Інформаційно-аналітичний огляд м. Кіровоград, 2007Сторінка1/4
Дата конвертації06.11.2016
Розмір0.83 Mb.
#897
  1   2   3   4Обласна бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара
Відділ у справах розвитку

дитячих бібліотек і маркетингу


Діяльність бібліотек,

що обслуговували дитяче

населення області

у 2006 році

(інформаційно-аналітичний огляд)

м. Кіровоград,
2007
Н.Расторгуєва

завідуюча відділом

Л.Босюк

провідний методиствідділу у справах

розвитку дитячих бібліотек

і маркетингу

Мережа бібліотек для дітей області залишилася без змін і складається з 31 закладу: ОДБ імені А.П. Гайдара, 17 районних, 12 міських, 1 сільської (с. Рівне Новоукраїнського району). Також, дитяче населення області обслуговують: Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей, 522 бібліотеки для дорослих: 2 районних, 41 міська, 2 селищних та 477 сільських. При 30 з них функціонує 30 дитячих відділів.

        У порівнянні з 2005 роком, на 3 заклади зменшилася мережа сільських бібліотек у Бобринецькому та Долинському районах.

        Кадри. Залишився без змін кількісний склад керівників бібліотек для дітей. В області працюють: 5 директорів Р(М)ДБ; 11 заступників директорів Р(М)ЦБС по роботі з дітьми; 12 завідуючих, провідний бібліотекар, бібліотекар районними, міськими, сільською бібліотеками для дітей. Відбулося нове призначення на посаду заступника директора по роботі з дітьми в Онуфріїфській ЦБС. До штату Устинівської РДБ введено посаду бібліотекаря. Серед керівників – 47 % мають вищу фахову освіту, 13 % – вищу, 40 % – середню спеціальну.Освітній рівень бібліотекарів Р (М) Д Б та С Д Б        Усього, в 31 бібліотеках для дітей, працює 143 фахівці. При сталому показнику кількості працюючих, відбувається зменшення фахівців, які мають вищу базову освіту і зростає показник працюючих із середньою спеціальною бібліотечною, вищою та середньою спеціальною не фаховою освітою.С
таж роботи бібліотекарів Р(М)ДБ та СДБ

        Відрадно, що в бібліотеках для дітей працюють досвідчені фахівці, стаж роботи яких нараховує більше 20 років, але разом з тим це говорить і про старіння кадрів, відсутність притоку молоді. Так, більше 20 років працює 48 осіб (44,8 %), що на 3% більше 2005 року; від 10 до 20 років – 47 осіб (43,9 %); до 10 років – 12 осіб (11,2 %), що на 3% менше ніж у 2005 році.

        Зі 143 фахівців обласної, районних, міських, сільської бібліотек для дітей та дитячих відділів 88,8% мають ставки згідно навантажень, за винятком бібліотекарів Помічнянської МДБ, Рівнянської сільської бібліотеки для дітей, 3-х дитячих відділів Добровеличківського району та Глодоського дитячого відділу Новоукраїнського району.


        Свідченням визнання значимості праці бібліотекарів стало відзначення колективів Р(М)ДБ та окремих працівників – близько 70 чоловік – морально і матеріально, владними структурами різних рівнів. Також, директор Кіровоградської районної бібліотеки для дорослих і дітей нагороджена медаллю облдержадміністрації „З добром до людей”. Заступник директора по роботі з дітьми Новгородківської РЦБС - грамотою відділу у справах сім’ї і молоді РДА.

        Бібліотеками області, які обслуговують користувачів дітей, основні планові показники перевиконано: „користувачі” - на 104 %, „видача документів” – на 105,6 %. Обслужено 137,9 тис. користувачів дітей. Видано 3,2 млн. документів. У порівнянні з 2005 роком кількість користувачів зменшилася на 2,9 тис. чоловік. Видача ж документів зросла на 99 тис. прим. Звичайно, відбувається демографічне зменшення кількості дитячого населення, зокрема на селі, і, відповідно, корегуються показники. Негативну роль відіграє й те, що близько 12% працівників дитячих бібліотек та відділів по обслуговуванню дітей, 36% сільських бібліотекарів працюють не повний робочий день. Не може заохотити користувача до читання і наявний фонд бібліотек. Також, останні роки відбувалася реорганізація Р(М)ДБ, кількісне зменшення штату. Нагадаємо, що Світловодська РДБ, до скорочення 4-х працівників, обслуговувала 2,4 тис. користувачів, на даний час – 600.


С
клад користувачів дітей за віковими особливостями

        Бібліотеки приділили більше уваги по залученню до читання дошкільників. У порівнянні з 2005 роком їх чисельність зросла на 0,7% . Також, на 0,5% зросла кількість користувачів організаторів дитячого читання. І навпаки, відбувається зменшення кількості користувачів учнів 10-11 класів.

        У залученні до бібліотек нових читачів, чималу роль відіграють можливості закладу у заповненні прогалин у комплектуванні, в т. ч., за допомогою комп’ютерної техніки, яка забезпечує доступу до мережі Інтернет.

        На сьогодні, такі можливості має ОДБ ім. А.П. Гайдара та Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна. Користувачами її Дитячого Інтернет-центру стали 1,2 тис. дітей, відвідування склало 8,6 тис. чоловік.

        Постійно в центрі уваги бібліотекарів області робота з дітьми з обмеженими фізичними можливостями – 1,3 тис. цих дітей обслуговується книгою. У двічі зросла кількість користувачів обслужених в літніх оздоровчих центрах - 12,3 тис. Також, надається допомога розвитку здібностей обдарованих дітей, 2,8 тис. яких користуються послугами бібліотек.

        Основним підґрунтям успішної, плідної діяльності бібліотек є добре укомплектовані книжкові фонди. На 01.01.2007 р. фонд бібліотек, які обслуговують дітей, склав 2 млн. 417 тис. примірників. Інформаційні ресурси ОДБ ім. А.П. Гайдара становили – 175, 9 тис. прим. документів.

        В останні роки простежується тенденція кількісного зменшення фондів книгозбірень. Вкрай недостатнє бюджетне фінансування не дає можливості систематично поповнювати книжковий фонд. У порівнянні з 2005 роком він зменшився на 169 тис. примірників.

        Слід відзначити, що за звітний рік до бібліотек області надійшло 37,4 тис. примірників документів, що більше на 19,4 тис. проти 2005 р., зокрема, до бібліотек для дітей - 15,2 тис. прим., що в 6,4 рази більше 2005 р. На 1 користувача Р(М)ДБ це становить 0,3 книги. Олександрійська ЦМДБ поповнила фонд виданнями на електронних носіях – CD і DVD дисками для Дитячого Інтернет-центру. Збільшилися на 12,2 тис. прим. надходження до сільських бібліотек і склали 18,0 тис. прим. На 1 користувача припадає 0,4 книги. Більшу частку надходжень – 84,8% складають україномовні видання.

        Як і раніше, спостерігається нерівномірність у забезпеченні бібліотек новою книгою. Найбільше книг для дітей, у 2006 році, отримали бібліотеки Бобринецького, Гайворонського, Долинського, Новоархангельського, Новгородківського районів – від 63 до 110 книг на одну бібліотеку, міські бібліотеки Кіровограда та Олександрії – від 200 до 300 прим. Чого не скажеш про бібліотеки Вільшанського, Голованівського, Добровеличківського, Знам’янського, Компаніївського, Ульяновського та Устинівського районів (отримали від 41 до 48 книг на бібліотеку) та міст Знам’янка, Світловодськ, які мають по 100 прим. надходжень. І така тенденція в цих бібліотеках зберігається протягом останніх років.

        Загалом на поповнення фондів бібліотек використано 315,3 тис. грн., що на 183 тис. грн. більше 2005 року. Але левина доля фінансів, як і в попередні два роки, припадає на спонсорську допомогу - 85,1 %. Це книги отримані: з обласних бібліотек – 56,6% усіх надходжень; завдяки дарункам та акціям - 10,6%; з власних обмінних фондів - 9,5%. Бібліотеки Долинського, Кіровоградського, Новоархангельського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрійського та Петрівського районів, міст Кіровограда та Олександрії на придбання літератури отримали від 1 до 5 тис. грн. із загальних фондів місцевих бюджетів.

        Продовжувався процес формування бібліотечного фонду ОДБ ім. А.П.Гайдара. Так, протягом року фонд поповнився на 4,9 тис. документів на суму 51,2 тис. грн., у т. ч., українською мовою 2,8 тис. прим. або 58 % від загальної кількості надходжень.

        Краще вирішується питання забезпечення бібліотек області періодичними виданнями для дітей. В основному, передплата періодики здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Так, 30 бібліотек для дітей отримали, у звітному році, 686 назв періодичних видань. У середньому 23 назви на одну бібліотеку. На передплату витрачено більше 27 тис. грн., у т.ч., 24 тис. грн. або 88,8% виділено з загального фонду бюджету. Також, 13 Р/М/ДБ використали на передплату кошти від надання додаткових платних послуг та спонсорські. Незадовільною, як і в попередні роки, залишається передплата в Бобринецькій, Вільшанській, Компаніївській, Онуфріївській та Світловодській РДБ, МДБ міст Кіровограда, Світловодська, Побужжя та Помічної (від 3 до 13 назв). Проблемним залишається це питання в сільських бібліотеках, особливо там, де відбулася децентралізація. Так, у Добровеличківському районі на ІІ півріччя 2006 року кошти на передплату періодики не виділялися; в 2007 році з 24 сільських бібліотек лише 3 будуть отримуватимуть періодику для дітей. Подібна ситуація і в Голованівському районі, де із 27 сільських бібліотек лише 20 матимуть періодику для дітей завдяки спонсорським коштам, за винятком 3-х, де виділено кошти з місцевих бюджетів. У Петрівському районі з 24 лише 7 бібліотек отримуватимуть періодичні видання.

        Увага приділяється упорядкуванню книжкових фондів. Всього з книгозбірень області вилучено 51,1 тис. прим. документів. Їх вибуття, до обсягу загального фонду, склало 2,2 %, що менше 2005 р. на 0,3%. Основною причиною вибуття є зношеність літератури - 78,6 % , що на 12,5% більше показника 2005 р. Враховуючи пропозиції ОДБ ім. А.П. Гайдара, керівники РДБ Бобринецького, Новгородківського, Новоархнгельського, Олександрівського, Світловодського районів провели роботу по упорядкуванню фондів сільських бібліотек. Не зважаючи на це, у деяких з них показник „забезпеченість документами” ще сягає позначки 30 і вище. Зокрема, це стосується сільських бібліотек Голованіського, Новгородківського, Новоархангельського, Олександрівського, Світловодського та Устинівського районів.

        Актуальним було збереження ядра фонду ОДБ ім. А.П. Гайдара. Так, здійснено складний ремонт 656 прим. пошкодженої літератури фахівцями відділу зберігання, гігієни та реставрації документів.

        У 2006 р. обласні середні показники „обіговість бібліотечного фонду ” і „забезпеченість документами” становили відповідно 1,1 та 20,1. У порівнянні з 2005 роком на 0,5% зменшився показник „забезпеченість документами”.

        У зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням, бібліотеки продовжують пошук альтернативних джерел здобуття коштів. Основним таким джерелом залишається надання додаткових платних послуг користувачам. До спеціального фонду бюджетів бібліотек області, які обслуговують дітей, тільки у 2006 році надійшло 46,3 тис. грн., що на 8,5 тис. грн. більше суми 2005 року. 37,4% надходжень від платних послуг витрачено на придбання нової літератури. Найбільше коштів – 13,0 тис грн. та 6,7 тис. грн. – отримали ОДБ ім. А.П. Гайдара та ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС. Зросла чисельність бібліотек, в яких напрацювання складають 1,0 - 2,8 тис. грн. Це Долинська, Новгородківська, Новоархангельська, Новоукраїнська, Олександрівська, Петрівська РДБ; МДБ - філії №№ 11, 12, 13, 19, 21 Кіровоградської та філія № 8 Світловодської МЦБС. Незначні надходження від платних послуг, до 300 грн., мають Компаніївська, Новомиргородська, Ульяновська та Устинівська РДБ. З 30-ти дитячих відділів платні послуги надають 11.

        Бібліотечні працівники все більше уваги приділяють рекламі бібліотеки та її послуг. Це збільшення екскурсій дітей до бібліотек, організація виставок-реклам, „інформаційних куточків”, проведення презентацій бібліотек, акцій: „Подаруй бібліотеці книгу”, „Бібліотека без боржників”, „Тиждень поверненої книги”. Заслуговує на увагу проведення „стендової презентації” серед бібліотек-філій Кіровоградської МЦБС. Значну роль відіграє друкована реклама. Бібліотеки видають листівки, буклети, проспекти: „Інформація для вас”, „Де взяти цікаву книжку”, „Це ваша бібліотека”, „Довідкове бюро школяра” та ін. Всього підготовлено і видано більше 70 різних матеріалів. Окрім цього, Олександрійською ЦМДБ створено 12 вебліографічних списків корисних Інтернет-адрес.

        ОДБ ім. А.П.Гайдара провела понад 250 заходів для своїх користувачів, чверть яких відбулась із залученням суспільних, громадських та навчальних закладів, що дало додаткову можливість прорекламувати діяльність бібліотеки.

        Бібліотеки використовують ЗМІ для реклами своїх заходів. У 2006 р. на шпальтах газет надруковано 370 матеріалів. Їх автори - бібліотекарі, кореспонденти, користувачі. На радіо прозвучало 186 інформацій. Репортажі про заходи в ДБ міст Знам’янки, Олександрії, Світловодська демонструвалися по ТБ. Активно співпрацюють із місцевими медіа керівники Вільшанської, Компаніївської, Новгородківської, Устинівської РДБ, Олександрійської ЦМДБ, Світловодських ДК МДБ та філії № 8, дитячих відділів Кіровоградського та Олександрійського районів.

        Керівниками Р(М)ДБ здійснювались заходи на підвищення фахового рівня бібліотечних працівників. Так, у 2006 р. проведено 63 семінари, 42 практикуми, 31 стажування, 6 шкіл передового досвіду , 12 лабораторій, 5 „круглих столів”, а також тренінги, майстер-класи, години професійної майстерності, День нової літератури. Методичними центрами здійснено 267 виїздів до сільських, міських та шкільних бібліотек з метою надання консультативно-практичної допомоги.

        Активізувалася соціологічна робота бібліотек серед користувачів-дітей. Здійснено 186 анкетувань, опитувань, інтерв’ю. Їх теми: „Чи потрібна бібліотека в сучасному світі”, „Бібліотекар очима користувачів”, „Краща книга року”, „Що б ти хотів прочитати” тощо. Проведено 145 аналізів читання. Усі сільські бібліотеки взяли участь в обласному соціологічному дослідженні „Місце книги в читанні дітей користувачів сільської бібліотеки”, респондентами якого стали 3 тис. 953 учня 5-8 класів.

        Відбулись певні позитивні зміни у матеріально-технічній базі бібліотек. Проведено капітальний ремонт приміщення Кіровоградської бібліотеки для дорослих і дітей. Відремонтовано: приміщення Ульяновської РДБ; фасад будинку Олександрівської РДБ; дах приміщення, в якому знаходиться Гайворонська РДБ. Проведено поточні ремонтні роботи в 16 Р/М/ДБ, дитячих відділах.

        Для дитячих бібліотек-філій №№ 11, 19, 21 Кіровоградської МЦБС за кошти із загального фонду бюджету придбано 2 комп’ютери та ксерокопіювальну техніку (2 од.). Бобринецька та Петрівська РДБ теж отримали з РДА ксерокопіювальну техніку. За рахунок позабюджетних коштів Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна придбала комп’ютер та лазерний принтер. На сьогодні в цій бібліотеці діє Дитячий Інтернет-центр з 5 робочими місцями. У звітному році, згідно Обласної програми розвитку культури до 2007 року, в ОДБ ім. А.П. Гайдара, відкрито Інтернет-центр.

        Насамкінець, слід зазначити, що працівники бібліотек, які обслуговують дітей, проводять значну роботу по залученню їх до читання, формуванню майбутнього користувача, прищеплення їм основних навичок інформаційної культури.

        З метою покращення функціонування бібліотек пропонуємо керівникам Р(М)ДБ :

        - здійснювати якісне поповнення фондів кращими творами української та світової літератури, для чого вивчати запити користувачів, інформацію в мас медіа про книговидавничі новини ;

        - у зв’язку з ростом значення бібліотек як центрів інформації, необхідно ставити питання перед владними структурами різних рівнів про забезпечення бібліотек новими комп’ютерними технологіями;
        - надати допомогу підвідомчим бібліотекам у впорядкуванні фондів, орієнтації на виважене і систематичне їх очищення;

        - продовжувати рекламну та інноваційну діяльність з метою залучення дітей до читання;
        - знайомити керівників владних структур з можливостями і проблемами бібліотек регіону шляхом надання статистично-аналітичних матеріалів за певний період діяльності;

        - привести, відповідно до нормативів, основні цифрові показники, що стосуються користувачів дітей сільських бібліотек;

        - взяти на контроль введення у сільських бібліотеках платних послуг серед користувачів дітей та внесення своєчасних змін до тарифів і репертуару цих послуг.
Каталог: Files
Files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
Files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
Files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
Files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
Files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка