

г. Мальдіви

д. Маршаллові острови

е. Вануату 1. Австралія за рівнем розвитку належить до :

а. середньорозвинених аграрно-індустріальних держав

б. слаборозвинених аграрних держав

в. високорозвинених індустріально-аграрних держав

3. Основною сировиною для виробництва цукру в Австралії є:

а. цукровий буряк

б. цукрова тростина

в. тропічні плоди

4. До провідних галузей промисловості Нової Зеландії належать:

а. харчова і легка промисловість

б. машинобудування

в. хімічна промисловість

5. За своїм походженням острови Океані:

а. вулканічні і материкові

б. вулканічні, материкові, коралові

в. коралові і материкові

6. Найбільш високорозвинена країна Океанії:

а. Папуа-Нова Гвінея

б. Нова Зеландія

в. Фіджі

7. Аборигени Австралії :

а. європейці

б. негроїди

в. полінезійці і папуаси

8. Столиця Нової Зеландії:

а. Окленд

б. Піктон

в. Веллінгтон

9. Нова Зеландія займає провідну позицію у світі з виробництва:

а. деревини

б. молочних продуктів

в. цукрової тростини

г. бавовни

10. Основні центри головної промислової зони Австралії:

а. Брісбен

б. Сідней

в. Канберра

г. Перт

д. Аделаїда11. Частка корінного населення Австралії:

а. 0,3%


б. 1%

в. 3%


г. 10%

12 Для багатьох країн Океанії дедалі більшого значення набуває:

а. туризм

б. машинобудування

в. хімічна промисловість

При методі тестового контролю позитивним є можливість за короткий час перевірити знання багатьох учнів, зберігати результати перевірки, виявити деталі й неточності у відповідях учнів. Недоліком є необхідність тривалого часу для перевірки учнівських робіт, ймовірність зниження грамотності учнів.

Передбачає він відповідь учня на тестові завдання за допомогою розставляння цифр, підкреслення потрібних відповідей, вставляння пропущених слів, знаходження помилок тощо. Це дає змогу за короткий час перевірити знання певного навчального матеріалу учнями всього класу. Зручні тести і для статистичного оброблення результатів перевірки.

Однак така перевірка може виявити лише знання фактів, але не здібності, вона заохочує механічне запам'ятовування, а не роботу думки, до того ж потребує багато часу для складання програм. 1. Зміст, види, методи і форми контролю.

Змістом контролю в сучасній школі є комплексна перевірка навчальної діяльності учнів. У процесі якої здійснюється засвоєння змісту освіти: формуються знання, загально навчальні та предметні уміння і навички. Розвиваються творі здібності, оцінні судження.

На різних етапах навчання зміст контролю визначається дидактичними завданнями, специфікою навчального предмета, рівнем підготовки і розвитку учнів.

Попередній контроль проводиться перед вивченням нового розділу або теми з метою визначення знань учнів з найважливішого матеріалу попереднього навчального періоду. Попередня перевірка поєднується з так званим компенсаційним (реабілітаційним) навчанням, спрямованим на ліквідацію прогалин у знаннях, уміннях учнів.

Поточний контроль здійснюється вчителем ході вивчення кожної теми. При цьому діагностується засвоєння учнем лише окремих елементів навчальної програми. Основні функції поточної перевірки – навчаюча, стимулююча.

З огляду на те, що повноцінне засвоєння знань і умінь не можна забезпечити протягом одного уроку, поточний контроль за навчальною діяльністю учнів на кожному уроці вважається необов’язковим.

Обов’язковими видами контролю є тематичний і підсумковий.

Методи контролю – це способи, за допомогою яких визначається результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів і педагогічної роботи вчителя.

У сучасній дидактиці виділяють такі методи контролю:

- щоденне спостереження за начально-пізнавальною діяльністю учнів на заняття, що дозволяє вчителеві скласти уявлення про те. Як учні сприймають і осмислюють навчальний матеріал. В якій мірі виявляють самостійність, кмітливість, творчість тощо;

- усне опитування (індивідуальне і фронтальне, усні заліки,тощо) полягає в постановці перед школярами запитань за змістом вивченого матеріалу і оцінювання повноти, логічності і обґрунтованості їхніх відповідей;

- письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою письмових робіт (диктанти, письмові відповіді на запитання, реферати, вирішення різних задач) дозволяє виявити вміння послідовно викладати матеріал, висловлювати свої думки на письмі. Письмова перевірка забезпечує вищу об’єктивність, сприяє розвиткові логічного мислення, цілеспрямованості; учні при письмовому контролі зосереджені ший, глибше вникає в суть питання, обдумує варіанти вирішення і побудови відповіді. Письмовий контроль привчає до точності, лаконічності, пов’язаного викладу думок.

- графічна перевірка у формі складання таблиць, схем, графіків, діаграм, роботи з контурною картою, вміння учнів узагальнювати, систематизувати, сприяє розвитку абстрактного мислення;

Створення тематичного тесту більш складне. У його основі лежить не проста перевірка засвоєних окремих елементів, а й розуміння системи, що об’єднує ці елементи. Значну роль при цьому відіграють синтетичні, комплексі завдання, які об’єднують питання про окремі поняття теми, спрямовані на виявлення інформаційних зв’язків між ними. Для тематичного тестування краще використовувати готові тестові завдання. розроблені професіоналами служби педагогічного тестування.

Звичайно, не всі необхідні характеристики навчального досягнень учнів можна одержати засобами тестування. Такі. Наприклад, показники, як уміння конкретизувати свою відповідь прикладами, знання фактів, уміння логічно і доказово висловити свою думку та інші характеристики результатів навчання діагностувати тестуванням неможливо. Це означає, що тестування повинно обов’язково поєднуватись з іншими (традиційними) формами і методами перевірки. 1. Оцінювання результатів навчання

Результати контролю і діагностики начально-пізнавальної діяльності учнів виражаються в її оцінці. Слово «оцінка» означає характеристику цінності, рівень чи значення будь-яких об’єктів чи процесів. Оцінити – означає встановити рівень чи якість чогось. Стосовно навчально-пізнавальної діяльності оцінка означає встановлення рівня виконання учнями завдань, поставлених перед ними в процесі навчання.

Виставляючи оцінку, педагог повинен її обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями. Обгрунтування оцінки якоюсь мірою зменшує суб’єктивізм педагога, запобігає конфліктам з учнями. Учитель повинен свідомо намагатись здійснити об’єктивне і реальне оцінювання виконаної учнями роботи.

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

- контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень кожного учня, виявлення рівня готовності засвоєння нового матеріалу. Що дає змогу відповідно планувати і викладати навчальний матеріал;

- діагностично-коригуюча, що допомагає з’ясувати причини труднощів, які виникають в учня під час навчання, виявити прогалини в знаннях і вміннях та коригувати його діяльність, спрямовану на усунення недоліків;

- стимулюючо-мотиваційна, що визначає таку організацію оцінювання начальних досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання покращити свої результати. Розвиває відповідальність та сприяє змагальності учнів, формує мотиви навчання;

- навчальна. Що зумовлює таку організацію оцінювання, коли його проведення сприяє повторенню, уточненню і систематизації навчального матеріалу, вдосконаленню підготовки учня;

- виховна, що передбачає формування вміння відповідально і зосереджено спрацювати, застосовувати прийоми контролю. Розвиток якостей особистості: працелюбності, активності, акуратності та ін. 1. Види оцінювання навчальних досягнень учнів

Обов’язковими видами оцінювання учнів є тематичне і підсумкове оцінювання., а основною його одиницею – навчальна тема.

Доцільність тематичного оцінювання зумовлена психологічними закономірностями процесу засвоєння навчального матеріалу (сприймання нового матеріалу, його первинне і наступне осмислення, запам’ятовування, застосування на практиці, повторення, поглиблення і закріплення знань, умінь, навичок) послідовність етапів якого тне можна здійснити на одному уроці. Другою перевагою тематичного оцінювання є узгодження темпу засвоєння навчального матеріалу з індивідуальними можливостями кожного учня. Третьою – забезпечення одночасно систематичності і об’єктивності в оцінюванні та обсягу навчальних досягнень учнів.

Тематичному оцінюванню підлягають основні результати вивчення теми, що визначає вчитель на основі вимог навчальної програми. Ці результати мають бути відомі учням з самого початку вивчення теми, оскільки вони слугують орієнтиром у процесі роботи над темою.

Перед початком вивчення чергової теми вісі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми, кількістю ті тематикою обов’язкових практичних робіт, умовами оцінювання.

Тематичне оцінювання може проводитись у різних формах. Головною умовою при їх виборі вчителем є забезпечення об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів. Кожну оцінку учитель обов’язково повинен аргументовано обґрунтувати, довести до відома учня та оголосити перед класом.

Метод програмованого контролю. Полягає він у висуванні до всіх учнів стандартних вимог, що забезпечується використанням однакових за кількістю і складністю контрольних завдань, запитань. При цьому аналіз відповіді, виведення і фіксація оцінки можуть здійснюватися за допомогою індивідуальних автоматизованих засобів. Наявність у школі комп'ютерів дає змогу механізувати процес перевірки, але її схема залишається.

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Контрольна робота

з тем: «Вступ. Україна на карті світу. Населення»»

І – варіантІ – Рівень Вибрати одну правильну відповідь

1) Найдовший сухопутний кордон Україна має з :

А.Білоруссю Б. Молдовою В. Польщею2) Яка річка має для України міжнародне значення:

А. Десна Б. Південний Буг В. Дунай3) Зміни кількості населення в результаті народжуваності та смертності називають:

А. міграцією Б. природним рухом населення В. депопуляцією4) Укажіть межі природного приросту населення України:

А. 0…-3%о Б. -3…-6%о В.-6…-9%о Г. -9…-12%о5) Які міста в Україні належать до дуже великих із кількістю жителів від 500 тис до 1 млн.. :

А.Миколаїв, Львів, Запоріжжя

Б. Київ, Харків, Дніпропетровськ

В. Ужгород, Хмельницький, Житомир

Г. Кременчук, Полтава, Чернігів

6) Укажіть область із найвищою густотою населення:

А. Львівська Б. Кіровоградська В. Луганська Г. ДонецькаІІ Установити відповідність утворивши логічні пари

7) Між назвами міст та кількістю їх жителів ( в тис. осіб):

1. Харків А. 2716

2. Київ Б. 504

3. Миколаїв В. 1458

4. Вінниця Г. 363

Д. 153


8) Між поняттями та їх визначеннями:

1. урбанізація А. перебування значної частини народу за межами країни

походження

2. субурбанізація Б. збільшення частки міського населення та поширення

міського способу життя

3. агломерація В. скупчення міських поселень

4. діаспора Г. процес розвитку приміської зони великих міст
9) Між назвами міст України та їхніми функціями:

1. багатофункціональні А. Миргород, Євпаторія, Хмільник

2. транспортні вузли Б. Ковель, Жмеринка, Шепетівка

3. міста-курорти В. Запоріжжя, Кременчук, Миколаїв

4. багатогалузеві промислові Г. Одеса, Дніпропетровськ, Харків

центри Д. Алушта, Харків, КраматорськІІІ – Рівень Установити хронологічну або логічну послідовність.

10) Установіть послідовність національних меншин за часткою у кількості населення України

( в порядку збільшення)

А .білоруси Б. євреї В. кримські татари Г. поляки11Розташуйте назви держав у порядку збільшення в них української діаспори

А. США Б. Росія В. Молдова Г. Казахстан12) Розташуйте назви областей у хронологічній послідовності приєднання їх до території України:

А. Кримська Б. Тернопільська В. Закарпатська Г. Чернівецька


Контрольна робота

з тем: «Вступ. Україна на карті світу. Населення»»

ІІ – варіантІ – Рівень Вибрати одну правильну відповідь

1) Найменший сухопутний кордон Україна має з :

А. Угорщиною Б. Словаччиною В. Румунією2) Коли завершився процес формування території України?:

А. 1919р Б. 1939 р. В. 1954р3) Територіальну організацію життя людей вивчає:

А. соціальна географія Б. економіка В. економічна географія4) Скорочення кількості населення внаслідок перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності називають:

А. міграцією Б. природним рухом В. еміграцією Г. депопуляцією5) Укажіть правильний перелік міст-мільйонерів України:

А. Київ, Львів, Запоріжжя

Б. Донецьк, Одеса, Кременчук

В. Дніпропетровськ, Донецьк, Харків

Г. Полтава, Луганськ, Донецьк

6) Укажіть назву народу, кількість представників якого за останні 20 років збільшилась в Україні більше ніж в пֹ’ять разів:

А. білоруси Б. молдавани В. євреї Г. кримські татариІІ Установити відповідність утворивши логічні пари

7) Між назвами міст і групами , до яких вони належать за кількістю жителів

1. Харків А. малі

2. Ялта Б. середні

3. Львів В. дуже великі

4. Чернівці Г.міста-мільйонери

8) Між поняттями та їх визначеннями:

1. урбанізація А. перебування значної частини народу за межами країни

походження

2. субурбанізація Б. збільшення частки міського населення та поширення

міського способу життя

3. агломерація В. скупчення міських поселень

4. діаспора Г. процес розвитку приміської зони великих міст
9) Між назвами міст України та їхніми функціями:

1. багатофункціональні А. Ялта, Алушта, Трускавець

2. транспортні вузли Б. Вапнярка, Конотоп, Люботин

3. міста-курорти В. Маріуполь, Кривий Ріг, Біла Церка

4. багатогалузеві промислові Г. Одеса, Дніпропетровськ, Харків

центри Д. Алупка, Київ, ДніпродзержинськІІІ – Рівень Установити хронологічну або логічну послідовність.

10) Розташуйте назви міст у порядку зменшення кількості їх населення

А .Харків Б. Кривий Ріг В. Кременчук Г. Ужгород11Розташуйте назви держав у порядку зменшення в них української діаспори

А. Молдова Б.Узбекистан В.Румунія Г. Росія12) Розташуйте назви областей у порядку зменшення густоти їх населення

А. Херсонська Б. Тернопільська В. Луганська Г. Сумська


Контрольна робота з тем:

Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість. ПЕК”

I-II рівень

I Вибрати одну правильну відповідь.

1. Укажіть тип економічної системи, що формується в Україні

а) командно-адміністративна;

б) вільного ринку;

в) змішана;

г) керована державою.

2. Укажіть форму власності більшості промислових підприємств України.

А) державна;

Б) колективна;

В) комунальна;

Г) приватна.

3. Населений пункт, де зосереджено кілька промислових підприємств, що спеціалізуються на певному виробництві:

а) агломерація;

б) промисловий вузол;

в) промисловий пункт;

г) промисловий центр.

4. Укажіть центр видобутку кам’яного вугілля:

а) Ватутіне;

б) Коростишів;

в) Олександрія;

г) Червоноград.

5. Показники економічного потенціалу України:

а) знижуються через зміну курсу валют;

б) зростають через;

в) знижуються через зростання населення;

6. Засоби виробництва створюють галузі промисловості :

а) групи А;

б) групи Б.

II Установити відповідніст, утворивши логічні пари.

7. Між понятями та їх визначеннями.


 1. Галузь

 2. Господарство.

 3. Матеріальне виробництво -

 4. Міжгалузевий комплекс

А. Система виробництв, що випускають однорідну продукцію

Б. Сукупність усіх видів виробничої діяльності, що створюють матеріальні блага в речовій формі.

В. Сукупність галузей,що використовують однорідну сировину і мають спільний кінцевий результат.

Г. Сукупність територіально пов’язаних галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери.

8. Між назвою родовища корисних копалин і областю України:

1.Івано-Франківська а Торез

2.Кіровоградська б Долина

3.Харківська в Олександрія

4.Донецька г Шебелинське

9. Між назвою електростанції та її типом:

1 Трипільська а. АЕС

2 Каховська б. ТЕС

3 Рівненська в. СЕС(геліо)

4 Щолківська г. ГЕС

ІІІ Установіть хронологічну або логічну послідовність.

10. Розташуйте типи електростанцій за обсягом виробництва електроенергії.

А. АЕС

Б. ВЕС та СЕСВ. ГЕС та ГАЕС

Г. ТЕС та ТЕЦ

11. Визначте затрати на перевезення вугілля на ТЕС , яка знаходиться на відстані 900 км від вугільного басейну, якщо відомо, що воно споживає 2.7 мільонів тон вугілля на рік, а перевезення 1т вугілля на 1 км становить 250 грн. Де вигідніше будувати ТЕС біля районів сировини, чи біля споживачів?

Узагальнення знань з тем: “Промисловість. Паливна промисловість. Металургія”

1 ВАРИАНТ

І Вибрати одну правильну відповідь

1. Укажіть центр видобутку кам’яного вугілля

А. Ватутіне В. Олександрія

Б. Коростинів Г. Червоноград

2. Найдешевшу в Україні електроенергію виробляють:

А. ТЕС В. АЕС

Б. ГЕС Г. ВЕС

3. Укажіть промислове підприємство, яке належить до групи «А»

А. Текстильна фабрика В. Взуттєва фабрика

Б. М’ясопереробний завод Г. Металургійний комбінат

4. Визначить складову економічного потенціалу України, яка має найбільші можливості зростання:

А. Виробнича В. Природно – ресурсна

Б. Трудоресурсна Г. Наукова

5. Область, у якій одночасно розвинені нафтова, газова й вугільна промисловість:

А. Полтавська В. Львівська

Б. Харківська Г. Луганська

6. Яке виробництво не входить до складу чорної металургії:

А. Видобуток залізної руди В.Виробництво вогнетривів та цементу

Б. Збагачення залізної руди Г. Виробництво електроенергії

ІІ Установити відповідність, утворити логічні пари:

7. Між центрами кольорової металургії та їхньою спеціалізацією:

1. Калуш а. цинк

2. Побужжя б. окатиші, сталь, прокат

3. Костянтинівка в. магній

4. Артемівськ г. нікель

8. Між типами металургійних підприємств і продукцією, яку вони виробляють :

1. Комбінат повного циклу а. агломерат

2 .Передільний завод б. обкатки, сталь, прокат

3. Електрометалургійний завад в. сталь, прокат

г. чавун, сталь, прокат

9. Відповідність між електростанціями і областями, в яких вони розташовані:

1. Ташлицька ГАЕС а. Запоріжська

2. ДніпроГЕС б. Донецька

3. Вуглегірська ТЕС в. Миколаївська

4. Трипільська ТЕС г. Харківська

д. Київська

ІІІ Установіть хронологічну або логічну послідовність

10. Послідовність операцій із виробництва сталі

А. Виробництво чавуну В. Збагачення залізною рудою

Б. Виробництво агломерату Г. Виробництво сталі

11. Назви металів у порядку зменшення обсягів їх виробництва в Україні

А. Мідь В, Сталь

Б. Алюміній Г. Титан

12. Розрахуйте ВВП на одного жителя в 2006 р. за такими даними: ВВП - 544153 млн. грн. кількість жителів – 46,6млн. осіб

Переведіть у долари за курсом 1 : 5.
Узагальнення знань з тем: “Промисловість. Паливна промисловість. Металургія”

2 ВАРИАНТ

І – Вибрати одну правильну відповідь


 1. Укажіть залізорудній район, із якого агломерат постачається до Маріуполя:

А. Бєлозерський В. Кременчуцький

Б. Керченський Г. Криворіжский

2. Укажіть галузь промисловості, що посідає в господарстві України, перше місце а обсягами

виробленої продукції

А.Кольорова металургія В. Паливна промисловість

Б. Чорна металургія Г. Електроенергетика

3. До невиробничої сфери належить:

А. Торгівля В. Наука

Б. Транспорт Г. Будівництва

4. Укажіть галузь промисловості, що має найвищий рівень спаду виробництва за роки незалежності:

А. Електроенергетика В. Машинобудування

Б. Легка промисловість Г. Чорна металургія

5. Укажіть форму територіальної структури промисловості за наведеним нижче визначенням:

“Населений пункт, де зосереджено кілька промислових підприємств, що спеціалізується на певному виробництві “

А. Агломерація В. Пункт

Б. Вузол Г. Центр

6. Яке виробництво не належить до кольорової металургії ?

А. Мідеплавильне виробництв

Б. Виробництво феросплавів

В. Титаномагнієве виробництво

Г. Металообробка напівфабрикатів

ІІ Установити відповідність утворивши логічні пари

7. Між центами чорної металургії та їхньою спеціалізацією

1.Новомосковськ А.Виробництво прокату, сталі, чавуну, феросплавів

2. Дніпрорудне Б.Виробництво труб

3. Запоріжжя В.Виробництво коксу

4. Алчевськ Г.Виробництво залізорудного концентрату

8. Установити між типами металургійних підприємств та назвами міст, де вони розташовані

1. Комбінат повного циклу а. Кривий Ріг, Дніпропетровськ

2. Електрометалургійний завод б. Стаханов, Нікополь

3. Завод феросплавів в. Новомосковськ, Дніпропетровськ

4. Трубний завод г. Бровари, Запоріжжя

д. Орджонікідзе, Керч

9. Установіть відповідність між типами електростанцій та місцем їх розташування

1. АЕС а. Рівненське

2. ВЕС б. Сумське

3. ГЕС і ГАЕС в. Луганське

4. ТЕС і ДРЕС г. АРК

д ХмельницькаІІІ Установити хронологічну або логічну послідовність

10. Розташуйте типи електростанцій за обсягом виробництва електроенергії

А. АЕС В. ГЕС та ГАЕС

Б. ВЕС та СЕС Г. ДРЕС та ТЕС

11 Типи виробництва металургійної продукції за обсягом виробництва

А. Видобуток рудної сировини

Б. Виробництво електроферосплавів

В. Виробництво труб

Г. Виробництво чорних металів

12. Розрахуйте ВВП на одну особу в 2005 р. в Україні за такими даними: ВВП – 441452млрд. грн.; населення - 46,7 млн. осіб . Переведіть в долари за курсом 1дол.=5,05грн.


Контрольна робота

З тем: «Машинобудування, хімічна, легка та інші галузі промисловості»

І – Варіант

І – Рівень Вибрати одну правильну відповідь

1) Географія тракторного та сільськогосподарського машинобудування орієнтується на:

А.Споживача Б. Сировину В. Трудові ресурси2) Центр тепловозобудування

А. Кременчук Б. Луганськ В. Маріуполь3) Виробництво фосфатних добрив організовано у:

А. Києві Б.Луганську В. Вінниці4) Укажіть галузь лісопромислового комплексу, один з центрів якої є Понінка

А. Лісопильна Б. Лісохімічна В. Меблева Г. целюлозо – паперова5) Швейне виробництво зосереджено переважно:

А. у портах Б. у районах розведення овець і видобування льону В. великих містах Г. інша відповідь6) Підприємства хлібопекарської галузі орієнтуються переважно на:

А. сировину Б. трудові ресурси В. споживача Г. транспорт


ІІ Установити відповідність утворивши логічні пари
7) Між галузями машинобудування та чинниками розміщення їхніх підприємств

1. Енергетичне машинобудування А. Транспортний, сировинний

2. Приладобудування Б. Трудовий,науковий;

3. Авіаційне машинобудування В. Науковий, трудовий,транспортний

4. Верстатобудування Г. Споживчий, трудовий

Д. Споживчий,сировинний8) Між продукцією хімічної промисловості та чинниками розміщення підприємств із її виробництва

1. Азотні добрива А. Родовища кам’яної солі

2. Кальцинована сода Б. Родовища калійної солі

3. Сірчана кислота В.Виробництво суперфосфатів

4. Хімічні волокна Г. Паливо – енергетичні та водні ресурси

Д. Траси газопроводів9) Між продукцією легкої промисловості та визначальними чинниками розміщення підприємств

1. Бавовняні тканини А. Електроенергетичний

2. Лляні тканини Б. Кооперація з хімічною промисловістю

3. Одяг В. Сировинний

4. Штучний шовк Г. Споживчий

Д.Трудоресурсний


ІІІ – Рівень Установити хронологічну або логічну послідовність.
10) Установіть послідовність виробництва кінцевої продукції в лісовій промисловості

А .лісопиляння Б. деревообробка В. лісозаготівля Г. виробництво меблів1)Установіть послідовність рівня розвитку деревообробної і целюлозо паперової промисловості по областям України починаючи з найвищого

А. Кіровоградська Б. Одеська В. Іванно – Франківська Г. Чернігівська12) Установіть послідовність зміни рівня розвитку машинобудування по областях України починаючи з найвищого

А. Полтавська Б. Волинська В. Київська Г.КіровоградськаКонтрольна робота

з тем: «Машинобудування, хімічна, легка та інші галузі промисловості»

ІІ– варіант

І Вибрати одну правильну відповідь

1) На металургійні бази орієнтуються підприємства:

А. Транспортного машинобудування Б. Важкого машинобудування

В. Приладобудування

2) Найбільший центр суднобудування:

А. Миколаїв Б. Одеса В. Херсон3) Центр виробництва калійних добрив:

А. Дніпродзержинськ Б. Вінниця В. Стебник4) Виробництво меблів переважно орієнтується на:

А. Сировину Б.Споживача В.Трудові ресурси Г. Транспортну мережу5) Підприємства легкої промисловості у своєму розміщенні орієнтується на:

А.Сировину Б. Водні ресурси В. Жіночі трудові ресурси Г. Споживачів6) Підприємства цукрової, виноробної, консервної промисловості тяжіють до:

А. Сировини Б. Споживачів В. Транспорту Г. Трудових ресурсів


ІІ – Рівень Установити відповідність створивши логічні пари
7) Між галузями транспортного машинобудування та їх центрами:

1.Авіакосмічна промисловість А. Львів

2. Автомобілебудування Б. Харків

3. Залізничне машинобудування В. Миколаїв

4. Суднобудування Г. Вінниця

Д. Луганськ8) Між галузями хімічної промисловості і продукції яку вони виробляють:

1. Гірничо – хімічна А. Етилен, прпілен, стирол

2. Основна хімія Б. Кислоти, луги, солі,сода, мінеральні добрива

3. Хімія органічного синтезу В. Сірка, калійна й кухонна сіль, фосфорити

4. Виробництво та переробка полімерів Г. Синтетичні смоли, пластмаса, хімічні волокна

Д. Синтетичні і штучні тканини9)Між підгалузями легкої промисловості та особливостями розміщення підприємств

1. Бавовняна промисловість А. На споживача

2. Вовняна промисловість Б. На власну та імпортну сировину

3. Лляна промисловість В. На привізну сировину , жіночі трудові ресурси

4. Трикотажна промисловість Г. На місцеву сировину

Д. На транспортну мережу


ІІІ – Рівень Установити хронологічну або логічну послідовність.
10) Розташуйте стадії текстильного виробництва в послідовності технологічного процесу

А. Обробка сировини Б. Оздоблення В. Прядіння Г. Ткацтво11) Установіть послідовність рівня розвитку лісової, деревообробної і целюлозо паперової промисловості по областям Україні, починаючи з найвищого

А. Київська Б. Хмельницька В. Запоріжська Г. Львівська12)Установіть послідовність зміни рівня розвитку машинобудування по областях України, починаючи з найвищого

А. Харківська Б.Вінницька В. Чернігівська Г. МиколаївськаКонтрольна работа з тем:

«АПК. Транспорт. Зовнішні звязки.»

1 - ВАРІАНТ

III Рівень

 1. Провідне місце у тваринництві належить розведенню:

А) свиней

Б) ВРХ


В) овець

2. Землі, що використовуються в сільському господарстві:

А) земельний фонд

Б) сільськогосподарські угіддя

3. Укажіть галузь тваринництва для якої в сучасний період характерна позитивна динаміка виробніцтва:

А) вівчарство

Б) птахівництво

В) свинарство

Г) скотарство

4. Вид транспорту що посідае провідну роль у вантажообігу:

А) автомобільний

Б) залізничний

В) трубопровідній

5. Вивіз із країни сировини та готової продукції:

А) експорт

Б) імпорт

6. Основний показник роботи транспорту:

А) вантажообіг

Б) вантажопідйомність

III Рівень

1 завдання – 1 бал 1. За наведеним математичним рядом визначте тип ведення сільського господарства.

4га 4га 4га 4га

80ц 84ц 90ц 92ц 1. Які ланки охоплює агропромисловий комплекс України?

 2. Яке значення транспорту в господарстві та житті людини?


IV Рівень

1 запитання – 2 бали 1. Які шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту ви можете запропонувати?

 2. Які екологічні проблеми в звязку з використанням різних видів транспорту?

 3. Які чинники визначають спеціалізацію приміських сільськогосподарських зон?


2 - ВАРІАНТ

III Рівень

1.Вівчарство розвивається:

А) на Поліссі

Б) у лісостеповій зоні

В) у південній частині країни і в Карпатах

2 Провідне місце в структурі посівів займають культури

А) зернові

Б) технічні

В) овочеві

3 Площі картоплі переважно зосереджені:

А) на Поліссі

Б) в степу

В) в лісостепу

Г) в Криму

4. Найдешевший вид транспорту для перевезення великогабаритних і масових вантажів:

А) залізнічній

Б) річковій

В) автомобільній

5. Меліорація - це система заходів з покращення властивостей:

А) грунту

Б) рельєфу

6. Торгівельне сальдо – це різниця між:

А) експортом та імпортом Б) імпортом та експортом
III Рівень

1 завдання – 1 бал 1. За наведеним математичним рядом визначте тип ведення сільського господарства

(відповідь обгрунтуйте)

1 га 2 га 3 га 4 га

20ц 40ц 60ц 80ц 1. Яка спеціалізація сільського господарства гірських районів Українських Карпат і Криму?

 2. Чому перевезення вантажів водним транспортом вважають найдешевшим?

IV Рівень

1 запитання – 2 бали 1. Чому неможливий розвиток галузей господарства без розвитку транспорту?

 2. Які екологічні проблеми можуть виникати у звязку з роботою водного транспорту?

 3. Чому сільськогосподарське виробництво в Україні має зональний характер спеціалізації?

Тематичне оцінювання з тем:

«Політична карта світу. Населення світу. Світові природні ресурси.»

І-ІІ рівень . Тестування.

 1. Без спеціального дозволу країни у межах її територіальних вод не забороняється:

а. ловити рибу

б. добувати з дна корисні копалини

в. вільно здійснювати судноплавство

г. проводити геологічне дослідження шельфу

2. Обов’язкова ознака республіки:

а. одно національний склад населення

б. унітарна форма державного устрою

в. виборність органів державної влади

г. передача верховної влади у спадок

3. Які держави є монархіями?

а. США

б. Німеччинав. Індія

г. Японія

д. Іспанія

е. Італія

4. У країнах, з другим типом відтворення населення частка людей похилого віку:

а. 35 - 38%

б. 15 - 18 %

в. 8 – 10 %

г. 3 – 5 %

5. Які природні ресурси можуть відновлюватись?

а. корисні копалини

б. водні ресурси

в. біологічні ресурси

г. земельні ресурси

6. найбільший мегалополіс виник:

а. навколо Москви

б. вздовж Тихоокеанічного узбережжя Японії

в. на півдні Африки

ІІІ рівень

Термінологічна робота

І варіант ІІ варіант

Урбанізація Агломерація

Мегалополіс Антропосфера

Природокористування Ресурсозабезпеченність

ІV рівень


 1. Яка існує залежність між забезпеченістю країни природними ресурсами і розвитком її економіки?

 2. Чи можна за структурою зайнятості населення визначити загальний рівень її економічного розвитку? Навести приклади.

 3. Чим відрізняються поняття «трудові ресурси» та економічно активне населення»?Тематичне оцінювання з тем:

«Світове господарство. Глобальні проблеми людства»

І-ІІ рівень. Тестування.

1.Основні вантажопотоки нафти направлені від:

А. Перської затоки країн Західної Європи

Б. Канади до Японії

В. Бразилії до країн Західної Європи і Австралії

2. І –ше місце в світі за поголів’ям овець займає:

А. В’єтнам

Б. Австралія

В.Заїр


3. За вантажообігом І-ше місце в світі посідає транспорт :

А. залізничний

Б. морський

В. автомобільний

4. Найпоширенішим в світі є розведення:

А. свиней

Б. великої рогатої худоби

В. верблюдів

5. До нових галузей машинобудування належать:

А. електротехніка

Б. радіоелектроніка

В. робототехніка

6. Найвизначнішим в світі виробником і експортером авіаційно-космічної продукції є:

А. Японія

Б. Франція

В. США


Г. Україна

Д. ФРН


ІІІ рівень

Пояснити значення термінів:

І варіант ІІ варіант

Природні умови Природні ресурси

Міжнародний поділ праці Світове господарство

Добувна промисловість Обробна промисловість

ІV рівень


 1. Які галузу промисловості і чому тяжіють до великих міст в умовах НТР?

 2. З чим пов’язане зростання частки нетрадиційних джерел енергії у світовому господарстві?

 3. Назвіть глобальні проблеми людства. Які з них, на ваш погляд, є найважливішими і чому?


Контрольна робота
з географії за ІІ- семестр 10 клас


Каталог: uploads -> editor -> 3458
3458 -> Мета: ознайомити учнів із поняттям «гістотехнологія»; визначи­ти принципи гістотехнологій, їх значення у лікуванні хвороб людини; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати
3458 -> Вальтер скотт (1771—1832) у романі художніми засобами
3458 -> Формування здоров’язберігаючих компетентностей
3458 -> Урок по темі: «Загальний план будови клітини»
3458 -> Формування комунікативних та творчих навичок засобами гри на уроках зарубіжної літератури
3458 -> Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня Біологія
3458 -> Біологічні науки в шкільному курсі через роки Підготувала вчитель біології
3458 -> «Чому було вбито Юлія Цезаря?»
3458 -> Тема. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Розробила учитель хімії, спеціаліст вищої категорії Бойко І. А. Кіровоград – 2013 Мета
3458 -> Зацепило Ірен Олександрівна Працює в Комунальному закладі Навчально-виховне об’єднання – Загальноосвітня школа


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка